بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی به کمک رسانه‌های اجتماعی در مؤسسات خیریه

 نسیم غنبر طهرانی1، فاطمه مبشر راد2*

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران،

*2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی تهران، نویسنده مسئول مکاتبات: fateme.mobasher.7190@gmail.com

چکیده:

سازمان‌های خیریه مردم‌نهاد به سبب عملکرد مستقلی که دارند نیازمند کسب درامد وجمع آوری اعانات برای تحقق اهداف و چشم‌اندازهای موسسه خود می‌باشند. یکی از این راه‌ها تأمین مالی جمعی است. تأمین مالی جمعی (مدل اهدا) روشی است که در آن با اکتفا به بسترهای اینترنتی به معرفی پروژه پرداخته و جمع‌آوری مقادیر پول‌های کم از تعداد زیادی از افراد جامعه درزمانی مشخص، میزان بودجه موردنیاز پروژه را تأمین می‌کند. امروزه با توجه به پیشرفت فناوری و جامعه بشری در کاربرد زمینه‌های اینترنتی و گستردگی بهره‌مندی از رسانه‌های اجتماعی، پیاده‌سازی این روش نیازمند در نظر داشتن نکات کلیدی مختص به خود است که می‌تواند در موفقیت و یا شکست استفاده از این روش بسیار تأثیرگذار باشد. بدین منظور مطالعه تجربیات مؤسسات خیریه در کاربرد این روش و دستیابی به این نکات کلیدی با توجه به سیر سرعت پیشرفت فناوری احساس می‌شود. هدف این مقاله یافتن نکات تأثیرگذار بر موفقیت و یا شکست استفاده از این روش به کمک رسانه‌های اجتماعی در مؤسسات خیریه به روش تئوری داده بنیاد است.

کلمات کلیدی:

تأمین مالی جمع؛ مدل اهدای تأمین مالی جمعی؛ رسانه‌های اجتماعی؛ خیریه؛ تئوری داده بنیاد

مقدمه

سازمان مردم‌نهاد و یا به‌اختصار سمن و معادل انگلیسی non-government organization(NGO) به سازمانی اطلاق می‌شود که باشخصیت حقوقی مستقل،  غیردولتی،  غیرانتفاعی،  غیرسیاسی، برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی،  اجتماعی،  مذهبی و بشردوستانه و بر اساس قانون‎مندی و اساسنامه‎ای  ‏مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین‎نامه‎های اجرایی آن فعالیت می‎کند Stone,2004,p55)). این سازمان‌ها، طیف گسترده‌ای از مسائل پیش روی انسان امروزی را به‌منظور بهبود امور و ایجاد پیشرفتی هرچند کوچک در آن پوشش می‌دهند. مسائل مختلفی چون آموزش در سطوح مختلف، مسائل دینی، مذهبی، فرهنگی، هنری، محیط زیست، مبارزه با فقر و اعتیاد و… .

سازمان‌های خیریه مردم‌نهاد به سبب عملکرد مستقلی که دارند نیازمند کسب درامد وجمع آوری اعانات برای تحقق اهداف و چشم‌اندازهای موسسه خود می‌باشند. طبق مصوبه مجلس درماده ۱۵ بررسی طرح تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد به تاریخ فروردین ۹۰، منابع مالی این سازمان‌ها عبارتنداز:

الف: هدیه، اعانه و حبه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و داخلی و خارجی با رعایت ماده ۱۲ این قانون

ب: وقف

ج: وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام‌شده در چارچوب این قانون

د: حق عضویت در سازمان مردم‌نهاد

ه: اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

مورد اول که از آن با عنوان جمع‌آوری اعانات نام‌برده می‌شود، در هر سمن با توجه به نوع نیاز خود و خلاقیت موجود در اعضا و دیگر مسائل متفاوت است. ازجمله آن‌ها می‌توان به فروش محصولات و تولیدات مددجویان، بازارچه‌های خیریه مختلف، برگزاری جشن و پخش فیلم و موسیقی، تأمین مالی جمعی و… اشاره نمود.

تأمین مالی جمعي از طريق اعلام عمومي و دعوت از گروه بزرگي از مردم در جهت مشارکت در تأمین سرمايه يک پروژه يا رويداد به‌خصوص ممکن می‌شود (عباسی،1392، ص 397). مفهوم اصلی و هدف ابتدایی گسترش تأمین مالی جمعی در سراسر جهان، در حمایت ازنوآوری و ارائه راهکاری برای جمع‌آوری سرمایه اولیه کارآفرینان، اشتغال‌زایی و توسعه خلاصه می‌گردد.

در روش تأمین مالی جمعی (مدل اهدا) مشارکت‌کنندگان هیچ‌گونه انتظاري در قبال حمايت مالي ارائه‌شده ندارند. اين شيوه تفاوتي با خيرات يا گل‌ریزان در فرهنگ ايران ندارد. فرد اهداکننده به صحت عمل باور قلبي داشته و آن را داراي سودمندي اجتماعي می‌داند. این مدل که معمولاً در تأمین مالي نهادهاي مدني و خیریه‌ها استفاده می‌شود. (گزارش معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی، 1393، ص 4) باوجود بستر اینترنت و رسانه‌های اجتماعی می‌تواند بسیار پرکاربرد باشد.

