درآمدي بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهي به عملكرد نهادهای خيريه در شهر مقدس مشهد

مصطفی سلیمی فر، سید حامد حسینی، وحید ارشدی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتری اقتصاد اسلامی

چکیده:

رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ بوده است. ادیان و تجارب بشری، ابزارهای مختلفی را در اختیار مردم و دولتمردان در هر کشوری قرار داده است تا با نهادسازی­های مختلف و انگیزه­سازی برای تشکیل این نهادها این رفاه برای عموم مردمان آن جامعه حاصل آید و با انتقال منابع از بخش­های مختلف ثروتمند به بخش­های مختلف نیازمند، دو اتفاق به صورت همزمان حاصل شود. توانمند کردن مردم همزمان با کاهش فاصله طبقاتی. برای توسعه رفاه در جامعه که یکی از شاخص­های آن کاهش فاصله­ی طبقاتی و کاهش فقر اقتصادی، کاهش فقر علمی، کاهش فقر فرهنگی، کاهش فقر بهداشتی و… در آن جامعه است، اقتصاددانان در برهه های مختلف با هدف بهبود و ارتقاء رفاه اجتماعی جوامع، به دنبال ارائه نظریات و توصیه های سیاستی به سیاستگزاران بوده اند. در ادبیات اقتصادی، اقتصادمبتنی بر نظام سرمایه­داری در قرن بیستم بر دوبخش اصلی خصوصی(بازار) و دولتی (عمومی) استوار بوده است و این دو بخش زمینه­سازی مرفه شدن مردمان آن جامعه را فراهم می­کردند. دولت ها عمدتا با ابزار مالیات و بیمه، به دنبال رفاه عمومی بوده­اند اما در بسیاری از کشورها این نهادها به دلائل مختلف از جمله نداشتن نظارت و کمبود منابع مربوطه، کارآمدی لازم را نداشته­اند و نتوانسته­اند نیازهای عمومی جامعه را بر طرف کنند. در نظام سرمایه­داری نیز به دلیل تکریم سرمایه­داران و تسلط آن­ها بر بخش­های مختلف اقتصادی و رفتار انحصارگرایانه­ی این گروه، طبقات پایین دست جامعه که سرمایه­ای در اختیار نداشتند، محروم و محروم­تر می­شدند و مستثمره­ی این گروه از جامعه بوده­اند.به دلیل نواقص این دو بخش و ناکارآمدی آنها، موضوع شکست این دو بخش در کارکردهای مورد انتظار مورد تاکید قرار گرفته و بخش جدیدی تحت عنوان بخش سوّم به حوزه اقتصاد وارد شده و به­شکل گسترده ای موررد توجه محافل علمی و سیاستگذاری قرار گرفته است. همین شکست بازار، عاملی شده است که دولت­ها بستر تخصیص منابع به بخش سوم را فراهم کنند و از طرف دیگر، تقاضا برای شکل­گیری و توسعه­ی این بخش­ها را فراهم کنند. حجم منابع پیدا و پنهان تخصیص یافته به این بخش­ها بگونه­ای است که در صورت حذف آن­ها فاصله­ی طبقاتی افزایش یافته و فقر در آن جامعه به شدت توسعه می­یافته است. بخش سوم مجموعه موسسات و فعالیت های غیرانتفاعی(بدون سود) و یا موسسات و فعالیتهایی که با توزیع محدود سود، زمینه را برای کمکهای خیرخواهانه را فراهم می آورند، را شامل می­شود. از آنجا که متغیرهای اقتصادی به انسان مربوط می شود و اخلاق و ارزشهای اخلاقی در رفتار انسان ظهور می یابد، بخش سوم که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی است، می تواند نقش قابل توجهی در اقتصاد ایفا نماید. نهادسازی­هایی که در دین مقدس اسلام برای تقویت این بخش توصیه شده است عامل کاهش اصطکاک و هزینه­های مبادلاتی است که در یک کشور، بستر تقویت بخش سوم اقتصاد را فراهم می­کند و راه را برای تخصیص منابع خرد و کلان در جهت توسعه آن فراهم می­کند. دین مبین اسلام، که پیامبرش برای تکمیل کردن فضائل اخلاقی مبعوث شده، در باب مسائل اخلاقی در فعالیتهای اقتصادی، رهنمودهای فراوانی دارد و در نظام اقتصادی اسلام، حوزه گسترده ای از فعالیتهای خیرخواهانه مورد توجه قرار گرفته است. وقف و موضوعات مرتبط با آن، دارای ادبیات گسترده و غنی در گستره منابع بخش سوم در جامعه اسلامی است. این مقاله تلاش دارد گستره موضوعات مرتبط با بخش سوم را در اقتصاد اسلامی ارائه نموده و عملکرد و آثار نهادهای خیریه در شهر مشهد بر اقتصاد را مورد تاکید قرار دهد.

واژه­های­کلیدی:

بخش­سوم، بخش­عمومی(دولت)،بخش­خصوصی(بازار)،عدالت­اجتماعی،نظام­اقتصادی­اسلام، ارزشهای اخلاقی

مقدمه:

بنا به گزارش مجامع بین المللی،‌ نابرابری فزاینده درآمدی تبدیل به چالش اصلی در عصر حاضر شده است. در کشورهای پیشرفته فاصله میان فقیر و غنی،‌ به بالاترین سطح خود در دهه­های اخیر رسیده و سطح نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه،‌ از سطح نابرابری در کشورهای توسعه یافته بیشتر است(نوریس و همکاران ,2015)[1]، بر اساس گزارش 2016 اتاق فکرِ اقتصادیِ آکسفورد، نابرابری اقتصادی، به عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای بسیاری از کشور‌ها ملاحظه شده که آن‌ها را در مقابل شوک‌های مالی بشدت آسیب پذیر می‌سازد. بر اساس مطالعات اخیر موسسه آکسفام، 62 نفر از مردم جهان، ثروتی برابر با ثروت نیمی از مردم جهان- 3.6 میلیارد نفر- دارند. گزارش مذکور،‌ هشدار داده که تشدید نابرابری می‌تواند منجر به ایجاد و یا تشدیدِ کشمکش‌ها و درگیری‌ها و نیز کاهش انسجام اجتماعی شود. تشدید نابرابری که از عدم تناسب رشد توزیع درآمد با رشد اقتصادی ناشی می­شود.(آکسفام[2]، 2016)

شاخص فقر چندبعدی[3] که در سال 2010 از سوی مؤسسه توسعه انسانی و فقر دانشگاه آکسفورد با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل، ارائه شده، نشان­دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیتهای اولیه انسانی است. این شاخص دارای سه بعد کلی بهداشت و سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی است که بر اساس آن میزان محرومیت از امکانات مشخص می‌شود. بر اساس گزارش 2016 فقر چند بعدی، بیش از 1.6 میلیارد نفر از جمعیت 5.2 میلیارد نفری در 101 کشور، در فقر به سر می برند.(آلکایر و رابلز[4]، 2016)

هم­چنان­که آمار نشان می­دهد وضعیت فقر در دهه­های اخیر حادتر شده است. افزایش رشد اقتصادی به افزایش احساس خوشبختی و رفاه منجر نشده است. در بنگاههای بخش خصوصی، سـرمایه­گـذاران از منافع حاصل از سرمایه­گذاری خود برخوردار‌ می­شوند؛ و بخشی از سود ایجاد شده را به سرمایه گذاری مجدد بمنظور انتفاع بیشتر اختصاص می­دهند. این تأکید بر نفع شخصی و رفتار رقابتی، می­تواند حس نوع­دوستی و رفتار مبتنی بر مسئولیت­پذیری در قبال دیگران را تحت تأثیر قرار دهد و احساس آسیب­پذیری و ترس از آینده بر رفتار بشر حاکم شود. عدم کارائی مدیریت دولت بر بنگاههای اقتصادی نیز سالهاست مورد تأکید محافل علمی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز این عدم کارائی را تأیید می کند. لذا تکیه بر بخش عمومی و خصوصی قطعا نمی­تواند به توزیع عدالت و رفع تبعیض کمک نماید.

از این­رو حضور بخش سوم – که در آن، عدم سود توزیع و یا توزیع محدود سود مورد توجه است- به­عنوان مکمل دو بخش دیگر و پوشش­دهنده خلأهای موجود در عرصه اقتصاد می­تواند در راستای تحقق اهداف اجتماعی، مددرسان دولت و بخش خصوصی باشد. به­زعم استیگلیتز سیستم اقتصادی جدید را می­بایست در تعامل میان دولت، بخش خصوصی و سایر مؤسسات اعم از غیرانتفاعی و تعاونی یافت. (استیگلیتز، 2009)[5]. در اين مقاله ضمن اشاره به ادبيات بخش سوم در اقتصاد و ارتباط بخش سوم در اقتصاد ايران با نظام اقتصادي اسلام،‌ به بررسي عملكرد موسسات خيريه در اين زمينه پرداخته خواهد شد.

پيشينه تحقيق:

شهید صدر(1350) ضمن ترسیم ابعاد مختلف نظام اقتصادی اسلام، عدالت اقتصادی که مشتمل بر اصل توازن اجتماعی است، را به عنوان یکی از اهداف سه گانه نظام اقتصادی اسلام معرفی کرده و این اهداف را متناسب با مقتضیات روحی و جسمی انسان دانسته و روش ها و راهبردهای دینی تحقق آن را واقع بینانه و قابل دسترسی ارزیابی می کند.

هادوی تهرانی( 1378) اهداف نظام اقتصادی اسلام را تحقق عدالت اقتصادی، ایجاد قدرت اقتصادی برای حکومت اسلامی، رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی معرفی می کند.

یوسفی و دیگران(1379) اهداف نظام اقتصادی اسلام را در طول اهداف غایی نظام اجتماعی اسلام یعنی قرب الهی و تزکیه روحی معرفی می کند و اهداف نظام اقتصادی اسلام را در سه دسته اهداف زیر ذکر می کند: الف)اهداف نهایی: سعادت انسان؛ ب)‌ اهداف میانی: کفاف عمومی، توازن ثروت، قدرت اقتصادی و…؛ ج:‌اهداف عملیاتی: رشد، اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمتها و …

موسویان(1379) اهداف نظام اقتصادی اسلام را شامل دو دسته هدف می داند؛ دسته اول شامل تامین رفاه عمومی و ایجاد توازن اقتصادی، ناظر به تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است. دسته دوم ناظر به ایجاد قدرت اقتصادی در جامعه اسلامی است که شامل رشد اقتصادی و استقلال و خودکفائی اقتصادی است.

جهانیان(1382) هدف نظام اقتصادی اسلام را تولید و توزیع در حد ضروری و کفاف جامعه اسلامی می داند به طوری که تمامی نیازهای مصرفی جامعه اسلامی را پوشش دهد.

یوسفی(1385) معتقد است که بایستی میان اهداف نظام اقتصادی اسلام و اهداف دیگر زیرنظامهای اسلامی تمایز قائل شد. او بر اساس آیات و روایات نتیجه می گیرد که تامین رفاه اقتصادی، هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام است.

سیدی نیا(1387) بر اساس آیات و روایات و تبیین کرامت و جایگاه انسان در نظام هستی، استدلال می کند که رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام است. او معتقد است که دین اسلام، دینی جامع و کامل است و آموزه هایش به گونه ای تنظیم شده است انسان را در ابعاد اقتصادی زندگی فردی و جمعی اش توامان با هم به این سه هدف رهنمون سازد.

میرمعزی(1390) هدف نظام اقتصادی اسلام را تامین سعادت فرد و جامعه در چارچوب فلسفی اسلام می داند و با تبیین مفهوم زندگی گوارا، اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام را در پنج جنبه فراخی در روزی، همدم سازگار، تندرستی، امنیت و آسایش و آرامش روحی و جسمی معرفی می کند.

