شاخص­های ارزیابی عملکرد بخش وقف و خیریه با استفاده از کارت امتیاز متوازن

سمیه مهدوی1، مهدی طغیانی2*

1 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان

*2استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده:

همزمان با افزایش حجم نهادهای غیرانتفاعی و خیریه در اقتصاد و حرکت عمومی به سمت رسمیت بخشیدن و بهبود فعالیت­های آن­ها، تعریف شاخص‌های مختلف ارزیابی و سنجش عملکرد مورد توجه قرار می­گیرد. ارزیابی و سنجش عملکرد، جزء اصلی فرآیندهای هر سازمانی است که انجام دقیق، مؤثر و کارآمد آن نیازمند شناسایی و بکارگیری شاخص­ها و معیارهایی است. اندیشمندان مدیریت، مدل­ها و شاخص­های سنجش عملکرد گوناگونی را معرفی می­کنند. در میان روش­های متفاوت سنجش عملکرد کارت امتیاز متوازن مدلی است که در ارزیابی عملکرد خود فقط بر شاخص­های مالی متوسل نمی­شود، بلکه علاوه بر شاخص­های کمی و مشهود، شاخص­های کیفی و نامشهود نیز مورد توجه قرار می­دهد. اما به دلیل کمبودهای موجود در مدل، در این پژوهش سعی شده است که تعیین شاخص­های ارزیابی عملکرد بر وقف و خیریه بر مبنای 4 وجه کارت امتیاز متوازن و افزودن مواردی به آن ارائه گردد. 5 دسته ارائه شده در این مدل عبارتند از جنبه مالی، مخاطب، یادگیری و رشد، فرآیند داخلی و جنبه اجتماعی.

کلمات کلیدی:

وقف و خیریه؛ سنجش عملکرد؛ شاخص­ارزیابی؛ کارت امتیاز متوازن.

1          مقدمه

سنجش و ارزیابی بر کلیه عملکردهای سازمان به عنوان یکی از وظایف اساسی مدیریت مطرح می­باشد. این وظیفه در سازمان انتفاعی و غیر انتفاعی با اندازه­گیری فعالیت­های گوناگون و  تجزیه و تحلیل آن­ها ممکن است. سازمان­های انتفاعی و غیر انتفاعی امور کنترلی خود را با روش­هایی مانند: کنترل بودجه، هزینه، کنترل موجودی و … به انجام می­رساندند. این قبیل کنترل­ها صرفاً بر چگونگی برنامه‌های تدوین شده در حوزه­های مذکور متمرکز بودند و عملکرد سازمان را در بخش­های  دیگر مورد سنجش و ارزیابی قرار نمی‌دهد.

در مجموع سیستم­های ارزیابی و کنترل به دو دسته تقسیم می­شوند: سنتی و مدرن. سیستم سنتی قابلیت ارزیابی بسیاری از جنبه‌های عملکردی سازمان در شرایط پیچیده مدل را نداشته و فاقد توان بررسی موارد نامشهود است و توانایی مشخص نمودن تأثیر این موارد نامشهود، بر موفقیت­های سازمان­ را ندارد. گزارش­های حسابداری و معیارهای موجود درآن­ها تنها خلاصه­ای از عملکرد مالی در دوره­های قبل را نشان می­دهند. مدیریت مبتنی بر این معیارها، بر سود و زیان کوتاه­مدت و عوامل مؤثر بر ارقام سود تأکید می­ورزند و کلیه فعالیت­هایی که در راستای کاهش هزینه­ها و افزایش سود انجام می­شوند مثبت ارزیابی می­کنند. برخی از این اقدامات مانند کاهش هزینه­های آموزشی و یا تحقیقاتی، با آنکه در کوتاه­مدت موجب افزایش سود می­شوند، اما به موقعیت سازمان و سود بلند مدت آن آسیب وارد می­آورند. اطلاعات مندرج در گزارشات مالی فقط در تصمیم­گیری سطوح خاص از مدیران و کارکنان قابل استفاده می‌باشند، در حالی که عملکرد اثر بخش کلیه کارکنان در تمام سطوح مستلزم اطلاعاتی است که با وظایف و فعالیت­های روزمره آن­ها ارتباط داشته باشد (حقیقت­جو، رنگریز، 1391، ص 200).

کاپلان و جانسون در سال 1987، نشان دادند که معیارهای سنتی عملکرد سازمانی با توجه به رشد سریع سازمان‌های مدرن، در حال منسوخ شدن است، آنان اظهار داشتند که استفاده از ابزارهای سنتی سنجش عملکرد موجب کاهش بهره‌‌وری مدیریت می‌گردد (شاهبندرزاده، 1386، ص 3) و هریک از پیشرفت‌های جدید در معیارهای اندازه‌گیری عملکرد، باعث می­گردید تا هرچه بیشتر مشکلات به کارگیری معیارهای سنتی آشکارتر گردد. در جدول 1 معیارهای موجود در سیستم ارزیابی سنتی و مدرن برشمرده شده است.

جدول1: مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد (صفاییان، 1386، ص22)

معیارهای نوین ارزیابی عملکرد معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد
مبتنی بر استراتژی شرکت مبتنی بر سیستم حسابداری سنتی
معیارهای عمدتاً غیر مالی معیارهای عمدتاً مالی
توجه به همه کارمندان توجه به مدیران عالی و میانی
معیارهای جزئی، ساده، دقیق و آسان برای استفاد کردن معیارهای ضعیف و ناقص، متضاد و گمراه کننده
اغلب در سطح عملیاتی به کار برده  می­شود سطح عملیاتی سازمان فراموش می­شود
منجر به رضایت کارکنان می­شود چارچوب ثابت است
چارچوب ثابت ندارد (بستگی به نیازها ندارد) در شرایط و موقعیت­ها تفاوتی نمی­کند
در موقعیت­ها و شرایط متفاوت می­باشد در طول زمان تغییر نمی­کند
در طول زمان بر حسب تغییر نیاز، تغییر می­یابد در طول زمان تغییر نمی­کند
هدف اصلی بهبود عملکرد است هدف اصلی نظارت بر عملکرد است
در همه موارد عملی و قابل کاربرد است در برخی موارد مثل مدیریت کیفیت فراگیر کاربرد ندارد
در دستیابی به بهبود مستمر کمک می­کند در دستیابی به بهبود مستمر کمک نمی­کند

