در این دسته مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع «مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» که دهم و یازدهم دیماه سال 1397 در تهران برگزار شد، بارگذاری شده است.

,

بررسی واژه احسان در قرآن و تطبیق مصادیق آن با عهدین

  بررسی واژه احسان در قرآن و تطبیق مصادیق آن با عهدین فاطمه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نویسنده مسئول مکااتبات: mohammadi.f283@gmail.com    …
, ,

بررسی و تحلیل بازتاب وقف و نذر ، دو خیر ماندگار، در ضرب المثلهای فارسی

بررسی و تحلیل بازتاب «وقف» و «نذر»، دو خیر ماندگار، در ضرب‏المثل‏های فارسی خدیجه حاجیان استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس khadijehhajiyan@yahoo.com چکیده: «وقف» و «نذر» در زیر ساخت‏های اجتماعی و اقتصادی جوام…
, ,

بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان

بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان   مجید فولادیان[1]   چکیده امروزه خیریه ها با فعاليت هاي غير دولتي و غير انتفاعي و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومي به انجام فعاليت مي…
, ,

بررسی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی با تاکید بر وقف

  بررسي نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی  با تاکید بر وقف مهدی فاطمی1، عالیه حسینی2 1، دانشجوی دکتری علوم اقتصادی ، Fatemi042@yahoo.com 2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی     چکیده:   توسعه اقتصادي يكي از آرمان …
, ,

بررسی میزان اعتماد مردمی به خیریه های دولتی و غیردولتی

  بررسی میزان اعتماد مردمی به خیریه های دولتی و غیردولتی سعید مسعودی پور دکتری مدیریت بازاریابی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع). masoodipoor@isu.ac.ir علیرضا زمانی دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت …
, ,

بررسی مولفه های موثر خلقیات و فرهنگ ایرانیان بر شکل گیری خیر جمعی

هدی امامی - کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی مهدی توسلی - کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی چکیده مقاله: آرمانشهری که در آن فاصله های اقتصادی و اجتماعی افراد به حداقل می رسد و برقراری قسط و عدالت مهمترین شاخصه آن است، کرامت انسانها حفظ میشود و نوع دو…
, ,

بررسی معیارهای اجتماعی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری درزمینه کارآفرینی اجتماعی

    بررسی معیارهای اجتماعی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه کارآفرینی اجتماعی نسیم غنبر طهرانی1، حامد داوری اردکانی2، مهرناز قربانی کلاهی3 1، استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی. Nas…
, ,

بررسی فرایند تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی: یک مطالعه کیفی

  بررسی فرایند تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی: یک مطالعه کیفی مریم ذبیحی پورسعادتی*1، ذلیخا عربگری2 1، دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی،گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، نویسنده مسئول مکاتبات: m.zabihi.2005…
, ,

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه زهرا پور توکلی کارشناس مسول مشارکتهای مردمی و مراکز غیر دولتی چکیده : هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه در سال…
, ,

بررسی روند تغییرات ارزش نوع دوستی مردم تهران

بررسی­ روند تغییرات ارزش نوع دوستی مردم تهران محمد آقاسی [1] محمدرضاجوادی یگانه[2] زهراسادات روح الامین[3] چکیده یکی از انواع تغییرات ­اجتماعی، تغییرات برنامه­ریزی شده است که بُعدی از آن با استفاده از سیاست­گذاری­اجتماعی و…