در این دسته مقالات مرتبط به گروه فرهنگی و اجتماعی که در ادوار همایش های خیرماندگار و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارند

, ,

ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای

سیدعلیرضا انوری - دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد چکیده مقاله: تحقیق حاضر با هدف ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای انجام شده است . جامعه آماری تحقیق کلیه خیران شهر مشهد و حجم نمونه بر اساس فرمول ک…
, ,

تحلیل محتوای توصیفی متن نوشتاری و تصاویر کتاب فارسی ابتدایی ، پایه ی اول و دوم ، در زمینه ی خیر و نیکوکاری

نعمت اله موسی پور - دانشیار ٬ گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان مینا موحدیان - دانشجوی رشته ی آموزش ابتدایی ٬ دانشگاه فرهنگیان ٬ پردیس نسیبه تهران چکیده مقاله: باتوجه به نیاز فراوان جامعه ی درگیر بیماری …
, ,

تاثیر پایبندی مردم به ارزش ها بر مشارکت در امور خیریه

علی محمودزاده مرقی - مدرس دانشگاه پیام نور کاشان و آران وبیدگل دکتری علوم اجتماعی گرایش بررسی مسائل اجتماعی چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف تاثیر عمل به ارزشها و هنجارها از سوی مردم بر مشارکت پاسخگویان در امور خیریه و عام المنفعه در …
, , ,

به کارگیری فضای مجازی برای اقدام به نیکوکاری توسط معلمان

معصومه محسن نژاد - دانشجومعلم ، دوره کارشناسی، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران چکیده مقاله: امروزه اهمیت فضای مجازی و تاثیری که بر زندگی بشر می گذارد، بر کسی پنهان نیست. امکاناتی که این فضا در اختیار کاربرانش قرار می ده…
, ,

بررسی نقش خیرین در مدیریت بحران و افزایش تاب آوری جوامع انسانی

ابوالفضل فقیهی - دانشجوی دکتری مدیریت بحران ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران علی ملاحسینی - استاد دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران مهدی کاظمی - دانشیار دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران چکی…
, ,

بررسی میزان تحقق اهداف راهبردی پویش مهروزی و پویش امید و آ گاهی ساختن از کرونا جمعیت طلوع بی نام و نشان ها (مورد پژوهی:42660 خانوار مخاطب پویش)

فاطمه زارع پیرحاجی - دانشجو ی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اکبر رجبی مشهود - دانشجوی کارشناسی مدیریت دانشکده عالی کسب وکار ماهان مدیر عامل و موسس جمعیت طلوع بی نام و نشان ها چکیده مقاله: بحران اجتماعی زمانی بوجود…
, , ,

بازآرایی نظام حکمرانی تامین اجتماعی؛ ضرورت ها و راهبردها

محمدرضا اخضریان کاشانی - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران چکیده مقاله: تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای مهم در تمامی کشورها به حساب می آید؛ تامین اجتماعی به لحاظ کارکرد و خدمات با اکثر افراد جامعه سرو کار دارد زیرا افراد از …
, ,

امپراطوری خیریه های مردم نهاد در ایران و جهان و زمینه های فعالیت آنها

محسن عبداله زاده - دکترای پزشکی عمومی، مدیر عامل شرکت دارویی بهستان پخش (سهامی خاص) ابوذر پرهیزکاری - دکترای اقتصاد، مدیر آموزش و تعالی سازمانی شرکت بهستان پخش (سهامی خاص) چکیده مقاله: سازمانها یا موسسات خیریه مردمنهاد، به سازمانهای غیرانت…
, ,

اقدامات سمن های جوانان استان مرکزی در تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی در دوران شیوع ویروس کووید19

ابوالفضل فتح آبادی - دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی علی انصاری - کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک چکیده مقاله: سازمانهای مردم نهاد( سمن ها)، تشکلهایی مردمی و خصوصیاند که به ویژه در دوران بروز مش…
, ,

ارزیابی آموزشهای مهارتی و یادگیری سازمانی در نهادهای غیردولتی (لزوم سیاست گذاری برای توانمندسازی نیروی انسانی)

محمدرضا علی پور - پژوهشگر – موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین چکیده مقاله: در مقاله پیشرو، ضمن مرور مفاهیم حوزه "آموزش و یادگیری" در حوزه سازمانها و مفاهیم مرتبط با توسعه آموزشی ، ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با محوریت آموزش…