مهدی توسلی – کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی ، بنیاد خیریه راهبری آلاء

حسن بلخاری قهی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران گروه مطالعات عالی هنر

فایزه تقی پور – عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان

چکیده مقاله:

مقاله پیشروی با هدف بررسی مولفه های امور خیرمشارکت در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی، بر اساس شاخص راهبردی فرهنگی سرمایه اجتماعی (نقشه مهندسی فرهنگی کشور) و با این سوال که مولفه های فرهنگی شهر اسلامی بر اساس شاخص راهبردی سرمایه اجتماعی چیست و مولفه های امور خیر چه نقشی را دارا می باشند. روش تحقیق پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتوا بوده که هم در روش و هم در تکنیک کیفی است؛ در این روش حوزه پژوهش با استفاده از نمونه گیری نظری(هدفمند) 10 کتاب در حوزه شهر اسلامی مورد بررسی قرار گرفت؛ که روش تجزیه و تحلیل پژوهش به صورت نظام مقوله ای قیاسی در آن صورت پذیرفت و از مجموع یافته های این پژوهش بعد از حذف مقوله های مشترک، مولفه های امور خیرمشارکت در بعد سرمایه اجتماعی بدست آمد. نتایج تحلیل پژوهش نشان داد که مولفه های امور خیرمشارکت در آرمانشهراسلامی والاترین علایق و احساسات انسان را در مرکز تمام فعالیت های او قرار می دهد. مولفه تعاون موجب حصول سعادت جامعه می گردد که وقف عمومی ترین پدیده تعاون، همکاری و مشارکت بشری است که می توان تعاون را نتیجه طبیعی وقف به عنوان بیمه اجتماعی دانست. شهر اسلامی متکی بر روابط میان افراد است از اینرو اجتماع افرادی که حاضر به همیاری و همکاری با یکدیگر شده اند، هدفمند شده و خود را از ناهمواری ها و برخورد منافع و تجاوز به حقوق یکدیگر خارج کرده و هریک دارای نقش و جایگاهی خاص در فرآیند توسعه و رشد اجتماع شهری می شوند. که وجود این همیاری و مشارکت هرچه گسترده تر باشد سرمایه اجتماعی آن شهر و اجتماع غنی تر می شود.

کلیدواژه ها:

امورخیر ، سرمایه اجتماعی ، آرمانشهر اسلامی ، تعاون ، وقف

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.