حمید حاجی ابراهیم – استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار

صدف سیفیان – دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

محمدرضا حسین زاده – استاد مدعو مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد تهران غرب

چکیده مقاله:

موسسات خیریه اغلب منابع خود را از طریق کمک های مردمی تامین میکنند ولی در بسیاری از کشورها، دولتها اقدام به ایجاد سازمانهایی نموده که در بخش سوم و جامعه مدنی فعالیت نموده ولی منابع خود را بجز از طریق کمکهای مردمی، از بودجه دولتی نیز تامین میکنند. در این پژوهش از طریق معیارهای حکمرانی امر خیر خوب به دنبال بررسی نتایج برداشتی سه سازمان خیریه »سازمان بهزیستی کشور«، »کمیته امداد امام« و »جمعیت هلال احمر« که در کنار آن نسبت به بررسی همبستگی میزان کمک های مالی و داوطلبی با امتیاز برداشتی ارزیابی شده و همچنین اثرگذاری به واسطه جنسیت و یا مذهبی بودن را مورد پژوهش قرار دادیم. در پژوهش حاضر روش تحقیق ، توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان تهرانی دانشجو در دانشگاه بوده، نمونه آماری ۲۱۶ نفر با ضریب اطمینان %۹۳,۶۸ میباشد. بر اساس جمع بندی نظرات، بالاترین امتیاز مربوط به هلال احمر میباشد. اختلاف امتیاز بین رتبه اول و آخر کمتر از %۱۰ میباشد که بیانگر نظر نزدیک و یکنواخت به سه سازمان مذکور است. همچنین هیچ رابطه معنی داری و یا همبستگی ای بین متغیرها با امتیاز برداشتی مشاهده نشده و همچنین جنسیت و یا مذهبی بودن بر این امتیاز اثری نداشته است. از طریق اجرای مداوم و دوره ای سنجش برداشت در مجموع جامعه، میتوان برنامه های عملکردی و اجرایی سازمانهای دولتی را به سویی هدایت نمود که منجر به ارتقای برداشتهای جامعه از سازمانهای خیریه دولتی گردد.

کلیدواژه ها:

سازمان های خیریه ، حکمرانی امر خیر ، سازمان بهزیستی کشور ، کمیته امداد امام و جمعیت هلال احمر

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.