 

یکی از مدل­هایی مدرنی که در ارزیابی و سنجش عملکرد مورد استفاده قرار می­گیرد کارت امتیاز متوازن است. در این مدل به 4 جنبه ارزیابی که عبارتند از جنیه مالی، جنبه مشتری، جنبه فرآیندهای داخلی و جنبه یادگیری و رشد توجه می­شود. البته افرادی مانند اتکینسون و همکارانش اشاره می­نمایند که کارت امتیاز متوازن1 یک مدل کامل نیست. آن­ها مواردی مانند ناتوانی در مشخص کردن سهم کارکنان، ناتوانی در نقش ارتباطات، ناتوانی در ارزیابی سهم مشارکت سهامداران، عدم ارائه شاخص­های زمانی خیلی بلندمدت و عدم توجه به بعد منابع انسانی را به عنوان نقاط ضعف و کمبودهای این مدل معرفی می­کنند (اتکینسون و همکاران، 1997، ص 38و 39). لذا در این پژوهش علاوه بر ویژگی­های مدل کارت امتیاز متوازن به مدل­های دیگر نیز اشاره می­شود و با در نظر گرفتن سایر مدل­ها سعی در تکمیل کارت امتیاز متوازن نموده تا با استفاده از آن معیارهای نسبتا کاملی را در ارزیابی امور وقف و خیریه ارائه شود.

2         ارزیابی وقف و خیریه

گسترش نقش نهادهای خیریه به عنوان عناصر جامعه مدنی در رقابت با بخش خصوصی و بخش دولتی است. سه بخش موجود در اقتصاد عناصر اصلی رهبری نهادهای مدنی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند. در واقع انگیزه­ی کاری بخش فعالیت­های خیریه بیش از دو بخش خصوصی و دولتی است، زیرا این بخش برخلاف دو بخش دیگر علاوه براینکه قدرت جذب اعتماد مردمی را دارد، اهداف و ابزار آن، جنبه­های انسانی و نزدیک­تری به فطرت بشری دارد و این همان عاملی است که باعث شده مورد اعتماد مردم منطقه و جهان قرار گیرد. به این دلیل است که یکی از گزارش­های صلیب سرخ بین المللی می­نویسد بودجه مصرفی سازمان­های خیریه و غیرانتفاعی بیش از کمک­های مالی بانک جهانی به کشورهای فقیر است (سدحان، 1388، ص 79).

لذا با توجه به نقش مهم اقتصادی و توسعه­ای نهادهای خیریه و اهتمام به این بخش در جهان صنعتی و پیشرفته افزایش چشمگیری یافته است. بدین علت پیش­بینی می­شود که نقش این بخش از فعالیت­ها در کشورهای جهان بدون در نظر گرفتن وضع اقتصادی هر کشور، بالا خواهد رفت زیرا فعالیت­های خیریه جاذبه­های معنوی، انسانی و دینی دارد، و این جاذبه­ها تفاوتی میان جوامع فقیر یا ثرومتند قائل نمی­شود. و این نکته باعث شده که برخی از نظریه­پردازان اقتصادی در غرب به این راه حل برسند که یکی از بهترین راه­حل­های برون­رفت از مشکلات فقر و بیکاری زاییده در جوامع سرمایه­داری، تشویق و گسترش فعالیت­های نهادهای خیریه است. و بدین دلیل است که در اکثر کشورها پس از چند دهه بی­توجهی به این بخش، به نهاد وقف و خیریه بازگشته­اند. زیرا این نهاد را پایه مثیت و اساسی برای توسعه جامعه می دانند و به نظر می­رسد بهترین کار برای وقف و خیریه به عنوان پایه اساسی توسعه جامعه این است که متفکران و فرهیختگان این نهاد را مورد اهتمام علمی و عملی قرار دهند تا بتوان جامعه را به آن ارتباط دهد (سدحان، 1388، ص 79).

بازگشت دوباره به وقف و نیکوکاری به دلیل اقدام­های عملی و نظری در زمینه نیکوکاری و امور خیریه را می­توان در سطح جامعه مشاهده کرد. بنابراین همزمان با افزایش حجم نهادهای غیرانتفاعی و خیریه در اقتصادها و حرکت عمومی به سمت رسمیت بخشیدن و بهبود آن­ها و ایجاد تصویری دقیق و روشن از بخش وقف و خیریه منوط به تعریف شاخص‌های مختلف ارزیابی و سنجش عملکرد برای این نهادها است. آنچه مسأله ارزیابی و سنجش را میان بخش انتفاعی و غیرانتفاعی متفاوت می‌سازد، اولاً عدم وجود سهامدار جویای سود در این بخش است تا با استفاده از شاخص­های عملکرد فعالیت­های این بخش را مورد ارزیابی قرار دهد ثانیاً عدم یا ضعف وجود شاخص­های مناسب برای ارزیابی است. وجود تعداد زیادی موقوفه و خیریه در کشور، نیاز به شاخص­هایی متناسب با حوزه فعالیت برای سنجش را ضروری می­کند؛ تا با استفاده از آن­ها منافع حاصل از موقوفات و خیریه­ها افزایش یابد. تدوین این شاخص­ها سبب تقویت نظارت‌های مدنی، تشویق فرهنگ پاسخگویی و گزارش‌دهی، تقویت مکانیسم‌های داخلی برای سنجش، ایجاد نهادهای سنجش و ارزیابی، در این بخش خواهد شد(طغیانی، درخشان، 1395، ص83). عدم وجود این شاخص­ها برای ارزیابی و سپس نظارت، آسیب­هایی را به دنبال خواهد داشت که از آنجمله می­توان به از دست دادن اعتبار و اعتماد این نهاد در جامعه اشاره کرد این در حالی است که با از دست دادن اعتماد جامعه، این نهاد، سرمایه­های مادی و معنوی خود را از دست داده و در معرض فروپاشی قرار می­گیرد.