فراهانی­فرد و کشاورز(1393) هدف غایی نظام اجتماعی اسلام را تحقق بسترهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حیات طیبه می­دانند که سهم عرصه اقتصاد، تحقق رفاه اقتصادی برای آحاد جامعه اسلامی است.

درخشان، مرتضی و خدیجه نصراللهی(1393) به بررسي تحلیل اثر توسعه بخش سوم اقتصاد بر شاخص های اقتصادی از جمله رشد توليد ناخالص داخلي و شاخص توسعه انساني پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند كه توسعه بخش سوم بر توليد ناخالص داخلي و سرمايه انساني بويژه در كشورهاي در حال توسعه با سطح پايينتر سرمايه انساني اثر قابل توجهي دارد.

طغیانی مهدی و ديگران(1393) ، ضمن بررسي راهكارهاي صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم مقابله با چالش اطلاعات نامتقارن را مهمترين راهكار توسعه بخش سوم در اقتصاد ايران دانسته اند.

مارك ليونز(2001م) به تبيين گستره و كاركردها و تحليل اقتصادي بخش سوم پرداخته و در نهايت چالش هاي پيش روي اين بخش از جمله مساله اطلاعات نامتقارن را مورد توجه قرار مي دهد.

كريس راسل (2006م) و آليسون و كايه(2005م) در مطالعات خود به لزوم توجه به برنامه ريزي راهبردي در سازمانها و نهادهاي بخش سوم براي ارتقاي بهره وري و توسعه آن پرداخته اند و روشهاي كاربردي و دقيق اجراي چنين برنامه اي را بيان مي كنند.

قحف(1997م)،‌بوجلال(2003م)، سوري(1383) و گنزالس(2003م) به لزوم توجه به ويژگي هاي مدير يا متولي در موقوفات،‌روشهاي مديريتي مورد استفاده و همچنين لزوم تقويت بعد نظارتي بر عملكرد مديران در بخش سوم پرداخته اند.

جهانيان(1395) به بررسي جايگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم پرداخته و طراحي سياستهاي پيشرفت خيرخواهي اقتصادي مبتني بر تعاليم اسلام و مكتب اقتصادي اسلام را براي افزايش ظرفيت نهاد وقف مورد تاكيد قرار داده است.

سليمي­فر(1370) تاكيد مي كند كه وقف با توزيع مجدد در آمد بين افراد جامعه، آن را به سمت توازن اجتماعي هدايت مي كند. لذا گر چه وقف و صدقه انفاق و مانند آن بيشتر به عنوان امور اخلاقي شناخته شده اند، ولي در عمل تاثير بسزايي در تامين عدالت اجتماعي دارد و از عوارض سوء بي عدالتي اجتماعي و شكافهاي طبقاتي تا حد زيادي مي كاهد و ازحاد شدن مشكلات اجتماعي جلوگيري مي كند.

هانسمن(1980 و 1981) و ويسبورد(1975) به نقش نهادهاي غيرانتاعي و توسعه بخش سوم در اقتصاد پرداخته و سالامون(2013) اثر وقف و امور خيريه را بر رفاه عمومي مورد مطالعه قرار داده­اند.

ادبیات موضوع بخش سوم در اقتصاد

امروزه بخش سوم در دانش و بنگاه هم­راستا با هدف حل مشکلات جامعه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بخش سوم بر اساس ارتباط با دو بخش دیگر باید تجزیه و تحلیل گردد. در مجموع بخش اول و دوم براساس نوع(شرکت­های خصوصی، مدیریت دولتی) و تخصیص کالا و خدمات تبیین می­گردند، لذا می­توان نوع بازیگران و شیوه تعاملات اجتماعی را برای تعریف بخش سوم مورد بررسی قرار داد..

بخش سوم در تمامی ابعاد اقتصادی یک کـشور از رشـد و توسعه اقتصادی گرفته تا ابـعاد اجـتماعی و فرهنگی آن اثـر مـی­گـذارد، ولی تأثیرات این بخش از دیدگاه اقتصاد کـلان بـه طور‌ عمده‌ شامل تأثیر بر اشتغال، رفاه اقتصادی و توسعه است.

در نظام حساب­های ملی سازمان ملل[6]، دولت به عنوان «بـخش اول» و بـنگاه­های خصوصی و فعالیت­های آن به عنوان«بخش دوم» تعریف گردیده­اند. در‌ این‌ نظام همچنین بخشی به نام«بخش سـوم» مورد توجه قرار گرفته است. این بخش با ایجاد سازمان مشخص به­منظور جلب مشارکت داوطلبانه مردم، به دنبال نیل به اهداف اجتماعی است. اتزیونی[7] بخش سوم را را به عنوان مکمل فعالیت­های دولت و بازار می­داند و معتقد است که اگر فعالیتی خارج از منطق نظام بازار و دولت اجرا گردد، باید آن را در بخش سوم جای داد.

در واقع، ظهور بخش سوم، نتیجه شکست بازار در کاهش عدم تقارن اطلاعات و شکست دولت در پاسخگویی به تقاضاهای بخشی از جامعه است. به عبارتی دولت، بازار و بخش سوم سه موجود منفک از یکدیگر هستند و بازار و دولت به عنوان رکن جامعه و بخش سوم به عنوان نیروی مکمل عمل می­کنند. دسته­بندی فوق و تعیین نقش بخش سوم، صرفاً با توجه به مفاهیم بخش­های دیگر، انجام شده و بنابراین بکارگیری داوطلبانه و پیگیری اهداف اجتماعی، به ویژگی اصلی بخش سوم تبدیل شده است. نظریه­پردازی بخش سوم به حوزه­ای فراتر از رویکرد نفی مقررات دولتی و سود حرکت ­می­کند. در واقع، بخش سوم بر اساس اعمال ارزش‌محور و تعهد افراد عامل در آن مشخص می­شود. معمولاً دولت از طریق اعمال حاکمیت و نهاد بازار از طریق تعیین سود و پاداش، در پی انطباق رفتار عامل بر خواسته­هایشان هستند، اما “بخش سوم” بر قدرت اقناع، ارزش­های مشترک وآرمان­گرایی تاکید دارد”(لوئیس، 2003)[8]. حوزه فعالیت­ و سازمان­های زیرمجموعه بـخش سوم، آن­چنان گسترده است که استفاده از عبارت واحدی برای تعریف آن غیرممکن است. لذا برای تعیین ویژگی­ زیرمجموعه­های بخش سوم تعاریف مختلفی بیان شده است. عناوین دیگری از قبیل اقتصاد اجتماعی[9]، بخش­غیرانتفاعی[10]، بخش داوطلبانه[11]، بـخش‌ مـستقل[12]‌، بـخش غیررسمی[13]، بخش خیریه‌[14]، بخش‌ معاف از مالیات[15] و جامعه مدنی[16] هم به ­عنوان جایگرین واژه بخش سوم معرفی شده و انجمن‌های داوطـلبانه[17]، سـازمان­های­غـیرانتفاعی[18] و نهادهای غیردولتی[19] در این بخش جای می­گیرند. برای مثال، مفهوم«اقتصاد اجتماعی» صد سال پیـش در فـرانسه و تـوسط اقتصاددان و نظریه­پرداز تعاونی فرانسه به نام «شارل ژید»[20] معرفی شد و امروزه در اکثر کشورهای اتـحادیه اروپا‌ از‌ ایـن اصطلاح برای معرفی بخش سوم اقتصاد استفاده می­شود.از طرف دیگر در امریکا، لغـت«داوطـلبانه» یـا «غیر­انتفاعی» عمدتاً برای توضیح بخش سوم به کار برده می­شود.

تفاوت قابل توجه در معنی بخش سوم در کشورهای مختلف اغلب به شکل خاصی از تعامل (مانند روابط همکاری، وابستگی یا کنترل) بین بخش خصوصی، دولتی و بخش سوم در کشورهای مختلف بستگی دارد. دو تعریف مشهور برای بخش سوم در ادبیات اقتصادی وجود دارد که به تعریف با جهت­گیری آمریکایی و تعریف با جهت­گیری اروپایی مشهورند. یکی از تعاریف بخش سوم توسط پروژه جان هاپکینز ارائه شده که به دلیل تأکید بر معیار عدم توزیع سود، مبتنی بر جهت­گیری آمریکایی است. از سوی دیگر معیار وجود محدودیت بر توزیع سود از الزامات قانونی کشورهای اروپایی در تعریف بخش سوم است. در تجربه اروپایی و در کنار سازمان­های خیریه و داوطلبانه که ممکن است این معنا را تداعی کنند که همه سازمان­ها در بخش سوم”بدون سود” و غیرانتفاعی هستند، اقتصاد اجتماعی با اعمال وضعیت قانونی که در سود فردی محدودیت ایجاد می­کند، نفوذ یافته است.

آنچه اهمیت دارد این ­است که تقریبا در تمام اروپا و آمریکا، ‘بخش سوم’ در کنار بخش خصوصی و دولتی قرار می­گیرد و عبارت­های اقتصاد اجتماعی و بخش سوم اغلب به صورت مترادف استفاده می­شود.

1-1          رویکرد امریکایی بخش سوم(بخش غیرانتفاعی):

سالومون و آنهیر(1997)[21] در قالب پروژه جان هاپکینز، برای سازمان­های بخش سوم به پنج ویژگی مشترک اشاره داشته­اند:

 • دارای شخصیت قانونی هستند [22]
 • مانند بخش خصوصی، از دولت و سازمان های وابسته به دولت منفک بوده و جداگانه فعالیت می­کنند[23]
 • مستقل بوده و از قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می کنند [24]
 • فعالیت این بخش ماهیت غیرانتفاعی داشته و در توزیع سود میان سهامداران محدودیت دارند[25]
 • فعالیت آن­ها چه در فعالیت­های زیرمجموعه و چه در مدیریت امور، داوطلبانه انجام می­شود[26]،

1-2       رویکرد اروپائی بخش سوم(اقتصاد اجتماعی):

اقتصاد اجتماعی تمام فعالیت­های اقتصادی توسط بنگاه­ها، تعاونی­ها و مؤسسات را شامل می­شود که از اصول اخلاقی ذیل پیروی می­نماید:

 1. تمرکز بر خدمت رسانی به اعضاء بجای کسب سود؛ هدف اقتصاد اجتماعی ارائه خدمت به اعضاء یا جامعه گسترده تر است نه اینکه ابزاری در خدمت نظام سرمایه داری باشد. سودآوری برای ارائه خدمت است نه نیروی پیش برنده فعالیت اقتصادی.
 2. مدیریت­مستقل؛ استقلال­مدیریت،اقتصاد اجتماعی را از ارائه خدمات و تولید کالا توسط دولت متمایز می‌كند.
 3. فرایند تصمیم گیری بر مبنای مردم سالاری؛ به این مفهوم که هر شخص یک رای دارد نه اینکه هر سهم یک رای دارد. یا حداقل محدودیت ویژه ای بر تعداد آرای هر عضو برقرار گردد.
 4. اولویت بخشی به نیروی کار نسبت به سرمایه در توزیع درآمد.

