در این دسته مقالات مرتبط با گروه مطالعات دینی و حقوقی که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد.

, ,

نگاهی اجمالی به شاخص های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان

نادر ریاحی سامانی - کارشناس ارشد حقوق چکیده مقاله: اصولا یکی از شاخصهای بارز و تعیین کننده نظام حکمرانی در مجامع مختلف مراتب مندرج در قانون اساسی هر کشور است و امر خیر نیز به سهم خود متاثر از این چارچوب میباشد. در مطالعه مولفه های مختلف د…
, ,

مولفه های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی (ع)

محمدحسین بهمن پور لیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون قرآن تهران سمیرا کثیری - کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بھشتی چکیده مقاله: موفقیت یک حکومت در ایجاد نظامهای حکمرانی متعدد و مطلوب در زمینه های مختلف است تا با تقسیم مسئولیت های متنوع بین نهادها و بخشهای …
, ,

مقایسه حقوقی و ارزیابی نحوه تشکیل موقوفات عام و موسسات خیریه

سیدمحسن قائم فرد - عضو هیات علمی و مدیر حقوقی دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: در مقاله حاضر راقمان این سطور با بررسی و تحلیل مقررات و فتاوای فقهی حاکم بر مقوله تشکیل موسسه خیریه و موقوفات عام، ضمن ت…
, ,

محبت و خدمت به همنوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی

قربان علمی - دانشیار ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران معصومه فتحی - عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب…
, ,

ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام المنفعه و موقوفه

محمدمهدی الشریف - دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: ساماندهی یک فعالیت خیریه و عامالمنفعه جدای از عزم و اراده خیران و نیکو…
, ,

شرح و تفسیر احسان و نیکوکاری از منظر قرآن و روایات

محمدنبی احمدی - دانشیار گروه عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی عطاء پوررحیم - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، کرمانشاه چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری، از آغاز خلقت بشر تاکنون مورد توجه آحاد مردم با هر نظر…
, ,

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات

محمد خورشیدی اطهر - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: چکیده مقاله: وقف در اصطلاح فقهی و حقوقی، حبس عین مال موضوع وقف معرفی شده است که هم، نفوذ ضرورت نگهداری عین موقوفه از هر گونه تعرض به م…
, ,

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی

فیروزه عزیزی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: حکمرانی امور خیر از جمله موضوعات مورد مناقشه به ویژه از بعد اعتماد و اطمینان است.در این مقاله ،تلاش می شود تا شیوه و نگرش دیگری به چگونگی حکمرانی موسسات و نهادهای خیریه ای که ر…
, ,

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج

محمدمهدی الشریف - دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: به موجب ماده ۵۵ قانون مدنی » وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و من…
, ,

بررسی اختیارات ولی فقیه در وقف اموال دولتی وعمومی

محمد حیدری زاد - استادیار دانشگاه ارومیه فریده حیدرزاده - مدرس حوزه علمیه خواهران چکیده مقاله: اسلام دارای نظام اجتماعی است که در درون خود نظام های سیاسی،اقتصادی،حقوقی ،فرهنگی دارد که هر کدام متناسب با اهداف متعالی دین نقش اساسی…