تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر فعالیتهای خیریه

محمدرضا اخضریان کاشانی، استاديار علوم سياسي، مرکز مطالعات عالي انقلاب اسلامي، دانشگاه تهران

مهدی اختر محققی ، دانشجوي دکتري ، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد کیش، هرمزگان، ايران

چکیده

فعالیتهای خیریه از دیرباز مورد توجه تمامی جوامع انسانی بوده است انجام فعالیتهای خیر و کمک به هم نوع در تمامی فرهنگها کاری پسندیده و توصیه شده می باشد، این امر فارغ از طبقه و موقعیت اجتماعی و مالی افراد صورت می‌گرفته که نمونه‌های آنرا در ادبیات و فرهنگ هر جامعه ای می‌توان یافت.  در گذشته این امر بیشتر توسط شناخت چهره به چهره و یا معرفی فردی معتمد صورت می‌گرفت. شبکه های اجتماعی امروزه نقش مهمی در زندگی انسانها دارند شبکه های اجتماعی تعاملات انسانی را در محیط خانواده، میان دوستان، محیط کار، تغییر داده اند. شبکه های اجتماعی امروزه نقش بسزایی در تاملات روزمره مردم دارد رشد روز افزون این شبکه‌ موید تاثیر گذاری آن بر شئون زندگی  انسان است.

سوال اساسي در اين تحقیق  اين است كه شبکه های اجتماعی چه تاثیراتی بر  فعالیتهای خیریه دارد؟ پژوهش حاضر با هدف یافتن  پاسخ به این پرسش درصدد یافتن رابطه تاثیر شبکه های اجتماعی با فعالیتهای خیریه صورت گرفته است.  در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی در  ابعاد آگاهی ، پذیرش و جرا مورد بررسی قرار گرفته است

روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش کوکران 210 نفر از سه منطقه از شهر تهران تعیین گردید که با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی انتخاب شده اند. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعاد مختلف شبکه‌های اجتماعی با فعایتهای خیریه در سه سطح آگاهی، پذیرش و اجرا ارتباط وجود دارد.

واژه های کلیدی: شبکه های اجتماعی، فعالیتهای خیریه، خیر جمعی

بیان مسئله

خیریه یا نیکوکاری هرگونه یاری‌رسانی به افراد یا موجودات نیازمند آن است. کمک مالی و دادن پول یا دیگر کمک‌های مادی به تهیدستان با انگیزه‌های انسان‌دوستانه نیز نیکوکاری است. نیکوکاری در ادیان و مکاتب فکری مختلف، کاری پسندیده و سفارش شده است.

فعالیتهای خیریه و نیکوکاری که در هر جامعه ای رخ میدهد همانند پدیده های خیر، متأثر از عقاید، ارزش ها، فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه است. از این رو، یکی از جلوه ها و نمودهای مشارکت اجتماعی و فعالیت های خیریه در فرهنگ اسلامی، سنت وقف است (صدیقی ارفعی, 1391)

شواهد نظری و تجربی نشان می دهند، کنشهای خیرخواهانه ی انسان ها تا حدود زیادی ریشه در باورها و اعتقادات شهروندان دارد و باورهای فرهنگی و اجتماعی در گرایش های نوع دوستی و رفتارهای داوطلبانه و نیکوکارانه ی شهروندان مؤثر است. برگر 0 معتقد است شهروندانِ با اعتقادات مذهبی قوی در مقایسه با سایرین، مشارکت بیش تری در فعالیتهای دیریه و کمک به قشرهای آسیب پذیر و نیازمند داشته اند

رسانه‌هاي همگاني امروزه يكي از مهم‌ترين منابع توليد ارزش هايي همچون اعتماد و مشاركت اجتماعي‌اند. رايزمن معتقد است رسانه‌هاي همگاني حالت ايستاي دنباله روي و همرنگي اجتماعي را خنثي مي‌كنند و افراد را بر مي‌انگيزاند تا شخصاً در مسائل  اجتماعي درگير شوند و در زندگي سياسي مشاركت پيدا كنند.