افرادی همچون دفورنی(2009)[27] معتقدند که به طور کلی ریشه بخش سوم در توسعه مدل اقتصاد اجتماعی بوده است. وی مدعی است که مشکل اصلی در درک مفهوم اقتصاد اجتماعی بیشتراز نقطه نظر اصطلاحی و زبانی است. دفورنی بیان می­دارد با توجه به تسلط بین­المللی زبان انگلیسی، اصطلاح “غیر انتفاعی” به طور کلی نیاز به معادل در زبان­های دیگر ندارد، این در حالی است که این برای اصطلاح “اقتصاد اجتماعی” صادق نمی­باشد. در نتیجه، ترجمه عبارت دوم به یک زبان خاص و یا ترجمه تحت­اللفظی معنی آن برداشت­های مختلف را در واقعیت بوجود می­آورد اما برای رفع این مشکل می­توان به جای عنوان اقتصاد اجتماعی،عنوان بخش سوم را با هدف پوشش فعالیت­های محققان در این حوزه بر مبنای مشخص، بکار برد.

از نظر والراس (1896)[28] اقتصاد اجتماعی، آن دسته از فعالیتهای دولتی را پوشش می دهد که نقش حساسی به عنوان تنظیم کننده مازاد بازار ایفا می نمایند. والراس ترکیب بخش بهره و سود (بازار) و عدالت اجتماعی(وظیفه دولت) را ضروری می دانست. در این رابطه والراس سه سطح تجزیه و تحلیل اقتصادی را از هم متمایز می­کند: اقتصاد سیاسی خالص، اقتصاد کاربردی به معنی مطالعه منابع اقتصادی به مثابه ارتباط با قوانین طبیعت، و اقتصاد اجتماعی به معنی علم توزیع ثروت، و عدالت اجتماعی(Bidet, 1997)[29]. بدلیل تلاش­های شارل ژید و لئون والراس، اقتصاد اجتماعی در نظام­های دانشگاهی و نهادی جایگاه مناسبی یافت. شارل ژید(1912)[30] اقتصاد اجتماعی را به معنای قوانین طبیعی حاکم بر روابط غریزی بین مردم و اشیاء تعریف می­کند. وی اقتصاد اجتماعی را به معنای علم عدالت که از اقتصاد سیاسی جدا شده است می­داند. بر مبنای نظر ژید اقتصاد اجتماعی در حقیقت به معنی مطالعه تمام تلاش­های انجام شده برای بهبود وضعیت مردم می­باشد.

نظام اقتصادی اسلام و بخش سوم:

برای نظام اقتصادی تعاریف متفاوتی بیان شده است. برغم تفاوت­های فراوان، تعاریف موجود از نظام اقتصادی دارای وجوه مشترکی نیز هستند. یک وجه مشترک می­تواند چارچوب‌ها و قواعد تعیین‌کننده پیوندها و روابط بازیگران عرصه اقتصاد برای دستیابی به هدف یا اهداف اقتصادی مشخص باشند. در هر نظام اقتصادی، سه جزء وجود دارد: ‌فلسفه ي‌اقتصادی، مجموعه­ی اصول‌ و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می کند(منذر قحف، 1384)[31]. در واقع ‌نظام اقتصادی، در مجموعه­ای از اصول تجلی می­بابد که زیربنای چارچوب تنظیم فعالیت اقتصادی است و بر مبانی و بینش فلسفی ویژه­ای استوار است.

کوزنتس، نظام اقتصادی را چنین ترسیم می‌کند: مجموعه قواعد مؤثر بر واحدهای متعدد موجود در جامعه در جهت همکاری در امر تولید، توزیع و مصرف کل[32]. این تعریف به دو عنصر اساسی قواعد(مؤثر) و هدف (همکاری در امر تولید، توزیع ومصرف کل) توجه دارد.

ژوزف لاژوژی نظام اقتصادی را مجموعه‌ای هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی می­داند که در بطن آن‌ها، برخی وسائل فنی سازمان یافته به پیروی از انگیزه‌های برتر، به منظور برقراری تعادل اقتصادی، مورداستفاده قرار گرفته است. این تعریف، به چارچوب‌ها (نهادهای حقوقی و اجتماعی) و به هدف‌ها (برقراری تعادل اقتصادی) اشاره دارد.

حسین نمازی(1374)می‌نویسد: “نظام اقتصادی، عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیش‌ترین موفقیت فعالیت می‌کنند[33]. در این تعریف، به مجموعه پیوسته، منسجم و دارای نظم و ترتیب عناصر، و هدف (کسب بیش‌ترین کامیابی و پیروزی تلاش اقتصادی) تأکید شده است.

دین اسلام، بدنبال تامین سعادت دنیوی و اخروی برای بشریت است و بدین منظور اصولی را برای اداره شئون اقتصادی جامعه تبیین نموده است. این اصول که در متن و بطن آیات شریفه قرآن،‌ و روایات اسلامی قرار دارد، نظام اقتصادی اسلام را تشکیل می دهند.

محققین اقتصاد اسلامی معتقدند بـا ‌اجرای آمـوزه‌های اخلاقی اسلام، بسیاری از مشکلات اقتصادی حلّ خواهد شـد. از منظر نظام اقتصادی اسلام، هدف از انجام هر فعالیت اقتصادی، کسب رضایت الهی است و تأمین نیازهای جامعه و کسب منفعت منطقی برای افراد و بنگاهها در طول هدف نهایی یعنی کسب رضایت الهی قرار دارد. مشاهده می شود که رعایت ملاحظات اخلاقی و کسب منافع اجتماعی، بر تامین منافع فردی ارجحیت دارد. به عبارت دیگر ارتقاء رفاه عمومی جامعه، به کسب منافع فردی منجر می­شود. بویژه در بخش سـوم، انگیزه‌ انجام فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها منافع‌ شخصی نیست؛ بـلکه انگیزه‌های دینی و کسب رضایت الهی،‌ عامل اصلی و محرک فعالیت­ها است و لذا عـملکرد‌ بخش سوم، می­تواند باعث تسهیل و تسریع حرکت به‌ سوی‌ رشد عادلانه و از بین‌بردن فقر ‎گردد. ساماندهی منابع بخش سوم در اقتصاد‌ اسلامی‌، با توجه به انگیزه‌ الهی‌ مشارکت کنندگان، گام مهمی در پیشبرد اهداف اقـتصادی به‌ همراه خواهد داشت.

نظام اقتصادی اسلام، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی در سه حوزه: تولید، توزیع و مصرف است که از متن آیات و روایات استنباط می‌شود. الگوهای مزبور، شرکت­کنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر و به منابع اقتصادی پیوند می‌دهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادی موردنظراسلام، رهنمون می‌سازند (میرمعزی،1381)[34]. به نظر می‌رسد محققان حوزه اقتصاد اسلامی، در تعریف نظام اقتصادی اسلام، وجوه تمایز اساسی اقتصاد اسلامی، از دیگر اقتصادها را به نظام اقتصادی اسلام تعریف کردند. وجوه تمایز هر اقتصادی از سایر اقتصادها، می‌تواند از مبانی فلسفی، مبانی مکتبی، مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی، هدف‌ها، معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری(رفتارهای نهادینه شده اثباتی یا دستوری درصدد نهادینه کردن) ناشی گردد. اهداف اقتصادی هرمکتبی، هیچ­گاه از مبانی فلسفی، مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شده آن مکتب جدا نیست. همچنین معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری، برگرفته از مبانی مکتبی است؛ همانگونه که مبانی مکتبی می‌تواند بر مبانی فلسفی نظام اقتصادی، استوار باشد.

درحقیقت، همه این مجموعه، درحرکت به سوی اهداف اقتصادی با هم پیوند و پیوستگی منطقی دارند. الگوهای رفتاری، ضمن پیوند منطقی با دیگر عناصر، خود به گونه منطقی نمود (اثباتی یا دستوری) دیگر عنصرهایند

در میان مبانی نظام اقتصادی، مهمترین عنصر که سایر مبانی مبتنی بر آن می­باشند، موضوع “هستی‌شناسی”[35] است. در نظام اقتصادی اسلام این باور در مفهوم”توحید” تجلی پیدا می­کند که مبدأ­المبادی هستی‌شناسی است. باور راسخ به یگانگی خدای متعال، اساسی‌ترین باوری است که هم بر تمام معارف اسلامی سایه افکنده و هم به اعمال و رفتار‌ انسان‌ در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی وی جهت می‌دهد. به همین جهت، بنیادی‌ترین دعوت انبیای الهی شعار «لا اله الّا الله»بوده است. توحید، دارای مراتبی است، امّا آن مرتبه‌ای از توحید که به طور مستقیم به عنوان مبانی بینشی اقتصاد مؤثر است، توحید افعالی و توحید عملی است. امام خمینی (ره) در تایید اهمیت مسئله توحید و خداشناسی و نقش آن در شناخت جهان می‌فرماید:” مهم­ترین و با ارزش­ترین اعتقاد مسلمانان، اصل توحید است. مطابق این اصل ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز است[36].

پذیرش مبانی نظام اقتصادی اسلام، اثرات قابل توجهی در رفتار انسان دارد. این اثرات منبعث از نوع نگاه انسان به موضوعات مهمی از جمله موضوع مالکیت و هدف نظام اقتصادی اسلام است. با عنایت به موارد فوق الاشاره، می­توان ادعا نمود که در مبانی نظام اقتصادی اسلام “بخش خیرخواهانه” از اهمیت فوق العاده­­ای برخوردار است.

 

1.2.1        الف) مالکیت

نمازي در کتاب نظامهای اقتصادی تصریح می­کند که: در نظام متعارف اقتصادي كه با توجّه به مباني فلسفي نظام مادی­گرایی مطرح است، هنگام پرداختن به عنصر مالكيت، خداوند در جايگاه مالك مطرح نيست؛ زيرا در مكتب دئيسم كه به صورت يكي از عناصر جهان‏بيني نظام سرمايه­داري مطرح است، هر گونه دخالت پروردگار نفي­شده و در مکتب سوسیالیسم نیز به طور کلی وجود خدا به هر شکلی نفی گردیده است. لذا مطابق اين ديدگاه­ها،‌ «رابطه خدا با اموال» و «رابطه انسان با اموال» در ادبيات متعارف اقتصادي جايگاهي نداشته و به همين سبب بررسي نشده است. به بیان دقیق­تر در نظام سرمایه­داری، مالکیت مطلق در اختیار افراد بوده که از آن به مالکیت مطلق خصوصی یاد می­شود. اصل مالکیت خصوصی از اصول اساسی نظام اقتصادی سرمایه­داری به شمار می­رود. بر این اساس بخش سوم از جایگاه مناسبی برخوردار نخواهد بود چرا که نظامی که بر مبنای نفع شخصی بنا نهاده شده و اشخاص را مالک مطلق اموال می­داند، نمی­تواند بر مبنای نظریه­های خود، دلیلی برای بخشش و اعطای اموال به دیگری بیان نماید. بنابراین اگر کمک­های خیرخواهانه در این نظام شکل گرفته، بر مبنای اصول فطری انسان­ها بوده است نه مبانی مکتبی. همچنین در مقابل نظام اقتصادی سوسیالیسم نیز با نفی مالکیت خصوصی و دفاع از مالکیت دولتی جایگاه بخش سوم را تضعیف و یا حتی از بین برده است چرا که در نظام اقتصادی کمونیست که شکل افراطی سوسیالیسم می­باشد به طور کلی افراد مطلقاً مالک چیزی نیستند که بخواهند آن را بخشیده و یا انفاق نمایند در نظام کمونیستی مسئولیت ایجاد عدالت توزیعی بر عهده حاکمیت مرکزی بوده از این رو در این نظام تنها وظیفه آحاد جامعه این است که کار کرده و ثمرات آن را در اختیار دولت قرار دهند تا وی به مساوات میان مردم تقسیم نماید.

