در این دسته مقالات مرتبط با گروه مطالعات دینی و حقوقی که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد.

, ,

کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری

مجید یاریان - دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری یکی از مفاهیم اخلاقی و ارزشی در عالم انسانی است که هم ادیان آسمانی و هم فطرت های پاک انسانی بر اهمیت و ضرورت آن صحه نهاده اند. مصادیق این سنت دینی و انسا…
, ,

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه

حسین محمودی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی چکیده مقاله: میل به احسان و نیکوکاری و انگیزه جاودانه زیستن سبب می گردد که انسانها همواره نسبت به انتقال سرمایه و دارایی خویش به افراد ویا در امور خیریه اقدام کنند در پاسخ به این…
, ,

نظام مرجعیت خیریه: موانع تحقق مرجعیت خیریه های سنتی-دینی در سطح نهادی

سیدجمال قریشی - دانشجوی دکترا، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه شریف ایمان اعیانی ثانی - کارشناسی ارشد، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه شریف سعید نریمان - دکترای تخصصی، مدیر گروه سیاسی-اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و …
, ,

مفهوم شناسی واژه خیر

عبدالله گمشادزهی فر - مدیرعامل موسسه خیریه محسنین زاهدان چکیده مقاله: موضوع این مقاله تحقیق و بررسی و تبیین احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری است، این مقاله شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی روایی و فقهی نگاشته شده است. امور خیریه به امور و افعالی گفته می شود که …
, ,

معنا شناسی صدقه در قرآن

فاطمه محمدی - دانشجوی کارشناسی علوم قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سیدحسین سیدی - دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: پیشینه تاریخی نیکوکاری و کار خیر به آغاز خلقت بشر بازمی گردد. رفع نیازها…
, ,

مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنه وقف

محمد ابراهیمی ورکیانی - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی چکیده مقاله: دراین معنا که سنت حسنه وقف وخیرات پدیده ای اخلاقی است که در سراسر جهان مورد توجه انسان های بیشماری بوده ومی باشد ومصادیق بسیاری ازاین میزاث جاویدان موجود است تردیدی نیست چن…
, ,

قوانین و مقررات حامی فعالیت های خیریه در حوزه بهداشت و درمان: یک مطالعه مروری

محمدحسین زیلوچی - دانشجوی دکترای سیاستگذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران علی اکبری ساری - استاد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران…
, ,

شرایط فقهی، حقوقی ارکان وقف

افسانه کنعانی - کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مهناز بهرامی - کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی چکیده مقاله: یکی از اعمال نیک و خیری که در جوامع مختلف بشری به دلیل تاثیرات خیر و ماندگارش مورد توجه قرار گرفته است وقف م…
, ,

شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و مدیران حوزه امور خیر بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع)

مهدی نصراصفهانی - دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: در سازمان های رشد یافته و یا درحال رشد شایسته سالاری از اهمیت خاصی برخوردار است. سازمان ها تلاش می کنند تا شایسته ترین افراد را شناسایی، جذب و حفاظت کنند. وضعیت سازمانی و…
, ,

سهام وقف، ابزار مالی جلب مشارکت عمومی در امور وقف

فیروز عزیزی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: گرچه وقف از دیرباز و در ادیان قبل از اسلام وجود داشته، اما اسلام نخستین دینی بوده که چارچوب آنرا تعیین و نظام مند کرده است. از زمان ظهور اسلام، وقف و موقوفات نقش بسیار مهمی را در…