برند‌سازی نهادهای امر خیر: (مطالعه موردی محک و امام علی (ع))

ساری نورمحمدی

کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه تهران  sarinormohamadi@gmail.com

چکیده

امر خیر پیش از آنکه به عنوان امری اجتماعی شناخته شود با عناوینی مانند «برای رضای خدا»، «برای اجر اخروی»، «برابری»، «عدالت»، «عشق»، «نوع‌دوستی»، و  . . . به عنوان امری دینی در جامعه و نزد عامه مردم شناخته می‌شود. به همین منوال نهادهایی که متولی امر خیر هستند مانند ‌سازمان‌های مردم نهاد (NGO) ها و خیریه‌ها از دیدگاه مردم دارای جایگاهی والا هستند که با فعالیت داوطلبانه و بدون چشم‌داشت به بهبود زندگی افراد جامعه کمک می‌کنند. این مقولات که با انکار دنیای منافع ـ اعم از منافع اقتصادی و نمادین ـ همراه هستند همچون پرده‌ای استراتژی‌هایی را که نهادهای امر خیر برای کسب منافع به کار می‌گیرند را پنهان می‌کند. نهادهایی که در منازعه‌ای دائم در میدان تولید امر خیر قرار دارند، می‌کوشند با به کارگیری استراتژی‌ها به شکلی از رسمیت‌ دست یابند تا هم جایگاه والاتری در نسبت با دیگر نهادهای امر خیر کسب کند و از خلال آن کسب منفعت کند. «برندسازی» یکی از استراتژی‌هایی است که توسط نهادهای امر خیر برای کسب منفعت به کار گرفته می‌شود. در این مطلب سعی بر این است تا همان‌قدر که امرخیر نهادها برای محرومان و فقرا نادیده گرفته نشود؛ از اغراق در مورد یکسره‌ بی‌منفعت بودن‌شان نیز کاسته شود و هم روند برندسازی خیریه‌ها نشان داده شود.

رویکرد روشی کیفی و از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد. در مرحله جمع‌آوری داده‌ها اسناد و مدارک موجود در سایت و کانال تلگرام دو نهاد امر خیر جمعیت امداد دانشجویی ـ مردمی امام علی (ع)» و «موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)» مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله نمونه‌گیری با توجه به شاخص‌ها، نمونه‌گیری هدفمند است و در مرحله‌ی تفسیر و تحلیل  داده‌ها از تحلیل محتوا استفاده شده است.

در پایان  با توجه به داده‌های میدان تحقیق و بررسی استراتژی‌های برندسازی، شاخصه‌های چون خدماتی تخصصی شده، پکیج خدمات،تعداد اعضای داوطلب، تعداد اعضا کانال تلگرام، پکیج همکاری، میزان، حضور در میدان هنر، میزان حضور در سمینارها و نشست‌ها،  قدیمی بودن، گسترش نهادی، علایم و نشانه‌ها  نشان داده شد که این «نهادهای امر خیر» به«برند‌های امر خیر» تبدیل شده‌اند و به طور کلی می‌توان از برندسازی نهادهای  امر خیر سخن به میان آورد.

واژگان کلیدی:

برندسازی؛ برندسازی نهادهای امر خیر؛ منفعت، استراتژی‌های برندسازی؛ خیریه محک و امام‌علی (ع).

 1. بیان مسئله

نهادهای امر خیر به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی در ایران از جایگاه مهمی برخوردار هستند که افراد با قصد و انگیزه انسان‌دوستانه به به تاسیس و کار در این نهاد‌ها می‌پردازند. انگیزه‌هایی که بر انکار دنیای منافع، اهم از اقتصادی و اهم از نمادین استوار است و به عنوان امری دینی و نه امری اجتماعی شناخته می‌شود. اگر دنیای نهادهای امر خیر به عنوان امری اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرد آنگاه این سوال مطرح می‌شود که جامعه‌شناسی ایران در ورای امر خیر این نهاد‌ها چه می‌بیند و این نهادها چه استراتژی‌هایی را به کار می‌گیرند تا با «برندسازی نهاد‌های امر خیر‌شان»کسب منافع کنند؟ این پرسش دغدغه اصلی شکل‌گیری پژوهش فوق بوده است. اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم باید این پرسش را به اجزایی جزئی تقسیم کنیم و تحت قالب پرسش‌هایی جزئی‌تری از قبیل اینکه این نهاد‌ها ـ «جمعیت امداد دانشجویی ـ مردمی امام علی (ع) و «موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)» ـ چه تاریخچه‌‌ی زمانی را پشت سر گذاشته‌اند؟ گسترش نهادی آنها از زمان تاسیس چگونه بوده است؟ میزان حضور این نهاد‌ها شامل  سمینارها، نشست‌ها و … به چه میزان بوده است؟ ارتباط آنها با عرصه هنر شامل مراکز هنری، هنرمندان و تولیدات هنری چگونه و به چه میزان بوده است؟ تعداد اعضای داوطلب آنها به چه میزان است؟ تعداد اعضای آنها در کانال تلگرام به چه میزان است؟ و اصلا می‌توان از چیزی با عنوان «برندسازی نهادهای امر خیر» نام برد؟

با توجه به اهمیت اجتماعی این نهاد‌ها لازم است تا مورد بررسی جامعه‌شناسی قرار گیرند و به جای آنکه این نهادها صرفا از منظر امر خیر مورد بررسی قرار گیرند به وجه عینی آنها هم توجه شود تا بتوان هم برای پرسش‌های فوق پاسخ و شناختی جامعه‌شناسی یافت و هم فهم‌‌مان را در  مورد نهادهای امر خیر ارتقاء داده و به یافته‌هایی جدیدی در این حوزه دست یابیم.

مطالعه ادبیات نظری و تجربی موجود درباره برندسازی نهادهای امر خیر در ایران حاوی نکات جالب توجهی به قرار زیر بود:

بررسی ادبیات نظری و پژوهشی در این زمینه نشان می‌دهد که مطالعات جامعه‌شناختی درباره «برندسازی نهادهای امر خیر» در ایران وجود ندارد و با توجه به اینکه این نهاد جزو نهادهای سنتی هستند بخشی از این نپرداختن به این نهادها مربوط به ترس همیشگی از شکنندگی تنه نحیف نهادهای امر خیر در برابر دولت در ایران است و بخشی هم از این مسئله نشات می‌گیرد که متخصصان، جامعه‌شناسی و برندسازی را زوج مناسبی برای پژوهش نمی‌بیند ـ البته در حوزه شهری به برندسازی شهری پرداخته شده است ـ  و مفهوم برندسازی ـ که در دنیای امروز معنای اقتصادی و نمادین دارد ـ با کلمه نهادهای امرخیر ـ که بیش از هر چیزی ارجاعی اخلاقی و قدسی دارد ـ هنوز پیوند نخورده است و گویا نهادهای امر خیر بی‌غرض هستند.  بخش دیگرهم بر اعمال محدودیت‌هایی است که از سوی نهادهای امر خیر برای همکاری با پژوهشگران اعمال می‌شود که چندان تن به بررسی‌های جامعه‌شناسانه نمی‌دهند زیرا می‌دانند که ممکن است هاله امر خیرشان، هاله‌زدایی شود.