اما در نظام اقتصادی اسلام «مالكيت خداوند» در تبيين جايگاه فلسفي ساختار مالكيتي اسلام نقش بسزايي دارد. توحيد افعالي با توجّه به نوع رابطه‏اي كه پروردگار با مخلوق مي‏يابد، انواع گوناگوني دارد. يكي از آن‏ها توحيد در مالكيت است. توحيد افعالي خداوند در شاخه ‏مالكيت، به معناي برتري مالكيت وي بر تمام مالكيت­هاي ديگر است. اين امتياز، با توجّه به معناي توحيد افعالي، به‏سبب استقلالي است كه درباره رابطه خداوند با مخلوقات و تصرّف وي در آن‏ها مشاهده مي‏شود. قرآن كريم برتري مزبور را اين­گونه وصف مي‏كند:وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرَا (اسراء (17): 111)؛ يعني خدا در ملك، در مالكيت، در سلطه، و در قدرت، شريك و رقيب ندارد. اين طور نيست كه اين ملك تقسيم مي‏شود. در عين اين‏كه مخلوقاتش ملك دارند، ملك داشتن آن‏ها در طول ملك داشتن او است. (هادوی‎نیا، 1382). نظريه «استخلاف» كه در قرآن كريم و در سوره حدید تصریح گردیده”وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ” اين رابطه طولي و چگونگي رابطه انسان و خدا را تبيين مي‏كند. استخلاف و جانشيني،‌ تقدم و مالكيت برتر خداوند را نشان می دهد. (طباطبايي، 1362) اين مفهوم از آيات بقره (2): 30؛ نور (34): 33؛ طلاق (65): 7؛ هود (11): 61؛ فاطر (35): 39، و نيز آياتي كه به «تسخير» و «رزق» مربوط مي‏شود، قابل برداشت است. اين آيات، آشكارا بر اين دلالت مي‏كنند كه مالكيت انسان، مالكيت اصيل نيست؛ بلكه مالكيت وي به جهت جانشيني او از طرف پروردگار است. طبيعت اين جانشيني اقتضا مي‏كند كه دخالت خداوند براي تنظيم مالكيت اعتباري انسان از جانب وي مورد اطاعت قرار گيرد (صدر، 1375: ص 537 و مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 27، ص 449). زمخشري مي‏گويد: «اموالي كه در اختيار شما قرار دارد، اموالي است كه خداوند آن‏ها را آفريده و به شما ارزاني داشته و به شما امكان بهره‏مندي از آن‏ها را عطا كرده است؛ به گونه‏اي كه شما را در تصرّف آن‏ها جانشين خود قرار داده؛ پس در حقيقت، آن‏ها اموال شما نيست و شما فقط وكيلان او هستيد؛ بنابراين در راه خدا انفاق كنيد. (هادوی‎نیا، 1382)

 

1.2.2        ب) هدف نظام اقتصادی اسلام

مسئله و موضوع بعدی که در مشخص نمودن جایگاه بخش سوم در نظام اقتصادی اسلام نقس بسزایی دارد اهمیت این بخش به عنوان یکی از اجزاء نظام اقتصادی در نیل به اهداف عالی و غایی نظام اسلامی می­باشد. حضرت امام (ره) در این­باره می­فرماید: آن چیزی که انبیا می‌خواستند این بود که همۀ امور را الهی کنند، تمام ابعاد عالم را و تمام ابعاد انسان را که خلاصه … وعصارة عالم است، الهی بشود. (صحیفه نور، ج7: 15)

در حقیقت هدف اصلی در زندگی انسان دستیابی به آن مقام قرب الهی[37] است و انسان در این جهان خود را همچون مسافری می­پندارد که عزم بازگشت به وطن اصلی خود را دارد.روح انسان چند روزی در این کالبد جسم حبس گردیده و همچون غریبی که فکر و عشق بازگشت به وطن خویش او را هرگز جدا و رها نمی­کند در پی بازگشت به آن موطن اصلی می­­باشد.اما در این میان جسم انسان همواره مانع دستیابی به این مهم است. و انسان است که می­تواند با اختیار خود یا سوی جسم را بگیرد و از خیر دنیا و آخرت محروم گردد و یا سوی روح را بگیرد و آن را به وطن اصلی خویش برساند از این رو هدف نظام اسلامی را می­توان از بیان حضرت امام درک کرد که ” غایت قصوا از معارف الهی، توجه دادن ارواح است به عالم غیب و منقطع نمودن طایر روح است از شاخسار درخت دنیا که اصل شجرۀ خبیثه است و پرواز دادن آن است به سوی فضای عالم قدس و محفل انس که روح شجرۀ طیبه است و این حاصل نیاید مگر از تصفیه عقول و تزکیه نفوس و اصلاح احوال و تلخیص اعمال.

نتیجه این هدف‌‌گذاری در نظر حضرت امام، تحقق شاخص‌‌هایی است که به تربیت انسان مهذب، آگاه و رشدیافته منجر می‌شود تا سعادت در تمام ابعاد و ساحات در کشور و نظام اسلامی تحقق یابد. ایشان با ارشاد به شیوۀ انبیا در هدف رسالت می‌‌گویند: “مهم در نظر انبیا این است که انسان درست بشود؛ اگر انسان تربیت شد، همۀ مسائل حل است. یک مملکتی که دارای انسان مهذّب است، تمام مطالبش حل است. انسان آگاه و مهذب، همۀ ابعاد سعادت را برای کشور تأمین می‌کند “.( صحیفه نور، ج7: 15). پس هدف نظام اسلامی پالوده شدن انسان و دستیابی به مقام قرب الهی است و یا به بیان حضرت امام هدف این است که انسان بشود آدم. برای نیل به این هدف ما نیازمند رشد و تعالی روح خود با استفاده از تهذیب و تزکیه نفس می­باشیم. یکی از مهمترین روش­های تزکیه، کمک به دیگران می­باشد همانگونه که خداوند در آیه شریفه قران کریم می­فرماید “لَن تَنَالُواْالْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْء ٍفَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ(آل عمران آیه 92) علامه طباطبایی در ذیل این آیه در تفسیر المیزان می­فرمایند : در آيه مورد بحث، انفاق، نتيجه­ی بِرّ و آن غايتى معرفى شده كه انسان را به آن مى‏رساند و اين به ما مى‏فهماند كه خداى تعالى عنايت و اهتمام بيشترى به اين جزء دارد. چون او خالق انسان­ها است و مى‏داند تعلق قلبى انسان به آنچه بدست آورده و جمع كرده، جزء غريزه اوست. او دوست دارد مال را جمع كند و بشمارد (كه ديروز فلان مقدار بود، امروز به فلان مقدار رسيد.) و كانه اين غريزه جزء نفس آدميان است. بطورى كه اگر قسمتى از آنرا از دست بدهد، مثل اين است كه جزئى از جان خود را از دست داده، پس مجاهدت انسان در انفاق مال، بيشتر و دشوارتر از ساير عبادات و اعمال است، چون در آن­ها فوت و زوال و كمبود، چشم‏گير نيست. از این رو مهمترین هدف در انفاق از آنچه که دوست می­داریم تربیت و تزکیه نفس با عدم وابستگی به مال دنیا می­باشد هدفی که در اعمال عبادی دیگر همچون خمس و زکات نیز دنبال شده است.

با توجه به مطالب پیش گفته، اصل بخشش و کمک­های خیرخواهانه در نظام اقتصادی اسلام به مهم­ترین اصول در جهت نیل به اهداف نظام اقتصادی اسلام مبدل می­­شود، و مبنای تشکیل بخش سوم در نظام اقتصادی اسلام خواهد بود. بخشی که مهمترین و کلیدی­ترین نقش را در نظام اقتصادی اسلام در جهت نیل به اهداف آن ایفا خواهد کرد.

برخي پژوهشگران غربي نيز با انجام بررسي تطبيقي به اين نتيجه رسيده اند كه مکتب اسلام نسبت به بسیاری از مکاتب دینی دیگر، به فعالیت های نوع دوستی و خیریه اهمیت زیادی می­دهد.(سالامون و آنهير،‌1997)

قرائن و شواهد اهميت بخش سوم در نظام اقتصادی اسلام

اسلام گذشته از گرفتن مالیات، خمس و زکات از ثروتمندان برای پیشبرد مصالح جامعه و بنفع مستضعفان و در اختیار گرفتن منابع طبیعی بنفع عموم، با نفوذ عظیم معنوی خود، عباداتی همچون وقف، واگذاری، هبه، صدقه، نذر و وصیت را مقرر داشته و با بالابردن نیروی ایمان و انسان­دوستی بجای خودخواهی­ها و تجمل­پرستی­ها و انحصارطلبی­ها، ثروتمندان را تشویق کرده تا با کمال آزادی و اشتیاق، اموال و املاک خارج از نیاز خود را برای همیشه از حالت خصوصی و انحصاری درآورده، در راه خدا مورد استفاده خویشان، مستمندان و یا عموم مردم و اجتماع قرار دهند، و می­بینیم که اسلام چگونه در این امر موفق بوده و اکنون از برکت این عبادات هزاران مدرسه، دانشکده، مسجد، باغ، پل، راه و…در کشورهای اسلامی وقف عموم گردیده که چقدر این موسسات به همه مردم مخصوصاً مستضعفین کمک و خدمت نموده است.

پرداخت های مالی در جامعه اسلامی باید افراد را به حد غنا برساند و موجب بهره مندی همه ی مردم از همه­ی امکانات مادی در عین تفاوت سطح معیشتی گردد، تا زمینه عدالت اقتصادی فراهم گردد. پرداخت هایی که موجبات خشنودی خدا، تطهیر و تزکیه، برکت و حفظ مال را فراهم می آورد. از طرفی مسئولیت اغنیا در رفع هرگونه رنج و درد و محرومیت تهی دستان مورد تاکید است. مسئولیتی که از تبیین اصل اخوت در آموزه های دینی نشأت می گیرد (ایروانی و سایرین1390).

در ادامه به معرفی اجمالی هرکدام از سنت­ها و روش­هایی که در درین مبین اسلام در راستای اهداف بخش سوم بیان گردیده است خواهیم پرداخت گستردگی و اهمیت این موارد نشان دهنده توجه ویژه اسلام به این مهم می­باشد.

 

1.2.3        صدقه

صدقه به معنی بخشش به مستمندان نیز در اسلام بسیار مورد تاکید است. در صدقه بر خلاف هبه قصد قربت معتبر است و رجوع در آن بعد از قبض جايز نيست. خداوند در آيه 18 سوره حديد و نيز 264 سوره بقره، اخلاص را به عنوان شرط ارزش گذاري صدقات برمي شمارد و هرگونه پاداش و تاثير و كاركردي را مبتني و منوط به اخلاص صدقه دهنده مي داند. خداوند، در آيه 271 سوره بقره صدقه دادن را عاملي مهم براي محو گناهان انساني مي شمارد تا اين گونه فرصتي به بشر بدهد تا خود را از هر گونه زشتي و گناه تخليه كند.

از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه فرمود: هيچگاه مال انسان با صدقه كم نخواهد شد، پس بدهيد و نترسيد.[38] خانه و شهر را آباد سازد.[39] روزي را زياد و فقر را برطرف سازد.[40]

همانطور که در روایات آمده است صدقه در شب غضب الهی را فرو می­نشاند و بسیاری از گناهان را محو می­گرداند و در روز حساب و دادگری را آسان می­سازد و صدقه روز مال را پربار و عمر را افزون می­نماید و چیزی سنگینتر از صدقه (بخشش به مستمندان) برای شیطان نیست”. در صدقه و بخشش به مستمندان قصد قربت و نزدیک شدن به خدا از شروط اساسی است. چنانکه رد کردن مستمند هرچند احتمال بی نیازی وی داده شود کراهت دارد.

