امید اخوی – دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد ازاسلام ،دانشگاه شیراز

مهشید رضائی – کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی(ره)وانقلاب اسلامی

چکیده مقاله:

سنت وقف و امور خیریه در ایران از دیرباز رواج داشته است بر اساس تعالیم دین زرتشتی، ایرانیان موظف به کار خیر بودهاند. مراکز وقفی مختلفی در دوره های متفاوت در ایران شکلگرفته و خدمت ر سانی کرده اند. در دوران قاجار وجود م سائل و مشکلات مختلف مانند بیماری و جنگ باعث شد برخی از روحانیون و افراد با نفوذ، جامعه را با امر وقف آشناتر کنند. یکی از مهمترین واقفان در دوران قاجارمی توان به حاج آقا مح سن سلطان آبادی عراقی( اراکی) ا شاره کرد که یکی از واقفان بنام در ا ستان مرکزی میبا شند. پس از وفات ایشان ورثه حاج آقا محسن عراقی با همت مهندس محمد محسنی خیریه بنیاد محسنی را در کانادا و اراک تاسیس نمودند.این مقاله درصدد بررسی این بنیاد خیریه و پیشینه حاج آقا سید محسن عراقی است. که با توجه به اهمیت امور خیریه و وقف و عملکرد این نهاد خیریه در این مقاله تلاش شده است با تحلیل و پرداختن به رویکرد این بنیاد فعالیت و پیشینه آن را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به شیوه تحلیلی _ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

کلیدواژه ها:

امور خیریه، وقف، بنیاد محسنی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.