در این دسته مقالات مرتبط با گروه اقتصاد و مدیریت که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد

, ,

اولویت بندی خیریه های حوزه کمک های انسانی بر اساس معیار های حکمرانی امر خیر

حمید حاجی ابراهیم - استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. سیدحسین سیدی - هیات علمی پژوهشکده آلا سیدمهدی میرحسینی - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. چکیده مقاله: از دیر باز خی…
, ,

اولویت بندی خیریه های حوزه انسانی بر اساس معیارهای حکمرانی امر خیر

حمید حاجی ابراهیم - استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار فاطمه جعفری - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. نیلوفر همتی قاوشوق - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهر…
, ,

کسب وکار اجتماعی شیوه ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت های آن با کارآفرینی اجتماعی

حسین جودت چاقی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد سیدحسین سیدی - دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: امروزه کارآفرینی و سازمان های پرورش کارآفرین به سرعت در حال گسترش است و کارآفرینی مهم ترین راه حل ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی شناخته می شود. در سال های اخیر …
, ,

مدیریت تصویر و بازاریابی سازمان های خیریه

نادر جعفری هفت خوانی - عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه السلام چکیده مقاله: این مقاله با هدف طرح اهمیت و ضرورت توجه سازمان های خیریه ی ایرانی به موضوع مدیریت تصویر در برنامه های جامع بازاریابی در ا…
, ,

جامعه خادم المصطفی (ص) الگوی نوین تامین مالی اسلامی علم و فناوری جهان اسلام

محمود خطیب - دانشجوی دکترا مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: امروزه یکی از چالش های مهم و اساسی توسعه امور خیریه در کشور ، جذب منابع مالی خرد برای انجام امور خیر و مدیریت سرمایه برای ارایه خدمات مناسب به جامعه هدف خود می ب…
, ,

طراحی صندوق نیکوکاری مردم نهاد، با بکارگیری روش تامین مالی جمعی

حمید فهیمی - کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران علیقلی پور کارشناس ارشد حقوق مالی دانشگاه تهران چکیده مقاله: یکی از مهم ترین صفات ایرانیان که از گذشته تا به حال به آن شهره بوده اند و پس از گرایش آن ها به اسلام و با توجه به توصیه ها…
, ,

شناسایی و سنجش مولفه های موثر در مدیریت دانش موسسات خیریه (مطالعه موردی: بنیاد خیریه راهبری آلاء )

محسن زند - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران زهره شهریاری - کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) چکیده مقاله: امروزه دانش به یکی از نیروهای محرکه اساسی برای موفقیت کسب و ک…
, ,

شاخص های ارزیابی عملکرد بخش وقف و خیریه با استفاده از کارت امتیاز متوازن

سمیه مهدوی - کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان مهدی طغیانی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: شاخص های مختلف ارزیابی و سنجش عملکرد مورد توجه قرار می گیرد. ارزیابی و سنجش عملکرد، جز…
, ,

درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملکرد نهادهای خیریه در شهر مقدس مشهد

مصطفی سلیمی فر - استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد سیدحامد حسینی - دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد وحید ارشدی - دکتری اقتصاد اسلامی چکیده مقاله: رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ بوده است. ادیان و تجارب بشری، ا…
, ,

بررسی چگونگی کارآمدسازی پایش و نظارت بر خیریه ها مبتنی بر رویکرد شفافیت

وحید یاوری - استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) یحیی مرتب - دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی، مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) چکیده مقاله: نظارت و کنترل به عنوان ی…