نوشته‌ها

, ,

A Comparative Study of Charity Rating Metrics across Europe and America

Mina Fallah چکیده مقاله: Donors are increasingly invited to give wisely, and a range of charity rating systems have emerged to help donors make better giving choices. Yet, reliability of charity ratings and prudence in their use s…
, ,

وقف در عرصه علم: تلاشی برای افزایش سیطره حاکم یا خدمتی برای سرزندگی عالم؟

نعمت اله موسی پور - استاد برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: در هیچ دوره ای از حیات ایران اسلامی، علم و دانشمند دارای احترام و ارزش ماهوی نبوده است! آنچه دنبال می شد،خدمت به سلطان بوده است؛ خواه مستقیم با توجیه عمل سلطان …
, ,

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان(مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی)

حوریه ربانی اصفهانی - معاونت پژوهشی پژوهشکده آلاء ، مدرس دانشگاه اصفهان محمدصالح طیب نیا - رییس پژوهشکده آلاء، مدیرعامل بنیاد آلاء، هیات علمی دانشکده معارف اهل بیت(ع) دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: نهاد وقف یکی از تعالیم ارزشمند مکتب اسلا…
, ,

نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چالش ها

سامان حیدری - دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاست گذاری عمومی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نیروی وصول مطالبات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان کردستان چکیده مقاله: موسسات خیریه، نهادهایی هستند که به کمک آن می توان به …
, ,

نگاهی اجمالی به شاخص های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان

نادر ریاحی سامانی - کارشناس ارشد حقوق چکیده مقاله: اصولا یکی از شاخصهای بارز و تعیین کننده نظام حکمرانی در مجامع مختلف مراتب مندرج در قانون اساسی هر کشور است و امر خیر نیز به سهم خود متاثر از این چارچوب میباشد. در مطالعه مولفه های مختلف د…
, ,

نقش موقوفات در ایجاد و ماندگاری اماکن عامالمنفعه فرهنگی در بازار تهران(مطالعه موردی: مسجد مدرسه معمار باشی و مسجد حاج صفرعلی)

محمد کشاورز - استادیار دانشکده ایرانشناسی، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان چکیده مقاله: وقف یکی از مهمترین میراث های معنوی ایرانیان است که در طول دوره های تاریخی با توجه به ضرورتها و نیازهای اجتماعی پدید آمده است. در تهران دوره قاجاریه نی…
, ,

نقش سمن ها در مدیریت شهری

مهسا حیدری - کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی یگانه خدایی - کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در شهر ها که باعث بروز مشکلات اقتصا…
, ,

نقش سازمان بهزیستی در نظام حکمرانی عرصه خیر (بررسی وظایف ، اهداف،چالش ها،نقاط قوت و ضعف وراهکارها و پیشنهادات)

علی اصغر لطیفی - بهزیستی استان همدان زهره بختیاری سفر - بهزیستی استان همدان چکیده مقاله: امروزه موضوع مشارکت های مردمی و امور خیریه مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمانهای ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر…
, ,

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیتهای خیر و عام المنفعه

ابوالفضل فتح آبادی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: از شاه نعمت اللهی ولی به عنوان یکی از پیران طریقت نام برده میشود که علاوه بر توجه به امور معنوی، در امور دنیوی و مشخصا، انجام اعمال خیر عام ال…
, ,

مولفه های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی (ع)

محمدحسین بهمن پور لیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون قرآن تهران سمیرا کثیری - کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بھشتی چکیده مقاله: موفقیت یک حکومت در ایجاد نظامهای حکمرانی متعدد و مطلوب در زمینه های مختلف است تا با تقسیم مسئولیت های متنوع بین نهادها و بخشهای …