 

1.2.4        قرض الحسنه

واژۀ «قرض» در عربی به معنای «بریدن» و واژۀ «حسنه» به معنای «نیکی کردن» است. از نظر لغوی، «قرض‌الحسنه» به معنای «وام نیکو» است. قرض‌‌‌الحسنه عقدي است كه به موجب آن قرض‏دهنده، مقدار معيني از دارایی خود(اعم از مالی و غیرمالی) را به‌صورت وام بدون سود (بهره) در اختیار قرض‏گيرنده می‌گذارد و قرض‏گيرنده موظف است طبق شرایط تعیین‌شده و در پایان دورۀ مقرر، مثل یا قیمت آن را بدون هیچ‌گونه افزایش (سود) یا کاهش (زیان) به قرض‌دهنده بازگرداند.

در قرآن، خداوند قرض‌الحسنه را «قرض‌دهی به خودش» و بازگرداندن پاداش و منفعت چندین برابری آن را «بر عهدۀ خودش» بیان می‌کند(بقره، 245) كه پاداشي پرارزش خواهد بود(حديد، 18). در جاي ديگر مي فرمايد:« نماز رابرپا داريد و زكات را بپردازيد و به خدا قرض الحسنه دهيد (در راه او انفاق نماييد) و بدانيد آنچه را از كارهاى نيك براى خود از پيش مى‏فرستيد نزد خدا به بهترين وجه و بزرگترين پاداش خواهيد يافت»( مزمّل، 20). يكي از آثار مهم قرض الحسنه از بين رفتن گناهان است خداوند در قرآن مجيد مي فرمايد:« و به خدا قرض الحسنه دهيد (در راه او به نيازمندان كمك كنيد) گناهان شما را مى‏پوشانم»(مائده،‌12). همچنين يكي از آثار مهم قرض الحسنه در قرآن مجيد آمرزش و تشكر خداوند متعال ذكر شده است.«اگر به خداوند قرض‏الحسنه بدهيد آن را براى شما مضاعف مى‏سازد و شما را مى‏بخشد و خداوند شكر كننده و بردبار است»(تغابن، 17).

روايات زيادي در خصوص سنت زيباي قرض­الحسنه وارد شده است كه به برخي از آنها اشاره مي گردد. پيامبر گرامي اسلام در بيان ثواب قرض الحسنه كه اتفاقا مزيت آن بر صدقه را نشان مي دهد، مي فرمايند:« صدقه دادن ده پاداش دارد و وام دادن هيجده پاداش و پيوند با برادران دينى بيست پاداش و صله رحم بيست و چهار پاداش دارد»( بحارالانوار جلد 74). در باب اهميت صدقه از امام صادق (ع) منقول است كه مي فرمايند:”بر در بهشت نوشته است به عوض وام و قرض هيجده پاداش و به عوض صدقه ده پاداش داده مى‏شود زيرا وام تنها به دست شخص محتاج مى‏رسد ولى چه بسا كه صدقه به نيازمند نرسد”. »( بحارالانوار جلد 100). پيامبر گرامي اسلام در مذمت عدم رعايت حال مسلمانان نيازمند گرفتن وام مي فرمايند:” كسى كه برادر مسلمانش به او نيازمند در گرفتن وام باشد و بتواند به او وام بدهد و اين كار را نكند خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى‏كند”. ( بحارالانوار جلد 100). اميرالمومنين علي(ع) نيز قرض دادن را آزمايش الهي دانسته و فرمود:اگر خداوند را يارى كنيد شما را پيروز مى‏گرداند و قدم‏هاى شما را استوار مى‏سازد و فرمود كيست كه به خدا قرض نيكو دهد تا خداوند چند برابر عطا فرمايد و براى او پاداش بى عيب و نقصى قرار دهد درخواست يارى از شما به جهت ناتوانى نيست و قرض گرفتن از شما براى كمبود نمى‏باشد در حالى از شما يارى خواسته كه لشكرهاى آسمان و زمين در اختيار اوست بلكه خواسته است شما را بيازمايد كه كدام يك از شما نيكوكارتريد.(نهج‏البلاغه/ 183). پيامبر گرامي اسلام در بيان پاداش مدارا كردن با بدهكار مي­فرمايند: «كسى كه به بدهكارى كه در سختى به سر مى‏برد مهلت دهد، خداوند در هر روز براى او صدقه‏اى مى‏نويسد تا حق خود را بگيرد». (بحارالانوار جلد 103).

1.2.5        کفارات

کفاره در شرع مقدس به عبادت خاصی اطلاق می‌شود که برای عقوبت افراد، سقوط عقوبت یا تخفیف در آن تعیین شده است. تعیین کفارات در شرع مقدس، در حقیقت تجلی رحمت الهی برای بندگان خود می‌باشد. هنگامی که شخصی مرتکب عملی خطا یا حرامی شود، یا توان انجام یک واجبی را نداشته باشد، خدای متعال با تعیین کفاره در واقع تجلی و رحمت خود را به منصه ظهور مي گذارد.

در قرآن کریم احکام برخی از کفارات همانند: کفارات مربوط به حج، روزه، ظِهار، قتل و نقض قَسَم بیان شده است. با توجه به اینکه نوع و شیوه کفارات متفاوت هست، فلسفه جعل کفارات نیز متفاوت است؛ چون کفاره برخی موارد برای عقوبت وارد شده؛ همانند روزه‌خواری در ماه رمضان بدون عذر، و گاهی برای غیر عقوبت و تنها برای ادای تکلیف و جایگزین حکم اولی بیان شده؛ همانند کفاره قتل غیر عمدی و کفاره روزه برای فرد ناتوان.

در مسئله کفارات می­بینیم که اسلام جریمه تخلفات از وظائف مذهبی را بنفع مستضعفین وضع کرده و اطعام یا پوشاندن مسکین و آزاد کردن برده را کفاره و جریمه بسیاری از گناهان قرار داده است که این موضوع خود می­تواند نقش پررنگی در بخش سوم بازی نماید.

 

1.2.6        نذر

یکی دیگر از سنت­های نیکو در راه کمک به محرومین و نیازمندی­های جامعه و توزیع ثروت اجتماع مسئله نذر است که با اعتقاد مذهبی با خدا عهد می­کنند، چنانچه کار مهم آنان انجام پذیرد و یا بیمارشان شفا یابد و یا برای شکر به درگاه خدا مقدار معینی از مال خود را برای رضای خدا به مصرف مسکینان، یتیمان و اسیران و سایر امور خیریه، برساند. در کلام فقهی نذر عبارت است از التزام به انجام کاری برای خدای تعالی بنحو مخصوص، با اظهار عبارتی که بیانگر انجام یا ترک کاری بر عهده وی برای خدا است.

قرآن کریم در آیه ی 27 سوره ی بقره چنین آورده است: «هر چه انفاق کنید و یا به نذر صدقه دهید، همانا خداوند می داند». کم باشد یا زیاد، خوب باشد یا بد، از طریق حلال باشد یا حرام، با اخلاص همراه باشد یا توام با ریا، همراه با منت یا آزار باشد یا بدون ان، از اموالی باشد که خداوند دستور انفاق داده است یا به وسیله نذر بر خود واجب کرده باشید، هرگونه باشد، خدا از همه جزئیات آن آگاه است و جزای آن را از خوب و بد به تناسب آن خواهدداد. ( تفسیر نمونه، ج۲). در آیه ی 7 سوره ی دهر، وفای به نذر را تأکید می کند: « بندگان خدا، وفا به نذر کرده، می ترسند از روزی که شرّ آن گسترده است». در تفسیر این آیه، مفسران بر این باورند که این آیه در مورد خانواده ی عصمت و طهارت، امیرالمؤمنین علی(ع) و صدیقه ی طاهره حضرت زهرا(س) و دو فرزند گرامی آن حسن و حسین – علیهاالسلام- نازل شده؛ آنگاه که حسن و حسین – دو نور دیده ی گرامی آنان – مریض شده بودند، همگی نذر نمودند که اگر خداوند عالم بر آنان شفا کرامت فرمود، سه روز روزه بگیرند. پس از آنکه حاجت شان برآورده شد، سه روز متوالی روزه گرفتند. در این دو آیه، به وفای به نذر و خوف از شر روز رستاخیز اشاره شده، که بر وجوب وفای نذر دلالت می کند. در خطبه ی زهرای مرضیه(س) آمده كه خدای متعال وفای به نذر را زمینه ای برای مغفرت خود قرار داده است.

وقف

وقف در اصطلاح فقهي عبارت است از اين که شخصي عين مال را حبس دائم کند و منافع آن را شرعا و به رايگان در اختيار تأسيسات يا شخص يا اشخاص مخصوص بگذارد. به عبارت دیگر وقف عبارت است از متوقف ساختن مالکیت خصوصی و شخصی و عمومی کردن منافع آن در راه خدا و مردم.

در قرآن آيه‏اي که بر وقف و احکام آن صراحت داشته باشد، وجود ندارد. اما علماي اسلام از کليت برخي مفاهيم اخلاقي که در قرآن ذکر شده دريافته اند كه وقف مورد تاييد قرآن کريم است. چرا که اعمال خير و صالح همواره در آيات اين کتاب شريف و مقدس ستوده شده و به طور عموم هر آنچه که بر انجام کارهاي نيکو و تشويق بدان دلالت داشته باشد، بر وقف نيز دلالت مي‏کند.

در روايات زيادي وقف مورد تاكيد ائمه اطهار قرار گرفته كه از جمله آنها مي­توان به حديثي از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) اشاره كرد كه فرموده اند: ” اذا مات ابن آدم انقطع عمله، الا فی ثلاث، صدقه جاریة، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعو له.” هر گاه فرزند آدم بمیرد عمل او قطع می شود مگر از سه چیز: صدقه جاریه (وقف به عنوان نمونه ای از صدقه جاریه) علمی كه از آن سود برده شود. یا فرزند صالحی كه برای او دعا كند(وسایل الشیعه،ج 13). رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در حدیث دیگری می­فرماید: چند چیز است كه بعد از مرگ مومن پاداش آنها به او می­رسد، علمی كه از خود به یادگار گذاشته باشد. فرزند صالحی كه جاشنین خوبی، برای او باشد. قرآنی كه به ارث گذاشته باشد، مسجدی كه ساخته، منزلی كه برای مسافران در راه مانده بنا كرده، نهری كه آن را جاری ساخته و صدقه­ای كه در حالت حیات و زندگی خود انجام داده باشد. (نهج الفصاحه). در روایت دیگر چنین می­فرماید: “كسی كه در كنار جاده ای برای عابران منزلی بسازد، خداوند در روز قیامت او را بر مركبی كه از گوهر، تزیین شده سوارمی كند و نور صورت او بر تمام نورها برتری می یابد تا آنجا كه برابر نور حضرت ابراهیم قرار می گیرد و مردم می پرسند، آیا این فرشته ای از فرشتگان است. هرگز مانند او را ندیده ایم و با شفاعت وی هزار هزار انسان به بهشت می­روند” (وسایل الشیعه، ج11). امام صادق (علیه السلام) در روایتی می فرماید: “هیچ پاداشی انسان را پس از مرگ تعقیب نمی كند مگر در سه خصلت: صدقه ای كه در زمان حیات بدهد كه این صدقه پس از مرگش تا روز قیامت به عنوان صدقه موقوفه غیر قابل ارث جریان خواهد داشت. یا سنتی نیكو كه آن را بنیان نهد كه خود بدان عمل كرده و دیگران نیز پس از او بدان عمل كنند یا فرزندی كه برای او طلب مغفرت كند( خصال، ج1). در پاره اي از روايات، هر نوع کار خوبي صدقه دانسته شده؛ چنان که امام صادق (ع) فرموده است:«کل معروف صدقه و اهل المعروف في الدنيا اهل المعروف في الاخره و اهل المنکر في الدنيا اهل المنکر في الاخره«؛ امّا وقتي که صدقه فقط به معناي وقف به کار رود، با قرايني هم چون جاريه و مشابه آن همراه است.

افزون بر اين که معصومان (ع) از طريق گفتار، وقف را تشويق کرده اند، به صورت عملي هم آن را تشويق کرده اند؛ يعني عملاً سنّت وقف را انجام مي دادند؛ چنان که علي (ع) تمام زميني که از تقسيم فيء به وي رسيده بود وقف زوار بيت الحرام و سالکان راه حج کرد و فرمود: «به فروش نمي رسد و ارث کذاشته نمي شود و هر که آن را بفروشد و آن را حبه کند، لعنت خدا و ملائکه و همه ي مردم بر او خواهد بود. هم چنين پيامبر (ص) زميني را وقف کرد و منافع آن را براي ابن السبيل صدقه قرار داد و تشويق هاي حضرت در خصوص وقف اموال چنان مؤثر واقع شد که در بسياري از مسلمانان پس از جنگ خيبر مي خوماتند اموال خود را وقف کند؛ امآ حضرت اجازه وقف بيش تر از يک سوّم اموالش را به ايشان نداد. هم چنين بعضي از اصحاب رسول خدا، اموالي را وقف کردند و حضرت کار ايشان را تنفيذ و تحسين کرد. (سليمي فر،1370)

با توجه به روح اسلامي حاكم بر جامعه ايران، قوانين و مقررات رويكرد اسلامي به خود گرفته اند. به عنوان مثال وقف در قانون مدني مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است. ماده 55 قانون مدنى می گويد: وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود، منظور از حبس نمودن عين مال نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال، و همچنين، از تصرفاتى كه موجب تلف عين گردد زيرا مقصود از وقف، انتفاع هميشگى موقوف عليهم، از مال موقوفه است، و بدين جهت هم آن را وقف گفته­اند. منظور از تسبيل منافع، واگذارى منافع در راه خداوند، و امور خيريه و اجتماعى میباشد.

وقف به اعتبار کسانی­که ملک یا مال آن­ها وقف می­شود بر دو نوع تقسیم می­گردد؛ وقف عام و وقف خاص. وقف عام وقفى را گويند كه راجع به جهات عامه باشد. مثل مساجد، مدارس و هرچه از اين قبيل باشد.وقف عام يا شامل جهت است، و مصلحت عام را در نظر دارد، مثل وقف برمساجد،پل­ها و مدارس، ويا شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ايتام .به تعبير ديگر ميتوان گفت وقتى مالك مال منقول قابل دوام يا غیرمنقول را براى كارهاى عمومى و عام المنفعه وقف میکند وقف عام میباشد. وقف خاص وقفي است كه اختصاص به افراد معينى به طورتعقب داشته باشد مثل وقف بر اولاد و احفاد. به عنوان مثال، مالكى مال غيرمنقول يا مال منقول قابل دوام را وقف میكند تا فرزندان او از منافع مال بهره ببرند كه اين عمل را وقف خاص گویند. از يك جهت ديگر، وقف را به انتفاع و منغعت تقسيم ميكنند. به عنوان مثال اگر مالكى زمين خود را وقف كرد تا در آن مدرسه بسازنديا خانه خود را جهت احداث حسينيه وقف نمود اين عمل را وقف انتفاع گويند. اما اگر مالكى چند باب مغازه يا باغ يا ساختمان را وقف نمود تا درآمد آنرا متولى وصول كند و براى كمك به ايتام يا روضه خوانى يا درمان بيماران هزينه نمايد اين اقدام را وقف منفعت مي­نامند.

در بیان اهمیت وقف باید اذعان کرد که وقف دارای فضیلت بسیار و پاداش بیکران است، و در روایات صحیح آمده که وقف یکی از سه خصالی است که همچنان بعد از مرگ نیز برای شخص جریان خواهد داشت.

هبه

هبه اصطلاحی است در فقه اسلام به معنی عقد تملیک مالی بدیگری و به رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. به عبارت دیگر خارج ساختن مال از ملک خود و در آوردن در ملک دیگری به رایگان را هبه گویند. هبه بر دو نوع است. مورد اول هبه معوض است که واهب در هنگام عقد به متهب شرط کند، عوض چیزی را که به او می دهد او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد. یا این که متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه ای که گرفته رایگان به واهب بدهد. مورد دوم هبه غیرمعوض که واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب هم چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.

ویژگیهای مشهد مقدس و بررسي عملكرد نهادهای خيريه در این شهر:

شهر مقدس مشهد دومين كلانشهر ايران است و با جمعيت 3300 هزار نفر 51.7 % جمعيت خراسان رضوي را در خود جاي داده است. بر اساس سرشماري سال 1390 بيش از 36 % جمعيت شهر مشهد يعني حدود 1200 هزار نفر داراي اسكان غيررسمي هستند و در 8 پهنه و 66 محله در شرایط برخورداري حداقلي از امكانات رفاهي زندگي مي‌كنند. سکونت­گاه­های غیر رسمی ، بافت هایی هستند که عمدتاً مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری(طرح های جامع وتفصیلی) در درون یا خارج از محدوده شهرها به وجود آمده اند و اینگونه بافت ها عمدتاً فاقد سند مالکیت و از نظر ویژگیهای کالبدی و زیست محیطی و همچنین برخورداری ازخدمات و زیر ساختهای شهری همانند بافت های فرسوده شدیداً دچارکمبود می باشند .هر چند در توصیف ویژگی های این نواحی ، نمی توان به یک تعریف جامع و فراگیر رسید که تمامی وجوه حاکم بر این مناطق را بازگو نماید. بعد خانوار در مناطق غیررسمی 3.6 است که بیشتر از بعد خانوار سطح شهر مشهد یعنی 3.4 است. 33٪ جمعیت معلول مشهد یعنی حدود 23540 نفر در 12500 خانوار در این مناطق سکونت دارند. بیشتر مهاجرین داخلی و خارجی در این مناطق سکونت دارند. بیش از 67٪ جمعیت شاغل در این مناطق حداقل یکبار ازدواج کرده اند.

در بخش سلامت و بهداشت اگرچه شاخصهای زیادی برای نشان دادن میزان فاصله با روند مطلوب وجود دارد اما در این میان شاخص تعداد تخت فعال و تعداد پزشک می تواند بخوبی وضعیت موجود را نشان دهد. بر اساس آمار ارائه شده در سال 94، در مشهد به ازاي هر هزار نفر 1.45 تخت بيمارستاني وجود دارد. اين در حالي است كه ميانگين تعداد تخت بيمارستاني در ايران حدود 1.52 تخت به ازاي هر هزار نفر است. اين شاخص در سال 2014 براي كشورهاي ژاپن،‌كره جنوبي و روسيه ، به ازاي هر هزار نفر به ترتيب 13.2، 11.7 و 8.8 بوده است. در حاليكه استاندارد تعداد پزشك در سال 2013 به ازاي هر هزار نفر 3 نفر اعلام شده اين شاخص براي كشورهايي مانند استراليا و روسيه 5 نفر مي باشد. شاخص تعداد پزشك براي ايران در سال 1394 به ازاي هر هزار نفر 1.84 و براي شهر مشهد 1.32 نفر بوده است. ملاحظه مي شود كه شهر مشهد بلحاظ اين شاخص نسبت به ميانگين كشوري هم از وضعيت خوبي برخوردار نيست.        در شاخص اشتغال و کارآفرینی بر اساس گزارش نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در تايستان 95 كه از سوي مركز آمار ايران ارائه شده، نرخ مشاركت اقتصادي كشور و خراسان رضوي به ترتيب 40.4 و 42.4 درصد اعلام گرديده است. ‌نرخ بيكاري كشور و استان نيز در دوره مذكور به ترتيب 12.7 و 12.5 درصد مي باشد. نرخ اشتغال به تفكيك بخشهاي اقتصادي يراي بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در كشور به ترتيب 19.4، 31.5 و 49.1 و اين نر خ براي استان خراسان رضوي به ترتيب 23.9، 31.2 و 45درصد اعلام شده است. در كشور به طور ميانگين 83.9 درصد شاغلين در بخش خصوصي و 16.1% در بخش عمومي اشتغال دارند. اين نسبت براي خراسان رضوي به ترتيب 87% و 13% براي بخش خصوصي و عمومي مي باشد. با توجه به جزئیات طرح آمارگیری و حجم نمونه 2244 خانواری که عمدتا از مرکز استان انتخاب می گردد نتایج طرح را می توان به شهر مشهد تعمیم داد.

در شهر مشهد تعداد 23 مرکز کاریابی غیردولتی وجود دارد که در سال 93 تعداد 31329 نفر شامل 21423 مرد و 9906 زن به این مراکز مراجعه نموده و از این تعداد، 12135 نفر شامل 8490 مرد و 3645 زن به کار گمارده شده اند. با توجه به کاهش 8 درصدی تعداد افراد به کار گمارده شده در سال 93 نسبت به سال 92 و افزایش نرخ بیکاری در سال 94 به نظر می رسد در سال 94 تعداد افراد بکار گمارده شده افزایش نیافته باشد.

کمیته امداد در سال 94،‌ تعداد 2779 مددجو را در قالب 283 دوره آموزش فنی و حرفه ای برای ورود به بازار کار آماده نموده که از این افراد تعداد 470 نفر جذب بازار کار شده اند. کمیته امداد 36027 نفر و 13147 خانوار را با ارائه 49174 میلیون ریال تسهیلات بانکی و تسهیلات از محل صندوق اشتغال نیازمندان در قالب طرح های خودکفایی و اشتغالزائی مورد حمایت قرار داده است. همچنین بمنظور اشتغال 653 نفر افراد تحت پوشش،‌ مبلغ 77780 میلیون ریال تسهیلات اشتغال در رشته های شغلی صنفی و صنعتی،‌ حمل و نقل،‌ قالیبافی، دامداری و کشاورزی و باغداری پرداخت شده است.

توليد ناخالص داخلي مشهد

توليد ناخالص داخلي خراسان رضوي در سال 1393 بر اساس گزارش مركز آمار ايران حدود 650000 ميليارد ریال است و برآورد اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان نشان مي دهد كه توليد ناخالص در سال 94 حدود 720000 ميليارد ریال خواهد بود. متاسفانه اين شاخص براي كلانشهر مشهد مقدس تاكنون محاسبه نشده و برآوردي نيز از اين شاخص اعلام نگرديده است.

آمارها نشان مي دهد كه در سال 94 ماليات بر ارزش افزوده استان و شهر مشهد به ترتيب مبلغ 6450 ميليارد ریال و 6060 ميليارد ریال بوده است. به عبارت ديگر حدود 94% ماليات ارزش افزوده در استان از فعالين اقتصادي در مشهد اخذ شده است. اگرچه ممکن است برخی از فعالیتهای اقتصادی در سایر شهرستانهای استان انجام شده باشد و بدلیل تعیین مشهد به عنوان محل فعالیت دفتر مرکزی شرکتها در اداره ثبت شرکت ها،‌ مالیات متعلقه برای مشهد ثبت گردد اما از طرفی فعالیتهای دیگری نیز در مشهد انجام می شود که محل ثبت دفتر شرکت مربوطه تهران یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله کیش و سرخس و… تعیین شده اند و مالیات بر ارزش افزوده آنها در سایر نقاط کشور وصول می شود.

