نوشته‌ها

, ,

بررسی چالش های انسان شناسانه انگیزش امر خیراز دیدگاه نورواقی

بررسی چالشهای انسان شناسانه انگیزش امر خیراز دیدگاه نورواقی دکتر زينب السادات ميرشمسي شاستاديار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي کرج چکیده ترغیب به امر خیر به عنوان یکی از مولفه های مهم تحقق امر خیر شناخته می شود . جوامع مختلف ، روشهای …