همچنین با بررسی پایان‌نامه‌ها در مورد «برندسازی نهاد‌های امر خیر» در دانشگاه تهران علاوه بر آنکه هیچ پایان‌نامه‌ای به این موضوع و یا موضاعت مشابه که برندسازی در آن ذکر شده باشد در دانشکده‌های علوم اجتماعی پرداخته نشده بود، سرچ موضوعی نشان داد که کلمه «برندسازی» در دانشگاه تهران عملاً تحت تملک دانشکده‌های کارآفرینی[1]، مدیریت[2]، صنایع[3] و طراحی صنعتی[4] است و هنوز به دانشکده علوم اجتمای و حوزه جامعه‌شناسی به مثابه امری اجتماعی وارد نشده است. با پیگیری روند جستجو در پایگاه‌های مقالات (جهاد دانشگاهی، سیویلیکا، نورمگز و پرتال جامع علوم‌انسانی) همان نتایج قبلی بدست آمد ـ البته به برندسازی شهری در مواردی پرداخته شده‌است ـ.

 1. ضرورت مسئله

الف. شفاف‌سازی از نهادهای امر خیر

نهادهای امرخیر به عنوان بخشی تاثیرگذار از جامعه مدنی هموار در جامعه ما مورد توجه بوده‌اند از این رو بررسی جامعه‌شناختی این نهادها ـ که همواره به آن تن نمی‌دهند و معمولا به کسانی که بدین نهادها ورود می‌کنند به مثابه کسانی می‌نگرد که نوعی غرض‌وزری در رابطه با انها دارند ـ و سازکارهای‌شان می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. مداخله جامعه‌شناسی در سازوکارهای نهادهای امر خیر، به معنای نشان دادن چهره‌ای واقعی‌تر از این نهادهاست.

ب. انباشت اقتصادی نهادهای امر خیر

از آنجایی که نهاد‌های امر خیر در موقیتی نیستند که محصولاتی تولید کنند و بیشتر به عنوان نهادهایی مطرح هستند که خدمات رایگان و عام‌المنفه می‌دهند به مرور زمان آنها به موقعیتی سوق داده می‌شوند که هم  به کنشگران امر خیری که به آنها کمک می‌کنند به صورت منابع اقتصادی می‌نگرند و هم خود تبدیل به نهادهایی اقتصادی می‌شوند که توجه‌شان به کسب حداکثری منابع اقتصادی است ـ هرچند که با خشوع تمام همواره در انکار آن هستند و اگر هم بپذیرند همواره داعیه آن را دارند که تماما برای امر خیرشان صرف شده است ـ.. چنین مسائلی همواره نگرانی‌‌آور است و درجه بالایی از شک و تردید را در مورد نهادهای امر خیر و انگیزه‌های‌شان را مطرح می‌کند.

پ. بازتعریف نهادهای امر خیر

بازتعریف در خیر مطلق بودن نهادهای امر خیر و به نوعی بازتاباندن روشنایی از بیرون بر وضعیت و جایگاه افراد و نهادهای امر خیر می‌تواند این نهادها را به بازتعریف خود از درون فرا خواند و در نهایت منجر به این شود تا در ماهیت نهادهای امر خیر که به طور عمیقی در حال گسست از قلمرو مدنی هستند، باز اندیشی شود و تعادلی بین چرخه اقتصادی، نمادین  و امر خیرشان برقرار کنند.

ت- تلاش برای ورود مفهوم «برندسازی نهادهای امر خیر» به حوزه جامعه‌شناسی

از آنجایی که این مفهوم به حوزه جامعه‌شناسی نهادهای امر خیر وارد نشده است شاید این پژوهش عرصه‌ را برای ورود این مفهوم به پژوهش‌های جامعه‌شناختی هموار کند و به نهادهای امر خیر به عنوان امری اجتماعی پرداخته شود که هم شکل‌دهنده دنیای اجتماعی هستند و هم شکل‌گیرنده از دنیای اجتماعی هستند. شاید بتوان پاسخی مناسب برای چرایی این پرسش یافت که چه شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دینی انها را  به چنین سمت و سویی سوق داده است و اصلا چه تاثیراتی می‌تواند بر این نهادها و جامعه داشته باشد.

ث- تغییر نهادهای امرخیر

نهادهای امر خیر در طی چندساله گذشته در حال تغییراتی اساسی هستند. بسیار از کسانی که در این حوزه مشغول به کار هستند از تغییرات در این نهادها سخن می گویند هرچند که ممکن است مبتنی بر پژوهش‌های بنیادینی مبتنی نباشد ولی به طور ملموسی برای کسانی که در این حوزه مشغول به کار داوطلبانه و جامعه‌شناسانه هستند مشهود است. از این رو پرداختن به این تغیرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پرسش‌های اصلی پژوهش

 1. نهادهای امر خیر چگونه برندسازی می‌کنند؟
 2. آیا می‌توان از چیزی به نام «برندسازی نهادهای امر خیر» نام برد؟

تعریف مفاهیم اساسی پژوهش

الف: مفهوم «امر خیر»[5]

امر خیر، امری اجتماعی است و بدن معنی است که افراد جامعه نسبت به دیگری دغدغه داشته باشند. در تعاریف لغت‌نامه‌ای آمده است که دادن پول، غذا و کمک بدون‌چشم‌داشت و سخاوت‌مندانه به کسانی که نیاز دارند برای اینکه آنها بیمار، فقر یا بی‌خانمان هستند و هیچ سازمانی از آنها حمایت نمی‌کند.[6]

ب: مفهوم «برندسازی»[7]

برندسازی مجموعه‌ای از راهکارهاست که به نام تجاری هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمایز[8] می‌کند. برندسازی شامل مباحث مختلفی چون جایگاه‌یابی و جایگاه‌سازی برند، انتخاب نام مؤثر برای برند، ایجاد طبقه‌بندی جدید، انتخاب رنگ برند و طراحی لوگو برای آن، بسط برند یا محدود نمودن دامنه تمرکز، عمق و ارزش برند، روابط عمومی، رویدادسازی، تبلیغات و… می‌باشد (توکلی، 1391). در میان تعاریف موجود انواعی از برندسازی از هم تفکیک داده شده است. این انواع برندسازی عبارت‌اند از: 1- برندسازی مشارکتی: مشارکت با برندی دیگر جهت دستیابی به هدف؛ 2- برندسازی دیجیتال: وب سایت، رسانه‌های اجتماعی، بهینه سازی موتور جستجو، استفاده از وب برای تجارت؛ 3- برندسازی شخصی: روش هر فرد برای ایجاد اعتبار و شهرت برای خودش؛ 4- برندسازی کشوری: تلاش برای جذب توریست و کسب و کار و 5- برندسازی علّی: برندتان را با یک نیت خیر خواهانه همسو کنید (نیومایر، 1395)؛ در واقع برندسازی علی یکی ازپر اهمیت‌ترین  برندسازی‌ها در دنیای اجتماعی است و نشان می‌دهند اهداف نو‌ع‌دوستانه چه سهم بزرگی در برندسازی دارند.

نیومایر برای ساختن یک برند پرجذبه ۵ اصل را دارای اهمیت می‌داند که باید رعایت شوند: ۱- متمایز شوند.[9] ۲- همکاری کنید.[10] ۳- نوآوری کنید.[11] ۴- اعتبار ببخشید.[12] ۵- فرهنگ سازی کنید[13] (نیومایر، 1395).