اما آنچه که در تدوین این شاخص­ها‌ دارای اهمیت است دسته بندی جامع آن­ها است. ارزیابی و سنجش بخش وقف و خیریه از جنبه‌های مختلف بصورت‌های متفاوتی انجام می­گیرد و در این زمینه گسترة پژوهشی وسیعی وجود دارد که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. بخش وقف و خیریه را می‌توان از جهت کمیت و کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهد مورد ارزیابی قرار داد. بهره‌وری عوامل مختلف از جمله مدیریت، نیروی انسانی، اثرگذاری بر اجتماع و اقتصاد از طریق فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می­تواند مورد بررسی قرار گیرد (طغیانی، درخشان، 1395، ص83). یکی از روش­هایی کاربردی که برای بررسی عملکرد سازمان­ها مورد استفاده قرار می­گیرد کارت امتیاز متوازن است که در قسمت آینده پیرامون آن مطالبی ارائه خواهد شد.

جدول 2: پيشينه مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش
نتایج پژوهشگر
در مقاله­ای با عنوان “راهنمای گام به گام پیاده­سازی کارت امتیاز متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی استراتژیک” بیان میکند که معیارهای مالی عملکرد که به شکل سنتی مورد استفاده قرار گرفته­اند دیگر نمی­توانند به مدیران تمام اطلاعاتی را برای اخذ تصمیمات هوشمندانه و استراتژیک ارائه دهند بنابراین نیازمند به ابزاری قدرتمند برای ارزیابی است که به این ابزار قدرتمند کارت امتیاز متوازن گفته ­می­شود که این ابزار آمیخته­ای از شاخص­های مالی و غیر مالی است که مدیران را قادر می­سازد تا به بهبود مستمر عملکرد شتاب دهند. در این پژوهش مراحل پیاده سازی این روش را مورد بررسی قرار داده است. ملکی­فر (1384)
عنوان این مقاله “ارزیابی عملکرد دانشگاه­های غیر انتفاعی بر مبنای کارت امتیازی متوازن و تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه” است. در این تحقیق از کارت امتیازی متوازن به عنوان مبنا و مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی استفاده شده است. شش معیار ارزیابی با استفاده از این روش 1- برند 2- تعالی آکادمیک 3- کیفیت محصول 4- رضایت دانشجویان 5- کنترل بودجه 6- کیفیت دانشگاه­ها می­باشند که با استفاده از این معیارها به رتبه­بندی 5 دانشگاه مورد مطالعه پرداخته است. هاشم­خانی (1390)
در مقاله خود با عنوان “سنجش عملکرد سازمان­های داوطلبانه” چنین آورده که در فضای سیاسی و اقتصادی فعلی، تأمین­کنندگان مالی عمومی و دیگر ذینفعان خواهان وجود شاخص­هایی برای اندازه­گیری موفقیت­ها و تاثیرات بخش داوطلبانه هستند. با توجه به این خواسته­ها، هدف اصلی مقاله ایجاد معیارهای اندازه­گیری عملکرد در سازمان­های داوطلبانه است. این معیارها  در هشت دسته طبقه بندی شده اند که عبارتد از: اقتصاد، اثربخشی، بهره­وری، انتخاب (پاورالیسم)، عدل، مشارکت، نوآوری و حمایت که ذیل این هشت وجه 22 شاخص معرفی شده است کندال و همکاران (2000)
در این مقاله با عنوان ” مطالعه موردی بررسی ارزیابی عملکرد برای سازمان های غیر انتفاعی بر اساس شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ( GA-BP)به بررسی اهمیت ارزیابی عملکرد در سازمان­های غیر انتفاعی و شاخص­های سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان­های غیر انتفاعی می­پردازد. مدل ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این مقاله براساس شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در 5 ساختار و 21شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. این 5 ساختار عبارتند از: 1- مدیریت داخلی و بهره­برداری 2- اثربخشی اقتصادی 3- بهره­وری کار 4- قابلیت توسعه و نوآوری 5- اجرایی کردن کارها سولینگ (2008)

 

 

3         کارت امتیاز متوازن و شاخص­های آن

این روش برای اولین بار در اوایل دهه 1990 توسط ” رابرت کاپلان” استاد برجسته دانشگاه مدیریت “دانشگاه هاروارد” و دیوید نورتون مدیر یک موسسه پژوهشی، در زمینه علل اثربخشی و موفقیت دوازده شرکت پیشرو جهان به تحقیق و بررسی پرداختند و در این راستا سیستم ارزیابی عملکرد این شرکت­ها را تجزیه و تحلیل نمودند. نتیجه پژوهش­های این اساتید حاکی از آن بود که این سازمان­های برتر که به اثربخشی زیاد دست یافته­اند در ارزیابی عملکرد خود فقط بر شاخص­های مالی متوسل نمی­شوند، بلکه عملکرد خود را از چهار جنبه مختلف ارزیابی می­نمایند، این جنبه­ها عبارتند از (خدامی­پور، اکبری، 1388، ص 73):

  • جنبه مالی2
  • جنبه مشتری3
  • جنبه فرآیندهای داخلی4
  • جنبه یادگیری و رشد5

نتیجه­گیری نورتون و کاپلن نشانگر این واقعیت بود که بین اهداف و شاخص­های چهار جنبه مذکور یک رابطه علت و معلولی وجود دارد  و شرکت­های پیشرو این چهار جنبه را اساس تعیین هدف و برنامه­ریزی قرار داده و برمبنای این چهار جنبه، معیار ارزیابی مشخص می­نمایند و سپس اهداف هریک از این جنبه­ها را برای دوره مورد نظر تعیین و نهایتاً  اقدامات و ابتکارات اجرائی خود را در راستای این اهداف برنامه­ریزی و اجرا می­کنند. این شاخص­ها و ارتباطات آن­ها در شکل شماره 1 نمایش داده شده است (حقیقت­جو، رنگریز، 1391، ص203).

