در این دسته مقالات مرتبط به گروه فرهنگی و اجتماعی که در ادوار همایش های خیرماندگار و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارند

, ,

وقف در عرصه علم: تلاشی برای افزایش سیطره حاکم یا خدمتی برای سرزندگی عالم؟

نعمت اله موسی پور - استاد برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: در هیچ دوره ای از حیات ایران اسلامی، علم و دانشمند دارای احترام و ارزش ماهوی نبوده است! آنچه دنبال می شد،خدمت به سلطان بوده است؛ خواه مستقیم با توجیه عمل سلطان و مدح او که آ…
, ,

نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چالش ها

سامان حیدری - دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاست گذاری عمومی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نیروی وصول مطالبات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان کردستان چکیده مقاله: موسسات خیریه، نهادهایی هستند که به کمک آن می توان به …
, ,

نقش موقوفات در ایجاد و ماندگاری اماکن عامالمنفعه فرهنگی در بازار تهران(مطالعه موردی: مسجد مدرسه معمار باشی و مسجد حاج صفرعلی)

محمد کشاورز - استادیار دانشکده ایرانشناسی، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان چکیده مقاله: وقف یکی از مهمترین میراث های معنوی ایرانیان است که در طول دوره های تاریخی با توجه به ضرورتها و نیازهای اجتماعی پدید آمده است. در تهران دوره قاجاریه نی…
, ,

نقش سازمان بهزیستی در نظام حکمرانی عرصه خیر (بررسی وظایف ، اهداف،چالش ها،نقاط قوت و ضعف وراهکارها و پیشنهادات)

علی اصغر لطیفی - بهزیستی استان همدان زهره بختیاری سفر - بهزیستی استان همدان چکیده مقاله: امروزه موضوع مشارکت های مردمی و امور خیریه مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمانهای ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر…
, ,

مطالعه سازمانهای حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق

مهری بهار - دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران احمد فاتحی - دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران چکیده مقاله: جامعه مدنی محیطی است که افراد در آن حقوق طبیعی خ…
, ,

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

حمیدرضا اشراقی - دانش آموخته دکتری جامعه شناسی رحمت ا... امیراحمدی - استادیار جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران چکیده مقاله: نظام و حیات اجتماعی در جامعه بشری به تعاون و مشارکت اعضای آن بستگی دارد و در این راس…
, ,

مطالعه ، ارزیابی و تجربه های ملی امور خیر در زمینه بحرانهای ملی در کشور

پرویز گرشاسبی - معاون آبخیزداری ، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ابوالقاسم حسین پور - مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور مهدی شفقتی - معاون مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آب…
, ,

شبکه های اجتماعی؛ بستر خدمات به خیریه ها

مهدی اخترمحققی - دکتری مدیریت رسانه چکیده مقاله: شبکه های اجتماعی امروزه جز یی جدایی ناپذیر از زندگی مدرن شده اند و کمتر کسی را می توان یافت که حداقل با نام و کارکرد این شبکه ها آشنا نباشد بسیاری از تعاملات انسانی در این شبکه ها ش…
, ,

سناریویی بر انجام فعالیتهای خیرخواهانه

نعمت اله موسی پور - استاد،گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان اکرم حمیدی نصرآباد - دکتری برنامه ریزی درسی، چکیده مقاله: سناریونگاری روشی موثر و کارآمد برای آینده نگاری است. طی سال های اخیر پژوهش های فراوانی در مورد روش های سناریونویسی انجام شد…
, ,

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب

مژگان آسا - دانشجوی دکتری جامعه شناسی محمدرضا اخضریان کاشانی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چکیده مقاله: امروزه حکمرانی خوب به پویش ها یا فرایند های تصمیم گیری ،چگونگی کاربرد قدرت وچند وچون روابط دولت وشهروندان(افراد وگر…