روش تحقیق

روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی می‌باشد و  محقق علاوه بر تصوير‌سازي آنچه هست به تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مساله مي پردازد. اطلاعات مورد نیاز آن از اسناد و مدارک موجود در سایت و کانال تلگرام دو نهاد امر خیر جمعیت امداد دانشجویی ـ مردمی امام علی (ع)» و «موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)» بدست آمده است. در مرحله‌ی تفسیر و تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوا استفاده شده است.  محقق در  اين مطلب به دنبال تجزيه و تحليل و توصيف مطالبی متن‌ سایت و تلگرام، عكس‌هاي گرفته شده و … است  و در  جاهایی که نیاز است اين پيام‌ها يا اطلاعات به صورت منظم  كدگذاري و به نحوي طبقه‌‌بندي مي‌شوند كه پژوهشگر بتواند آنها را به صورت كمي تجزيه و تحليل كند. نمونه این پژوهش از متونی است که در سایت و کانال تلگرام این دو موسسه بارگذاری شده است.

شاخص‌ها

شاخص‌های موجود در این پژوهش از میان تعاریف مفاهیم کلیدی استخراج شده است. در تعریف برندسازی  5 اصل ذکر شده است که می‌توان با استفاده از آنها یک برند را ساخت. با استفاده از این 5 اصل شاخص‌ها را مشخص و تعریف نموده و سپس آنها را  سنجش کرده و مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

1-  متمایز شدن: آن چیزی از است که پیشنهاد  یا انجام می‌دهند تا از سایر نهادهای مشابه برای شما خود را جدا کنند. بدین معنی که خدمات تخصصی شده ارائه می‌دهند به طوری که آن خدمات به نوعی امضای آنهاست. بدون تمایز ابزار و اظهار شده، این کار می‌تواند سخت باشد برای مشتریان بلقوه‌ای که تشخیس بدهند که شما چطور  متفاوت از  دیگران هستید و حتی اینکه شما را به عنوان اولویت خود در انتخاب قرار دهند.[14] با مراجعه به لغت‌نامه اولین معنای مترادف «آن که از دیگران مشخص و ممتاز و جدا باشد.» است. با توجه به تعاریف ارائه شده برای سنجش شاخص متمایز بودن، «معیار خدمات تخصصی شده» و «پکیج‌ خدمات» مورد سنجش قرار داده خواهد شد.

2-  همکاری کردن: همکاری افراد مختلف شرط لازم برای توسعه یک نام تجاری است. یک نام تجاری در نتیجه تعامل بین افراد مختلف در  طی یک دوره زمانی طولانی ساخته می شود که نیاز به مشتریان، بازاریابی، مشاوران، شرکت های طراحی، آژانس‌های تبلیغاتی و … دارد.[15] در واقع نیاز افراد مختلفی است با مهارت‌ها و تخصص‌های متفاوت که گرد هم آیند و همچنین همکاری تجاری با برون‌سپاری فناوری اطلاعات و کار با آژانس‌هایی که می‌دانیم یکی از موفق‌ترین در این حوزه هستند و داتشن یک تیم یکپارچه بازاریابی.[16] با مراجعه به لغت‌نامه دهخدا اولین معنای مترادف «شرکت در کاری» است. با توجه به تعریف ارائه شده برای سنجش شاخص همکاری کردن، معیارهای «تعداد اعضا داوطلب»، «تعداد اعضا کانال تلگرام»، و «پکیج همکاری» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-  نوآوری کنید: واضح‌ترین چیزی که ممکن است فراموش شود نوآوری است برای پیشرو شدن در بازاریابی، شما نمی‌توانید فقط دیگران را دنبال کنید و ببنید چه کاری انجام می‌دهند. باید نوآوری کنید و ادامه دهید و راه‌های جدید برای بیان ایده‌های منحصر  به فرد جستجو کنید.[17] با مراجعه به لغت‌نامه دهخدا اولین معنای مترادف «عمل نوآور» است. با توجه به تعریف ارائه شده برای سنجش شاخص نوآوری دو معیار «میزان حضور در نشست‌ها و سمینارها و …» و  «میزان حضور در میدان هنر» مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

4-  اعتبار ببخشید: ما در جهان ارتباطات یک‌طرفه بازاریابی زندگی نمی‌کنیم. ارتباطات برند با مصرف‌کننده یک حلقه پیوسته از فرستنده و گیرنده است بنابراین شما نیاز دارید که برند خود را مطرح کنید و صدای ان را در  گوش مخاطبان خود طنین‌انداز کنید. شما نیاز به به برند خود اعتبار  ببخشید.[18] با مراجعه به لغت‌نامه دهخدا، اولین  معنای مترادف «اعتماد» است. برای سنجش شاخص اعتبار سه معیار «قدیمی بودن»، «میزان گسترش نهادی» در نظر گرفته شد.

5- فرهنگ سازی کنید: این واژه برای توصیف کسب‌و کار‌های موفقی استفاده می‌شود که به طور مستمر خودشان را سازگار کردن با تغییرات صنعت، اقتصاد و جامعه. در واقع به معنی این است که اینها خودشان را در ذهن و زبان جامعه حک کنند و  از این فضاها برای رشد خودشان استفاده کنند. با توجه به تعاریف فوق به نظر می‌رسد این شاخص را بتوان با استفاده از میزان به کارگیری نمادها و  لوگوها مورد بررسی قرار داد.

با توجه به شاخص‌های بالا 5 اصل  فوق یک برند را می‌سازند. در واقع اینها استراتژی‌های‌ هستند که نهادهای امر خیر برای برندسازی در میدان امر خیر به کار می‌گیرند. در ادامه 5 اصل فوق را در مورد نهادهای امرخبر  «جمعیت امداد دانشجویی ـ مردمی امام علی (ع)» و «موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)» مورد بررسی قرار خواهیم داد.

یافته‌ها

1-  متمایز بودن: آن چیزی که نهاد امر خیر از دیگر نهادها متمایز می‌کند. برای سنجش آن در دو معیار «خدمات تخصصی شده» و «پکیج خدمات» مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 • خدماتی تخصصی شده: دو نهاد امر خیر محک و امام‌علی (ع) به واسطه خدمات تخصصی شده‌شان شناخته می‌شوند و به نوعی این خدمات امضای این دو موسسه است. محک با دو امضای کودکان و سرطان و امام علی با دو امضای کودکان و زنان محروم شناخته می‌شود. همان طور که در تعاریف شاخص‌ها آمده است این تمایز باید امضای آنها باشد. با سرچ در اینترنت به محض وارد کردن اسم این دو نهاد کلیدواژه‌های ذکر شده به در تمامی سایت‌ها قابل مشاهده است.
 • پکیج خدمات: یکی دیگر از شاخص‌های دارای اهمیت پکیچ خدمات است. محک پکیجی از خدمات را با هم ارائه می‌دهد. خیریه، درمان و تحقیقات. که خود بخش درمان شامل بیمارستان، مددکاری، روانشناسی، مراکز اقامتی است.  امام علی (ع)  بر این اساس  آنچه که در سایتش قابل مشاهده است  بر محوریت حمایت از کودکان کار و خیابان، کودکان محروم از تحصیل، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، کودکان بزه، کودکان دچار بیماری های خاص نیازمند یاری، کودکان آسیب دیده و در خطر آسیب از فقر، اعتیاد و جنگ، خانواده ها و مناطق محروم، بانوان سرپرست خانوار، دختران بی پناه و فرار کرده از خانه، دختران آسیب دیده از تن فروشی اجباری است.

