در این دسته مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع «مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» که دهم و یازدهم دیماه سال 1397 در تهران برگزار شد، بارگذاری شده است.

, ,

واکاوی ضرورت بخش سوم اقتصاد(وقف و امور خیریه) در توسعه دانشگاه های نسل چهارم

  واکاوی ضرورت بخش سوم اقتصاد(وقف و امور خیریه) در توسعه دانشگاه های نسل چهارم محمد حسن پیمان فر1، مهدیه سالاری2 1، استادیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، نویسنده مسئول: Mhpeymanfar@khu.ac.ir…
, ,

واکاوی مسئله مالیات در موسسات خیریه در ایران

واکاوی مسئله مالیات در موسسات خیریه در ایران ، مطالعه موردی (بنیاد خیریه راهبری آلاء)   فرید رضازاده1 ؛محمد میرزایی شمسی2 ؛ مهدی باباخانی3 ؛ مرتضی قاسمی 4 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری مدیریت ، موسسه غیرانتفاعی پرندک …
, ,

پدیدارنگاری آسیب شناسانه از آموزش نیکوکاری به کودکان با راهکارهای برون رفت از آن

لیلا عیاری - دکترای مطالعات برنامه درسی.دانشگاه خوارزمی نعمت اله موسی پور - استادتمام دانشگاه فرهنگیان ایمان ابراهیمی - دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چکیده مقاله: با توجه به شواهد موجود در جامعه کنو…
, ,

پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان موسسات خیریه دولتی و خصوصی شهر شیراز بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

پيش‌بيني فرسودگي شغلي كاركنان مؤسسات خيريه دولتي و خصوصي شهر شيراز بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت   زهرا مهربان[1]*، حمیده فرمانی[2] ،  اسماعیل بابا امیری[3] و بهنام جمشیدی سلوکلو[4] چکیده كاركنان مؤسسات خيريه، اغلب شاهد مشكلات،…
, ,

کار خیر در جوامع تخصصی

  «کار خیر» در جوامع تخصصی حامد خانجانی کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر: Hamed_Khanjani@yahoo.com       چکیده: کار خیر و پسندیده در دنیای مدرن و تخصصی امروز معنای وسیع­تر و مصدایق بیشتری نسبت به گذشته دا…
, ,

کارکرد احسان و نیکوکاری در تالیف قلوب جامعه اسلامی

کارکرد احسان و نیکوکاری در تألیف قلوب جامعه اسلامی میثم خزائی استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی meisam.khazaee@abru.ac.ir چکیده در شرع مقدس اسلام، احسان و نیکوکاری و خدمت به مردم بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه­ای که…
, ,

کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف و انفاق با رویکردی به سیره نبوی

باسمه تعالی کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف و انفاق با رویکردی به سیره نبوی دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی[1] سعیده هوشمند [2] چکیده جامعه مجموعه­ای از افراد است که دارای کنش متقابل هستند و برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش می کنند. با توجه به کنش م…
, ,

کنکاشی در مفهوم شفقت به عنوان یکی از مولفه های تحقق امر خیر

زینب السادات میرشمسی - استادیار فلسفه گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد کرج چکیده مقاله: شفقت یکی از مولفه های موثر در تحقق امر خیر است . لذا نوع نگاه ما به آن میتواند در تحقق امر خیر موثر باشد . شفقت همچون سایر عواطف …
, ,

بنیادهای خیریه در عصر آل بویه

بنیادهای خیریه در عصر آل بویه علی‌اصغر چاهیان بروجنی*   در سدۀ چهارم هجری با استقرار حکومت آل بویه در نیمۀ غربی ایران، حیات اجتماعی و شهری از رشد قابل توجهی برخوردار گردید. پادشاهان آل بویه با حمایت از تجارت و مسیرهای تجار…
, , ,

بررسی پراکنش موضوعی خیریه های کشور با در نظر گرفتن جمعیت استانها

بررسی پراکنش موضوعی خیریه های کشور با در نظر گرفتن  جمعیت استان ها محمد مهدی شهریاری1، نیما حضرتی2، فرهاد حسینعلی3  1-دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 2-کارشناسی، نقشه بر…