نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر بزهدیدگی

نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر بزهدیدگی (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است)   پدیدآور: شیما شفیعی چکیده: توجه به کودکان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر، از گذر افزایش توجه به حوزه ی ح…

نقش سرمایه اجتماعی سازمانی در موفقیت کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی 3 سازمان مردم نهاد)

نقش سرمایه اجتماعی سازمانی در موفقیت کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی 3 سازمان مردم نهاد) (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: مریم اسدی ابوخیلی چکیده: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری ن…

بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی زنان در معرض آسیب های اجتماعی

بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی زنان در معرض آسیب های اجتماعی (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: نجمه شیخ الاسلام چکیده: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با توجه به گستردگی و پیچیدگی مشکﻼت و مسایل جوامع، دولتها ناگزیر…

طراحی و تببین مدل پذیرش سازمان‌های مردم‌نهاد از نظر شهروندان (PhD)

طراحی و تببین مدل پذیرش سازمان‌های مردم‌نهاد از نظر شهروندان (PhD) (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: حمید شجاعی چکیده: پژوهش حاضر به دنبال طراحی و تببین مدلی برای پذیرش سازمان‌های مردم نهاد از نگاه شهروندان می باشد. این تحقیق بر مبن…

نقش آفرینی سازمان‌های مردم نهاد در تحول کارکرد دولت

نقش آفرینی سازمان‌های مردم نهاد در تحول کارکرد دولت پدیدآور: حمیدرضا رحمانی چکیده: دولت به عنوان یکی از عظیم ترین مصنوعات بشری، همواره دارای کارکردهایی در سطح جامعه بوده و تقریباً بر همه فعالیت های مردم سایه افکنده است. تأمین امنیت …

جایگاه سازمانهای مردم نهاد(سمن) در ارتقاء حقوق عمومی شهروندان

جایگاه سازمانهای مردم نهاد(سمن) در ارتقاء حقوق عمومی شهروندان پدیدآور: محمدعلی افضلی چکیده: سازمان های مردم نهاد به عنوان بخش سوم و مکمل بخش های خصوصی و دولتی محسوب می گردند که حضور و رشد چشمگیری در دهه های اخیر داشته اند، این سازمانه…

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: تشکل های مردم نهاد استان مرکزی در دهه 90 ه. ش.) (PhD)

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: تشکل های مردم نهاد استان مرکزی در دهه 90 ه. ش.) (PhD) (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: میترا بیات چکیده: از جمله عوامل تأثیرگذار بر توسعه سیاسی، بحث سرمایه ا…

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه کودک آزاری

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه کودک آزاری (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: حسین حیدری چکیده: امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش می‌داند. متولی بودن قوه…

طراحی مرکزی برای موسسه مردم نهاد با رویکرد توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار

طراحی مرکزی برای موسسه مردم نهاد با رویکرد توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: الهه بنی حسن چکیده: کشور ایران از گذشته‌های دور تا به امروز شاهد افراد خیر بسیاری بوده است؛ فعالیت این…

شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان سازمانهای مردم نهاد (NGO)

شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان سازمانهای مردم نهاد (NGO) پدیدآور: مرتضی نیکبخت چکیده: سازمان‌های مردم‌ نهاد تاثیر به‌سزایی در رشد و توسعه عدالت و همسان‌سازی بسترهای فرهنگی و اجتماعی دارند. بنابراین حفظ و رشد اینگونه سازما…