در این دسته مقالات مرتبط به گروه فرهنگی و اجتماعی که در ادوار همایش های خیرماندگار و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارند

, ,

ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای

ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای سید علیرضا انوری1 1دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد، ali.anvary@yahoo.com چکیده تحقیق حاضر با هدف ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه خیران شهر …
, ,

تحلیل محتوای توصیفی متن نوشتاری و تصاویر کتاب فارسی ابتدایی ، پایه ی اول و دوم ، در زمینه ی خیر و نیکوکاری

تحلیل محتوای توصیفی متن نوشتاری و تصاویر کتاب فارسی ابتدایی ، پایه ی اول و دوم ، در زمینه ی خیر و نیکوکاری نعمت الله موسی پور1 ٬میناموحدیان2 1 دانشیار٬ گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان 2 دانشجوی رشته ی آموزش ابتدایی٬ …
, ,

تاثیر پایبندی مردم به ارزش ها بر مشارکت در امور خیریه

تأثیر پایبندی مردم به ارزش ها بر مشارکت در امور خیریه علی محمودزاده مرقی مدرس دانشگاه پیام نور کاشان و آران وبیدگل دکتری علوم اجتماعی گرایش بررسی مسائل اجتماعی Ali.sociology2015@gmail.com چکیده پژوهش حاضر با هدف تاثیر عمل…
, , ,

به کارگیری فضای مجازی برای اقدام به نیکوکاری توسط معلمان

به کارگیری فضای مجازی برای اقدام به نیکوکاری توسط معلمان معصومه محسن نژاد1 1دانشجومعلم ، دوره کارشناسی، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران، m.mnejad11@gmail.com چکیده: امروزه اهمیت فضای مجازی و تاثیری که بر زندگی بشر می گذارد،…
, ,

بررسی نقش خیرین در مدیریت بحران و افزایش تاب آوری جوامع انسانی

بررسی نقش خیرین در مدیریت بحران و افزایش تاب آوری جوامع انسانی ابوالفضل فقیهی1* - دکتر علی ملاحسینی2 - دکتر مهدی کاظمی3 *1، نویسنده مسئول-دانشجوی دکتری مدیریت بحران ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران Faghihi.ab@gmail.com 2، استاد د…
, ,

بررسی میزان تحقق اهداف راهبردی پویش مهروزی و پویش امید و آ گاهی ساختن از کرونا جمعیت طلوع بی نام و نشان ها (مورد پژوهی:42660 خانوار مخاطب پویش)

بررسی میزان تحقق اهداف راهبردی پویش مهروزی و پویش امید و آ گاهی ساختن از کرونا جمعیت طلوع بی نام و نشان ها (مورد پژوهی:42660 خانوار مخاطب پویش) فاطمه زارع پیرحاجی ** دانشجو ی دکتری روابط بین الملل International@toloo.org اکبر رجبی م…
, , ,

بازآرایی نظام حکمرانی تامین اجتماعی؛ ضرورت ها و راهبردها

بازآرايي نظام حکمراني تامين اجتماعي؛ ضرورت ها و راهبردها دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه تهران چکیده: تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای مهم در تمامی کشورها به حساب می آید؛ تامین اجتماعی به لحاظ کارکرد و خدمات با اک…
, ,

امپراطوری خیریه های مردم نهاد در ایران و جهان و زمینه های فعالیت آنها

امپراطوری خیریه¬های مردم¬نهاد در ایران و جهان و زمینه¬های فعالیت آن¬ها محسن عبداله¬زاده1، ابوذر پرهیزکاری*2 1، 3 دکترای پزشکی عمومی، مدیر عامل شرکت دارویی بهستان پخش (سهامی خاص) *2دکترای اقتصاد، مدیر آموزش و تعالی سازمانی شرکت بهستان پخش (…
, ,

اقدامات سمن های جوانان استان مرکزی در تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی در دوران شیوع ویروس کووید19

اقدامات سمن‌های جوانان استان مرکزی در تهیه و توزیع بسته‌های کمک‌معیشتی در دوران شیوع ویروس کووید19 ابوالفضل فتح‌آبادی1، علی انصاری2 1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسئول مکاتبات: Abolfazl.Fathabadi@yahoo.com 2 …
, ,

ارزیابی آموزشهای مهارتی و یادگیری سازمانی در نهادهای غیردولتی (لزوم سیاست گذاری برای توانمندسازی نیروی انسانی)

ارزیابی آموزش‌های مهارتی و یادگیری سازمانی در نهادهای غیردولتی (لزوم سیاستگذاری برای توانمندسازی نیروی انسانی) محمد رضا علی پور *نویسنده مسئول مکاتبات: alipour.soc@gmail.com چکیده: در مقاله پیش‌رو، ضمن مرور مفاهیم حوزه "آموزش و یادگیری" در حوزه…