آغاز دوره بلوغ تأمین مالي جمعي درنتیجه بهره‌گیری از پتانسيل شبکه اينترنت و ارتباطات آنلاين بود كه سبب ايجاد شتاب فزاینده‌ای در تکامل آن شد. اين شيوه از تأمین مالي به‌سرعت در حال گسترش است به‌نحوی‌که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ ميزان سرمایه‌گذاری‌های شکل‌گرفته با اين روش با نرخ سالانه معادل ۱۷۹% افزایش‌یافته است. در سال ۲۰۱۳، بيش از ۵۰۰ واسطه اينترنتي (درگاه) تأمین مالي جمعی در سراسر جهان وجود داشته است. (گزارش معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی،1393، ص 5)

رسانه‌ی اجتماعی کاربرد تکنولوژی متحرک وب پایه برای تبدیل ارتباطات به دیالوگی دوسویه است. برخلاف رسانه‌های جمعی مانند تلویزیون که ارتباط یک‌طرفه دارند. رسانه‌های اجتماعی که از تکنیک‌های ارتباطی بسیار در دسترس و گسترش‌پذیر (scalable) استفاده می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی به‌نوعی استراتژی تولید محتوای دوطرفه هستند و شبکه‌های اجتماعی ابزار آن؛ که البته امروزه با پیشرفت شبکه‌ها به‌مانند گوگل پلاس تفکیک مرز دقیق بین این دو کار دشواری است. ازجمله ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی گفتگوی دوطرفه و فعال کردن همکاری است. از سویی تولید محتوا در آن رایگان بوده (جواد افتاده، ۱۳۸۹، ص 130) که سبب رشد سریع مخاطبین آن می‌گردد. این عامل می‌تواند فرصت مناسبی برای سازمان‌ها به سبب بهره‌مندی و ارتباط با مخاطبین خود و افزایش اعتبار باشد.

اگرچه تأمین مالی جمعی مفهوم جدید و پرکاربردی است، اما از گذشته‌های دور در ایران به شیوه گل‌ریزان مطرح بوده و کمتر کسی است که از موفقیت این کار خیر آگاهی نداشته باشد. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی، پیاده‌سازی آن به کمک رسانه‌های اجتماعی بسیار آسان انجام می‌پذیرد. نکات کلیدی مورداستفاده از رسانه‌های اجتماعی در مؤسسات خیریه برای استفاده از این روش می‌تواند، سبب موفقیت آن شود.

با توجه به مکتوب نبودن همه تجربیات مؤسسات و در دسترس و همگانی نبودن آن‌ها و با در نظر گرفتن این موضوع مهم که بهره‌مندی از روش تأمین مالی جمعی می‌تواند خرد جمعی را لازمه رسیدن به اهداف نمایدو وجود پتانسیل بالای نوع‌دوستی مردم ایران و این نکته مهم که هنوز بسیاری از سمن‌ها بدون استفاده از رسانه‌های اجتماعی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ دغدغه‌ی بهره‌مندی صحیح از پتانسیل‌های بالقوه رسانه‌های اجتماعی در خصوص کمک‌های مردمی برای خیریه‌ها، مسئله‌ی پررنگی است. لذا بامطالعه و بررسی تجربیات و استخراج عوامل کلیدی موفقیت و یا شکست این روش با کمک رسانه‌های اجتماعی می‌تواند در این راستا مؤثر واقع شود.

  1. مرور ادبیات

این مفهوم اولین بار توسط جف هاو (Jeff Howe) در سال 2008 در کتاب جمع سپاری (crowdsourcing) مطرح شد. بر اساس اصل «خرد جمعی بر خرد باهوش‌ترین فرد و یا افراد آن جمع برتری دارد.» در این روش برخلاف سازوکارهای رایج که وظایف به افراد، کارمندان ویا پیمانکار سپرده می‌شود؛ انجام کار را به جمعیت کثیری از افراد واگذار می‌کند. پاسخ‌دهندگان (جمعیت) با فرض اینکه ممکن است نسبت به یکدیگر عملکردی موازی داشته باشند، به رقابت با یکدیگر پرداخته و درنهایت جمع سپار (crowd sourcer) به برترین عملکرد پاداش می‌دهد. تأمین مالی جمعی نیز گونه‌ای از جمع سپاری در حوزه تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا است که بر اساس فراخوان باز و جمعیت به شیوه خرد جمعی عمل می‌کند. (دفتر توسعه کارآفرینی، 1393، ص 7)