برخی از نظریه پردازان هدایت را آن قدر قوي مي‌داند كه معتقد است رسانه‌ها قادرند فرهنگ را مانند يك شبه واقعيت همچون كالا در تبليغات توليد كنند و يك فرا واقعيت را به عنوان فرهنگ و ارزش‌هاي اجتماعي جايگزين نمايند. (اخترمحققي , كامران , & كفاشي , 1391)

براساس آمارهای موجود، ٤٠٠ میلیون نفر در دنیا از نرم‌افزار وی‌چت برای چت‌کردن و ارسال صوت و تصویر به صورت کاملا رایگان استفاده می‌کنند که براساس گفته محمود واعظی، یک درصد این کاربران معادل چهار میلیون نفر ایرانی هستند، به تعبیری این اپلیکیشن‌ها هر کدام بیش از یک‌میلیون بار توسط کاربران ایرانی بازار بارگذاری شده است به اعتقاد فعالان، شمار کاربران اپل از بارگذاری این برنامه‌های کاربردی به بیش از ٣٠٠ هزار نفر می‌رسد که با احتساب شمار مشترکان، برنامه‌های کاربردی اندروید، به نظر می‌رسد بالغ بر ١,٥ میلیون ایرانی عضو این شبکه‌های اجتماعی هستند. (رکورداری کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی موبایلی, 1394)

یکی از منابع سه گانه اطلاعات؛ رسانه‌های جمعی هستند که علاوه بر تولید اطلاعات، تفسیر و آموزش را نیز همراه آن می کند. کاهش اعتماد به بعضی نهادها، ممکن است ناشی از قدرت فزآینده رسانه ها، به عنوان منبع و تفسیر کننده اطلاعات باشد.

یافتن ارتباطات بین استفاده از  شبکه های اجتماعی و فعالیتهای خیریه حایز اهمیت است چرا که در صورتی که  بتوانیم رابطه بین فعالیتهای خیریه  و  ابعاد استفاده از رسانه های اجتماعی را شناسایی کنیم با برنامه ریزی جهت تقویت این شاخص ها می‌توان میزان فعالیتهای خیریه توسط مردم را در کشور را افزایش داد.

تعاریف مفاهیم

رسانه

رسانه وسیله ای است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود (پیام) را به گیرنده منتقل می کند. به عبارت دیگر، رسانه وسیله حامل پیام از فرستنده به گیرنده است. کتاب، روزنامه، مجلّه، عکس، فیلم، نوار صوتی و تصویری، رادیو، تلویزیون، ماهواره و … نمونه هایی از رسانه هستند. ( امیرتیموری, 1377)

رسانه های جمعی علاوه بر ویژگی های مشترک، هر یک دارای مزیّت ها و محدودیت های خاص خود هستند. اما درباره ویژگی های مشترک وسایل ارتباط جمعی، سادنی مید[1] می گوید: ویژگی های ذیل وسایل ارتباط جمعی را به ابزاری منحصر به فرد تبدیل کرده اند:

 1. تعداد گیرندگان وسایل ارتباط جمعی نسبتا زیاد است.
 2. ترکیب گیرندگان بسیار متنوّع است.
 3. با ارسال پیام از طریق وسایل ارتباط جمعی، نوعی تکثّر پیام به وجود می آید.
 4. توزیع پیام سریع است.
 5. هزینه برای مصرف کننده کم است(محسنیان راد, 1380)

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی مفهوم جدیدی نیستند. انسان ها از قرن‌ها پیش که گرد آتش می‌نشستند و برای یکدیگر داستان می‌گفتند در حال تشکیل شبکه های اجتماعی بودند.اما چیزی که باعث شده است امروز، شبکه های اجتماعی بیشتر از همیشه مورد توجه قرار بگیرند، به وجود آمدن ابزارهای دیجیتال و کمک آنها به توسعه شبکه های اجتماعی بوده است.بنابراین، برای تعریف شبکه های اجتماعی باید ابتدا سه مفهوم را از یکدیگر تفکیک کنیم:

 1. شبکه های اجتماعی به عنوان شبکه ای از ارتباطات انسانی؛
 2. سرویس‌های ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی[2]
 3. سرویس‌های دیجیتال ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی[3] (شبکه اجتماعی, 1395)

شبکه های اجتماعی ساختارهایی اجتماعی اند که از گروه های عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده، و بر اساس وابستگی ها و علایق گوناگون به هم متصل هستند. اصطلاح” شبکه های اجتماعی” را برای نخستین بار چی ای بارنز [4]در سال 1954 طرح کرد و از آن پس به سرعت به شیوهای کلیدی در تحقیقات و مطالعات جامعه شناسی مدرن، روانشناسی اجتماعی، مطالعات سازمانی، مدیریت و … بدل گشت. پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ابزارهای برقراری ارتباط، تأثیری مستقیم بر چگونگی، گستره، و فرهنگ ارتباط میان اعضای شبکه ها داشته است. آنچه سبب شده چنین شبکه هایی از موقعیت خوبی برخوردار شوند، رنگ و بوی اجتماعی آنهاست؛ چرا که انسان موجودی اجتماعی است. (شبکه های اجتماعی اینترنتی, 1389 )