2-  همکاری کردن: همکاری افراد مختلف شرط لازم برای توسعه یک نام تجاری است. برای سنجش آن معیارهای «تعداد اعضا داوطلب»، «تعداد اعضا کانال تلگرام» و «پیکج همکاری» مورد بررسی قرار گرفت.

 • تعداد اعضای داوطلب: یکی ازشاخص‌های مهم تعداد اعضای داوطلب است. بر خلاف انتظار در سایت محک هیج عددی برای تعداد اعضای داوطلب آن ذکر نشده بود و فقط در گزارش عملکرد این سازمان اشاره شده است که «در حاضر بالغ بر 1000 داوطلب فعال در این سازمان حضور دارند. براساس گزارش عملکرد سالانه محک، کار داوطلبان در سال 1394 با بیش از 145 هزار ساعت فعالیت با رشد 25/3 نسبت به سال 1393 همراه بوده است که این امر نشان از توجه یاوران و نیکوکاران به فعالیت داوطلبانه دارد.»

امام علی (ع):  بر طبق اعلام سایت این موسسه اکثریت نیروهای انسانی فعال جمعیت، دانشجویان دانشگاه ها هستند و در حال حاضر جمعیت امام علی (ع) با بیش از 5000 عضو دانشجویی که در طرح های مختلف جمعیت فعالیت می کنند، بزرگترین سازمان دانشجویی فعال در زمینه معضلات اجتماعی در کشور می باشد. تمامی اعضای فعال در جمعیت داوطلب هستند و به صورت داوطلبانه به فعالیت های اجتماعی می پردازند.

 • تعداد اعضا کانال تلگرام:  تعداد اعضا در روز30 بهمن 1395 مورد بررسی قرار گرفت. محک با تعداد اعضا کانال تلگرام محک 233900 نفر و امام علی (ع) با تعداد اعضا کانال تلگرام 8200 نفر است.
 • پکیج همکاری:  به معنی همکاری مشتریان، بازاریابی، مشاوران، شرکت های طراحی، آژانس‌های تبلیغاتی و … دارد. محک دارای ساختار سازمانی 1- روباط عمومی 2- روابط بین الملل 3- دفتر حقوقی 4- تضمین کیفیت 5- بیمارستان  6- خدمات حمایتی 7- جلب مشارکت 8- منابع انسانی 9- امورمالی 10- داوطلبان که در تعریف مطرح شد می‌باشد. امام علی (ع) دارای ساختار سازمانی 1- برنامه ریی و توسعه، 2- شورای دانشجویی، 3- شورای مردمی، 4- منابع انسانی، 5- روابط عمومی، 6- سایت و IT 7- آموزش 8- طرح ها وپروژه ها 9- نمایندگی ها 10- امور مالی 11- شناسایی و مددکاری 12- بازاریابی و جذب مشارکت که در تعریف آن امده است «این واحد از طریق ارتباط با خیرین و اصناف و تعریف طرح های درآمدزایی و برندسازی جمعیت اقدام به تامین منابع مالی جذب اسپانسر برای واحدهای مختلف جمعیت را بر عهده دارد.» 13- امور بین الملل است. همان‌طور که تعریف قسمت 12 آمده به طور مشخص این سازمان به طور اگاهانه به سمت برندسازی در حرکت است. لازم به ذکراست که با سرچ موضوعی کلمه برندسازی در سایت محک به وضوح دیده می‌شود که این موسسه در لیست ردیف استخدامی‌های خود نوشته است «دارای روحیه مشارکت و کار گروهی و استفاده از خرد جمعی- علاقمند به فعالیت در محیطی پویا و خلاق با هدفی انسان دوستانه- آشنا به اصول برندسازی» که همین نشان از این امر دارد که این موسسه اگاهانه به سمت برندسازی در حرکت است. به طور کلی می‌توان گفت که در هردو موسسه پیکج همکاری وجود دارد.

3-  نوآوری کردن: با توجه به تعریف ارائه شده برای سنجش شاخص نوآوری، دو معیار میزان حضور در مکان‌های مشروعیت‌بخش مانند دانشگاه‌ها، نشست‌ها و سمینارها و  میزان حضور در میدان هنر مورد سنجش قرار گرفت.

 • میزان حضور در میدان هنر: با سرچ موضوعی کلمه «هنر» در سایت محک از سال 1390 تا 1395، 220 عنوان خبری در رابطه با هنر و هنر مندان در این سایت بارگذاری شده بود که خودش نشان از اهمیت هنر و هنرمندان در نزد این موسسه دارد و به نوعی ورود به میدان هنر، نوآوری این موسسه محسوب می شود. به طور کلی با دسته‌بندی عناوین هنر این موسسه در عواید حاصل از هنرهای موسیقی، نقاشی، خوشنویسی، تئاتر، هنرهای تجسمی، عکاسی، سینما در مکان های گالری، کاخ نیاوران، برج میلاد، فرهنگسرای نیاوران، تالار ایوان شمس، تالار وحدت، تئاترشهر، تالار هنر سهیم بوده و حضور داشته است.[19]  در دو سایت متعلق به جمعیت امام علی (ع) امکان سرچ موضوعی کلمه «هنر» وجود نداشت. امام با توجه به پیوست 2 و سرچ در فضای مجازی شواهد حاکی از ان بودکه این جمعیت در میدان هنر ورود دارد و عواید حاصل از کنسرت، گالری و … به این موسسه تعلق گرفته است اما به نظر می‌رسد نواوری این موسسه بیش از آنکه در حوزه ورود به میدان هنر باشد در حوزه اموزش وبرگزاری گالری نقاشی، کنسرت موسیقی و تئاتر است که توسط کودکان تحت حمایت این جمیعت اجرا می‌شوند و عواید آن به این موسسه تعلق می‌گیرد. در طبقه‌بندی سایت باشگاه هواداران امام علی تحت عنوان «کارهای هنری» 25 برنامه نمایشگاه نقاشی، تئاتر و موسیقی ثبت شده است که همان طور که گفته شده همگی توسط کودکان تحت حمایت اجرا شده‌اند.[20]
 • میزان حضور در سمینارها و نشست‌ها: در  موسسه محک با توجه به پیوست سه نشان داده شده موسسه محک در سمینارهایی که عمدتا مروبط به مسائل پزشکی بوده‌اند چه درون و چه برون از ایران شرکت داشته و حتی خود مجری بسیاری از اینها بوده است.[21] در جمعیت امام‌علی (ع) که از سال 1392 به سمت برگزاری سمینار‌ها و نشست‌های در حوزه کودکان گام برداشته است.[22]

4- اعتبار بخشیدن: یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی قرار گرفته که به عنوان استراتژی‌‌های برندسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد اعتبار است. از انجایی که در تعریف کلمه اعتبار، اولین معنای آن اعتماد است برای سنجش این شاخص سه معیار «قدیمی بودن»،  «گسترش نهادی»  مورد سنجش قرار گرفت.