  1. پیشینه نظری

تأمین مالی جمعی (crowd funding) از دو واژه crowd به معنای مردم و funding به معنای تأمین سرمایه تشکیل‌شده است. درواقع روشی است جهت تجمیع منابع به‌صورت گروهی برای تأمین مالی پروژه‌های خیریه، اجتماعی، هنری، کارآفرینی و امثال آن؛ با استفاده از ابزار کمپین (اطلاع‌رسانی و ارتباطات شبکه‌ای در فضای مجازی) و کسب درامد از طریق کارمزد و خدمات تسهیلگری باهدف حمایت از فعالیت هنرمندان، کارآفرینان و نیازمندان و توسعه اشتغال. (ظریفیان،95)

مولیک (mollick,2013,p2) درسال 2013 تعریفی از تأمین مالی جمعی ارائه داد؛ مانند هر صنعت نوظهور دیگر، مفاهیم رایج و دانشگاهی تأمین مالی جمعی در حال تغییر مداوم و تکامل است و این تعاریف به‌صورت قراردادی و محدود می‌باشند. لامبرت وهمکاران (Lambert,2010,p3) تأمین مالی جمعی را به‌عنوان یک فراخوان باز برای جذب کمک‌های مالی تعریف می‌کنند که درازای دریافت وام یا اهدا توسط کارآفرین، خدمات، محصولات و حق انتخاب پروژه سرمایه‌گذاری شده به سرمایه‌گذار داده می‌شود. ووربراک (voorbraak,2011,p2) تأمین مالی جمعی را فرایندی می‌داند که یک وجه آن درخواست و دریافت پول است و وجه دیگر آن ارزشی است که اجتماع درازای انتظارات مادی و غیرمادی‌شان از سرمایه‌گذاری، آن را ایجاد می‌کنند. دکاتالینی و گلدفارب (Goldfarb,et al,2011,p6) تعریف تأمین مالی جمعی را از طریق بستری مجازی و با حذف فواصل جغرافیایی بین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به جذب سرمایه برای پروژه‌ها و ایده‌های خود بیان داشته‌اند. وود و ولونینو (wood,et al,2012,p3) این روش را یکی از جدیدترین کارکردهای کسب‌وکار الکترونیکی دانسته و در حالت کلی به فرآیند تأمین مالی از عموم مردم جامعه برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا انجام پروژه یا استفاده از واسطه وب اطلاق کرده است.

در تعریفی دیگر تأمین مالی جمعي از طريق اعلام عمومي و دعوت از گروه بزرگي از مردم در جهت مشارکت در تأمین سرمايه يک پروژه يا رويداد به‌خصوص ممکن می‌شود (عباسی،1392، ص 397).

  1. تأمین مالی جمعی در جهان

پیش از ظهور عصر اینترنت، این روش از تأمین مالی را به قرن هفدهم میلادی و جانات سوییفت (Jonathan Swift) نسبت می‌دهند. او یک صندوق اعطای وام برای خانواده‌های کم درامد ایرلندی را تأسیس نمود.) حسینی وهمکاران،1393، ص 2). پس‌ازآن در قرن نوزدهم و بیستم گسترش تعاونی‌ها و ایجاد اجتماعاتی چون شورای محله از دیگر پیشتازان این امر بودند. سالهای پس‌ازآن نیز بر اساس جدول زیر قابل‌مشاهده است: (غفوری،94)

جدول 1-پیشینه تأمین مالی جمعی به تفکیک سال (غفوری،94)

سال کشور توضیحات
1885 دولت آمریکا درتامین بودجه ساخت مجسمه آزادی از طریق انتشار کمپین خود دریکی از روزنامه‌ها و دریافت کمک‌های کوچک از 160 هزار اهداکننده
1997 امریکا (بریتانیا) هواداران گروه موسیقی راک ماریلیون بدون دخالت خود گروه از طریق کمپین اینترنتی 60 هزار دلار جمع‌آوری نمودند.
2001 بریتانیا گروه موسیقی راک ماریلیون تاکنون از این روش برای تولید و انتشار آلبوم‌هایش استفاده می‌کند.
1997 امریکا (صنعت فیلم‌سازی) مارک تاپیو کینز برای اتمام ساخت فیلم «خبرنگاران خارجی» با کمبود بودجه مواجه شد و از طریق ایجاد یک وب‌سایت برای فیلم خود توانست در طول یک سال 125 هزار دلار به‌عنوان هدیه و یا سرمایه‌گذاری تأمین کند.
2001 هلند اولین شرکت نرم‌افزاری مبلغ 100 هزار دلار برای تولید نرم افزار سه‌بعدی گرافیکی خود جمع‌آوری نمود و پس از اتمام کمپین نرم‌افزار را به‌صورت رایگان در اختیار عموم قرارداد.
2006 اوت مایکل سالیوان شیوه امروزی کاربرد تأمین مالی جمعی برای پروژه از طریق تعداد زیادی از افراد را معرفی نمود
2001 امریکا افتتاح سایت ArtistShare  برای کمک به هنرمندان خلاق
2008 کالیفرنیا اریک شل وب‌سایتی تحت عنوان indiegogo برای جمع‌آوری کمک‌های مالی مردمی برای اهداف انسان‌دوستانه ایجاد نمود.
2009 نیویورک ایجاد وب‌سایتی با عنوان Kickstarter برای کمک به پروژه‌های خلاق و استارت‌آپ‌هایی با ایده‌های نوین
  1. تأمین مالی جمعی در ایران

