در این دسته مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع «مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» که دهم و یازدهم دیماه سال 1397 در تهران برگزار شد، بارگذاری شده است.

, ,

بررسی نقش خیریه در توسعه دانشگاه های برتر، ارایه چهارچوب عمل برای ایران

سیدحسین سیدی - دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی محمدصالح طیب نیا - استادیار دانشکده اهل بیت -علیهم السلام- دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: اکثر دانشگاه های برتر جهان موقوفات گسترده ای دارند که این موقوفات بخش…
, ,

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

حسن حسین زاده - دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) حامد حسین زاده - کارشناس ارشد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه (گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر) ج…
, ,

بررسی فساد اداری در موسسات خیریه و راهکارهای مقابله با آن

محمدجواد مقبلی قرایی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش تشکیلات و روشها، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان علی جعفری راد - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان محمدحسن مقبلی قرایی - دانشجوی کارشنا…
, ,

بررسی عوامل موثر بر تامین مالی جمعی به کمک رسانه های اجتماعی در موسسات خیریه

نسیم غنبرطهرانی - استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران فاطمه مبشرراد - دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی تهران چکیده مقاله: سازمان های خیریه مردم نهاد به سبب عملکرد مستقلی که دار…
, ,

بررسی رابطه بین فرهنگ دینی و سلامت روان خیرین مراکز معلولین ذهنی شهر تهران

حسین سراوانی - کارشناس ارشد روانشناسی آموزگار مدارس استثنایی شهر تهران شروین وفا - کارشناس ارشد ادبیات فارسی دبیر مدارس استثنایی شهر تهران رضا پوربهرام - کارشناس ارشد روانشناسی مدیر آموزشگاه استثنایی زهرا ولی پور - کارشناس آموزش ابت…
, ,

تاثیر و تاثر زرتشتیان و انجمن های خیریه آنها در گسترش فرهنگ و آموزش در شهر یزد در دوره قاجار و پهلوی اول

مهدیه خانی سانیج - کارشناسی ارشد تاریخ چکیده مقاله: شهر یزد به عنوان بستر مناسب زندگی اقلیت زرتشتی در طول سالیان دراز از زمان باستان تاکنون آبستن حوادث مختلفی بوده است. این بهدینان در طول تاریخ گاه با مسالمت و گاه با نزاع هایی کوچک و بزرگ در…
, ,

تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد شغلی کارکنان روابط عمومی در موسسات خیریه؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی مشتری مداری

ساناز احمدی فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل،گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران علوم و تحقیقات مریم شعبانی - دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت دانشکده حسابد…
, ,

تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان

محمدصالح طیب نیا - هیات علمی دانشکده اهلبیت (ع) ، دانشگاه اصفهان ،رییس مرکز پژوهشی آلاء حوریه ربانی اصفهانی - دانشجوی دکتری مطالعات زنان ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ، کارشناس مرکز پژوهشی آلاء چکیده مقاله: در ای…
, ,

تحلیل جلب مشارکت خیرین در حوزه سلامت

سارا آقابابا - پژوهشگر حوزه سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی چکیده مقاله: مقدمه: امروزه جلب مشارکت خیرین، از راهکارهای تامین منابع مالی به شمار میآید. ازآ…
, ,

تحلیل محتوای پیامک های کمیته امداد امام خمینی برای صدقات روزانه

سعید مسعودی پور - دکتری مدیریت بازاریابی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع). چکیده مقاله: ارتباط با خیرین یکی از مولفه های کلیدی حفظ آنهاست. این مفهوم که در ادبیات کسب وکار تحت عنوان مشتری مداری مطرح است، تلاش دارد تا با برقراری ارتباط …