 • قدیمی بودن: موسسه محک در سال 1370 به ثبت رسیده و نزدیک به 25 سال است که خدمات تخصصی در حوزه کودکان مبتلا به سرطان را ارائه می‌دهند. موسسه امام‌ علی در سال  1378 به ثبت رسیده و نزدیک به 17 سال است که به خدمات‌دهی  مشغول است.  قدمت زمانی یکی از استراتژی‌هایی که نهادهاط امر خیر را به برند تبدیل می‌کند. زیرا انها را از دیگر نهادهای مشابه جدا کرده و به نوعی به اعتماد می‌بخشد.
 • گسترش نهادی: گسترش نهادی به معنای افزای مساحت و افزایش مکان‌های تحت اختیار این نهاد است.  با بررسی سایت موسسه محک نوشته شده بود از سال 1376با خرید زمینی به مساحت 4400 متر مربع از سازمان زمین شهری برداشته شد و عملیات احداث این مجموعه از سال 1378 آغاز شده و در سال 1380 بخش عمده عملیات ساختمانی به پایان رسید. این مجموعه با زیربنای در حدود 18000 متر مربع که ظرفیت پذیرش 120 بیمار همراه یکی از والدین را دارد از فروردین 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است. همچنین محک دارای 30 دفتر، پیشخوان و باجه و مرکز رفاهی می باشد:  دفتر‌های  دارآباد، چیذر، تجریش، ستارخان، باستان، برج ملت، شرق، مدنی، سعدی، کرج یک، کرج دو، پیشخوان های برج نگار، گلستان، جلال آل احمد، اندیشه، سمرقند و کوروش، سبحان و رودهن و شهر ری و باجه های لوسانی، هروی، قیطریه، بهمن، صادقیه، پیروزی، آزادگان، سردار جنگل و مراکز رفاهی دارآباد و ستارخان. اعضای جمعیت در سال 1384 نخستین دفتر رسمی مردمی جمعیت را در جنوب شهر تهران و در محله مولوی افتتاح کردند. جمعیت در شهرستان های کرج، ورامين، قرچك، پاكدشت، اصفهان، کرمانشاه، گیلانغرب، مشهد، آذربایجان شرقی (اهر و ورزقان)، هرمزگان، کرمان، ايلام، شيراز، ساري، زنجان، قم، قوچان، زابل و گرگان به صورت فعال و گسترده فعالیت می کند و در دانشگاه های مختلف این شهرستان ها اعضای فعال دارد. به طور کلی دارای 29 خانه ایرانی و 1 باشگاه هواداران جمعیت و 1 دفتر روابط عمومی است که مجموعا 31 خانه را دارا می‌باشد.

5-  فرهنگ سازی کنید: یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی قرار گرفته که به عنوان استراتژی‌‌های برندسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد میزان حک شدن این دوموسسه در ذهن و زبان جامعه است. با توجه به تعاریف گفته شده علایم، نشانه‌ها و محصولاتی که به نوعی این موسسات را ذهن و جامعه حک می کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 • علایم و نشانه‌ها: با بررسی سایت محک قلک‌های محک، مستر دماغ، نماد همدردی، نماد تبریک، ایمج مستر دماغ در تلگرام، فیلم‌های تبلیغاتی با حضور هنرمندان، حضور در روزنامه‌ها، مجلات و فضای مجازی، گواهس تضمین کیفیت، داشتن مقام مشاور همه این موارد موجب حضور دائم در ذهن و زبان جامعه می‌شوند.  در مورد موسسه امام علی (ع) کیسه‌های دوست‌دار طبیعت، فروشگاه خانه هنر، داشتن مقام مشاور، حضور در نشریات، روزنامه‌ها و  فضای مجازی و… به طور کلی همه این موارد به عنوان استراتژی های برندسازی به کار گرفته شده است.

نتیجه‌گیری

نتایج تحلیل محتوای سایت‌های دو نهاد امر خیر محک و امام‌ علی (ع) نشان دارد که این دو نهاد با به کارگیری 5 اصل برندسازی که شرکت‌های تجاری برای برندسازی نهاد تجاری‌شان به کار می‌گیرند تبدیل به «برندهای امر خیر» شده‌اند و شاید بتوان از این موسسات به عنوان برند نام برد. برندهایی که با به‌کارگیری استراتژی‌های چون خدماتی تخصصی شده، پکیج خدمات،تعداد اعضای داوطلب، تعداد اعضا کانال تلگرام، پکیج همکاری، میزان، حضور در میدان هنر، میزان حضور در سمینارها و نشست‌ها،  قدیمی بودن، گسترش نهادی، علایم و نشانه‌ها «نهادهای امر خیر»شان را به «برند‌های امر خیر» تبدیل کرده‌اند، برندهای که در میدان امر خیر علاوه بر آنکه میان عامه مردم  به رسمیت شناخته می‌شوند، دیگر رقبای خود را ـ نهادهای امر خیر دیگر ـ را از میدان منازعه بیرون کرده و هر چه بیشتر به سوی کسب منافع اقتصادی و نمادین گام برمی دارند. در واقع چنان که امر خیرشان را نباید نادیده گرفت، باید به روند تغییرات آنها از  موسسه به برند با سازوکارهای اقتصادی است توجه کرد. اگرچه که بدست آوردن منافع هرچه بیشتر به این نهادها در کمک به امر خیرشان کمک خواهد کرد اما شاید در درازمدت موجب آن شود که از سازوکاری که در ابتدای راه برای آن شکل گرفته‌اند فاصله بگیرند و تبدیل به نهادهای اقتصادی شوند.

منابع

توکلی، حمید و جعفری، حوریه (1391)، برندسازی اینترنتی، بی‌جا

نیومایر، مارتی (1395)، لغزش برند، ترجمه احمد روستا و کبری سبزعلی یمقانی، تهران: انتشارات سیته

http://www.mahak-charity.org                        موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

http://darvazeghar.sosapoverty.org/باشگاه هواداران جمیعت امام علی (ع)

http://sosapoverty.org  جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع)

پیوست یک

ردیف لیست کوتاهی از برنامه ها ازسال 1390 تا 1395
1 در ششمین برنامه از شب‌های موسیقی بارانا، لوریس چکناواریان با رهبری ارکستری زهی قطعاتی عاشقانه را در فضای باز کاخ نیاوران به روی صحنه برد. در این اجرا که ارسلان کامکار نیز کنسرت‌مایستری آن را بر عهده داشت، میترا حجار و یارتا یاران اشعار شاعران نامدار ایرانی را دکلمه کردند. 15 قطعه در این کنسرت نواخته شد و در میانه‌ قطعات و حین خاموشی سازها اشعار منتخب دکلمه شدند که با استقبال علاقمندان به موسیقی مواجه شد. فستیوال «شب‌های موسیقی بارانا» شامگاه 29 مرداد به پایان رسید.
2 فستیوال موسیقی بارانا، 29 مرداد ماه  با اجرای سهراب پورناظری و آنتونیو ری پایان یافت.  این کنسرت در سه بخش برگزار شد، در بخش اول آنتونیو ری نوازنده‌ گیتار فلامنکو به اجرای برنامه پرداخت. سهراب پورناظری با نواختن تنبور بخش دوم برنامه را اجرا کرد. در بخش بعدی برنامه آنتونیو ری به همراه سهراب پورناظری و گروهش به صحنه آمدند و در ابتدا با کمانچه و گیتار به دونوازی با یکدیگر پرداختند. سپس بر مبنای موسیقی فلامنکو یک بداهه‌نوازی هنرمندانه اجرا کردند.