صنایع بزرگ با تمرکز بالا پیرامون مشهد ایجاد گردیده اند به طوری که 68٪ واحدهای بزرگ صنعتی استان حول مشهد تمرکز یافته و 80٪ اشتغال کارگاههای صنعتی بزرگ و 9 ٪ اشتغال کارگاههای بزرگ کشور در اطراف این شهر استقرار یافته اند. در اشتغال بخش صنعت هم مشهد رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است. از لحاظ معدن مشهد با 24.12٪ دارای بیشترین تراکم بالای معدنی بویژه در کانی های غیرفلزی ساختمانی در استان است. در صنعت ساختمان و مسکن نیز سهم 91درصدی بودجه دومین کلانشهر ایران در میان شهرداری های استان و نیز آمار و ارقام پروانه و پایانکار صادره و آمار واحدهای تجاری شهر، ‌نشان می دهد که بخش غالب ارزش افزوده این بخش در مشهد ایجاد شده است. مشهد در اشتغال بخش کشاورزی با سهم 4.5٪ در رتبه 28 در میان 28 شهرستان استان قرار دارد. لذا می توان گفت که در ایجاد سهم 12.5درصدی بخش کشاورزی در ارزش افزوده نقش چندانی ندارد.

بنابراین با توجه به آمار فوق فرض مي كنيم كه حداقل 60% ارزش افزوده استان در مشهد اتفاق مي افتد. لذا برآورد توليد ناخالص داخلي شهر مشهد در سال 94 حدود 440000 ميليارد ریال و سرانه توليد ناخالص داخلي معادل 130 میلیون ریال خواهد بود. این در حالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی استان حدود 115 میلیون ریال برآورد می‌شود.

بازارهای مالی

حجم خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار خراسان رضوی در سال 94، تعداد 15942 میلیون سهم به ارزش 55264 میلیارد ریال بوده که بلحاظ ارزش بیش از 138.6٪ افزایش نسبت به سال 93 را نشان می دهد. بطریق مشابه فرض می کنیم حداقل 60٪ معاملات بورس از طریق شهروندان مشهد انجام شده باشد. لذا حجم معاملات انجام شده در مشهد 33000 میلیارد ریال خواهد بود.

بررسی مانده منابع بانکهای دولتی استان در سال 94 نشان می­دهد که مانده سپرده­های موثر (بلندمدت،‌کوتاه مدت،‌ پس انداز و جاری) نزد بانک­های استان با 48.2٪ افزایش نسبت به سال گذشته به 374876 میلیارد ریال رسیده است. از کل مانده سپرده های موثر سپرده گذاری بلندمدت با حدود 47٪ بیشترین سهم و پس انداز قرض­الحسنه با 21000 میلیارد ریال و سهم 6٪ کمترین سهم را به خود اختصاص داده­اند. اگر سهم مشهد از سپرده های بانکی استان از الگوی حداقل 60٪ تبعیت نماید، ‌مانده سپرده شهروندان مشهدی مبلغ 225000 میلیارد ریال خواهد بود.

میزان تسهیلات پرداختی در بخش­های مختلف اقتصاد توسط بانک­های استان در پایان سال 94 معادل 253812 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته حدود 20٪ افزایش را نشان می دهد. در این میان مسکن و ساختمان با 43٪ سهم بیشترین سهم تسهیلات را به خود اختصاص داده و‌ بخش­های بازرگانی و خدمات، صنعت معدن، کشاورزی، قرض الحسنه و تسهیلات صادرات به ترتیب با ‌22٪، 16٪،‌13٪، 5٪ و 1٪ دررتبه های بعدی قرار دارند.

نيكوكاري و امور خيريه

بهزيستي

تعداد كل افراد سرويس گيرنده از خدمات حمايتي واحدهاي دولتي و غيردولتي تحت نظارت بهزيستي مشهد در سال 94 تعداد 231388 نفر اعلام شده است که حدود 56٪ مجموع افراد تحت پوشش در استان را تشکیل می‌دهد. از این تعداد افراد تحت پوشش مراكز حمايتي در امور اجتماعی بهزيستي شهرستان مشهد 58944 نفر ، تعداد افراد تحت پوشش مراکز حمایتی در امور توانبخشی 37280 نفر و تعداد افراد تحت پوشش مراکز حمایتی در امور پیشگیری 135164 نفر می باشد که به ترتیب حدود 43٪،‌ 40٪ و 75٪ جمعیت متناظر تحت پوشش در استان را تشکیل می دهند. همچنین تعداد 1633 خانوار شامل 3196 نفر بي سرپرست و نيازمند تحت حمايت بهزيستي در شهرستان مشهد قرار گرفته اند که بلحاظ تعداد خانوار 31.2% و بلحاظ تعداد افراد 27.2% جمعيت مزبور در استان را تشكيل مي دهد.

ميزان مشاركتهاي مردمي تحت مديريت بهزيستي شهرستان مشهد در سال 1394 مبلغ 421335 ميليون ريال و 66.9% كمكهاي استاني به بهزيستي را شامل مي شود. مشارکتهای مردمی نسبت به سال قبل بیش از 15٪ افزایش یافته است.

كميته امداد امام خميني(ره)

بر اساس گزارش سال 1394،‌ در شهر مشهد 35491 تعداد خانوار شامل 105883 نفر به علت فوت سرپرست،‌ طلاق، مفقودی سرپرست، از کارافتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست، بیماری سرپرست، بد سرپرستی و علل دیگر از جمله زندانی بودن یا سرباز بودن سرپرست تحت پوشش کمیته امداد بوده اند.

كل ايتام تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) در شهرستان مشهد تعداد 3373 نفر مي­باشد كه 25.7٪ جمعيت تحت پوشش استان را تشكيل مي­دهد. تعداد حاميان در شهرستان مشهد 29862 نفر می‌باشند كه 41.8%‌ جمعيت تحت پوشش استان را شامل مي­شوند و تعداد 3356 یتیم را مورد حمايت قرار داده­اند كه 25.65٪ ايتام مورد حمايت كميته امداد در استان را تشكيل مي‌دهند.كل مبلغ پرداختي به ايتام 68290 ميليون ريال است كه 34.2% مبلغ پرداختي در سطح استان را شامل مي‌شود. آمار فوق نشان می دهد که سرانه پرداخت در مشهد نسبت به میانگین استان از وضعیت بهتری برخوردار است. به عبارت دیگر سرانه پرداخت به هر یتیم در استان به طور میانگین 15.3 میلیون ریال است در حالی که این شاخص برای هر یتیم در مشهد 20.3 میلیون ریال است. همچنین تعداد حامیان نسبت به سال 93 حدود 20٪ افزایش یافته اند و ارقام کمک حدود 12٪ نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

مددجويان دائمي تحت پوشش در شهرستان مشهد در سال 94 حدود 29% مجموع مددجويان دائمي در استان هستند و تعداد مددجويان موردي نيز 13742 نفر بوده اند كه 22.7% مددجويان موردي استان را شامل شده اند. کل مبلغ پرداختی به این مددجویان 761937 میلیون ریال است که حدود 30٪ مبالغ پرداختی به مددجویان در استان را شامل می شود. کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد در سال 94 مبلغ 56234 میلیون ریال بمنظور ‌ازدواج،‌ مسکن،‌ درمان،‌آموزش و سایر نیازمندیها به 3709 نفر افراد تحت پوشش از محل منابع اعتبارات قرض الحسنه تسهیلات ضروری پرداخت کرده است. همچنین بمنظور اشتغال 653 نفر افراد تحت پوشش،‌ مبلغ 77780 میلیون ریال تسهیلات اشتغال در رشته های شغلی صنفی و صنعتی،‌ حمل و نقل،‌ قالیبافی، دامداری و کشاورزی و باغداری پرداخت شده است. کمیته امداد تعداد 55927 نفر را تحت پوشش بیمه قرار داده است. همچنین بمنظور حمایت اجتماعی از زنان مددجو 5721 نفر زنان نیازمند زیر50 سال را مورد پوشش بیمه ای قرار داده است. در سال 94 تعداد 1919 جهیزیه کامل از سوی کمیته امداد به نوعروسان مددجو تحویل شده است. همچنین 120 جهیزیه یا کمک هزینه ازدواج به زنان دارای ازدواج مجدد ارائه شده است.

درآمد حاصل از جمع آوری 170341 صندوق صدقات، در سال 94 مبلغ 111776 میلیون ریال اعلام گردیده است. مبلغ زکات جمع آوری شده توسط کمیته امداد شهرستان مشهد در سال 94 مبلغ 1023 میلیون ریال و ارزش کمکهای جمع آوری شده از 1024 نفر نیکوکار توسط 11 مرکز نیکوکاری در سال 94 مبلغ 5191 میلیون ریال می‌ باشد که با توجه به مراجعه 5049 نفر برای بهره مندی از منابع جذب شده، ‌تعداد 4162 نفر از این منابع برخوردار شده اند.

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد نیز در قالب طرح خانه سبز اقدام به پذیرش متکدیان و افراد بی­خانمان نموده که در سال 94 تعداد 6847 نفر متکدی شامل 5582 نفر مرد و 1265 نفر زن و 10754 نفر بی­خانمان شامل 10046 مرد و 702 زن پذیرش نموده است. شهرداری مشهد آمار ریالی هزینه انجام شده برای افراد فوق الذکر را ارائه ننموده اما بر اساس آمار اعلامی در سال 93 در مجموع 15932 میلیون ریال برای افراد متکدی و بی­خانمان هزینه نموده است. با احتساب نرخ تورم مناطق شهری استان خراسان رضوی در سال 94 شهرداری مشهد برآورد می شود که شهرداری بیش از 17500 میلیون ریال در این بخش هزینه نموده است.

موسسات خیریه

با توجه به اطلاعات در دسترس، در سال 93،‌ حدود 600000 میلیون ریال کمکهای خیرخواهانه در اختیار موسسات خیریه در سطح شهر مشهد قرار گرفته است. با احتساب نرخ تورم سال 94 در مناطق شهری استان با رقم 9.7٪ و انتظار عدم تغییر قابل توجه در تعداد خیرین برآورد کمکهای خیریه به موسسات خیریه در سال 94 حدود 660000 میلیون ریال می شود.

جمع بندي

بررسی عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی متولی امور خیریه در شهر مقدس مشهد با عنایت به بافت مذهبی شهر و با توجه به منابعی که در بخش نیکوکاری جذب شده اند، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. همچنان­که اشاره شد،‌ با توجه به شاخص تولید ناخالص­داخلی،‌ حجم معاملات بورس اوراق بهادار و مانده سپرده‌های بانکی ظرفیت بسیار خوبی برای جذب منابع خیریه وجود دارد.

بررسی انجام شده در این مقاله، بر اساس میزان کمک های ورودی و پرداخت مستقیم آنها انجام شده و در صورت وجود آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت­های اقتصادی موسسات خیریه، اشتغال ایجاد شده بواسطه این فعالیت­ها و میزان سود توزیع شده میان نیازمندان، مبلغ برآوردی تدقیق خواهد شد. همچنین میزان نذورات و موقوفات سال 94 تحت مدیریت و نظارت آستان قدس رضوی و اداره اوقاف و امور خیریه مشهد و فعالیت­های اقتصادی و تعداد افراد تحت پوشش این نهادها و نیز میزان جذب کمک­های خیریه در بیمارستا­ن­های خیریه و نوسازی مدارس ابعاد دقیق­تری از عملکرد نهادهای خیریه با عنایت به عنصر فعالیت اقتصادی نهادهای خیریه بدست خواهد داد.

بررسی­ها نشان می­دهد که کمیته امداد در سال 94 برای هر فرد مددجو حدود 635 هزار تومان پرداخت کرده است. در بخش اعتبارات قرض­الحسنه کمیته امداد امام­خمینی(ره) بطور متوسط به هر فرد نیازمند حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان تسهیلات قرض­الحسنه پرداخت نموده و برای ایجاد اشتغال نیز حدود یک میلیون و دویست هزار تومان تسهیلات قرض­الحسنه ارائه نموده است. همچنین شهرداری مشهد در سال 93 برای هر متکدی و فرد بی­خانمان به طور متوسط حدود 800 هزار تومان هزینه کرده است. در بخش موسسات خیریه با فرض صحت آمار موجود و ارائه کمک های خیریه بطور متوسط 700 هزار تومان به هر مددجو حدود 86 هزار نفر مددجو تحت پوشش داشته اند.