مدل خیریه تأمین مالی جمعی شباهت زیادی به آیین گل‌ریزان دارد. در فرهنگ گل‌ریزان که بخشی از سنت‌های پهلوانی ایرانیان بوده، مردم سرمایه‌های خرد خود را برای تهیه جهیزیه، آزادی زندانی یا راه‌اندازی شغل برای یک نفر جمع می‌کردند. (زرندی،1394، ص 129) این آیین برای مصارف عمومی دیگر نیز استفاده می‌شده است تا حدی که شاه‌عباس برای ساخت سی‌وسه‌پل از مردم کمک گرفت و مبلغ موردنیاز برای ساخت این پل را جمع‌آوری کرد نمونه‌های دیگر کاربرد این روش در ایران از دیرباز، مشارکت مردم و یا اهالی محله در ساخت مساجد، حمام‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس و بناهای عمومی است. (غفوری،94). رشد این فرهنگ نیک در ایران در حال گسترش و پیشرفت است. برای مثال، انتشارات نوگام که از این روش به انتشار کتاب‌های فارسی با تلفیق روش‌های نشر الکترونیک و تأمین مالی جمعی می‌پردازد. امروزه بسیاری از هنرمندان ایرانی در زمینه‌های دیگر مثل موسیقی و عکاسی هم از این روش استفاده می‌کنند.

  1. روش پژوهش و تحلیل داده‌ها

این پژوهش به دنبال یافتن نکات کلیدی مؤثر بر روش تأمین مالی جمعی به کمک رسانه‌های اجتماعی برای خیریه‌ها است. بدین منظور از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده‌شده است. علت استفاده از روش کیفی در خصوص دست‌یابی به داده‌های اولیه، نبود پیشینه مطالعاتی مناسبی در این زمینه بوده است. با کمک این روش پژوهشگر این امکان را دارد که با استفاده از تجربیات افراد و مشاهدات ممکن در زمینه موردمطالعه خود، داده‌های صحیح و مبانی نظری را از ویژگی‌های کلی استخراج نماید. به عبارتی از داده‌های مشخص و تفصیلی (کلی)، تئوری به دست می‌آید.

در این روش ابتدا به مطالعه تفصیلی تجربیات و گزارش‌ها و اطلاعات موجود در این زمینه از خیریه‌های جهان پرداخته و پس از رسیدن به مرحله اشباع بر اساس روش تحقیق، داده‌ها طبقه‌بندی و کدگذاری شدند. مقوله‌ها پس از کدگذاری باز، در 31 مورد کدگذاری محوری شده و درنهایت در موارد نهایی با ارتباط و پیوند بین مقوله‌ها کدگذاری انتخابی شدند. سپس شاخص‌ها در پرسشنامه‌ای تبیین و به هدف صحت آزمایی توسط خبرگان مؤسسات خیریه ایرانی (کسانی که از این روش تأمین مالی بهره برده‌اند.) تکمیل شد.

پژوهش بر اساس نظریه داده بنیاد، به دنبال تولید فهمی از یک فرایند، می‌باشد. این فرایند، زنجیره‌ای از کنش‌ها و برهم‌کنش‌ها بین افراد و وقایع مربوط به یک موضوع است. (Creswell,2005,p404)

داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط پژوهشگر در این نظریه، برای تشریح فرایندها، شامل انواع بسیاری از داده‌های کیفی است، ازجمله مشاهدات، گفت‌وشنودها، مصاحبه‌ها، اسناد دولتی، خاطرات پاسخ‌دهندگان و مجلات، وتاملات شخصی خود پژوهشگر. (Creswell,2005,p 405). برخلاف نمونه‌برداری‌های انجام‌گرفته درروش های کمی، نمونه‌برداری نظری نمی‌تواند قبل از شروع مطالعه و نظریه‌پردازی داده بنیاد، برنامه‌ریزی شود و تصمیمات خاص نمونه‌برداری در خلال فرایند پژوهش شکل می‌گیرند.(strauss &corbin,1998,p192). کدگذاری، روشی است که در خلال آن، داده‌ها تجزیه، مفهوم‌سازی، و به شکل نظریه درمی‌آیند. (Fliek,1388,p108)  به‌منظور تحلیل این داده‌ها در این روش تحقیق، از سه روش کدگذاری استفاده می‌شود. کدگذاری باز، انتخابی و محوری.

  1. کدگذاری باز

روندخردکردن، مقایسه کردن، مفهوم‌پردازی کردن و مقوله پردازی کردن داده‌ها راکدگذاری بازمی‌گویند. (strauss&corbin,1998, p61)

خرد کردن بدین معناست که جمله، عبارت، مضمون و یا تصویری به چند عنصر محتوایی تقسیم شود به‌نوعی که هر عنصر نام اختصاصی خود را بگیرد. این مرحله اساس روش کدگذاری باز است.

