در این دسته مقالات مرتبط با گروه مطالعات دینی و حقوقی که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد.

, ,

نگاهی اجمالی به شاخص های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان

نگاهی اجمالی به شاخص‌های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان نادر ریاحی سامانی کارشناس ارشد حقوق چکیده: اصولاً یکی از شاخص‌های بارز و تعیین کننده نظام حکمرانی در مجامع مختلف مراتب مندرج در قانون اساسی هر کشور است و امر خیر نی…
, ,

مولفه های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی (ع)

مؤلفه¬های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی (ع) محمدحسین بهمن پور لیلی سمیرا کثیری چکیده موفقیت یک حکومت در ایجاد نظام‌های حکمرانی متعدد و مطلوب در زمینه‌های مختلف است تا با تقسیم مسئولیت های متنوع بین نهادها و بخش‌های گوناگون، اهداف از پی…
, ,

مقایسه حقوقی و ارزیابی نحوه تشکیل موقوفات عام و موسسات خیریه

مقایسۀ حقوقی و ارزیابی نحوۀ تشکیل موقوفات عام و موسسات خیریه سید محسن قائم‎فرد عضو هیات علمی و مدیر حقوقی دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده در مقالۀ حاضر راقمان این سطور با بررسی و تحلیل مقررات…
, ,

محبت و خدمت به همنوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی

محبت و خدمت به هم¬نوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی قربان علمی1 معصومه فتحی2 *1 دانشیار ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران همراه09124572061 2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان چکیده:…
, ,

ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام المنفعه و موقوفه

ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام‎المنفعه و موقوفه محمد مهدی الشریف دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده سام…
, ,

شرح و تفسیر احسان و نیکوکاری از منظر قرآن و روایات

شرح و تفسير احسان و نيكوكاري از منظر قرآن و روايات دکتر محمّدنبی احمدی دانشیار گروه عربی، دانشکده ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی. ايميل: mn.ahmadi217@yahoo.com همراه: 09183570131 عطاء پوررحيم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث…
, ,

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات محمّد خورشیدی¬اطهر کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم¬شناسی، دانشکدۀ پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: msun4@mailfa.org چکیده: وقف در اصطلاح فقهی و حقوقی، ح…
, ,

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی فیروزه عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس fazizi@modares.ac.ir چکیده حکمرانی امور خیر از جمله موضوعات مورد مناقشه به ویژه از بعد اعتماد و اطمینان است.در این مقاله ،تلاش می شود تا شیوه …
, ,

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج محمد مهدی الشریف دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده به موجب مادۀ 55 قانون مدنی «…
, ,

بررسی اختیارات ولی فقیه در وقف اموال دولتی وعمومی

بررسی اختیارات ولی فقیه در وقف اموال دولتی وعمومی مشخصات نویسندگان: 1- دکتر محمد حیدی زاد استادیار دانشگاه ارومیه 2- خانم فریده حیدرزاده مدرس حوزه علمیه خواهران چکیده اسلام دارای نظام اجتماعی است که در …