در این دسته مقالات مرتبط به گروه فرهنگی و اجتماعی که در ادوار همایش های خیرماندگار و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارند

, ,

مشارکت دانشجویان در امور خیریه: واکاوی ویژگیها و نوآوری های ترغیب کننده

مهسا لاریجانی - استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا چکیده مقاله: فضای آموزشی دانشگاهی بستر آموزشی مناسبی جهت ترغیب و مشارکت دانشجویان و نهادینه سازی انجام امور خیریه است ؛ هرچند که نیازمند الگوها و مدلهای متفاوتی است که مناسب نسل جو…
, ,

مشارکت در فعالیتهای خیریه به منزله حمایت اجتماعی در جهت ارتقای سلامت اجتماعی

میرطاهر موسوی - عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمیدرضا هندی - دانشجوی دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی؛ دپارتمان مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چکیده مقاله: …
, ,

نقش آموزش وپرورش در ترویج، توسعه و نهادینه سازی امور خیر و نیکوکاری

روح اله کریمی خویگانی - استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین چکیده مقاله: امروزه لازم است در تعلیم و تربیت به مدرسه از ابعاد گسترده تری نگاه کنیم. برخی از فیلسوفان ازجمله طرفداران نظریه بازسازی معتقدند تعلیم و تربیت موثرترین و کارآمدترین …
, ,

پدیدارنگاری آسیب شناسانه از آموزش نیکوکاری به کودکان با راهکارهای برون رفت از آن

لیلا عیاری - دکترای مطالعات برنامه درسی.دانشگاه خوارزمی نعمت اله موسی پور - استادتمام دانشگاه فرهنگیان ایمان ابراهیمی - دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چکیده مقاله: با توجه به شواهد موجود در جامعه کنو…
, ,

پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان موسسات خیریه دولتی و خصوصی شهر شیراز بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

زهرا مهربان - کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی حمیده فرمانی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی اسماعیل باباامیری - کارشناس ارشد مشاوره بهنام جمشیدی سلوکلو - دکترای روانشناسی تربیتی چکیده مقاله: کارکنان موسسات خیریه، اغلب شاهد مشکلات، آسیبها، درد و رنج و تال…
, , ,

بررسی پراکنش موضوعی خیریه های کشور با در نظر گرفتن جمعیت استانها

محمدمهدی شهریاری - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. نیما حضرتی - کارشناسی، نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب فرهاد حسینعلی - استادیار، گروه مهندسی نقشه برداری،…
, ,

بررسی و تحلیل بازتاب وقف و نذر ، دو خیر ماندگار، در ضرب المثلهای فارسی

خدیجه حاجیان - استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: وقف و نذر در زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی جوامع اسلامی جایگاهی ویژه و ارزشمند دارد و به دلیل تاکید در متون دینی بر این امر، رواج این دو خیر ماندگار با اقبال م سلما…
, ,

بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان

مجید فولادیان - استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده مقاله: امروزه خیریه ها با فعالیتهای غیردولتی و غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی به انجام فعالیت میپردازند و هدفشان کاهش دردها و افزایش منافع فقرا و م…
, ,

بررسی میزان اعتماد مردمی به خیریه های دولتی و غیردولتی

سعید مسعودی پور - دکتری مدیریت بازاریابی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) علیرضا زمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع). چکیده مقاله: ازآنجایی که بخش عمده منابع خیریه هامعمولا0 ازکمک ها…
, ,

بررسی مولفه های موثر خلقیات و فرهنگ ایرانیان بر شکل گیری خیر جمعی

هدی امامی - کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی مهدی توسلی - کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی چکیده مقاله: آرمانشهری که در آن فاصله های اقتصادی و اجتماعی افراد به حداقل می رسد و برقراری قسط و عدالت مهمترین شاخصه آن است، کرامت انسانها حفظ میشود و نوع دو…