مقایسه کردن فرایندی است که طی آن «دائماً» داده‌ها با مفاهیم و مقولات ایجادشده به هدف ارتباط میان مفاهیم و مقولات و شاخص‌های آن‌ها و داده‌های واقعی مورد مقایسه قرار می‌گیرد. این عمل مداوم با طرح سلسله سوالاتی نظیر چه چیز، چگونه، چه زمانی، کجا، با چه هدفی و…میسر می‌شود.

مفهوم‌پردازی، ایجاد واژه‌هایی برای نامیدن جداگانه وقایع، حوادث، رخدادها و پدیده‌هاست.

مقوله پردازی مرحله طبقه‌بندی مفاهیم است. مقوله‌ها در پی مقایسه مفاهیم و تشابه پدیده‌ها کشف می‌شوند و مفاهیم در مرحله‌ای بالاتر بانظمی دقیق‌تر دسته‌بندی می‌شوند و مقوله را می‌سازند. مقوله مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعی‌تر است.

در کدگذاری باز، متون موردمطالعه که می‌توانند یک جمله ویا یک بند و حتی صحبت‌های مصاحبه‌شوندگان باشند، به اجزای کوچک‌تری تقسیم‌شده و طی فرایند دائمی مقایسه، مفهوم‌پردازی و مقوله‌بندی می‌شوند. درنتیجه ایجاد نام برای پدیده‌ها در قالب مفاهیم، گام نخست تجزیه‌وتحلیل در کدگذاری باز محسوب می‌شود. این مفاهیم باید در عین نزدیک بودن به متن دارای سطحی از انتزاع نیز باشند. تا بتوانند چندین پدیده مشابه را شامل شوند. اهمیت این مرتبه از کدگذاری به‌قدری زیاد است که بازبینی چندباره و گاهی تغییر برخی مفاهیم را پیش از مرحله مقوله پردازی سبب می‌شود. این امر سبب تولید مفاهیم بسیاری می‌شود؛ (strauss&corbin,1998,Ps 48-50) در این مرحله محدودیتی برای تعداد مقوله‌ها و کدها موجود نیست.

  1. کدگذاری محوری

کدگذاری محوری، فرایند ربط دهی مقوله‌ها به زیر مقوله‌ها است. این کدگذاری به این دلیل «محوری» نامیده شده است که کدگذاری حول «محور» یک مقوله تحقق  می یاید.(strauss&corbin,1998,P49). در این مرحله، مقوله‌ها، ویژگی‌ها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز، تدوین‌شده و سر جای خود قرار می‌گیرد تا دانش فزاینده‌ای در مورد روابط ایجاد گردد. (Lee,2001,p 84). در این مرحله، پژوهشگر، یک مقوله مرحله کدگذاری باز را انتخاب و آن را در مرکز فرایندی که ر حال بررسی آن است، قرار می‌دهد و سپس، دیگر مقوله‌ها را به آن ربط می‌دهد. این روند در نمودار الگوی کدگذاری قابل‌مشاهده است.(strauss & corbin,1998,p 50)

مقوله
مقوله‌های حاصل از کدگذاری باز
الگوی کدگذاری محوری
شرایط علی
شرایط زمینه‌ای
شرایط مداخله‌گر
پدیده محوری
پیامد
راهبرد
مقوله
مقوله

شکل 1- کدگذاری نظریه‌پردازی داده بنیاد، از کدگذاری باز تا الگوی کدگذاری محوری (Creswell, 2005, p.401)

پدیده: ایده، حادثه یا رخدادی است که مفاهیم و مقوله هابرمحورآن ایجادمی شوند

راهبردهای کنش: دریک زمینه وباشرایط میانجی مشخص، مجموعه مشخصی ازراهبردهایااقدامات، امکان‌پذیرمی شود.

پیامدها: هر کنش و اقدامی، پیامدهایی دارد.(strauss & corbin, 1998, p52)

شرایط علی: مجموعه شرایطی است که سبب پیدایش پدیده می‌شود.

در این پژوهش بر اساس مطالعات عوامل علّی با توجه به نوع کدگذاری باز به‌قرار جدول 2 است.

شرایط زمینه‌ای: نشان‌دهنده شرایط ویژه‌ای است که پدیده در آن قرارداد. زمینه شامل خصایص مقوله (پدیده) نیزمی شود. نتایج در جدول شماره 3 در ادامه موجود است.