فستیوال «شب‌های موسیقی بارانا» از ۲۱ تا ۲۹ مردادماه با اجرای لوریس چکناوریان و ارکستر زهی به همراه میترا حجار، گروه کامکارها، شهرداد روحانی، کیخسرو پورناظری و گروه شمس، سهراب پورناظری به همراه آنتونیو ری، گروه پالت و همچنین گروه‌های کامنت و داماهی در هفت شب برگزار شد که 5 درصد عواید حاصل از تمام اجراها به محک اهدا خواهد شد.

3 دومین نمایشگاه هنرهای تجسمی «رنگ عشق» به مناسبت ٢٥ سالگی محک در گالری رواق هنری(گالري شرقي) برج میلاد برگزار می‌شود. نیمی از عواید فروش این آثار به کودکان مبتلا به سرطان تعلق می‌گیرد.
4 دومین نمایشگاه هنرهای تجسمی «رنگ عشق» به مناسبت 25 سالگی محک با منتخبی از آثار هنرمندان معاصر 12 تا 19 شهریور در گالری رواق هنری برج میلاد برگزار می‌شود. در دومین نمایشگاه هنرهای تجسمی «رنگ عشق» که روز جمعه 12 شهریور ماه از ساعت 16 تا 21 افتتاح می‌شود، آثاری از 52 هنرمند در معرض دید یاوران کودکان مبتلا به سرطان و علاقه‌مندان به هنر قرار می‌گیرد. اسامی این هنرمندان به شرح ذیل است:شادی اثنی عشری، ف. اخلاقی، صفورا اسماعیل‌نژاد، فرح اصولی، ثميلا امير ابراهيمي، امیرحسین امیرجلالی، نیلوفر باباخانیان(نیلو)، امین بلاغی اینالو، رخساره هاشمي حائري، اميد بنائي، ناصر پلنگي، صادق تبريزي، زري ترشيزي، صداقت جباري، پگاه جمالی، پویا جمالی، هادي جمالي، علي جمشيدي، آزيتا حاجيان، مهدي حسيني، محمدرضا خلجي، بهرام دبيري، ايران درودي، خسرو روشن مازندراني، داريوش زاهدي، فريده زريو، حسين زينالپور، مريم سالور، عليرضا سعادتمند، محمود سمندريان، ايرج شافعي، ايرج شايسته‌پور، تورج شجاعي، مرضيه شجاعي، عربعلي شروه، بهزاد شيشه‌گران، منيژه صحي، قدرت‌اله عاقلي، يعقوب عمامه‌پيچ، حميدرضا عيني، شمس‌الدين غازي، محمد فدايي، محمدهادي فدوي، عباس کيارستمي، اسداله کياني، رضا کيانيان، نصرت‌اله مسلميان، کيوان مکري، مهربان مهرباني، محمد ناصري پور، گيزلا وارگا سينايي، محمد هراتي (افشين) . نیمی از عواید حاصل از فروش این آثار به کودکان مبتلا به سرطان تعلق می‌گیرد.
5 رضا کیانیان، بازیگر صاحب‌نام ایرانی، یکی از 52 هنرمند حاضر در نمایشگاه هنرهای تجسمی «رنگ عشق2» است که با هدف تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان تا پایان 19 شهریور در گالری رواق برج میلاد برگزار می‌شود.
6 كودكان محك به همراه والدين‌شان تابستان 1395 به تماشاي تئاتر كودكانه «پلنگ خيال‌باف» در فرهنگسراي نياوران نشستند.
7 صد در صد عواید حاصل از فروش اولین کنسرت حامد همایون در جشنواره موسیقی فجر به محک اختصاص یافت. نشست خبری انتشار اولین آلبوم و اجرای صحنه‌ای حامد همایون با حضور دکتر علی قنبری مطلق، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت و مدیر برنامه ملی کنترل سرطان وزارت بهداشت؛ دکتر شهرام رفیعی‌فر، سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت؛ محسن رجب‌پور، تهیه‌کننده و مدیرعامل مؤسسه «ترانه شرقی» و مدیر روابط عمومی مؤسسه خیریه محک در تالار ایوان شمس برگزار شد.
8 محمد رحمانیان، نمایش‌نامه‌نویس و کارگردان تئاتر ایرانی گفت: «هنرمند از یک دل‌مشغولی و دغدغه اجتماعی پا به عرصه هنر می‌گذارد. بنابراین هنرمند نباید وظیفه خود را پرداختن به اموری چون فیلم‌سازی، مجسمه‌سازی، نمایشنامه‌نویسی و امثالهم بداند و در این زمینه محدود شود.» وی تأکید کرد: «همواره باید توجه اصلی و کانون توجه هنرمندان به امور عام المنفعه و مراکزی شبیه محک باشد تا یک بیماری و درد اجتماعی چون سرطان ریشه‌کن شود. اگر هنرمندان بتوانند دل‌مشغولی‌های خود را به دل‌مشغولی مؤسساتی چون محک نزدیک سازند، اتفاق بزرگی در جامعه به وقوع می‌پیوندد.»
9 تارا بهبهانی نقاش و پژوهشگر هنر كه در نمايشگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي متعددي حضور داشته است، ده سال است که با برگزاري نمايشگاه نقاشي در مؤسسه خيريه محك و اهداي كليه عوايد حاصل از فروش به فرزندان محك، توجه كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم را به حمايت از همسالان مبتلا به سرطان‌شان جلب می‌کند تا پيام دوستي و مهرباني در بين كودكان و نوجوانان كشورمان منتشر شود.
10 سان ایل گوگ” بازیگر نقش جومونگ در سریال افسانه جومونگ، در مرداد ماه سال 1388 و در پی سفری که به دعوت شرکت گلدیران نماینده انحصاری لوازم صوتی-تصویری و خانگی ال جی به ایران داشت، به محک آمد و ضمن دیدار با کودکان مبتلا به سرطان از فعالیت‌های مؤسسه و بیمارستان محک بازدید کرد.
11 هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی-سنتی 4 شهریور ماه با برگزاری نمایش‌های سنتي خيمه شب بازي، سياه بازي و موسيقي فولكلور آذري برای کودکان مبتلا به سرطان در مؤسسه خیریه محک افتتاح شد.

این مراسم با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و مديران تئاتر از جمله داوود فتحلي بيگي، جواد انصافي، محمد حسين ناصر بخت، ناصر آويژه، ارمغان بهداروند، كوروش سليماني، گرو‌هاي موسيقي آييني و سنتي، اعضای هیأت امنا و مدیره محک و کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان و با هدف رساندن پيام اميد و شادي به كودكان مبتلا به سرطان برگزار شد.