شکل 1: جنبه­های کارت امتیازی متوازن (حقیقت­جو، رنگریز، 1391، ص203)

اخیراً برای برطرف نمودن برخی کمبودهای مدل کارت امتیاز متوازن، حرکت­هایی صورت گرفته از جمله ارائه مدل کارت امتیاز متوازن پایدار6 از سوی دانشمندان آلمانی براساس آنچه آن­ها در مدل کارت امتیاز متوازن پایدار بیان داشته­­اند. این مدل در ارزیابی سازمانی، توجه به اجتماع و محیط سازمان را در عملکرد سازمانی برای پایداری آن موثر می دانند. از این رو آن­ها بیان می­دارند که در ارزیابی عملکرد، شاخص­هایی باید وجود داشته باشد تا مشخص نماید که یک سازمان تا چه میزان پاسخگوی نیازهای محیط و اجتماع خود بوده است. در حقیقت با این مدل به این نتیجه می­رسیم که مدل فوق این امکان را ایجاد می­کند که عوامل استراتژیکی غیر پولی (غیر مالی) که می­توانند بر موفقیت­های اقتصادی یک سازمان موثر باشند، می­بایست مورد توجه سازمان قرار گیرند. پس این عامل می­تواند نقطه شروعی برای ترکیب جنبه­های محیطی و اجتماعی در داخل سیستم مدیریت یک شرکت باشد. کارت امتیاز متوازن پایدار نشان­دهنده رابطه کمی بین عملکرد اقتصادی، محیطی و اجتماعی یک شرکت می­باشد (فیگه و همکاران، 2002، ص 16)

شکل 1: جنبه­های کارت امتیازی متوازن پایدار

علاوه بر معیارهای ذکر شده در دو مدل کارت امتیاز متوازن و کارت امتیاز متوازن پایدار می­توان به معیارهای دیگری در سایر مدل­ها نیز اشاره کرد که مواردی از این معیارهای در جدول 3 ذکر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3: معیارهای ارزیابی مورد نظر در مدل­ها و سازمان­های دیگر

نام الگو جنبه­های مورد نظر هر الگو
الگوی کارت امتیاز متوازن 1- مالی 2- مشتری 3- فرآیندهای داخلی 4- رشد و یادگیری
الگوی کارت امتیاز متوازن پایدار 1-مالی 2- مشتری 3- فرآیندهای داخلی 4- رشد و یادگیری 5- محیطی 6- جنبه اجتماعی
الگوی وزارت بهداشت ایران با استفاده از کارت امتیاز متوازن 1-بیماران 2- مالی 3- فرآیندهای داخلی 4- رشد و یادگیری
الگوی Citibank در کالیفرنیا با استفاده از کارت امتیاز متوازن 1-رویکرد مالی 2- پیاده­سازی استراتژی 3- رضایت شتریان 4- کنترل فرآیندهای داخلی 5- مدیریت منابع انسانی 6- استانداردها (رهبری، اخلاق حرفه­ایی، تعامل با مشتری، مشارکت مشتری و …)
معیارهای ارزیابی در خیریه­های کانادا (هال و همکاران، 2003، ص 25) 1-مالی 2- مشتری 3- خدمات 4- نیروی انسانی
معیارهای ارزیابی عملکرد در خیریه­ها

 (کندال و همکاران،2000، ص 105)

1-اقتصاد 2- اثربخشی 3-بهره­وری 4-انتخاب (پاورالیسم) 5-عدل 6-مشارکت  7-نوآوری 8- حمایت
معیار ارزیابی عملکرد در سازمان­های غیر انتفاعی (سولینگ، 2008، ص 778) 1- مدیریت داخلی و بهره­برداری 2- اثربخشی اقتصادی 3- بهره­وری کار 4- قابلیت توسعه و نوآوری 5- اجرایی کردن کارها

 

همانطور که در جدول فوق مشاهده شد، مدل کاپلان و نورتون یک نقطه آغاز است و باید بدان به شکل منعطفی نگریسته شود. بسیاری از مدیران ممکن است گروه­های ذی­نفع دیگری را علاوه بر 4 گروه ارائه شده در مدل کاپلان و نورتون اضافه نمایند تا مدل جدید، تناسب بیشتری با وضعیت­های هر سازمان داشته باشد (ملکی­فر، شالچی­فرد، 1384، ص 3 و 4).

پیش شرط اساسی موفقیت برای پیاده­سازی کارت امتیاز متوازن، حمایت مدیریت ارشد است که به دنبال آن این ایده توسط تمام افراد در لایه­های مختلف سازمان پذیرفته می­شود. پس از آنکه مدیران ارشد سازمان به طور کلی برای سازمان یک کارت امتیاز طراحی کردند، نوبت به آن می­رسد که به هر واحد از سازمان کمک کنند تا کارت امتیاز مکمل را تدوین نمایند. این فرآیند که به آن فرآیند تدوین و انتشار کارت­های امتیاز گفته می­شود، لایه­های مختلف سازمان از جمله تیم­ها، بخش­ها و مدیران واحدها، را درگیر می سازد تا معیارهایی را در سطح لایه سازمانی خود طراحی نمایند که به طور منطقی در راستای اهداف کلی سازمان باشد (ملکی­فر، شالچی­فرد، 1384، ص 5). توزیع این کارت­ها در سازمان از مدیریت ارشد تا کارکنان مرتبط با مشتری سبب خواهد شد هر یک از این افراد با توجه به اهداف تمام معیارهایی را که می­توانند با آن بهتر به سازمان خدمت نمایند را بر شمارند و این معیارها می­تواند مبنای خوبی برای تعیین شاخص­های عملکرد قرار گیرد. در جدول 4 به نمونه­ای از شاخص­هایی که در جنبه­های کارت امتیاز متوازن قرار گیرد اشاره شده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4: شاخص­های موجود در 4 جنبه­ از کارت امتیاز متوازن

جنبه­های کارت امتیاز متوازن شاخص­ها
 

جنبه مالی

·         ارزش افزوده اقتصادی

·         رشد درآمد

·         بازده سرمایه

·         بهای تمام شده هر واحد

·         سود قبل از کسر بهره و مالیات

·         دوره برگشت سرمایه

·         نسبت حجم فیزیکی واحد محصول به ازای هر یک ریال هزینه

·         نسبت حجم فیزیکی محصول به کار انجام شده (بهره­وری)

·         و …

جنبه مشتری ·         جلب رضایت مشتری

·         حفظ مشتری

·         جذب مشتری جدید

·         سهم بازار متغییرهای اولیه

·         ذهنیت مشتریان از سازمان و محصولات و خدمات

·         قیمت و عملکرد محصولات و خدمات

·         و …

جنبه فرآیندهای داخلی ·         دوره زمانی

·         کارایی

·         جا انداختن واقعی کالا در بازار

·         زمان سررسید فرآیند جدید

·         درصد محصولات ارائه شده در 80 درصد فروش­ها

·         مقایسه رقبا

·         مهندسی مجدد فرآیندهای تولید

·         طراحی مجدد محصول جدید

·         طراحی محصول جدید

·         خدمات پس از فروش

 

جنبه یادگیری و رشد ·         نیروی انسانی

–          مهارت کارکنان

–          مشارکت کارکنان

–          رضایت شغلی کارکنان

–          دسترسی کارکنان به سیستم­های اطلاعاتی

–          برنامه­های آموزشی

–          وضعیت انگیزشی کارکنان

–          مطابقت عملکرد کارکنان با مقررات و دستورالعمل­ها

·         سیستم­های اطلاعاتی

·         دستورالعمل­ها و روش­های سازمان

·         میزان دسترسی به توانمندی­های این منابع

·         و …

4         نتایج حاصل از پژوهش

در ادامه شاخص­های عنوان شده در جدول بالا با توجه به منابع موجود در تعیین شاخص مانند کتاب بهره‌وری اقتصادی از موقوفات، شاخص­های بهره­وری در قلمرو وقف و امور خیریه و کتاب مرجع شاخص­های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان و … استنباط و استخراج شده است.

شاخص­های درآمد

با استفاده از دو شاخص زیر می­توان بهره­وری درآمد موقوفه و خیریه را محاسبه کرد. در این شاخص اگر سهم درآمد موقوفه و خیریه به نسبت ارزش آن افزایش یابد به معنی افزایش بهره­وری موقوفه و خیریه است به عنوان مثال اگر ارزش ریالی موقوفه 100 میلیون تومان باشد، با افزایش درآمد از 1میلیون تومان به 2 میلیون تومان بهره­وری درآمد موقوفه و خیریه از 1% به 2% افزایش می­یابد. هرقدر میزان بهره­وری از دو شاخص زیر افزایش یابد به معنی استفاده بهتر از مساحت یا دارایی موقوفه و خیریه است.

درآمد سالیانه موقوفه و خیریه

 

ارزش ریالی موقوفه (رقبه) و خیریه

 

=  شاخص بهره­وری درآمد در موقوفه و خیریه

 

درآمد سالیانه موقوفه

 

 

مساحت کل موقوفه (رقبه) و خیریه

 

=  شاخص بهره­وری درآمد در موقوفه و خیریه

 

از آنجایی که درآمد امور خیریه تابعی از تعداد خیرین است برای ارتقاء این سطح درآمد یا باید میانگین پول سرانه خیرین افزایش یابد یا تعداد افراد خیر در جامعه (هدف) را افزایش داد. یک رکن افزایش درآمد  گره­زدن آن با افزایش تعداد خیرین در جامعه است علاوه بر آن افزایش فرهنگ وقف، نذر و نیکوکاری نیز می­تواند بر افزایش درآمد بسیار مؤثر باشد.

درآمد کل سالیانه حاصل از نذور و هدایا (وجوه خاص)

 

 

تعداد کل افراد موجود در جامعه هدف

 

=  شاخص بهره­وری درآمد در امور خیر

 

درآمد سالیانه اوقاف یا امور خیریه

 

 

تعداد خیرین حوزه وقف یا امور خیر

 

=  سرانه کمک­های خیرین در اوقاف و امور خیریه

 

شاخص مشارکت مردمی یا سرمایه اجتماعی:

رفاه شخصی در جامعه ای فراهم خواهد شد که مردم به یکدیگر اعتماد داشته باشند. پژوهشگران به رابطه ای معنادار میان مؤلفه ی سرمایه اجتماعی و دو مفهوم موفقیت اقتصادی و رفاه شخصی رسیده اند. براین اساس هرچه در یک جامعه، سرمایه ی اجتماعی مطلوبتر باشد شاهد توفیق اقتصادی و نیز رفاه بهتری خواهیم بود.

 

تعداد کل خیرین

 

 

تعداد کل افراد جامعه

 

=  شاخص سرمایه اجتماعی یا میزان مشارکت اجتماعی

 

جذب مخاطب و مشارکت­های مردمی

برگزاری همایش­ها، سخنرانی­ها، جلسات، مراسم ملی و مذهبی یا شروع یک برنامه تلویزیون برای جذب و به کارگیری افراد داوطلب در جامعه هدف (دانش­آموزی یا دانشجویی و یا …) زمینه مشارکت مردمی را فراهم خواهد کرد. میزان تاثیرگذاری این فعالیت­­ها را می­توان به تعداد مخاطبان موجود در برنامه­های برگزار شده بررسی کرد. در ادامه شاخصی برای جذب مخاطب ارائه شده است:

تعداد افراد حاضر در جلسات گوناگون فرهنگی

 

ظرفیت موقوفه و خیریه

 

=  شاخص جذب مخاطب در موقوفه و خیریه

 

علاوه بر شاخص فوق حضور نیروهای داوطلب به منظور یاری رساندن به موقوفه و خیریه در پیشبرد اهداف خود می­تواند بیان کننده اثرگذاری فعالیت­های موقوفه و خیریه در جامعه باشد. با افزایش فعالیت­های فرهنگی زمینه جذب این نیروها افزایش خواهد یافت. این شاخص را می­توان به صورت زیر بیان نمود:

تعداد افراد داوطلب از جامعه هدف

 

تعداد کل جامعه هدف

 

=  شاخص جذب نیروهای داوطلب

 

 

تعداد افراد داوطلب از جامعه هدف

 

تعداد کل جامعه هدف

 

=  سهم نیروهای داوطلب از کل نیروی انسانی

 

مثبت بودن درصد رشد نیروهای داوطلب نشان­دهنده اثر گذاری مثبت فعالیت­های فرهنگی خواهد بود. نحوه محاسبه درصد رشد نیروهای داوطلب عبارت است از:

تعداد افراد داوطلب سال جاری – تعداد افراد داوطلب سال پایه
100×

 

تعداد افراد داوطلب سال پایه

 

=  درصد رشد نیرو­های داوطلب در اوقاف و امور خیریه

 

اقبال مردمی به اوقاف و امور خیریه از جمله شاخص­هایی است که میتواند کیفیت عملکرد موقوفه و خیریه را به آن گره زد و این نشان­دهنده سرمایه اجتماعی موقوفه و خیریه است؛ یعنی زمانی که موقوفه و خیریه عملکرد بهتری داشته باشد تعداد نیرو­های داوطلب افزایش می­یابد اما میزان بهره­وری نیروهای داوطلب نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ارزش­افزوده حاصل از نیرو­های داوطلب به تعداد کل این نیروها از جمله اقلام آماری است که در بهره­وری نیروی داوطلب مورد نیاز است.

ارزش افزوده حاصل از فعالیت­های نیروهای داوطلب

 

تعداد نیرو­های داوطلب

 

=  بهره­وری نیروهای داوطلب

سرمایه

سرمایه به دلیل حقوق مالکیت از اهمیت بالایی برخوردار است و از عوامل کلیدی اقتصاد به شمار می­رود؛ اهمیت سرمایه به این دلیل است که موجبات افزایش بهره­وری سایر عوامل خواهد شد. سـرمایه­هایی همانند ماشین­آلات، تجهیزات و حقوق معنوی (از جمله حق ثبت اختراع) می‌توان به عنوان ابزارهایی برای تولید ثروت استفاده شوند.

به منظور بررسی میزان سرمایه می­توان به طرق گوناگون آن را محاسبه کرد؛ سه روش برای محاسبه سرمایه در ادامه ذکر شده است که عبارتند از میزان کل سرمایه فعلی، میزان رشد سرمایه در سال­های متوالی و میزان بهره­وری سرمایه که می­تواند مبنایی برای بررسی وضعیت سرمایه قرار گیرد. علاوه بر موارد ذکر شده موارد جدید نیز می­توانند مصادیقی از سرمایه­های جدید باشند که برای آن نیز شاخصی تحت عنوان سهم موقوفات و خیرین جدید از لحاظ تعداد و ارزش آن معرفی شده است.

 

ارزش کالاهای بادوام (ماشین آلات، زمین، ساختمان و …) + نیروی کار + … = کل سرمایه موقوفات یا امور خیر
کل سرمایه در سال جاری – کل سرمایه در سال پایه
کل سرمایه در سال پایه

=  درصد رشد سرمایه موقوفه یا خیریه

 

 

ارزش افزوده حاصل از سرمایه­های موجود

 

کل سرمایه موجود­

 

=  بهره­وری سرمایه در موقفه یا خیریه

 

تعداد موقوفه یا خیریه جدید

 

کل سرمایه موقوفه­ یا خیریه

 

=  سهم خیریه و موقوفه جدید

 

ارزش ریالی موقوفات جدید

 

ارزش کل موقوفه یا خیریه جدید

 

= ارزش ریالی موقوفه یا خیریه جدید

سرمایه­گذاری

شاید در ابتدا مفهوم سرمایه و سرمایه­گذاری به دلیل وجود ویژگی­های مشترک، اشتباه مورد استفاده قرار گیرد و درک اشتباه این مفهوم سبب شود شاخص مجزایی برای استفاده از آن­ها در نظر گرفته نشود اما یکی از تفاوت­هایی که می­توان برای آن­ها مورد استفاده قرار داد این است که از سرمایه برای تولید ثروت در سرمایه گذاری استفاده می­شود. به عبارتی می­توان سرمایه را به عنوان عاملی در سرمایه­گذاری لحاظ کرد. به دلیل آنکه سرمایه­گذاران به دنبال افزایش عایدی خود از سرمایه­گذاری هستند لذا فرصت­ و تنوع در سرمایه­گذاری عامل مهمی برای جذب سرمایه­گذاران است. استفاده بهینه، به موقع و منطقی از فرصت­های سرمایه­گذاری تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد دارد.

تعداد کل پروژه­های (عمرانی، تولیدی، خدماتی و …) سرمایه گذاری شده

 

تعداد کل پروژه­های (عمرانی، تولیدی، خدماتی و …) مورد نیاز برای سرمایه­گذاری

 

=  تعداد فرصتهای استفاده شده در سرمایه­گذاری

 

مبلغ سرمایه­گذاری در یک پروژه

 

مجموع کل مبالغ سرمایه­گذاری در کل پروژه­ها

 

=  سهم سرمایه­گذاری در یک پروژه موقوفه یا خیریه

 

مبلغ سرمایه­گذاری خارجی (یا داخلی) در یک سال

 

مجموع کل مبالغ سرمایه­گذاری در یک سال

 

=  سهم سرمایه­گذاری خارجی (داخلی) در موقوفه و خیریه

 

ارزش افزوده حاصل از سرمایه­گذاری خارجی (و یا داخلی)

 

کل مبلغ سرمایه­گذاری خارجی

 

=  بهره­وری سرمایه­گذاری خارجی (یا داخلی)

میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی یا دولتی

 

کل مبالغ سرمایه­گذاری

 

=  سهم سرمایه­گذاری بخش خصوصی یا دولتی

 

سود حاصل از سرمایه­گذاری

 

هزینه حاصل از سرمایه­گذاری

 

=  نرخ بازگشت سرمایه­گذاری

 

صیانت از موقوفات (حفظ غبطه وقف)

صیانت از موقوفه و خیریه را می­توان از جهت حقوقی و عمرانی مورد توجه قرار داد. یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی حوزه صیانت از وقف، تثبیت مالکیت موقوفات است، و از طرفی در حوزه صیانت از موقوفه و خیریه می­توان به هزینه­های عمرانی برای نگهداری و بازسازی اموال اشاره کرد. بعضی از این شاخص­ها نیز می­تواند به فراخور نیاز خیریه مورد استفاده قرار گیرد.

تعداد اسناد صادر شده در سال برای موقوفه­های دارای مشکلات ثبتی

 

=  سهم اسناد صادر شده از اسناد دارای مشکلات ثبتی

تعدادکل موقوفه­های دارای مشکلات ثبتی
هزینه عمرانی ملک

 

 

کل هزینه­های موقوفه و خیریه

 

= سهم  هزینه­های عمرانی موقوفه و خیریه

 

هزینه عمرانی ملک

 

کل درآمد­های موقوفه و خیریه

 

= سهم  هزینه­های عمرانی از کل درآمد موقوفه و خیریه

 

هزینه نگهداری ملک

 

ارزش افزوده حاصل از ملک

 

=  بهره­وری نگهداری املاک

مبلغ سرمایه­گذاری در عرصه­های نوین

 

کل مبالغ سرمایه­گذاری

 

= سهم  نوآوری در موقوفه یا موسسه خیریه

 

شاخص اجرای نیات واقفین و خیرین

پوشش دادن درآمدهای خیرین و واقفین از جمله موارد بسیار مهمی است که عمل به آن اعتماد عمومی را به دنبال دارد و این اعتماد سرمایه­های مادی و معنوی بسیاری را برای نهاد مربوطه به همراه خواهد داشت.

میزان مصرف درامد در راستای خواست خیر

 

کل درآمد موقوفه یا خیریه

 

= سهم  درآمد در موقوفه یا موسسه خیریه در راستای خواست خیرین

 

شاخص جذب منابع

با توجه به محدودیت­هایی که در درآمد و بودجه موقوفات و موسسات خیریه وجود دارد، جذب منابع در این دو نهاد ضروری به نظر می­رسد. از طرفی وجود ظرفیت­های فراوان سرمایه­گذاری و لزوم فعال شدن این ظرفیت­ها، نیاز به استفاده از سایر نیروها برای جذب این منابع را دو چندان می­کند. مدیری که بتواند با ابزارهای تشویقی و اقناعی، منابع بیشتری را جذب کند فرصت بهتری برای رسیدن به اهداف را داراست (معاونت اوقاف، 1393، ص113).

میزان جذب منابع

 

کل درآمد موقوفه یا موسسه خیریه

 

=  جذب منابع

سهم هزینه فعالیت­ها

شاخص ارائه شده در این قسمت، درصدد مشخص کردن هزینه هر یک از فعالیت­ها در موقوفه یا موسسه خیریه است. در این شاخص اگر میزان هزینه­های فعالیت از کل درآمد کاهش یابد، بهره­وری افزایش می­یابد. محاسبه این شاخص به مدیران کمک می­کند که از لحاظ مالی وقت و انرژی و منابع خود را صرف فعالیت­هایی که عایدی چشمگیری ندارند نکنند مگر آنکه این فعالیت احیا کننده سرمایه­های اجتماعی یا دارایی­های نامشهودی شود که درکل، منافع جامعه را به دنبال دارند. در واقع با استفاده به جا و مناسب از این شاخص می­توان در جهت بهینه سازی فعالیت­ها گام برداشت.

هزینه­های صرف شده در فعالیت­های گوناگون

 

کل درآمد موقوفه یا موسسه خیریه

 

=  سهم هزینه فعالیت­ها از کل درآمد

 

نیروی انسانی

از آنجایی که نیروی انسانی یکی از ارزشمندترین و مهم­ترین منابع سازمان است توجه به آن­ها نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانی دارد. شاخص­های ارزیابی در این بخش می­تواند تصویر کننده خوبی برای موقعیت کلی سازمان باشد.

تعداد افراد فعال در بخش وقف یا خیریه

 

تعداد افراد فعال در کلیه بخش­های اقتصادی

=  تعداد نیروی انسانی فعال در بخش وقف یا خیریه

 

مجموع دستمزد پرداختی به نیروهای انسانی

 

کل هزینه (یا درآمد) موقوفه یا موسسه خیریه

 

=  سهم دستمزد نیروی انسانی از درآمد یا هزینه موقوفه و خیریه

 

شاخص­های آموزش

زمانی که تغییری در سازمان ایجاد شود و یا سازمان برای افزایش بازده خود نیاز به کسب مهارت‌های جدید و یا نیاز به تقبل مسئولیت‌های جدید داشته باشد با برگزاری کلاس­های آموزشی سعی در افزایش آگاهی و تخصص کارکنان دارد تا با استفاده از آن توانمندی کارکنان را در خدمت‌رسانی به حد اعلاء برساند. حال سازمان برای سنجش میزان بهره­وری کارکنان خود نیازمند شاخصی است تا از تاثیرات دوره­های آموزشی آگاه شود.

مجموع ساعات آموزش رسمی کارکنان

 

تعداد کارکنان

 

=  سرانه آموزش کارکنان

 

ارزش افزوده قبل (یا بعد) از آموزش به کارکنان

 

تعداد کارکنان

 

=  بهره­وری کارکنان قبل (یا بعد) از آموزش

 

ارزش افزوده کارکنان بعد از دوره آموزشی

 

هزینه کلاس­های آموزش

 

=  محاسبه صرفه اقتصادی کلاس­های آموزشی

هزینه کلاس آموزشی

 

 

تعداد کارکنان

 

=  سرانه هزینه کلاس­های آموزش

تحقیقات علمی و پژوهشی

به منظور ارزیابی ابعاد علمی در موقوفه و موسسه خیریه شاخص­هایی ذکر شده است. در این شاخص­ها رشد تحقیقات علمی در موقوفه یا خیریه، میزان حمایت از این تحقیقات و میزان بهره­وری این پژوهش­ها مورد بررسی قرار گیرد.

تعداد کل تحقیقات انجام شده در سال جاری –  تعداد کل تحقیقات انجام شده در سال پایه

 

تعداد کل تحقیقات انجام شده در سال پایه

=  رشد تحقیقات علمی در موقوفه و خیریه

 

مجموع درآمد (هزینه) تحقیقات علمی

 

کل درآمد (هزینه)

 

=  سهم حمایت از تحقیقات علمی

 

ارزش افزوده ایجاد شده از تحقیقات

 

کل مبلغ پرداخت شده بابت تحقیقات

 

=  شاخص بهره­وری علمی

مصرف عواید اوقاف و امور خیریه

درآمد وقف و امور خیر باید در انجام نیات خیرین هزینه شود؛ و حتی­الامکان در جاهایی که گره گشایی از کار مردم را در اولویت خود قرار دهد. حال به منظور بررسی این مهم، شاخص­هایی عنوان شده است تا میزان مصرف درآمد در راستای نیات خیرین مورد بررسی قرار گیرد و میزان بهره­وری آن اندازه­گیری شود. مثلاً در شاخص دوم هزینه­های صرف شده در امور گوناگون مورد محاسبه قرار می­گیرد و تعداد افراد بهره­مند از آن­ها نیز مورد شمارش قرار می­گیرد با تقسیم این هزینه بر افراد، سرانه هزینه هر فرد مورد محاسبه قرار می­گیرد.

مبلغ صرف شده در امور گوناگون با توجه به نیات واقف
سهم درآمد مصرفی در راستای نیت خیرین
=

 

کل عایدی موقوفه یا خیریه

 

 

مبلغ صرف شده در امور گوناگون (آموزشی، بهداشتی، مذهبی و …)
سرانه هزینه امور گوناگون (آموزشی، بهداشتی، مذهبی و …)
=

 

 

ارزش افزوده ایجاد شده در بخش­های گوناگون
تعداد افراد بهره­مند از این عواید

 

 

 

 

کل هزینه صرف شده در بخش مربوطه

 

=  شاخص بهره­وری مصارف

 

نتیجه­گیری

سیستم­های ارزیابی و کنترل در سازمان­های متفاوت می­تواند به روش­های گوناگونی صورت گیرد. یکی از روش­هایی که برای ارزیابی عملکرد سازمان­ها مورد استفاده قرار می­گیرد کارت امتیاز متوازن است که در این پژوهش مبنای کار قرار گرفت. اما با توجه به کمبود مواردی در این مدل سعی شد از سایر مدل­ها برای تکمیل آن استفاده شود. یعنی علاوه بر جنبه چهارگانه کارت امتیاز متوازن از وجه 5 نیز استفاده شد تا با استفاده از آن فرایند ارزیابی دقیق­تر شود. برخی از شاخص­های ارائه شده برای ارزیابی نیاز به محاسبه ندارند و ارائه آمار و ارقام مربوط به آن شاخص نشان دهنده عملکرد سازمان است؛ اما برای درک بسیاری از شاخص­های عملکرد، نیاز به مبنایی برای محاسبه است تا با استفاده از آن به توصیف بهتری از وضعیت اوقاف و امور خیر پرداخته شود؛ که در این مقاله سعی شد به برخی از فرمولهای محاسباتی پرداخته شود.

با توجه به آنکه شاخص­های ارزیابی در این پژوهش برای اوقاف و امور خیریه در نظر گرفته شده، لذا تدوین شاخص­ها به گونه­ای بوده  که مفاهیم اصلی و اساسی مثل درآمد، هزینه، جذب نیروهای داوطلب و … در نظر گرفته شود. این در حالی که با جدا کردن فعالیت­های اوقاف از امور خیر می­توان دسته­بندی متفاوتی از آن ارائه کرد به عنوان مثال می­توان موقوفات را از لحاظ حوزه­های 15 گانه عرصه رقبات (ملک تجاری، صنعتی، مسکونی، دامداری، تفریحی، آموزش عالی و عمومی و …) مورد بررسی قرار داد و شاخص­های تخصصی برای هر حوزه معرفی کرد.

منابع

حقیقت­جو، رضا، رنگریز، حسن، بهره­وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان­ها، ترمه، 1391، تهران.

خدامی­پور، احمد، اکبری، امین، کارت ارزیابی متوازن در موسسات تولیدی کوچک و متوسط، حسابدار، 1388، شماره 206، صفحات 77-72.

سدحان، عبدالله، وقف وقت، میراث جاودان، 1388، شماره 66،  صفحات 78 تا 97.

شاهبندرزاده، حمید، تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن، فرهنگ مدیریت، 1386، شماره 16، صفحات 5- 35.

هاشم­­خانی زلفانی، سرافراز، ارزیابی عملکرد دانشگاه­های غیر انتفاعی بر مبنای کارت امتیازی متوازن و تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه، پایان­نامه دانشگاه شمال، 1390.

صفاییان، علی، معرفی مدیریت عملکرد فراگیر و نقش فناوري اطلاعات، صنعت خودرو ، ویژه­نامه نظام گسترش استراتژي ها، 1386، شماره 2، 21-25.

طغیانی، مهدی، درخشان، مرتضی، اقتصاد وقف و خیریه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1395، تهران.

معاونت بهره­وری اقتصادی موقوفات و بقاء متبرکه، شاخص­های بهره­وری در قلمرو وقف و امور خیریه، انتشارات اوقاف، 1393، تهران.

Atkinson, A.A. & J.H. Waterhouse, A Stakeholder approach to strategic performance measurement, Sloan Management review, 1997, pp 38-39.

Figge F. & Schaltegger S. What is Stakeholder Value? Developing a catchphrase into a benchmarking tool, University of Lunenburg, 2000, Germany.

Kendall, Jeremy, knapp, Martin, Measuring the Performance of Voluntary Organizations, 2000, Public Management: an international journal of research and theory, UK.

Hall, H. & Phillips, D. & Meillat, claudia & Pickering, Donna, Assessing Performance: Evaluation Practices & Perspectives in Canada’s Voluntary Sector, Canadian Centre for Philanthropy, 2003, Canada.

Suling, Wang, Study on Performance Evaluation for Non-profit Organizations Based on GA-BP Algorithm, International Conference on Management Science and Engineering, 2008, (pp.778- 783), California, USA .

 

تعاریف و مخفف‌ها:

1 Balanced Score card (Bsc)

2 Cross functional

3 Financial Customar

4 Internal Processes

5 Learning and Growth

6 Stable Balanced Score card (SBSc)

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *