در این دسته مقالات مرتبط با گروه اقتصاد و مدیریت که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد

, ,

مروری بر حکمرانی کلان داده در نهادهای غیرانتفاعی

سیدعلیرضا نیکبخت - پژوهشگر – موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین چکیده مقاله: در دوره ای زندگی می کنیم که با توجه به افزایش روز افزون حجم اطلاعات و داده ها، کلان داده و به طبع آن علم داده به عنوان یکی از مهمترین منابع و ابزارهای تحلیل و بر…
, ,

A Comparative Study of Charity Rating Metrics across Europe and America

Mina Fallah چکیده مقاله: Donors are increasingly invited to give wisely, and a range of charity rating systems have emerged to help donors make better giving choices. Yet, reliability of charity ratings and prudence in their use s…
, ,

نقش سمن ها در مدیریت شهری

مهسا حیدری - کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی یگانه خدایی - کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در شهر ها که باعث بروز مشکلات اقتصا…
, ,

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه

حمید حاجی ابراهیم - استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار صدف سیفیان - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران محمدرضا حسین زاده - استاد مدعو مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد تهران…
, ,

مروری بر حکمرانی کلان داده در نهادهای غیرانتفاعی

سیدعلیرضا نیکبخت - پژوهشگر – موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین چکیده مقاله: در دوره ای زندگی می کنیم که با توجه به افزایش روز افزون حجم اطلاعات و داده ها، کلان داده و به طبع آن علم داده به عنوان یکی از مهمترین منابع و ابزارهای تحلیل و بر…
, ,

مدلسازی عامل بنیان نقش نظام حکمرانی در تسهیل امور خیر و تاثیر آن بر نابرابری اقتصادی در ایران

سعید عبدالحسینی - کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان سعید علی خاصی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد امیر حیدری - دانشجوی دکتری، گروه تحلیل سیستم…
, ,

مدلسازی عامل بنیان نقش تسهیل گرانه نظام حکمرانی در امر خیر به عنوان راهکاری برای کاهش اثر تورمی تحریمها در ایران

سعید عبدالحسینی - کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان سعید علی خاصی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد امیر حیدری - دانشجوی دکتری، گروه تحلیل سیستم…
, ,

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف

سعید مسعودی پور - دکتری مدیریت بازاریابی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری چکیده مقاله: امروزه دانش بازاریابی به عنوان ابزاری مهم برای سازمانهای غیرانتفاعی شناخته میشود. کاربرد بازاریابی در تشویق افراد به سمت امور خیریه از جمله این …
, ,

راهکار های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف سازی خیریه ها

امیررضا کولیوند - کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مسوول فاوا خیر ماندگار چکیده مقاله: فناوری ها همواره در خدمت انسان، نسبت به ارتقای عملکرد، اثربخشی و کارایی انسان بوده است. جامعه مدنی نیز به عنوان بخش سوم از بکارگیری و بهره بردا…
, ,

راهبرد حکمرانی مطلوب در امور خیر؛ با تاکید بر فضای مجازی

محمدرضا اخضریان کاشانی - استادیار مرکز مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران مهدی احمدی - دانشجو کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران چکیده مقاله: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سالهای اخیر مطرح گردیده است م…