افراد فراوانی در سرتاسر جهان، از شبکه های اجتماعی به عنوان وسیله ای برای بیان دیدگاه و گفتمان خود در مورد مسائل مختلف استفاده می کنند. این شبکه ها می توانند نوعی فعالیت مدنی را برای شهروندان به وجود بیاورند. شهروندان سعی می کنند خود را به این شبکه های مجازی متصل سازند و از آن به عنوان محملی برای اظهار نظر در مورد عرصه های گوناگون زندگی استفاده نمایند؛ به بیان دیگر، شبکه های اجتماعی عرصه ای را به وجود آورده اند که فضای مناسبی برای ابراز هویت گروه های محروم اجتماعی فراهم کرده است. این عرصه عمومی نوین، از جهت توجه به گروه هایی که به دلایل مختلف، از جمله بُعد مکانی و محرومیت های دیگر، نمی توانند در عرصه عمومی مشارکت داشته باشند، حایز اهمیت است.گسترش این شبکه های نوین اجتماعی، فضای مناسبی برای بیان هویت گروه های پراکنده فراهم آورده است. اکنون این اجتماعات این امکان را یافته اند که به مدد ارتباطات، هویت جمعی خود را به نوعی تقویت کنند. این امر به خصوص در کشور ما که دارای وسعت سرزمینی فراوان و تنوع قومیتی گوناگون است، می تواند مورد توجه قرار گیرد تا از طریق این شبکه های اجتماعی، امکان تبادل فرهنگی میسرتر گردد.از مزیت های شبکه های اجتماعی، امکان انتقال سریع اطلاعات در آن ها است. همچنین این امکان مردم را قادر می سازد که در حین هر کاری، از اطلاعات باخبر گردند. افزون بر این، کاربران در هزاران گروه و شبکه اجتماعی می توانند به راحتی موضوعات مورد علاقه و تخصصی خود را پیدا کنند و در آن ها عضو شوند. به نوعی رسانه در این جا در خدمت مخاطب و در تعامل دقیق با وی قرار دارد. همچنین از منظر اقتصادی، شبکه های اجتماعی قادر به ایجاد پول هستند. این کار از طریق حق عضویت یا تبلیغات و همچنین ایجاد رابطه مستقیم بین خریدار و فروشنده امکان پذیر خواهد بود. امروزه، نزدیک به 2 میلیارد نفر حداقل عضو یک شبکه اجتماعی هستند. (واحدی فرد, 1394)

اندیشمندان پنج کارکرد مهم را برای فضای مجازی برمی شمارند (وایتل، 1997):

 • ارتباطات: هدف اولیه مشارکت کنندگان در فضای سایبرنتیک است.
 • تحصیل: نه تنها تحصیلات رسمی با فضای مجازی دچار دگرگونی می شود، بلکه بسیار فراتر می رود؛ نوعی آموزش لذت بخش که همراه با سرگرمی است، ایجاد می شود.
 • تفریح و سرگرمی: فضای مجازی، تفننی بدیع و هیجان انگیز است؛ چه به طور مستقیم و چه به وسیله ابزار آنلاین تفریح و سرگرمی و چه به وسیله بازی های رایانه ای و البته تلفن های همراه و یا شرکت در چت های مورد علاقه. به علاوه، دسترسی آسان به انواع هنرها و ابزارهایی که امکان تجربه آن ها در زندگی واقعی وجود ندارد، از عوامل جذابیت بخش فضای مجازی هستند.
 • تسهیل امور: فضای مجازی با امکان ارتباط از راه دور، پژوهش، نامه نگاری، انجام معاملات و حتی کار کردن، به تسهیل امور روزانه افراد می پردازد.
 • تجارت الکترونیک: خرید الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، از جمله مهم ترین انواع تجارت الکترونیکی جدید هستند که پیش تر، با این کیفیت امکان پذیر نبوده است.(واحدی فرد, 1394)

اعتماد اجتماعى[5]

