نوشته‌ها

, ,

مسیولیت دولت ها در گسترش فرهنگ امر خیر و سیاست گذاری های ضروری

  مسئولیت دولت ها در گسترش فرهنگ امر خیر و  سیاست گذاری های ضروری حسن بنیانیان عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده از فرهنگ تلقی های بسیار متفاوتی وجود دارد و بسیاری از برداشت ها، مفهومی تقلیل یافته از فرهنگ است و همین امر …
, ,

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه ی خیر

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه‌ی خیر محسن فلاحتداری، 2. حمید بیات دانشجوی دبیری الهیات و معارف اسلامی کارشناس‌ارشد تحقیقات آموزشی   چکیده: آنچه در پژوهش حاضر م…
, ,

بررسی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی با تاکید بر وقف

  بررسي نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی  با تاکید بر وقف مهدی فاطمی1، عالیه حسینی2 1، دانشجوی دکتری علوم اقتصادی ، Fatemi042@yahoo.com 2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی     چکیده:   توسعه اقتصادي يكي از آرمان …