در این دسته مقالات مرتبط با گروه مطالعات دینی و حقوقی که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد.

, ,

جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

محمدجواد رحمانی - مدیر عامل موسسه خیریه سعادت پیشگان شهرستان آباده اشرف السادات عاوی پور - رییس هییت مدیره موسسه خیریه سعادت پیشگان آباده چکیده مقاله: پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران صورت گرفت.پژوهش حاضر ا…
, ,

جایگاه اصل امر به معروف و نهی از منکر در گسترش امور خیر از منظر شهید مطهری

مرتضی گودرزی - گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد چکیده مقاله: اصل امر به معروف و نهی ازمنکر یکی از ارکان تعلیمات اسلامی است که به نص صریح متون اسلامی و گفته پیغمبر اکرم (ص) و ایمه معصومین (ع) عمل به این فریضه، امت اسلام را …
, ,

تاثیرات متقابل ژنتیک و محیط بر بروز صفات و ویژگی های اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم و دین

سیدمجتبی خیام نکویی - دانشیار بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران یدالله دالوند - کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران صفورا جباری - دکتری بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران چکیده مقاله: ور…
, ,

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

حسن حسین زاده - دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) حامد حسین زاده - کارشناس ارشد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه (گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر) ج…
, ,

تشویق به خیر و نیکوکاری با محوریت سوره ماعون

محدثه شاهرخی - دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیمسبزواری محمد مصطفایی - استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، چکیده مقاله: کلام االله مجید آخ…
, ,

تفاوت معناشناختی حسنات و اعمال صالح از منظر قرآن کریم

طاهره محسنی - دکترای تفسیر تطبیقی-استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران چکیده مقاله: اعمال انسان، موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و آخرت شده، و چون انسان زندگی ابدی در پیش دارد، چگونگی عمل او در دنیا، و فراهم آوردن توش…
, ,

حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری

سیدمحمد حسینی یاسین باجلانی چکیده مقاله: با توجه به اینکه نهاد وقف یک نهاد بسیار مهمی بوده و اینکه بر اساس آموزه های دینی این مهم موکدا مورد توجه شارع مقدس بوده تاجایی که از آن به عنوان باقیات الصالحات و صدقه ی جاریه یادشده است،…
, ,

روش ها و مدلهای احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات

مریم حسین زاده - دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری چکیده مقاله: درآیات قرآن واژه احسان به معنای انجام دادن کار نیک است که جامعترین برنامه اجتماعی که خداوند به آن فرمان داده عدل و احسان است و تمام هستی بر پایه عدالت استوار است که عدالت با تما…
, ,

صدقه و احسان نمودهای خیر ماندگار

مژگان میانرودی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: صدقه به هر نوع بخشش مالی و غیرمالی که به قصد رضای خدا باشد اطلاق میگردد که شامل صدقات واجب و صدقات مستحب است.صدقه دادن و بخشش مال در اسلام و در زند…
, ,

معناشناسی بر در قرآن

علی معلمی - طلبه درس خارج، استاد حوزه و دانشگاه. علیرضا اکرامیان - طلبه سطح 3 چکیده مقاله: واژه بر یکی از واژه هایی است که در حوزه های مختلف و معانی گوناگونی به کار رفته است و موجب اختلاف کثیری بین علما گشته است تا جایی که برخی گفته…