در این دسته مقالات مرتبط به گروه فرهنگی و اجتماعی که در ادوار همایش های خیرماندگار و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارند

, ,

ایده آموزش تخصصی علم اقتصاد و راه اندازی کسب وکار: بهره گیری از رسانه های جمعی و نوین در اجرا و بازتولید امور خیر آموزشی در زمینه کارآفرینی

ایده آموزش تخصصی علم اقتصاد و راه‌اندازی کسب‌‌وکار:  بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و نوین در اجرا و بازتولید امور خیر آموزشی در زمینه کارآفرینی مرضیه عسکری، کارشناس ارشد علوم اجتماعی(مطالعات فرهنگی) Masterstroke00@gmail.com 09…
, ,

انگیزه های امور خیرخواهانه و بازتاب آن در شعر فارسی

انگیزه های امورخیر خواهانه و بازتاب آن در شعر فارسی   پرستوحیدری[*] کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان عضو مؤسسه خیریه ایتام الغدیر     چکیده امور خیرخواهانه و نیکوکاری از دیرباز در هر جامعه ای با هر انگیزه ای از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. در کشورهای م…
, ,

الگوی آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری

 الگوی آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری صادق رضایی[1]   چکیده احسان و نیکوکاری بخش مهمی از فرهنگ دینی و ملی مردم ایران به شمار می‏آید و گستردگی  آن در کشور نشان از اهتمام تاریخی مردم این مرز و بوم به امور خیر…
, ,

اندیشه های خیرخواهانه در مثنوی معنوی

علی محمد موذنی - استاد دانشگاه تهران چکیده مقاله: ادب فارسی به طورکلی و ادب عرفانی فارسی به طور خاص، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر معارف قرآنی و دینی قرار گرفته است و غنای فرهنگی و نوع دوستیاش بیشتر، وامدار آموزه های دینی و اسلامی …
, ,

ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

  ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد[*]                  سعیده داوری مقدم کارشناسی ارشد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. عضو موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد raha_sdm…
, ,

احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی

                                                 احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی   معصومه صادقی عضو هیات علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار sadeghi2002@yahoo.com     چکیده استفا…
, ,

آثار روانشناختی فعالیت های نیکوکارانه بر سلامت روان دنیوی و سعادت ابدی اخروی از دیدگاه قرآن و حدیث

آثار روان شناختی فعالیت های نیکوکارانه بر سلامت روان دنیوی و سعادت ابدی اخروی از دیدگاه قرآن و حدیث خدیجه احمدی بیغش طلبه سطح چهار(دکترای تفسیر تطبیقی)- مدرس حوزه و دانشگاه –*  ahmadi3103@yahoo.com 09124968127   چکید…