12 حضور هنرمندانی همچون بهاره رهنما، آناهیتا همتی، علی رام نورایی و چند تن از هنرمندان قهوه تلخ، عارف لرستانی، هادی کاظمی، محمدرضا هدایتی… به بازار رونقی دو چندان داد، هنرمندان به بخش های بیمارستان نیز رفتند کودکان با دیدن هنرمندان، خارج از جعبه جادویی بسیار شاد شدند، گرفتن عکس یادگاری، بازی با آنان تجربه زیبا و دوست داشتی را برای کودکان همراه داشت.حامیان مالی این بازار به ترتیب سریال قهوه تلخ، شکلات میلکا، قهوه جاکوبز، پنیرفیلادلفیا، محصولات غذایی کیلا، مهرام، مدیران خودرو و پاکسان بودند.از تمام شما یاوران محک، هنرمندانی و رسانه هایی که در این بازار برای یاری رساندن به کودکان مبتلا به سرطان حاضر شدید سپاسگزاریم.
13 مراسم رونمایی و امضای کتاب «ماه شب هفت» و «مالخولیای محبوب من» نوشته بهاره رهنما با حضور اهالی ادب و هنر در مکتب تهران، برگزار شد و کلیه عواید فروش وب نوشته ‌های ¬«ماه هفت شب» به کودکان مبتلا به سرطان اختصاص یافت.
14 محک همواره از همراهى ارزشمند تمامى اقشار جامعه و هنرمندان بهره مند بوده و امید دارد با تداوم این همراهى کودکان مبتلا به سرطان از حمایت هاى درمانى و رفاهى مطابق با استانداردهاى جهانى بهره مند باشند. این نمایشگاه ١٦ تا ٢١ آبان ١٣٩٣ در گالرى میرمیران خانه هنرمندان برگزار و کلیه عواید آن به موسسه خیریه محک اهدا مى شود. نمایشگاه عکس هاى هادى نوید با عنوان”پرنده هاى من” با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تحت حمایت محک برگزار مى شود.
15 شهر موش‌ها همراه مرضیه برومند کارگردان و منیژه حکمت تهیه کننده و جمعی از یاوران محک 3 آبان ماه به دیدن کودکان مبتلا به سرطان محک آمدند.
16 پرفورمنس «اجرای یک سمفونی گَس برای جعبه سیاه من» به کارگردانی ماهیار چرمچی 27 شهریور ماه 93 در برج میلاد تهران برگزار می‌شود. تمامی عواید این اجرای هنری به نفع کودکان مبتلا به سرطان تحت حمایت مؤسسه محک خواهد بود.این پرفورمنس تلفیقی از نقاشی و موسیقی است ساعت 7:30 تا 9 شب در گذرگاه برج میلاد تهران اجرا خواهد شد. از تمامی یاوران هنر دوست دعوت می‌شد با حضور در این رویداد هنری خیریه همراه فرزندان محک در مسیر درمان باشند.
17 کنسرت بهنام صفوی 31 شهریور ماه ساعت 18به نفع کودکان مبتلا به سرطان تحت حمایت محک اجرا خواهد شد.
18 مجید بهرامی، بازیگر تئاتر و هنرمند عکاسی که عکس هایش در نمایشگاه طناب‌ها و امید‌های خانه هنرمندان بر پا شده بود با حضور در موسسه خیریه محک، عواید حاصل از فروش پاک کن‌های این رویداد هنری و یکی از عکس‌های مجموعه‌ای که در گالری میرمیران به نمایش گذاشته شد را به محک هدیه کردند.
19 تئاتر «باغ دلگشا» به کارگردانی پری صابری، روز 4 شنبه 22 مرداد 93 به نفع کودکان مبتلا به سرطان محک روی صحنه رفت.
20 کنسرت گروه چارتار در میان استقبال پر مهر یاوران و حضور دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، جمعی از هنرمندان و اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره محک برگزار شد. تمامی هزینه‌های برگزاری این برنامه با حمایت مالی شرکت سپنتا تامین شد و با حضور و مشارکت یاوران عواید این کنسرت صرف ارائه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان مبتلا به سرطان خواهد شد.
21 نمایشگاه آثار نقاشی فرناز جهان‌بین 12 و 13 اردیبهشت ماه در گالری شخصی‌اش برگزار و 20 درصد از عواید حاصل از این نمایشگاه به کودکان محک اهدا خواهد شد. در این نمایشگاه آثار برگزیده این هنرمند به نمایش گزارده می شود. شما یاوران گرامی با حضور خود در این نمایشگاه ضمن مشاهده آثار هنری ارزنده در امری انسان دوستانه مشارکت می نمایید.
22 کنسرت هنرجویان آموزشگاه مهر ایران با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان سه شنبه 15 اسفند ماه 1391 ساعت 8 شب در سالن آمفی تئاتر محک برگزار می شود.با حضور در این کنسرت علاوه بر تشویق هنرجویان علاقه مند به موسیقی در مسیر ارزشمند هنر همراه آنها در انجام یک فعالیت خیریه خواهید بود.
23 مایش تلفیقی هنر خط احمد آریامنش و موسیقی محمد نصرتی، چهارم بهمن ماه از ساعت 16 الی 20 در خانه هنرمندان برگزار می شود و در انتهای مراسم اثر هنری حاصل از این برنامه به مزایده گذاشته شده و عواید آن به کودکان مبتلا به سرطان محک اهدا خواهد شد.
24 ورالدین زرین کلک، نویسنده و نگارگر کتاب کودک، فیلم ساز انیمیشن و مشهور به پدر انیمیشن ایران از محک بازدید کرد. در جلسه ای که با حضور این هنرمند و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل برگزار شد پیرامون همکاری داوطلبانه ایشان در زمینه اقلام ارتباطی برای کودکان مذاکره شد.
25 حضور هنرمندان کودکان و خانواده های آنان را به وجد آورده بود و بازار گرفتن عکس یادگاری صحبت های خودمانی کودکان با پوریا پورسرخ، امیر حسین رستمی و مهدی مقدم داغ بود. کلینیک، آی سی یو، نقاهتگاه و مددکاری محک از بخش هایی بودند که این هنرمندان از آنها بازدید و با کودکان دیدار کردند. هنرمندان عزیز همواره محک را در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و نشاندن لبخند بر لب های آنها همراهی می کنند.
26 نمایشگاه خط استاد محمد سلحشور، چهره ماندگار خوشنویسی ایران 20 تا 26 خرداد با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در محک برگزار شد. این نمایشگاه در برگیرنده حدود 40 تابلو از استاد سلحشور

بود و 30 درصد از فروش آثار این نمایشگاه به محک اختصاص داشت.

محک همواره از همراهی هنرمندان بزرگ سرزمین مان در جهت تامین هزینه های درمان کودکان مبتلا به سرطان بهره مند بوده است.

27 مؤسسه خيريه محك به مناسبت ٢٥ سالگى خود، كنسرتى با هنرمندى گروه كامكارها در تالار وحدت برگزار مى‌كند.
28 خستین فستیوال موسيقى بارانا، با هفت اجرا با حضور هنرمندان نامدار ایرانی و بین‌المللی موسيقى، از بیستم تا بیست و نهم مرداد ماه در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک و همچنین حمایت از موسیقی‌دانان در حوزه‌ سلامت و رفاه برگزار می‌شود. مؤسسه آفرینش هنر بارانا با برگزاری این فستیوال موسیقی در كاخ گلستان که تنها میراث جهانی ثبت شده از سوی یونسکو در تهران است، به ابعاد تاریخی این مکان نیز پرداخته است.
29 مایش “مخاطب خاص” روز چهارشنبه ۲۴ مهر به نفع کودکان سرطانی محک اجرا می‌شود.به گزارش همشهری آنلاین، این نمایش که با استقبال مخاطبان در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود، روز چهارشنبه تمام فروش بلیط خود را به نفع کودکان سرطانی موسسه محک اختصاص خواهد داد.