اعتماد در قانون انگليسى – آمريكائى ارتباط بين اشخاص است در شرايطى كه يكى داراى قدرت و مديريت‏و دارايى و ديگرى خواهان بهره‏برى از اين امتيازات است.تردى گوير [6]اعتماد اجتماعى را پايه و اساس زندگى توأم با اخلاق – مسئوليت و نيكوئى مى‏داند ومعتقد است پيوندهاى اجتماعى در سايه اعتماد شكل گرفته و ساخته مى‏شود. اودر كتاب «اعتماد اجتماعى‏و ارتباطات انسانى» وجود و عدم وجود اعتماد را در مناسبات اجتماعى انسانها مطرح مى‏كند. او نقش اعتماد را در روابط بين پزشكان و بيماران و يا سياستمداران و نهادها مورد مطالعه قرار مى‏دهد. (اختر محققی, 1384)

فرانسيس فوكوياما اين نوع اعتماد ساختگى از نظر گويررا در تقسيم بندى منابع سرمايه اجتماعى دردسته منابع ساخته شده و عقلانى قرار مى‏دهد. «نهايى‏ترين شكل ساخت بندى عقلانى را دولت‏هاى‏كمونيستى نظير اتحاديه جماهير شوروى (سابق) و چين بر عهده داشتند … . بلشويك‏ها نه تنها اميدوار بودند كه نهادهاى رسمى سياسى و اقتصاى را جمع گرا كنند، بلكه علاوه بر آن مى‏خواستند يك انسان‏شورايى طراز نوين بيافرينند كه از منافع شخصى خودخواهانه تغيير مسير دهد و به سمت سعادت تمامى‏بشريت جهت يابد … . تجربه برنامه هفتاد ساله به اين عظيمى در زمينه سازندگى اجتماعى، با شكست كامل‏رو به رو شد و همه اين را مى‏دانند. ميلياردها روبل و سال ها نيروى انسانى براى ترویج و تبليغ و اجتماعى‏كردن سوگيرانه منجر به اين شد كه جمعيت خودخواه‏تر، در هم رفته‏تر و فردگراتر از دوره قبل از بلشويك‏ها شدند». (فوكوياما , 1379)

آنتونى گيدنز[7] اعتماد را «اتكاء يا اطمينان به نوعى كيفيت يا صفت يك شخص – چيز يا اطمينان به ‏حقيقت يك گفته است» (گيدنز , 1377)

گيدنز در تفسيرى كه از دنياى مدرن دارد جايگاه خاصى رابراى اعتماد قايل است شايد بتوان گفت او در بين انديشمندان اجتماعى – سياسى مشخص‏ترين فردى‏است كه با صراحت حركت به سوى توسعه را از منظراعتماد مى‏نگرد. او شكل اعتماد در جوامع مدرن رامتفاوت از جوامع پيش از مدرن مى‏داند و «اعتماد فعال» را معرفى مى‏كند. چرا كه به طور مثال در جهان‏قديم فقط حدود سى سال پيش اگر شما مرد يا زن بوديد نقش‏هاى معينى را در جامعه داشتيد كه رابطه شما را تثبيت مى‏كردند و اين رابطه‏ها بر مبناى همان نهادهاى از پيش مستقر بنا مى‏شد. اما اكنون بايد روابط را بر مبناى ارتباط ساخت. يعنى بايد اعتماد ديگرى را جلب كرد.

همبستگى اجتماعى

همبستگى اجتماعى در زبان لاتین معادل social solidarity به کار رفته است. و در لغت به معناى وحدت، وفاق و وفادارى است که ناشى از علایق، احساسات، همدلى و کنش هاى مشترک است. در مورد همبستگى اجتماعى تعاریف مختلفى ارائه شده است، از جمله:احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که از آگاهى و اراده برخوردار باشند و شامل پیوندهاى انسانى و برادرى بین انسانها به طور کلى و حتى وابستگى متقابل حیات و منافع آنها باشد… به زبان جامعه شناختى همبستگى پدیده اى را مى رساند که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته اند و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند. (نصرآبادی)

