فائزه عظیم زاده اردبیلی – دانشیار دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

سعیده هوشمند – کارشناس ارشد حقوق خانواده

چکیده مقاله:

جامعه مجموعه ای از افراد است که دارای کنش متقابل هستند و برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش میکنند. با توجه به کنش متقابل بین افراد جامعه و تاثیرگذاری رفتارهای آنان بر یکدیگر، ضرورت درونی شدن برخی از سنتها بهعنوان یک ارزش در جامعه احساس میشود. نهادینه شدن سنتهای حسنه چون وقف و انفاق نیز نیازمند الگوسازی برای اعضای جامعه است. با مطالعه تاریخ و سیره نبوی بهعنوان بهترین الگو برای مردم به اهمیت این دو سنت پی میبریم بهنحویکه استمرار آن دو را در عصرهای پس از پیامبر( ص) نیز شاهد هستیم. با توجه به این نوشتار مسئله در صدد پاسخگویی به این سوال است که پیامبر چه اقداماتی را جهت ترویج فرهنگ وقف در جامعه انجام داده و چه سیاستهایی را در جهت رشد تئوریک و عملی وقف در جامعه به کار بستهاند نکته دیگر اینکه با توجه به تاکید سیره نبوی بر ترویج این دو سنت در جامعه رابطه تعاملی بین ترویج فرهنگ وقف و انفاق و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی چیست بررسی دو سنت وقف و انفاق در عصر نبوی نشان میدهد که پیامبر(ص) از ابزارهای تبلیغی تشویق، الگوسازی و تذکر جهت نهادینه سازی این دو نهاد در جامعه استفاده میکردند که موثرترین آنها شیوه بیان عملی خود حضرت بوده است. مضاف براین استمرار این دو نهاد با مدیریت و نظارت کارآمد امنیت اجتماعی را افزایش میدهد و موجبات رشد و توسعه اقتصادی و توازن اجتماعی را فراهم میکند.

کلیدواژه ها:

عدالت اجتماعی، صدقه جاریه، فردگرایی، توسعه اقتصادی، انذار و تبشیر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.