در این دسته مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع «مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» که دهم و یازدهم دیماه سال 1397 در تهران برگزار شد، بارگذاری شده است.

, ,

بررسی جرم پولشویی در بستر موسسات خیریه

باسمه تعالی پدیدآورندگان: یاسین باجلانی سیدمحمد حسینی بررسی جرم پولشویی در بستر مؤسسات خیریه   چکیده پولشویی یکی از مهمترین جرایم اقتصادی می­باشد که امروزه رواج زیادی یافته و قلمرو وسیعی دارد، به شکلی که بخش زیادی از جرایم را…
, ,

بررسی جایگاه وقف علمی در توسعه انسانی، مطالعه موردی: جامعه عصر قاجار

زهرا علیزاده بیرجندی - عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند چکیده مقاله: در رویکرد توسعه انسانی، هدف اصلی بهبود بخشیدن کیفیت زندگی، یعنی پرورش قابلیت های انسانی و گسترش امکانات او و برخورداری انسان ها از زندگی طولانی سالم و اخلاقی…
, ,

بررسی جایگاه رسانه در هدایت معنای نیکوکاری (مطالعه ی تصویرسازی برنامه های تلویزیونی پرمخاطب از فعالیت خیریه)

  بررسی جایگاه رسانه در هدایت معنای نیکوکاری (مطالعه‌ی تصویرسازی برنامه‌های تلویزیونی پرمخاطب از فعالیت خیریه) مهری بهار1، مریم فروغی2* 1 دکتری مطالعات فرهنگی، دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانش…
, ,

بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی

  بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی رقیه حق شناس نویسنده اول1، سیده سلمه بلاغی نویسنده دوم2*، سید قاسم بلاغی نویسنده سوم3 1 دانشجوی دکتری شیعه شناسی، گرایش کلام، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم. 3 دانشجوی کارشن…
, ,

بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های خیریه

  بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های خیریه حبیب الله حسن زاده مدیر آموزش و پژوهش جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران hasanzadeh.kh@gmail.com     چکیده: علت اصلی تشکیل …
, ,

بررسی تحلیلی موقوفه دکتر محمود افشار یزدی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن

الهام ملک زاده - استادیار پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده مقاله: محمود افشار یزدی، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار و دولتمرد ایرانی در طول حیات خویش ایفاگر نقش های مهمی در عرصه های آموزشی، قضایی، مطبوع…
, ,

بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر انجام فعالیت خیریه

  بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی بر انجام فعالیت خیریه مصطفی سلیمی فر استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد mostafa@um.ac.ir سید سعید ملک الساداتی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ss.malek@gmail.com سید حامد حس…
, ,

بررسی تاثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر خمینی شهر

مجتبی فخاری - کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران چکیده مقاله: وقف از باسابقه ترین میراثهای ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون در همه جوامع اسلامی بسیار مورد…
, ,

بررسی تاثیر موقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر

  بررسی تأثیرموقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر مجتبی فخاری1*، رضا اسماعیلی2 1، کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران 2-عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اس…
, ,

بررسی انگاره های ذهنی خیرین

بررسی انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین   زکیه رشید آبادی [1]؛ ماندانا علیمی [2]؛ عذرا نصیری افراپلی [3] چکیده کار خیر و خیرین نقشی اساسی در ترویج این فرهنگ در جامعه دارند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین اختصاص یا…