پیوست 2

1 کنسرت گروه دف نوازان مشتاق امروز و فردا در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود. تعداد محدودی از بلیط های این کنسرت به نفع جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) به فروش می رسد. گروه دف نوازی مشتاق- تالار اندیشه حوزه هنری
2 کنسرت موسیقی سنتی گروه نفیر با حمایت معنوی جمعیت امام علی(ع)، به نفع کودکان کار و خیابان برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گروه موسیقی سنتی نفیر به سرپرستی شاهین شهبازی، پنج‌شنبه‌ی همین هفته در تالار ایوان شمس (حرکت سابق) به نفع کودکان کار و خیابان به روی صحنه می‌رود.
3 در این نمایشگاه 21 اثر از هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون همچون تهمینه میلانی، پندار اکبری، لیلا برخورداری، آرش مجیدی، هادی کاظمی، شهره سلطانی و… به نمایش گذاشته شده و کلیه عواید جمع آوری شده از فروش آثار به نفع نان آوران کوچک و بی سرپناهان جمعیت خیریه امام علی(ع) اختصاص خواهد یافت.
4 گروه کر آوازی تهران به سرپرستی “میلاد عمرانلو” یکم تیر در تالار وحدت روی صحنه می رود. عواید این کنسرت که به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و با همکاری جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) اجرا می شود، صرف امور خیریه به نفع کودکان محروم و نیازمند می شود. کنسرت یاد شده در دو بخش برگزار می شود که بخش […]
5 نمایش هفتمین برخوان رستم
6 نمایش تصمیم جمعه سیاه کبری
7 نمایشگاه نقاشی کودکان کار به مناسبت روز جهانی صلح
8 حراج تابلوی آدم برفی مهربون اثر دسته جمعی کودکان کار به نفع “صفر”
9 فروش نقاشی های کودکان خانه علم دروازه غار به نفع آزادی صفر
10 اجرای کنسرت سرود کودکان کار محله دروازه غار تهران به نفع آزادی صفر
11 اجرای نمایش «هفتمین بر خون خوان رستم» به نفع آزادی صفر
12 حراج نقاشی درخت زندگی؛ اثر سولماز 9 ساله از دروازه غار

پیوست سه

1 مديرعامل محك به عنوان سخنران مهمان در كنفرانس تبادل تجربيات سازمان‌هاي بيمارمحور كشورهاي خاورميانه، آفريقا و اروپاي شرقي (EEMEA-(EEPO كه توسط شركت دارويي روش (ROCHE) از 13 تا  14 دسامبر 2016 در شهر كازابلانكا مراكش برگزار شد، شركت كرد و به سخنراني با موضوع «ظرفيت اجتماعي در سازمان‌هاي مردم‌نهاد» پرداخت.
2 نشست تخصصي داوطلبان خدمات حمايتي محك با حضور بنيانگذار، اعضاي هيأت امنا و مديره، پزشکان و كاركنان و همچنين داوطلبان بخش خدمات حمايتي از سراسر ايران برگزار شد.
3 مؤسسه خيريه محك در كنگره جهاني سرطان 2016 با پيام «اقدام جمعي- مشوقي براي تحول» كه 31 اكتبر تا 3 نوامبر با حضور بيش از سه هزار نماينده از كشورهاي مختلف در شهر پاريسِ فرانسه برگزار شد، شركت كرد.
4 سمينار پرستاري در آنكولوژي كودكان آبان ماه 1395 با حضور پرستاران آنكولوژي، پرستاران اطفال، پيراپزشكان و كارشناسان خدمات حمايتي در بيمارستان فوق‌تخصصي سرطان كودكان محك برگزار ‌شد.
5 كودكان مبتلا به سرطان تحت حمايت محك در دانشكده مهندسي دانشگاه تهران سرنشينان خودرو خورشيدي غزال شدند.
6 كارگاه آموزشي سمپوزيوم بين‌المللي رويكردهاي نوين مراقبتي در سرطان توسط انجمن علمي پرستاري ايران شهريور ماه امسال در بيمارستان فوق‌تخصصي محك برگزار شد.اين كارگاه‌ آموزشي كه پيش‌تر با حضور متخصصان و پرستاران خون و آنكولوژي در هتل نوين اسكان افتتاح شده بود با موضوع رويكردهاي نوين مراقبتي در سرطان در سالن آمفي تئاتر مؤسسه خيريه و بيمارستان فوق‌تخصصي محك برگزار شد.
7 سمينار آموزشي كنترل عفونت در بيمارستان فوق‌تخصصي سرطان كودكان محك در روزهاي دوم، نهم و شانزدهم شهريور امسال برگزار شد.

پیوست چهارم

1 نشست تخصصی “فقر و دین ” در جمعیت امام علی(ع) برگزار شد. جمعیت امام علی(ع) به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر ،نشستی با موضوع”دین وفقر” را با حضور شارمین میمندی نژاد و سارا شریعتی برگزار کرد.
2 نشست خبری طرح “طفلان مسلم” و “شام عیاران” روز دوشنبه ۲۲ آذر از طرف جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) برگزار می شود. این نشست خبری از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا و با حضور مسئولان جمعیت برگزار می شود.
3 واحد خبرگزاری جمعیت امام علی(JIANA): سومین روز از سمینار کودکان کار در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
4 دومین روز از سمینار ملی کودکان کار وخیابان، توسط جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی(ع) در دانشگاه تهران برگزار شد. این سمینار پنج روزه با هدف بررسی چرایی کار کودک، گستردگی آن در ایران و جهان و چگونگی رفع این معضل، با حضور دانشجویان، فعالان حوزه کودک و اساتید نام آشنای این حوزه برگزار می گردد.
5 جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) برای اولین بار در ایران، سمینار ملی ازدواج زودهنگام را برگزار می‌کند.

 

[1]. برای نمونه ر.ک. علی‌پور، صبا 1393، «شناسایی فرآیند برنسازی شخصی برای کارآفرینان»، رشته کارآفرینی، به راهنمایی امیر اخلاصی، تهران، دانشگاه تهران.

[2]. برای نمونه ر.ک. اکبرزاده، آرش 1395، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر برندسازی فردی(مورد مطالعه: مشاوران مدیریت تهران)»، رشته مدیریت اجرایی، به راهنمایی امیر خانلری، تهران، دانشگاه تهران.

[3]. برای نمونه ر.ک. حاجی‌علیخانی 1390، «تعیین عوامل تاثیر‌گذار بر برندسازی جهانی در صنایع تولیدی»، رشته مهندسی صنایع،به راهنمایی فریبرز جولای، تهران، دانشگاه تهران.

[4]. برای نمونه ر.ک. نیک‌گهر، ساغر 1393، «برندسازی برای گروه‌های نوپای فعال در عرصه مد و لباس»، رشته طراحی صنعتی، به راهنمایی وحید چوپانکاره، تهران، دانشگاه تهران

[5] . Charity

[6] . http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/charity

[7] . Branding

[8] . Distinguish

[9] . Differentiate

[10] . Collaborate

[11] . Innovate

[12] . Validate

[13] . Cultivate

[14]. https://www.insight180.com/branding-differentiation-corporate-identity-and-positioning-defined-feb-2011/

[15] . http://yourcreativepeople.com/pages/blog/detail/article/c/a20/

[16] . http://www.vantagep.com/mind-the-gap-navigating-between-strategy-and-creativity/

[17] . [17] . http://www.vantagep.com/mind-the-gap-navigating-between-strategy-and-creativity/

[18] . http://www.vantagep.com/mind-the-gap-navigating-between-strategy-and-creativity/

[19] . ر.ک. به پیوست یک

[20] . ر. ک . به پیوست دو

[21] . ر. ک. به پیوست سه

[22] . ر.ک. به پیوست چهار

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *