نوشته‌ها

, ,

کسب وکار اجتماعی شیوه ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت های آن با کارآفرینی اجتماعی

حسین جودت چاقی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد سیدحسین سیدی - دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: امروزه کارآفرینی و سازمان های پرورش کارآفرین به سرعت در حال گسترش است و کارآفرینی مهم ترین راه حل ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی شناخته می شود. در سال های اخیر …