در مجموع در سال 94 حدود 455000 نفر تحت پوشش نهادهای مختلف خیریه مشهد مقدس از منابع و کمک­های خیرین بهره مند شده اند. با توجه به میزان 1930 میلیارد ریال کمک­های مردمی به این نهادها در مجموع از محل منابع خیریه برای هر فرد تحت پوشش بطور میانگین 4300 هزار ریال تخصیص یافته است.

همانطور که پیشتر گفته شد جذب منابع خیریه در شهر مقدس مشهد از ظرفیت بالقوه بالایی برخورداراست اگرچه آمار و اطلاعات موجود نشان می­دهد که نهادهای عمومی و موسسات خیریه نقش غیرقابل انکاری در جذب کمک­های خیرخواهانه و انجام فعالیت­های نوع­دوستانه دارند و در حال حاضر جذب این گونه منابع،‌ از روند نسبتا خوبی برخوردار است، اما به نظر می رسد با تمرکز و تاکید بر موسسات خیریه می توان نقش و جایگاه این­گونه موسسات را در عرصه اقتصادی پررنگ تر نموده و به نتایج ملموسی از ­اثرگذاری این موسسات در اقتصاد دست یافت.

مقایسه این منابع با اعتبارات تخصیص یافته تملک دارائی سرمایه­اي استان در سال 94 است. اعتبارات تملک دارائی سرمایه­ای در سال 94 در خراسان رضوی 3342 میلیارد ریال بود و سهم سرفصل امور اقتصادی و امور اجتماعی از این اعتبارات به ترتیب 2508 و 642 میلیارد ریال بوده است. این اعتبارات در 20 فصل به استان تخصیص یافته که مبالغ فصل آموزش،‌ بهداشت و سلامت،‌ رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و عمران شهری روستایی به ترتیب 150.3،‌ 132.6،‌ 49.8، 982.5 میلیارد ریال بوده است.

قطعاً‌ منابعی معادل 60٪ اعتبارات تملک دارائی سرمایه استان علاوه بر اشتغالزائی،‌ آموزش،‌ تامین بهداشت و درمان، پوشش بیمه ای، تامین مسکن و سرپناه،‌ بازپروری و تامین سایر نیازمندی های اولیه،‌ توانسته در تامین نظم و امنیت عمومی و کاهش رشد پرونده های قضایی و جرم و جنایت تاثیر متناسب با کارکرد خود بگذارد. نکته قابل توجه اینکه در فصل امور قضایی و فصل نظم و امنیت عمومی به ترتیب 27.8 و 1.4 میلیارد ریال اعتبارات در سال 94 به استان تخصیص یافته است.

منابع و مآخذ:

 • ایروانی، جواد؛ سلطانی، عباسعلی؛ حسین زاده بحرینی، محمدحسین(1390)، زکات باطنی از دیدگاه فقهی، مطالعات اسلامی، فقه و اصول، سال چهل و سوم، بهار و تابستان 90، صص 51-72
 • جهانیان، ناصر(1395)، جايگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم، فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 62 صص 79-106
 • جهانیان، ناصر(1382)، اهداف توسعه با نگرش سیستمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
 • درخشان، مرتضی، خدیجه نصراللهی، تحلیل اثر توسعه بخش سوم اقتصاد بر شاخص های اقتصادی و راهکارهای توسعه آن در ایران، اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز 1393 شماره 55
 • سازمان امور اقتصادي و دارائي خراسان رضوي،‌گزارش اقتصادي سال 94 خراسان رضوي، آذر 95
 • سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي، گزارش اقتصادي اجتماعي سال 94 خراسان رضوي،‌آذر 95
 • سبحانی، حسن ، نظام اقتصادی اسلام، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳.
 • سليمي فر،‌ مصطفي(1370)، ‌آثار اقتصادي و اجتماعي وقف، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
 • سوري،‌حجت اله و كاظم ياوري(1383)، ‌بررسي وضعيت بهره برداري اقتصادي از رقبات منفعتي اداره اوقاف جنوب شهر تهران، نامه مفيد، س 13،‌ش 45،‌صص 111-138
 • سیدی نیا، سید اکبر(1387)، کرامت انسانی و اقتصاد، اقتصاد اسلامی، س 8، ش 29، بهار 1387، صص 111-142
 • شیخ صدوق، خصال ، انتشارات جامعه مدرسین.
 • صدر، سید محمدباقر، (1350) اقتصاد ما، ترجمه محمدکاظم بجنوردی، تهران: موسسه انتشارات اسلامی.
 • طباطبايي، سيد محمد حسين(1363) ، تفسيرالميزان، مترجم: سيدمحمد باقر موسوي‌ همداني، قم، جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم.
 • طغیانی مهدی ؛ مرتضی درخشان؛ خدیجه نصرالهی، پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن، دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 153-182
 • فراهانی فرد، سعید؛ کشاورز، محسن(1393)؛ بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، مطالعات اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان 1393، صص7 –

16-   قحف،‌منذر(1997م)،‌الاساليب الحديثه في اداره الاوقاف الخيريه،‌جده: المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب.

17-   قحف، منذر (1384)، دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی،‌سال پنجم،‌ تابستان 1384. مترجم: سید حسین میرمعزی

 • مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الانوار.
 • موسویان، سیدعباس(1379)، کلیات نظام اقتصادی اسلام، قم: دارالثقلین، چاپ دوم.
 • موسوی خمینی، سید روح اله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، 1307 ، مترجم: سید احمد فهری.
 • موسوی خمینی، سید روح اله، صحیفه نور
 • میرمعزی، سیدحسین (1381)، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .
 • میرمعزی، سیدحسین (1390)، نظام اقتصادی اسلام(مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .
 • نمازي، حسين، نظام‌هاي‌ اقتصادي، تهران، دانشگاه‌ شهيد بهشتي، اول، 1374 ش.
 • وسائل الشيعه، حر عاملى، محمد بن حسن، تهران، المكتبة الاسلاميه، 1388
 • هادوی نیا، علی اصغر(1382)،‌ مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن،‌ اقتصاد اسلامی،زمستان 1382، شماره 12.
 • هادوی تهرانی، مهدی(1378)، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، موسسه فرهنگی خانه خرد.
 • یوسفی، احمدعلی؛ فراهانی فرد، سعید و لشکری، علیرضا(1379)، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.
 • یوسفی، احمدعلی(1385)، ابهام در اهداف نظام اقتصادی اسلامی و ساماندهی آن، اقتصاد اسلامی، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

 

 • Allison, Michael and Kaye, Jude (2005), Strategic Planning for Nonprofit Organizations, A Practical Guide and Workbook, CompassPoint Nonprofit Services, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
 • Alkire & et al, (2016), Multidimensional Poverty Index – Summer 2016: Brief Methodological Note and Results, Summer 2016 MPI Methodological Note
 • BIDET, E. (1997) L’e´conomie sociale. Paris: Le Monde-Editions
 • Defourny, J and et al,2009, The Social Economy: the Worldwide Making of a Third Sector, Publisher : Acco, pp:15-40
 • Etzioni, A. (1973). The third sector and domestic missions.PublicAdministration Review, 33(4), 314–323.
 • GIDE, C. (1912) Les Institutions de Progre`s Social. Paris: Librairie de la Socie´te´ du Recueil Sirey.
 • Gonzales, Eugenio M. (2003), Building and Managing Endowments, Lessons from Southeast Asia, by Sasakawa Peace Foundation, The Synergos Institute.
 • Hansmann, Henry; The Role of Nonnprofit Enterprise; Yale Law Journal, 89, 1980
 • Hansmann, Henry; Nonprofit Enterprise in the Performing Arts; Bell Journal of Economics, 12, 1981a.
 • Lewis, D. (2003). Theorizing the organization and management of non-governmental development organizations: Towards a composite approach.Public Management Review, 5(3), 325–344.
 • Lyons, Mark (2001), Third sector, The contribution of nonprofit and cooperative enterprise in Australia, Crows Nest (Australia): Allen & Unwin.
 • Norris, Dabla & et al(2015), Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, International Monetary Fund
 • Russell, Chris (2006), Trustee investment strategy for endowments and foundations, Chichester, England, Hoboken, NJ: Wiley (Wiley finance series).
 • Salamon, L. and Anheier. H. (1997), Defining the nonprofitsector: A cross-national Analysis, Manchester: Manchester University Press
 • J(2009), MOVING BEYOND MARKET FUNDAMENTALISM, Annals of Public and Cooperative Economics 80:3, 2009, pp. 345–360
 • Salamon & et al, (2013), the state of global civil Societyand Volunteering: Latest finding from the implementation of the UN Nonprofit Handbook: Working Paper, No. 49,2013.(Baltimore: Jouns Hopkins Center for Civil Society Studies,2012)
 • Salamon & Anheierh, (1997), Defining the Non-Profit Sector: A Cross-national Analysis, Manchester University Press, Manchester
 • WALRAS, L. (1896) Etudes d’e´conomie sociale (The´orie de la re´partition de la richesse sociale). Lausanne: F. Rouge.
 • Weisbord, Burton A; Toward a Theory of the voluntary Nonprofit Sector in a Three-Sector Economy; Altruism, Morality and Economic Theory, edited by Edmund Phelps. New York:Russell Sage, 1975.

[1] . Norris,et al,2015

[2] . oxfam, 2016

1.1.1      [3] . Multidimensional Poverty Index (MPI)

[4] . Alkire & et al, 2016

[5] . Stiglitz, 2009

[6].System of National Accounts

[7]. Etzioni, A. (1973).

[8]. Lewis, D. (2003).

[9]. Social economy

[10]. Non-profit

[11].Voluntary Sector

[12]. Independent sector

[13]. Informal sector

[14]. Charitable Sector

[15]. Tax-exempt

[16]. Civil society

[17]. Voluntary associations

[18]. nonprofit organization

[19].non-governmental organization

[20].Charles Gide

[22] . institutionalized

[23] . independent

[24] . nondistribution constraint

[25] . nondistribution constraint

[26] . voluntary participation

[27] . Defourny, J & et al,(2009).

[28] . WALRAS, L. (1896)

[29] . BIDET, E. (1997)

[30] . GIDE, C. (1912).

[31] . منذر قحف(1384).

[32]. حسن سبحانی

[33]. حسین نمازی، نظام‌های اقتصادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۴

[34]. سیدحسین میرمعزی(1381)

[35]. وقتی حق مطلق خود را به ما نشان می دهد و ما به عنوان هستی او را دریافت و وجدان می کنیم هستی شناسی مطرح می شود. هستی شناسی بر دو نوع جهان شناسی و انسان شناسی است.

[36] . موسوی خمینی، سید روح اله، صحیفه نور

[37]. از مهمترین عوامل مهم بهره مندی انسان از سعادت دنیوی و اخروی و رسیدن به مطلوب نهایی{تقرب الهی}، علم اخلاق است. به همین دلیل تربیت اخلاقی انسان، از جمله مهمترین اهداف پیامبران است.

[38] . و ما نقص مال من صدقه قط فاعطوا و لاتجبنوا. بحار، ج69، ص 131.

[39] . ان الصدقه و صله الرحم تعمران الديار. بحار، ج 69، ص 31.

[40] . استنزلوا الرزق بالصدقه، بحار، ج 69، ص 811، البر والصدقه ينفيان الفقر همان مدرك، ص 911.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *