نوشته‌ها

, ,

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه *حمیدرضا اشراقی رحمت ا... امیر احمدی *دانش آموخته دکتری جامعه شناسی، Email:hreshr@gmail.com)) استادیار جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران(Emil:amirah…
, ,

مشارکت اثربخش در امور خیریه به مثابه مسیولیت اجتماعی؛ قاعده بازی توسعه پایدار

  مشارکت اثربخش در امور خیریه به مثابه مسئولیت اجتماعی؛ قاعده بازی توسعه پایدار رضا مهدی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، iamahdi@yahoo.com   چکیده دستاوردهای بشر و جوامع در فرایند توسعه و اهداف توسعه جهان…
, ,

سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه در تجربه ی خیران مدرسه ساز

  سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه در تجربه‌ی خیّران مدرسه‌ساز ندا رضوی ‌زاده عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی n.razavi@gmail.com چکیده:   توسعه­ی انسانی مستلزم فراهم‌آمدن فرصت‌های برابر برای دستیابی به آموزش، بهداشت و درآمد مکفی است. با این حال دولت‌ها همو…
, ,

جایگاه اصل امر به معروف و نهی از منکر در گسترش امور خیر از منظر شهید مطهری

  جایگاه اصل امر به معروف و نهی از منکر در گسترش امور خیر از منظر شهید مطهری     مرتضی گودرزی1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، نویسنده مسئول مکاتبات: goodarzi9109@yahoo.com    …
, ,

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام حسن حسین زاده1، حامد حسین زاده2 ، جواد حسین زاده3 1دکترای حقوق 2دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، نویسنده مسئول مکاتبات…
, ,

نقش آموزش وپرورش در ترویج، توسعه و نهادینه سازی امور خیر و نیکوکاری

بسمه تعالی نقش آموزش و پرورش در ترویج، توسعه و نهادینه سازی امور خیر و نیکوکاری روح اله کریمی خویگانی[1] چکیده امروزه لازم است در تعلیم و تربیت به مدرسه از ابعاد گسترده تری نگاه کنیم. برخی از فیلسوفان از جمله طرفداران نظریه با…
, ,

بررسی انگاره های ذهنی خیرین

بررسی انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین   زکیه رشید آبادی [1]؛ ماندانا علیمی [2]؛ عذرا نصیری افراپلی [3] چکیده کار خیر و خیرین نقشی اساسی در ترویج این فرهنگ در جامعه دارند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین اختصاص یا…
, ,

بازتاب عمل خیر و نیکوکاری در داستان های کهن فارسی

بازتاب عمل خیر و نیکوکاری در داستان های کهن فارسی عبدالحسین موّحد چکیده مقاله برخی واژه ها در هر زبانی، کاربردی ویژه دارند. واژه «خیر و نیکوکاری» در زبان فارسی و فرهنگ عمومی ما نیز از دیرباز، کاربردی پر معنی، مردم شناختی و آموزشی دا…