ساناز احمدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل،گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران علوم و تحقیقات

مریم شعبانی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی پاسخ کارکنان واحد روابط عمومی به مسئولیت اجتماعی با استفاده از داده های چندگانه در موسسات خیریه میپردازد. این تحقیق بهصورت تجربی برای پاسخ دادن به این سوال است که چطور و چه زمانی مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند باعث تغییر در رفتار کارکنان شود و محققان را به یک شناخت جدید در مورد کارکنان واحد روابط عمومی میرساند. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کارکنان واحدهای روابط عمومی موسسات خیریه است و شامل 110نفر است. روش نمونه گیری با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده است. برای تحلیل مدل پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. در فرآیند تجزیهوتحلیل از بسته نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اکسل.استات.پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که کارکنان روابط عمومی به وسیله سازمان و مشتریان و از طریق هویت پذیری سازمانی و هویت پذیری کارمند از مشتری به عنوان عاملی اثرگذار که نشاندهنده میزان ادراک سازمان و مشتری در حمایت از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان است، بر مشتری مداری و به دنبال آن بر عملکرد شغلی کارکنان موثر میباشند. از طرفی اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتی برای کارکنان بر هویت پذیری سازمانی و هویت پذیری کارمند از مشتری تاثیرگذار بوده ، ضمن اینکه متاثر از حمایت ادراک شده مدیریت و مشتری از مسئولیت اجتماعی شرکتی است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت اجتماعی؛ عملکرد شغلی؛ خیریه

 

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.