نوشته‌ها

, ,

مولفه های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی (ع)

محمدحسین بهمن پور لیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون قرآن تهران سمیرا کثیری - کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بھشتی چکیده مقاله: موفقیت یک حکومت در ایجاد نظامهای حکمرانی متعدد و مطلوب در زمینه های مختلف است تا با تقسیم مسئولیت های متنوع بین نهادها و بخشهای …
, ,

مطالعه ، ارزیابی و تجربه های ملی امور خیر در زمینه بحرانهای ملی در کشور

پرویز گرشاسبی - معاون آبخیزداری ، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ابوالقاسم حسین پور - مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور مهدی شفقتی - معاون مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آب…
, ,

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی

فیروزه عزیزی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: حکمرانی امور خیر از جمله موضوعات مورد مناقشه به ویژه از بعد اعتماد و اطمینان است.در این مقاله ،تلاش می شود تا شیوه و نگرش دیگری به چگونگی حکمرانی موسسات و نهادهای خیریه ای که ر…
, ,

راهبرد حکمرانی مطلوب در امور خیر؛ با تاکید بر فضای مجازی

محمدرضا اخضریان کاشانی - استادیار مرکز مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران مهدی احمدی - دانشجو کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران چکیده مقاله: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سالهای اخیر مطرح گردیده است م…
, ,

تبیین نسبت سیاست و امور خیر در حکمرانی ایرانی-اسلامی (مطالعه و ارزیابی تاریخی)

مریم سعیدیان جزی - دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: در نظام حکمرانی ایرانی – اسلامی انجام امور عام المنفعه و رسیدگی به مردم از اصول سیاست و عدالت است. این تحقیق به بررسی رابطه سیاست و امور خیر و ابعاد و مصادیق آن می…
, ,

تبیین مدل های سازمانی بخش سوم و نقش آنها در حکمرانی امور خیر

مهدی توسلی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فاطمه عبدالعظیم بیگ - کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: با توجه به این واقعیت که سازمانهای اجتماعی و نه…
, ,

جایگاه وقف و امور خیر در ترویج و توسعه دانش : یک بررسی متون

مرضیه مروتی - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل چکیده مقاله: در طول تاریخ همواره افراد خیرخواهی زیسته اند که با انجام امور خیر و صرف منابع مختلف برای دیگران، سبب بهبود زندگی افراد جامعه شده اند. مقاله حاضر با هد…
, ,

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه ی خیر

محسن فلاحنداری - دانشجوی دبیری الهیات و معارف اسلامی حمید بیات - کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی چکیده مقاله: آنچه در پژوهش حاضر مد نظر است تبیین و تشریح ظرفیت های برنامه ی درسی بعنوان مهم ترین زیر نظام های سیستم آموزشی است که پتانسی…
, ,

تحلیل جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در امور خیر با تاکید بر توسعه فرهنگ وقف

محسن نیازی - استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان محمد کارکنان نصرآبادی - مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: وقف به عنوان یک امر خیر، عملی الهی است که شخص در کمال صحت و سلامت عقل و اندیشه،…
, ,

تاثیرات متقابل ژنتیک و محیط بر بروز صفات و ویژگی های اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم و دین

سیدمجتبی خیام نکویی - دانشیار بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران یدالله دالوند - کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران صفورا جباری - دکتری بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران چکیده مقاله: ور…