نوشته‌ها

, ,

بررسی تاثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر خمینی شهر

مجتبی فخاری - کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران چکیده مقاله: وقف از باسابقه ترین میراثهای ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون در همه جوامع اسلامی بسیار مورد…
, ,

بررسی تاثیر موقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر

  بررسی تأثیرموقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر مجتبی فخاری1*، رضا اسماعیلی2 1، کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران 2-عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اس…
, ,

بررسی انگاره های ذهنی خیرین

بررسی انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین   زکیه رشید آبادی [1]؛ ماندانا علیمی [2]؛ عذرا نصیری افراپلی [3] چکیده کار خیر و خیرین نقشی اساسی در ترویج این فرهنگ در جامعه دارند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین اختصاص یا…
, ,

بازنمایی موسسات خیریه در فضای مجازی

  بازنمایی مؤسسات خیریه در فضای مجازی   دکتر پروانه شاه حسینی [1] مهناز اسماعیلیان طاری [2]   چکیده: فعالیت در امور خیر از دیرباز در تمامی فرهنگ ها مورد توجه بوده است و در هر زمانی با توجه به سطح فناوری های …
, ,

بازنمایی امور و فعالیتهای خیریه در رسانه های جمعی: مطالعه ی نشانه شناختی ویدئوهای تبلیغاتی در رابطه با گسترش نیکوکاری

    بازنمایی امور و فعالیت‌های خیریه در رسانه‌های جمعی: مطالعه‌ی نشانه‌شناختی ویدئوهای تبلیغاتی در رابطه با گسترش نیکوکاری   دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان farnazgorjian2@gmail.com   &…
, ,

ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانی(سازمان خیریه)

                     ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانی(سازمان خیریه) نسیم غنبر طهرانی1، آزاده شریفی پور2*، محمد وحید سبط3 1، 3 استاد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی *2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع،…
, ,

ارائه الگوی نوین جذب منابع مالی سازمان های مردم نهاد با رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی

  ارائه الگوی نوین جذب منابع مالی سازمان های مردم نهاد با رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی   محمود خطیب دانشجو دکترا، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)   چکیده: …
, ,

احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی

                                                 احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی   معصومه صادقی عضو هیات علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار sadeghi2002@yahoo.com     چکیده استفا…
, ,

آسیب شناسی نظام خیریه در ایران با استفاده از ماتریس I-PA

  آسیب شناسی نظام خیریه در ایران با استفاده از ماتریس I-PA                دکتر مهدی مرتضوی، حسین محمدی دوست دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران:  mahdymortazavi@yahoo.com کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مد…
, ,

آسیب شناسی قوانین در عرصه گسترش خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن

آسیب شناسی قوانین در عرصه گسترش خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن[1]   هرچند ریشه کار خیر در کشور ما مبتنی بر ریشه‌های قرآنی است و مصادیق آن نیز نشأت گرفته از وقف ـ وصیت ـ حبس ـ قرض‌الحسنه ـ صدقه ـ انفاق می‌باشد از طرفی چون ب…