نوشته‌ها

, ,

کسب وکار اجتماعی شیوه ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت های آن با کارآفرینی اجتماعی

کسب‌وکار اجتماعی شیوه‌ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت‌های آن با کارآفرینی اجتماعی حسین جودت چافی1، سیدحسین سیدی2 1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد 2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی نویسنده مسئول مکاتبات: 1371jodat@g…