مهدی فاطمی – دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

عالیه حسینی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی

چکیده مقاله:

توسعه اقتصادی یکی از آرمانهای اساسی در کشورهای دنیا بخصوص کشورهای جهان سوم هست. برای تبیین منشا توسعه یافتگی( یا توسعه نیافتگی ) کشورها رویکردهای مختلفی از قبیل تفاوت در داده تا و مواهب طبیعی، نظام سیاسی ،رویکرد تاریخی در مراحل توسعه و جهش های فنآوری مطرح گردیده است .یکی از رویکردها به مسئله توسعه ، رویکرد تفاوتهای فرهنگی و نهادی در کشورها هست. در این رویکرد ، تمهیدات مناسب فرهنگ اقتصادی و نهادهای اجتماعی یکی از عوامل کلیدی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها تلقی میگردد . فرهنگ پایه و اساس رفتارهای انسانی را شکل میدهد و بخش قابلتوجهی از رفتارهای اقتصادی نیز بر این بنیان استوار است .بنابراین توسعه اقتصادی که مستلزم انجام رفتارهای خاص و ویژه در زمینه های مختلف زندگی انسانی است به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابستگی زیادی دارد. یکی از مهمترین تحولات لازم در این مسیر تحولات فرهنگی و تغییر در نگرش افراد جامعه هست و تحول فرهنگی در فرایند توسعه از اساسی ترین تغییرها هست . وقف به دلیل کارکردهای اقتصادی که دارد میتواند نقش فراوانی در رشد و توسعه جامعه در پی داشته باشد . توسعه فرهنگ وقف از اهمیت بالایی در این خصوص برخوردار هست .در این مقاله مهمترین عوامل فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی با تاکید بر فرهنگ وقف موردبررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه ها:

فرهنگ ؛ وقف ؛ آموزش ؛ توسعه ؛ رشد اقتصادی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.