مطالب توسط علی بیابانی

,

نشست نمایندگان پژوهشکده آلاء با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

 نشست نمایندگان خیر ماندگار با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره «پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی»، عصر چهارشنبه 22 تیرماه در محل این مرکز برگزار شد.  در ابتدای این نشست، دکتر سینا شیخی(مدیر گروه تعاون و سرمایه اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس) و دکتر حسام عزت‌آبادی‌پور(مسئول میز مشارکت‌ها و تشکل‌های اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس) به […]

نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر بزهدیدگی

نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر بزهدیدگی (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است)   پدیدآور: شیما شفیعی چکیده: توجه به کودکان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر، از گذر افزایش توجه به حوزه ی حمایت از بزه دیدگان، از اهمیت […]

نقش سرمایه اجتماعی سازمانی در موفقیت کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی 3 سازمان مردم نهاد)

نقش سرمایه اجتماعی سازمانی در موفقیت کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی 3 سازمان مردم نهاد) (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: مریم اسدی ابوخیلی چکیده: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند. امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد، […]

بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی زنان در معرض آسیب های اجتماعی

بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی زنان در معرض آسیب های اجتماعی (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: نجمه شیخ الاسلام چکیده: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با توجه به گستردگی و پیچیدگی مشکﻼت و مسایل جوامع، دولتها ناگزیر از سازمانهای مردم نهاد طلب یاری نموده اند تا شاید به مدد یکدیگر بتواند تا حدی به […]

طراحی و تببین مدل پذیرش سازمان‌های مردم‌نهاد از نظر شهروندان (PhD)

طراحی و تببین مدل پذیرش سازمان‌های مردم‌نهاد از نظر شهروندان (PhD) (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: حمید شجاعی چکیده: پژوهش حاضر به دنبال طراحی و تببین مدلی برای پذیرش سازمان‌های مردم نهاد از نگاه شهروندان می باشد. این تحقیق بر مبنای رهیافت پژوهش از نوع ترکیبی به صورت متوالی انجام می […]

نقش آفرینی سازمان‌های مردم نهاد در تحول کارکرد دولت

نقش آفرینی سازمان‌های مردم نهاد در تحول کارکرد دولت پدیدآور: حمیدرضا رحمانی چکیده: دولت به عنوان یکی از عظیم ترین مصنوعات بشری، همواره دارای کارکردهایی در سطح جامعه بوده و تقریباً بر همه فعالیت های مردم سایه افکنده است. تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی از ابتدایی ترین وظایف دولت ها به شمار می رفته […]

جایگاه سازمانهای مردم نهاد(سمن) در ارتقاء حقوق عمومی شهروندان

جایگاه سازمانهای مردم نهاد(سمن) در ارتقاء حقوق عمومی شهروندان پدیدآور: محمدعلی افضلی چکیده: سازمان های مردم نهاد به عنوان بخش سوم و مکمل بخش های خصوصی و دولتی محسوب می گردند که حضور و رشد چشمگیری در دهه های اخیر داشته اند، این سازمانها با ظرفیت و انعطاف پذیری که دارند می توانند به صورت […]

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: تشکل های مردم نهاد استان مرکزی در دهه 90 ه. ش.) (PhD)

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: تشکل های مردم نهاد استان مرکزی در دهه 90 ه. ش.) (PhD) (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: میترا بیات چکیده: از جمله عوامل تأثیرگذار بر توسعه سیاسی، بحث سرمایه اجتماعی است که اخیراً به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در راستای […]

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه کودک آزاری

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه کودک آزاری (20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است) پدیدآور: حسین حیدری چکیده: امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش می‌داند. متولی بودن قوه‌ی قضائیه در پیشگیری از جرم به معنای نقش نداشتن دیگر […]