در این دسته مقالات مرتبط با گروه مطالعات دینی و حقوقی که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد.

, ,

جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

جايگاه امر خير و وقف در حقوق ايران 1محمد جواد رحماني، 2اشرف السادات علوي پور 1مدير عامل موسسه خيريه سعادت پيشگان شهرستان آباده 2رئيس هيئت مديره موسسه خيريه سعادت پيشگان آباده چکيده پژوهش حاضر به منظور بررسي جايگاه امر خير و وقف در…
, ,

جایگاه اصل امر به معروف و نهی از منکر در گسترش امور خیر از منظر شهید مطهری

  جایگاه اصل امر به معروف و نهی از منکر در گسترش امور خیر از منظر شهید مطهری     مرتضی گودرزی1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، نویسنده مسئول مکاتبات: goodarzi9109@yahoo.com    …
, ,

تاثیرات متقابل ژنتیک و محیط بر بروز صفات و ویژگی های اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم و دین

تاثیرات متقابل ژنتیک و محیط بر بروز صفات و ویژگی های اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم و دین سید مجتبی خیام نکویی1، ید الله دالوند2، صفورا جباری3 دانشیار بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه …
, ,

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام حسن حسین زاده1، حامد حسین زاده2 ، جواد حسین زاده3 1دکترای حقوق 2دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، نویسنده مسئول مکاتبات…
, ,

تشویق به خیر و نیکوکاری با محوریت سوره ماعون

  تشویق به خیر و نیکوکاری با محوریت سوره ماعون محدثه شاهرخی*1، محمد مصطفایی2، 1* دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم‌سبزواری mohadeseshahrokhi@gmail.com 2استادیار گروه علوم قرآن و حد…
, ,

تفاوت معناشناختی حسنات و اعمال صالح از منظر قرآن کریم

تفاوت معنا شناختی حسنات و اعمال صالح از منظر قرآن کریم طاهره محسنی (نویسنده مسئول)* دکترای تفسیر تطبیقی-استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران   چکیده اعمال انسان، موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و…
, ,

حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری

باسمه تعالی   حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری   نگارندگان: سید محمد حسینی یاسین باجلانی   چکیده: با توجه به اینکه نهاد وقف یک نهاد بسیار مهمی بوده و اینکه بر اساس آموزه‌های دینی این مهم مؤکدا مورد توجه شارع م…
, ,

روش ها و مدلهای احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات

          عنوان مقاله:   روش ها و مدل های احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات   گردآورنده: مریم حسین زاده دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری     چکیده در آیات قرآن واژ…
, ,

صدقه و احسان نمودهای خیر ماندگار

عنوان: صدقه و احسان نمودهای خیر ماندگار   گرد آورنده: مژگان میانرودی ،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ایمیل: mo.mianroudi@gmail.com    چکیده: صدقه به هر نوع بخشش مالی و غیر مالی که به قصد رضای خدا باشد اطلاق می…
, ,

معناشناسی بر در قرآن

  معناشناسی«بر» در قرآن علی معلمی1، علیرضا اکرامیان2* 1،طلبه درس خارج، استاد حوزه و دانشگاه. *2:طلبه سطح1:alirezaekramian70@gmail.com     چکیده: واژه «بر» یکی از واژه‌هایی است که در حوزه های مختلف و معانی گوناگونی به کار رفته است و موجب …