مشارکت عمومى

درخصوص مشارکت تعریفهاى متعددى ارائه شده است از جمله:مشارکت عبارت است از قبول همکارى آگاهانه و از روى میل و اراده براى رسیدن به یک هدف خاص. به عبارتى دیگر شرکت همراه با اختیار در یک عمل جمعى توأم با تعهد با مسئولیت برمبناى استفاده از اطلاعات و فرصت ها مى باشد.آگوست کنت، جامعه شناس فرانسوى، ملاک شکل گیرى وفاق و همبستگى اجتماعى را بر توافق اذهان آدمیان مى داند و معتقد است که جامعه به وجود نمى آید، مگر آنکه اعضاى آن اعتقادات واحدى داشته باشند. افکار بر جهان حکومت مى کند و جهان را دگرگون مى سازد. به بیان دیگر، همه دستگاههاى اجتماعى براساس عقاید بنا شده اند و بحران هاى سیاسى جوامع امروزى ناشى از هرج و مرج فکرى آدمیان است.امیل دورکیم جامعه شناس دیگر فرانسوى نیز معتقد است که همبستگى اجتماعى و وفاق ملى براساس ارزش ها و قواعد اخلاقى و پذیرش این ارزش ها از جانب اکثریت افراد جامعه صورت مى گیرد و نقش کم رنگ مذهب در جامعه و فردگرایى در جوامع جدید، آفت بزرگ وفاق اجتماعى است. (نصرآبادی)

روش پژوهش

در اين تحقیق به اقتضاي موضوع و با توجه به امكانات پژوهش روش پيمايش به منزله مناسب ترين و روش اصلي پژوهش و روش اسنادي نيز مكمل مراحل مختلف پژوهش خواهد بود.

هر روش پژوهش اگر بدرستي و با آموزش كافي كه از قبل در نظر گرفته شده بكار گرفته شود، توانايي پرداختن و شكافتن موضوع را بدرستي خواهد داشت. اساساْ آنطور كه ماكس وبر نيز بر آن تاكيد دارد موضوع پژوهش تعيين‌كننده روش پژوهش خواهد بود.

روش پژوهش تعيين‌كننده تكنيك (فن) بكار رفته در كسب اطلاعات است. از آنجا كه اطلاعات مورد نياز پژوهش هم در بعد نظري است و هم در بعد جامعه آماري، لذا فن اصلي پژوهش پرسشنامه و مصاحبه و فن تكميلي كتابخانه‌اي است.همچنين در اكثر پژوهش‌های در زمينه سرمايه اجتماعي از فن پرسشنامه استفاده گرديده همانند پژوهش‌های بانك جهاني كه به صورت پرسشنامه‌اي مفصل تهيه گرديده بود.در اين پژوهش پس از بررسي و بهره‌گيري از پرسشنامه‌هاي تدوین شده در اين زمينه، پرسشنامه‌اي تهيه و در آن انواع پرسشهای باز و بسته بر اساس نياز و با توجه به اهداف و فرضيات پژوهش آورده شده است

ابزار تحقیق

از آنجا كه اطلاعات مورد نياز پژوهش با توجه به تعاریف عملیاتی تحقیق هم در بعد نظري است و هم در بعد جامعه آماري، لذا ابزار اصلي پژوهش پرسشنامه است. ابزار این پژوهش یک پرسشنامه بر اساس تحقیقات پیشین پژوهشگر و شامل 60 گویه است

ویژگی‌های جمعیت آماري تحقیق

در این تحقیق جمعيت آماري شهروندان بزرگسال19 تا 65 سال  شهر تهران می‌باشند که حجم نمونه 210 نفر می‌باشد نوع نمونه گیری اتفاقی می باشد که بصورت تصادفی در  مناطق مختلف  شهر از حیث شمال ، مرکز و جنوب در خیابانها مراکز خرید و رفت و آمد انتخاب شده اند.

روش‌هاي آماري پژوهش

پس از بررسي روش‌هاي آماري و با توجه به موضوع و فرضيات و چارچوب تئوريك پژوهش نوبت به ارائه روش‌هاي آماري است. اين پژوهش براي شناخت نظرات پاسخگويان ملزم به استفاده از جداول توزيع فراون، ضرايب همبستگي، آزمون پیرسون براي توضيح و تفسير داده‌ها بوده است.

اعتبار و پايائي پژوهش

اعتبار و پايائي پژوهش از ابزارهاي مهم و حياتي هر پژوهش به حساب مي‌آيند. كه به كمك آنها مي‌توان به نتايج بدست آمده از پژوهش اعتماد كرد.بوسيله اعتبار پژوهش مي‌توان به نتيجه بدست آمده از پژوهش اطمينان كرد.

