بنیاد خیریه راهبری آلاء، بنیادی است مردم‌نهاد، غیردولتی و غیرانتفاعی که  با در نظر گرفتن رشد روز افزون نیازهای خیر و حضور پررنگ  خیرین در عرصه‌های مختلف امر خیر، ضرورت نظم‌دهی و ساماندهی به امور خیر را بیش از هر زمان دیگر احساس نموده و پرداختن به این مهم را به عنوان یکی از ارکان اساسی خود در نظر گرفته است. از آن جایی که حضور و فعالیت در مسیر خیر و یا هر فعالیت دیگری برای آن که مستمر و سودمند باشد نیازمند سازماندهی مناسب در همه ابعاد به ویژه بعد علمی است؛ از همین رو تفاهم نامه‌ای با دانشگاه اصفهان امضا گردید که منجر به راه اندازی مرکز پژوهشی مطالعات وقف و نیکوکاری (خیرماندگار)، در جهت تولید دانش امر خیر، فرهنگ سازی و ترویج نیکوکاری و اصلاح و بهینه سازی روش های مدیریت، از دی ماه سال ۱۳۹۵ گردیده است. لازم به ذکر است از سال 1399 با توجه به کسب امتیازات لازم مرکز پژوهشی مطالعات وقف و نیکوکاری (خیرماندگار) به پژوهشکده ارتقاء یافته است.

اهداف مرکز در دو دسته اهداف کلی و اهداف فرعی به شرح زیر است: 

 • اهداف اصلی
 1. پژوهش و تولید علم نافع و نوآور در عرصه مطالعات و مدیریت امر خیر
 2. انجام تعاملات سازنده در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در حوزه مطالعات و مدیریت امر خیر
 • اهداف فرعی
 1. مرجعیت علمی در اجرای طرح‌های پژوهشی مدیریت امر خیر در ایران؛
 2. حمایت از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله دکتری تخصصی در حوزه مطالعات و مدیریت امر خیر؛
 3. برگزاری همایش ملی، بین‌المللی و نشست‌های تخصصی در حوزه امر خیر با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی
 4. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مطالعات و مدیریت امر خیر با مشارکت دانشگاه‌ها و خیریه‌های سراسر کشور؛
 5. حمایت از تغییر روش‌های مدیریت و ارائه خدمات و توانمند‌سازی موسسات خیریه و خیرین.

هم‌اکنون پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیرماندگار) با چهار کار گروه تخصصی در حال انجام مأموریت‌های پژوهشی خود می‌باشد که این چهار گروه عبارتند از:

 1. کارگروه مطالعات اقتصادی و مدیریت امر خیر؛
 2. کارگروه مطالعات تاریخی و تمدنی امرخیر؛
 3. کارگروه مطالعات دینی و حقوقی امر خیر؛
 4. کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی امر خیر.