در این دسته مقالات مرتبط با گروه اقتصاد و مدیریت که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد

, ,

حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان

محمدصالح طیب نیا - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، دانشکده اهل البیت علیهم السلام، دانشگاه اصفهان محمد صفاری انارکی - کارشناس ارشد روابط بین الملل، کارشناس پژوهشکده آلاء، دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: از زمان استقرار سیستم دولت-ملت د…
, ,

حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل

سیدحسین سیدی - عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء چکیده مقاله: نیکوکاری و فعالیت های خیرخواهانه هر چند یک پدیده با ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، تاریخی و دینی است، اما با توسعه سازوکارهای نهادی این فعالیت ها، مانند موسسات خیریه و سازم…
, ,

جایگاه شاخص های حکمرانی مطلوب در ماموریت سازمانهای خیریه ایران

حسین جودت چافی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد سیدحسین سیدی - دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی علیرضا اکرامیان - طلبه سطح دو حوزه علمیه چکیده مقاله: مفهوم قدیمی حکمرانی امروزه با ادبیات و مفهومی جدید در بین پژوهشگران، ا…
, ,

تبیین مدل های سازمانی بخش سوم و نقش آنها در حکمرانی امور خیر

مهدی توسلی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فاطمه عبدالعظیم بیگ - کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: با توجه به این واقعیت که سازمانهای اجتماعی و نه…
, ,

تاثیر حاکمیت بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهادهای خیریه

حمید حاجی ابراهیم - استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. امیرعبدالله فیروزی - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حاکمیت بر شفاف…
, , ,

به کارگیری فضای مجازی برای اقدام به نیکوکاری توسط معلمان

معصومه محسن نژاد - دانشجومعلم ، دوره کارشناسی، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران چکیده مقاله: امروزه اهمیت فضای مجازی و تاثیری که بر زندگی بشر می گذارد، بر کسی پنهان نیست. امکاناتی که این فضا در اختیار کاربرانش قرار می ده…
, ,

بررسی فعالیت های کمیته امداد امام خمینی(ره) و تاثیر آن درحل مسائل اقتصادی اجتماعی نیازمندان استان گلستان

جواد فردی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد و ولایت استان گلستان سیدمصطفی قاسمی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، معاون امور شعب صندو ق قرض الحسنه امداد و ولایت استان گلستان محسن سنائی سامانی - کارشناس ارشد مدیریت د…
, ,

بررسی تاثیرابزارهای تامین منابع مالی اسلامی بر نظام حکمرانی کمیته امداد امام خمینی(ره)، مساجد و مراکز نیکوکاری در عرصه خیر(مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی(ره) ، مساجد و مراکز نیکوکاری شهر کرمانشاه)

علی محبی - مربی، کمیته امداد امام(ره)، کرمانشاه، ایران.رئیس اداره حسابرسی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، کرمانشاه، ایران محسن رخصی - مدیرکل، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، کرمانشاه، ایرا…
, ,

بررسی تاثیر ایده های نو برای حکمرانی عرصه خیر و نیکوکاری در کمیته امداد امام خمینی (ره)

سیدمصطفی موسوی - دکتری جامعه شناسی، گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران کارشناس مسئول فرهنگی کمیته امداد امام خمینی( ره) شهرستان خنج، فارس پیمان پیروز - گروه مدیریت، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران چکیده مقاله: رسیدگی به امور معیشتی و اجتماعی فقرا و …
, , ,

بازآرایی نظام حکمرانی تامین اجتماعی؛ ضرورت ها و راهبردها

محمدرضا اخضریان کاشانی - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران چکیده مقاله: تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای مهم در تمامی کشورها به حساب می آید؛ تامین اجتماعی به لحاظ کارکرد و خدمات با اکثر افراد جامعه سرو کار دارد زیرا افراد از …