اعتبار محتوا

اعتبار محتوا به معناي استفاده از ابزارهاي سنجش معتبر در ساير پژوهش‌های مشابه است. در پژوهش حاضر نيز با استفاده و مورد توجه قرار دادن پژوهش‌های پيشين سعي گرديده است اعتبار محتوايي پژوهش حاضر حفظ گردد.

پايائي پژوهش

براي محاسبه پاياني پژوهش روش‌هاي مختلفي وجود دارد.  در پژوهش حاضر پايائي پژوهش به روش آلفاي كرنباخ صورت گرفته است. مناسب‌ترين روش براي سنجش روايي طيف ليكرت آلفا است كه مبتني بر ماتريس همبستگي بين‌گويه‌اي است.

جدول 5: ضريب آلفاي كرونباخ گویه های پژوهش

آلفاي كرنباخ گویه های پژوهش
0.80 فعالیت های خیریه (میزان آگاهی)
0.82 فعالیت های خیریه (میزان پذیرش)
0.76 فعالیت های خیریه ( اجرا)

آلفاي كرونباخ بين صفر و يك در نوسان است و هرچقدر به يك نزديكتر باشد نشانه اعتبار بالاتر آن است  و هر چقدر به صفر نزديك باشد دليل بر كم بودن اعتبار آن است و ضريب آلفای قابل‌قبول براي يك طيف آن است كه بالاي 70 % باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاى كرونباخ در دو مرحله صورت گرفت.

بحث و نتیجه گیری

فرضيه اول : بین استفاده از شبکه های اجتماعی  و فعالیتهای خیریه (میزان آگاهی) ارتباط وجود دارد.

  فعالیتهای خیریه (میزان آگاهی) استفاده از شبکه های اجتماعی
فعالیتهای خیریه (میزان آگاهی) پیرسون 1 .823
سطح معناداری   .000
تعداد 210 210
استفاده از شبکه های اجتماعی پیرسون .823 1
سطح معناداری .000  
تعداد 210 210

برای بررسی نتیجه فرضیه فوق با توجه به اینکه متغیر وابسته فعالیتهای خیریه (میزان آگاهی) در سطح شبه‌فاصله‌ای و متغیر مستقل استفاده از شبکه های اجتماعی در سطح شبه‌فاصله‌ای می‌باشد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می‌باشد.

نتایج بدست آمده از جدول بالا  sig=0.00 بیانگر این مطلب می باشد که بین دو متغییر رابطه وجود دارد همچنین میزان r=0.823  با توجه به مثبت بودن آن نشانگر آن است که تغییرات در هر دو متغیر بطور هم جهت اتفاق می‌افتدو می‌توان نتیجه گرفت که این رابطه در سطح 99 درصد دارای اعتبار است.

فرضيه دوم : بین استفاده از شبکه های اجتماعی  و فعالیتهای خیریه (میزان پذیرش) ارتباط وجود دارد.

  فعالیتهای خیریه (میزان پذیرش) استفاده از شبکه های اجتماعی
فعالیتهای خیریه (میزان پذیرش) پیرسون 1 .801
سطح معناداری   .000
تعداد 210 210
استفاده از شبکه های اجتماعی پیرسون .801 1
سطح معناداری .000  
تعداد 210 210

برای بررسی نتیجه فرضیه فوق با توجه به اینکه متغیر وابسته فعالیتهای خیریه (میزان پذیرش) در سطح شبه‌فاصله‌ای و متغیر مستقل استفاده از شبکه های اجتماعی در سطح شبه‌فاصله‌ای می‌باشد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می‌باشد.

نتایج بدست آمده از جدول بالا  sig=0.00 بیانگر این مطلب می باشد که بین دو متغییر رابطه وجود دارد همچنین میزان r=0.801  با توجه به مثبت بودن آن نشانگر آن است که تغییرات در هر دو متغیر بطور هم جهت اتفاق می‌افتدو می‌توان نتیجه گرفت که این رابطه در سطح 99 درصد دارای اعتبار است.

فرضيه سوم : بین استفاده از شبکه های اجتماعی  و فعالیتهای خیریه (میزان اجرا) ارتباط وجود دارد.

  فعالیتهای خیریه (میزان آگاهی) استفاده از شبکه های اجتماعی
فعالیتهای خیریه (میزان اجرا) پیرسون 1 .73
سطح معناداری   .01
تعداد 210 210
استفاده از شبکه های اجتماعی پیرسون .73 1
سطح معناداری .01  
تعداد 210 210

برای بررسی نتیجه فرضیه فوق با توجه به اینکه متغیر وابسته فعالیتهای خیریه (میزان اجرا) در سطح شبه‌فاصله‌ای و متغیر مستقل استفاده از شبکه های اجتماعی در سطح شبه‌فاصله‌ای می‌باشد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می‌باشد.

نتایج بدست آمده از جدول بالا  sig=0.01 بیانگر این مطلب می باشد که بین دو متغییر رابطه وجود دارد همچنین میزان r=0.73  با توجه به مثبت بودن آن نشانگر آن است که تغییرات در هر دو متغیر بطور هم جهت اتفاق می‌افتدو می‌توان نتیجه گرفت که این رابطه در سطح 99 درصد دارای اعتبار است.

پیشنهادات

شبکه های اجتماعی با توجه به بستر گسترده و همگیر خود می توانند کمک زیادی در جلب مشارکتهای مردمی در سطوح مختلف داشته باشند.

1- دریافت کمکهای مالی

دریافت کمکهای مالی از مهمترین الویتهای موسسات خیریه است این کمکها می تواند از طریق گستره شبکه های اجتماعی صورت بگیرد. یک تحقیق در Ipsos نشان داده 22درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی درصورتی که دوستی را در صفحه فیس‌بوک یا توییتر یک برند ببینند بیشتر احتمال دارد از آن خرید کنند. شبکه اجتماعی روی تصمیمات برای خرید تاثیر می‌گذارد و خیریه‌ها می‌توانند از این خاصیت برای جمع‌آوری کمک‌های مالی استفاده کنند.

2- دریافت مشاوره های حرفه ای

استفاده از تخصص افراد همواره در هر سازمانی مورد نیاز است سازمانها و موسسات خیریه با ارتباط گیری در شبکه های متخصصین می توانند با آنها ارتباط برقرار کرده و از کمکهای آنها بهره ببرند

5- دریافت کمک در حوزه تبلیغی و اطلاع رسانی

بسیاری از نشریات و سایتهای خبری بخشی از فضای خود را به تبلیغات رایگان در حوزه خیر جمعی اختصاص می دهند موسسات خیریه می توانند از امکانات این بخش تبلیغی استفاده نمایند.

6- دریافت کمک کننده های غیرنقدی

بسیاری از افراد لوازمی دارند که دیگر به کار آنها نمی آید موسسات خیریه با درخواست نیاز در شبکه های اجتماعی می توانند آنها را درخواست نمایند تا به نیازمندان برسانند.

منابع

آنتونى گيدنز . (1377). پيامدهاى مدرنيته. (محسن ثلاثى، المترجمون) تهران: نشر مركز.

رکورداری کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی موبایلی. (10 3, 1394). تم الاسترداد من روزنامه همشهری: http://hamshahrionline.ir/details/296783

سعید واحدی فرد. (1394). شبکه های اجتماعی؛ قابلیت ها و تهدید ها. فصلنامه ره آورد نور(شماره 42)، 6.

شبکه اجتماعی. (1395). تم الاسترداد من متمم: http://motamem.org/?p=12271

شبکه های اجتماعی اینترنتی. (1389 ). معارف .

صدیقی ارفعی، فریبرز و همکاران. (1391). وقف آسیب ها، چالش ها و راهکارها. دانشگاه کاشان.

علی باقی نصرآبادی. (بلا تاريخ). همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی.

فرانسيس فوكوياما . (1379). پايان نظم ، سرمايه اجتماعى و حفظ آن. ( غلامعباس توسلى، المترجمون) تهران: نشرجامعه ايرانيان.

محمدحسن امیرتیموری. (1377). رسانه های آموزشی. شیراز: ساسان.

مهدی محسنیان راد. (1380). ارتباط شناسی. تهران: سروش.

مهدی اختر محققی. (بهمن, 1384). اندازه گیری سرمایه اجتماعی. حدیث زندگی.

مهدي اخترمحققي ، فريدون كامران ، و مجيد كفاشي . (1391). تاثير مطبوعات بر وضعيت سرمايه اجتماعي جوانان شهر تهران (با تاكيد بر اعتماد اجتماعي). پژوهش اجتماعي ، 141-160.

 

 

 

 

[1] Sandi Maid

[2] Social networking services

[3] Digital social networking services

[4] Bares A. .J

[5] Social Trost

[6] Trudy Govier

[7] Anthony Giddens

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *