نوشته‌ها

, ,

گونه شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه های مجازی (با تاکید بر پیام رسان تلگرام)

گونه­شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه­های مجازی (با تأکید بر پیام­رسان تلگرام) مهری بهار1، سجاد حاجی­حسینلو2، اکبر بیات3 1 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعي دانشكاه تهران، Mbahat@ut.ac.ir 2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی_مطا…
, ,

کنشگری در امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

کنشگری در امور خیریه به مثابۀ سرمایۀ اجتماعی میرطاهر موسوی،  حمیدرضا هندی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی «trmousavi@gmail.com» پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی دکتری تخصصی رشتۀ سلامت و رفاه اجت…
, ,

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه حسین محمودی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی چکیده میل به احسان و نیکوکاری و انگیزه جاودانه زیستن سبب می گردد که انسانها همواره نسبت به انتقال سرمایه و دارایی خویش به…
, ,

مفهوم شناسی واژه خیر

مفهوم شناسی واژه خیر عبد الله گمشادزهی فر مدیرعامل موسسه خیریه محسنین زاهدان چکیده موضوع این مقاله تحقیق و بررسی و تبیین احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری است، این مقاله شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی روایی و …
, ,

بررسی چگونگی کارآمدسازی پایش و نظارت بر خیریه ها مبتنی بر رویکرد شفافیت

بررسی چگونگی کارآمدسازی پایش و نظارت بر خیریه‌ها مبتنی بر رویکرد شفافیت وحید یاوری1، یحیی مرتب2* 1  استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) 2* دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی، مدیریت دولتی و سیاست‌گذ…
, ,

تامین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت های خیرین

تأمین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت های خیرین حسین حسن زاده سروستانی1، مهدی حاجی رستملو2، مهدی تمییزی فر3 استادیار گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام عضو گروه مدیریت مالی دانشکده…
, ,

تاثیر امور خیریه در آموزش های رسمی با تاکید بر نقش بنیاد علمی-آموزشی قلم چی بر دانش آموزان بورسیه در کنکور

تاثیر امور خیریه در آموزش های رسمی با تاکید بر نقش بنیاد علمی-آموزشی قلم چی بر دانش آموزان بورسیه در کنکور فاطمه حسن نژاد دانشجوی کارشناسی رشته حقوق دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران f.hasannezhad@ut.ac.ir چکیده: امور خ…
, ,

امور خیریه و سرمایه اجتماعی

  امور خیریه و سرمایه اجتماعی ساناز میرزایی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی sanaz.mirzaie@yahoo.com     چکیده: پیدایش فردگرایی توام با تحولات تاریخی که به استقرار مدرنیته و صنعتی شدن جوامع انجامید، …
, ,

امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

  امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی طیبه وخشوزی1، مهرنگار براهویی2، هما ایمانی3 1، مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران، دکتری جامعه شناسی 2ت.پژوهشگر اجتماعی،کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه ت…
, ,

مشارکت در فعالیتهای خیریه به منزله حمایت اجتماعی در جهت ارتقای سلامت اجتماعی

میرطاهر موسوی - عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمیدرضا هندی - دانشجوی دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی؛ دپارتمان مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چکیده مقاله: …