جدول 2- کدگذاری باز و محوری بر اساس شرایط علّی

کدگذاری باز مقوله
با توجه به آمار به دنبال بیشترین گروه سنی مخاطب خیریه‌ها برای جذب به سمن خود باشیم نوع خیریه
حتماً ببینید کدام رسانه  مناسب نوع سمن شما می‌باشد
اگر صفحه اجتماعی موردنظر در راستای چشم‌اندازهای استراتژی موسسه شما نیست برای مثال موسسه به‌منظور جذب افراد متخصص علمی جوان برای کار خود است. و این افراد اصلاً از فیس‌بوک استفاده نمی‌کنند و فقط روزانه از توییتر بهره‌مند‌می شوند. باید صفحه فیس‌بوک را کنار و صفحه توییتر موسسه را فعال کنیم.
استراتژی کاری خود در خصوص بهره‌مندی از رسانه‌ی مناسب سمن را حتماً بر کاغذ بیاورید
ثبت میزان دریافتی‌ها و عدم دریافتی‌ها بخش مالی
آگاهی از میزان بودجه در دسترس به‌صورت آنلاین
تهیه برنامه اکسل مالی برای پرداخت‌های مالی ماهانه
استراتژی محتوای اجتماعی و تلفن همراه استراتژی پیشروی سمن
نوشتن طرح استراتژیک برای جمع‌آوری اعانات از طریق تلفن همراه
تهیه اهداف و موارد عملیاتی متناسب یااموراستراتژیکی سمن
اگر  ریتوییت ها به‌ندرت است و اصلاً به‌روز و روزانه نیست. توییتر شما دچار مشکل شده است واکنش به رسانه‌ها
به‌طور ماهانه به رفع خطاها و باگ‌های صفحات خود بپردازید
اگر صفحه اجتماعی به‌قدری بزرگ‌شده که توانایی پاسخگویی به همه فالوور ها نیست؛ باید از صفحات اجتماعی دیگر رسانه‌ها بهره‌مند شد.
اگر در پبنترست خود تنها پشت سرهم پست می‌گذارید و توجهی به واکنش‌ها ندارید. درصدد رفع ان برایید
مشکل وبلاگ:  وبلاگ شما شامل مواردی مثل دکمه پرداخت اکنون و یا عضو خبرنامه الکترونیکی شدن را ندارد.
لازم است تمامی کارکنان با رسانه‌های اجتماعی  در ارتباط باشند و هریک بخشی از آن را انجام ‌دهند آموزش کارکنان در رسانه‌ها
اطمینان ازینکه همه کارکنان پروفایل لینکداین خودرا حداکثر نموده‌اند
همیشه یک تیم باشید و حتی اگر یک سازمان کوچک هم هستید تیمی کار و فعالیت داشته باشید.
درک صحیح تک‌تک کارکنان از رسانه اجتماعی
فقط به سمن‌ها اکتفا نکنید از سایر رسانه‌ها هم ایده بگیرید روش‌های خلاقانه
       مطالعه و تقلید و جمع‌آوری برنامه‌ها و کارهای کمپین‌ها و جمع‌آوری اعانات مؤسسات بزرگ موفق برای موسسه خود.
حتماً با سایت خیریه‌های مشابه خود در ارتباط باشید
در گزارش خود از مدیر برای کمک و تعیین  بودجه و وقت و نیرو برای رسانه‌ها  کمک بخواهید هزینه نمودن برای رسانه‌ها
هزینه نمودن برای زیباسازی و جذابیت رسانه امری مهم است
حمایت مالی اولیه از کار پیش از شروع کرادفاندینگ
داستان باید تأثیرگذار و برانگیزاننده احساسات باشد نه به‌نحوی‌که تنها القاکننده احساس‌های منفی باشد و ناراحتی را به دنبال بیاورد داستان‌نویسی
مطالب را خلاصه بنویسید
در رسانه‌ها بالای هر داستان دکمه پرداخت اکنون و در پایان داستان با سه عکس که نشان از داستان هم داشته باشند دکمه‌های پرداخت اکنون ، عضو داوطلب و اشتراک‌گذاری قرارداده شود.
بیان داستان خود برای کرادفاندینگ به روش خلاق باشد
استفاده از هشتک رویداد خیریه در تمامی پست‌ها فراموش نشود هشتک گذاری‌ها
می‌توان از خیرین خواست پس از انجام کار خیر خود عکس تهیه و آن را یا برای ما به‌منظور اشتراک در صفحه بفرستند یا خود با هشتک و یا تگ کردن صفحه ما آن را در صفحه خود به اشتراک بگذارند
از هشتک‌های معروف خیریه‌های مرتبط با خود بهره ببرید یا خودتان یک کلمه برای هشتک بسازیدکه سعی کنید کلمه‌تان نشان از برند شما باشد معنا داشته باشد و پرکاربرد باشد
ایجاد صفحه‌ای به‌منظور کمپین خود در وب‌سایت خود و مشخص نمودن آن صفحه با هشتک‌های خاص که به آن روز اشاره می‌کند. موضوع کمپین
زمانی که کمپین برای جمع‌آوری پول برای موضوع مشخصی است نباید از کل فرایند و کل موسسه عکس دران آپلود شود و بلکه باید مانور تنها روی موضوع موردنظر باشد
کمپین باید با برنامه‌ریزی کامل باشد و نباید بسیار طولانی‌مدت به طول بیانجامد.
در لینکداین بهتراست پروفایل سازمان به‌طور خاص پیگیری شود و اطلاعات کامل از سازمان به همراه لوگو دران موجود باشد معرفی صحیح سمن در رسانه‌ها
لینک پیج خود، سایت خودویا صفحه پرداخت کمک را در همه عکس‌ها و کامنت هر پست قرار دهید و ان را مختص به بیو (پروفایل معرفی اولیه) نکنید
عدم وجود خلاصه مشخصات خود در بیوی سمن یوتیوب اشتباه است
در همه رسانه‌های خود حتماً هدف خود از تأسیس و داستان سمن خود را بیان کند.
در موبایل سایتها به لب مطلب و خلاصه مطالب داستان‌های سمن خود اشاره‌کنید که وقت کمی برای خواندن بگیرند.
دراخر هفته‌ها نیز پست آپلود کنید. نظام‌مندی پست گذاری
اولویت بندی تصاویر و نقل‌قول‌ها و طنزهارارعایت کنید.
مراقب پست‌هایی که خودکار از یک رسانه در رسانه‌های دیگر خود کپی میکنید، باشید
برای ابدیت پستهای خود از قاعده خاصی بهره مند شوید
امکان اشتراک پست‌ها را بگذارید تا ببینید کدام پست و یا متن جذابیت بیشتری دارد اشتراک‌گذاری‌ها
ایجاد گزینه به اشتراک‌گذاری وب‌سایت و قابلیت نظر دهی
به مهمانان وبلاگ خود نیز(و نه‌فقط عضوهای وبلاگ) اجازه دهید که تجربیات شمارا اشتراک بگذارند
مطمئن شوید عکس‌ها قابلیت اشتراک‌گذاری را پس از آپلود شما دارند.
ارتقای صفحه خود برای آمدن در اولین لیست جستجوها در فیس‌بوک تبلیغات سمن از طریق رسانه‌ها
در تمامی صفحات تمامی رسانه‌های خود، از سایر رسانه‌های خود تبلیغ کنید
لینکداین به‌مانند سایر رسانه‌ها زودبازده نیست استفاده صحیح از رسانه‌ها (دانش رسانه )
فواید استفاده از کدهای QR در جمع‌آوری اعانات و جذب سرمایه‌گذار است.
درپینترست موضوع خود رامشخص بنماید و توصیف کنید و بسازید
برای قراردادن عکس‌های خود در اینستاگرام از فیلترهای متفاوت از حالت عادی استفاده کنید
به حداکثر رساندن عناوین، کانال و ویدئوها برای SEO اگاه باشید.
اکثر ارتباطات برشاخه موبایل و رسانه ست. دانستن این دو هنر و علم است
گوگل پلاس صفحاتی راکه به نام تجاری تبدیل‌شده‌اند به‌عنوان اسپمر حذف می‌کند.نام پروفایل صفحه نباید بانام تجاری سمن یکی باشد.
در 96 درصد موارد ایمیل تشکر اولیه خوشامدگویی موجود نبود. نوع تشکر متناسب با تکنولوژی روز
پس از پایان کمپین از همه تشکر نموده، به شرکت‌کنندگان ایمیل تشکر بدهید در صفحات اجتماعی خود در سه تا چهار زمان متفاوت از روز با تشکرهای مشخص و متفاوت چندین باز از همه بالاخص کمک‌کنندگان و خیرین و داوطلبان تشکر کنید.
پیغام‌ها و پیام‌های شخصی‌سازی برای خیرین به نحوه‌ی ارسال نامه تشکر و یا هدیه‌ای کوچک و یا ایمیلی مختص فرد سبب بیشترین جذب به سمن می‌شود
رسید پرداخت و تشکر و قدر درانی را حتماً برای هر پرداخت‌کننده ارسال کنید
تشکرها و قدردانی‌های خود را برای افراد خیر بجای نامه‌های الکترونیکی خودکاری که ارسال می‌شود توسط مدیر به‌صورت دستی بنویسید
وجود دکمه اظهارنظر در صفحه برای ارتباط متقابل خیرین مهم است. ارتباط خیرین با سمن
ایجاد لیست تلفن همراه پرداخت‌کنندگان ودرصورت لزوم ارسال پیامک برای راهنمایی و یا به‌روزرسانی نرم‌افزار
رسانه‌های خود را با توجه به مخاطبان خاص خود خصوصی‌سازی کنید.
از کلمات تشکر خاص مخصوص هر بخشنده استفاده کنید
به سؤالات بخشندگان به صرعت پاسخ داده شود
گزینش صحیح مطالب و عکس‌ها برای جذب بیشتر و مهمتر از ان نگه‌داشتن خیرین کنونی ایجاد انگیزه در خیرین و کارمندان و داوطلبان
طور واضح میزان کمک خیرین در پیشرفت هر امر مشخص باشد
به‌هیچ‌وجه تسلیم نشوید و از شکستهای خود در این مسیر درس بگیرید
از سیستم پاداش و جایزه برای بخشندگان بهره‌مند شویم
در پایان هرسال ویا بعد از برنامه‌ی کمین مشخص حتماً گزارشی از میزان بازدیدها اشتراک‌گذاری‌ها و لایک ها و نظرات و… در کنار میزان کمک‌های به دست آمده ازین طریق در قالب نمودارهای گرافیکی قابل‌فهم و جذاب بیان شود شفافیت گزارش‌ها
آمار و گزارش‌گیری مرتب انجام شود از نرخ بازدید و پرداخت خیرین.
به بخشندگان به‌صورت سالانه و ماهانه از کارهای انجام‌گرفته توسط کمک آن‌ها اطلاع‌رسانی شود.
ایمیل‌ها برای پرداخت‌ها باید امنیت خصوصی ساز را ابلاغ نمایند اعتباروامنیت
ارسال ایمیل تشکر به پرداخت‌کنندگان بانام و نشان تجاری ورسید پرداخت وبرند موسسه خیریه
با معرفی سایت میزبان خود و ادرس و تلفن دقیق و معرفی سازنده سایت سبب شوید تا از تقلبی بودن صفحه شما اجتناب شود
منبع مطالب حتماً ذکر شود

 

جدول 3- کدگذاری باز و مقوله‌های محوری بر اساس شرایط زمینه‌ای

کدگذاری باز مقوله
آینده فاندریزینگ موبایل است موبایل سایت
 رسانه‌های شما، وبلاگ و بسایت و خبرنامه‌های الکترونیکی و… قابل باز شدن درگوشی‌های هوشمند باشند
گزینه هادر موبایل سایت باید بدون زوم و به‌راحتی قابل بازشدن و کلیلک باشند. واسکرول بارها فقط بالا پایین شوند و نه چپ و راست
متناسب بودن حجم صفحات برای لود شدن در موبایل‌ها (موبایل سایتها) نکته مهمی است
ارتقای همیشگی و به‌روزرسانی صفحات اجتماعی متناسب با گوشی‌های موبایل باشد
 انتخاب نرم‌افزار مناسب برای کرادفاندینگ داشته باشید برنامه‌ها (اپلیکیشن)
برای رسانه‌ها نرم‌افزار را دانلود کنید و آن را آزمایش کنید
 نرم‌افزار مناسب ایمیل انتخاب شود
 ایجاد یک سیستم برای پاسخ به اخبار و بحران‌ها
در خصوص محتوا متفاوت فکر کنید: سعی کند محتوای اصلی و صحیحی را به‌نحوی‌که جذاب باشد و منعطف و خلاق بیان کنید. حال با فیلم یا نمودار تصویری و… وب‌سایت سمن
 سیستم CMS را انتخاب و دامنه موردنظر را خریداری کنید.(اکثراً ORG را می‌خرند اما بهتر است از NGO ویا ONG استفاده شود.)
انتخاب سیستم آنالیز وبلاگ و وب‌سایت مناسب
 آزمودن وب‌سایت از طریق تلفن‌های همراه پیش از راه‌اندازی
بهتراست صفحات دوستونه باشند. یک ستون حداقل دو برابر ستون دیگر. بدین منظورکه در ستون کوچک‌تر اطلاعات عضویت و سؤالات مطرح شود و در ستون بزرگ‌تر عکس‌ها و مطالب جاگیرد.
طرح صفحه اولیه و بهره‌مندی از عکس‌های گویای موضوع گرافیک
ویژگی مناسب تصاویر گرافیکی به‌طوری‌که قابلیت بازشدن درگوشی تلفن را داشته باشد.
طراحی گرافیکی برای تشکر و ادای احترام پرداخت ماهیانه
 طراحی گرافیکی برای تبلیغات پرداخت‌های ماهیانه در وب‌سایت وبلاگ و کمپین‌ها
طراح گرافیک و سایت استخدام شود
از رنگ‌های زمینه بسیار جذاب و مناسب بهره ببرید.

 

شرایط مداخله‌گر: زمینه ساختاری گسترده‌ای هستند که پدیده (مقوله) در آن رخ می دهدو بر چگونگی واکنش نشان دادن به آن، یا پیامدهای آن مؤثراست. برای مثال فرد حس می‌کند که مصرف مواد مخدر برای وی مضر است.نتایج در جدول شماره 4 در ادامه موجود است.

جدول 4- کدگذاری باز و مقوله‌های محوری بر اساس شرایط مداخله‌گر

کدگذاری باز مقوله
یک مدیر رسانه  باید صبور و علاقه‌مند و منعطف و خلاق باشد مدیر رسانه
    توانایی رهبری
دارای خصوصیات صبوری و مسئولیت‌پذیر و دوستانه و توانایی  ایجاد شبکه‌ای از زندگی شخصی وزندگی حرفه‌ای
  مدیریت عملی موبایل و رسانه‌های خارج از رده
بدون داشتن لوگو و نام و نشان سمن در بیو امکان اینکه شمارا فالو نکنند بالاست لوگوی سمن
در تمامی صفحات اجتماعی رسانه‌های سمن نیز بایدحتما لوگو موجود باشد.
عدم وجود ایکن و نشان و برندی از سمن در صفحه تشکر و قدردانی اشتباه است.
لوگو و برند ساده درعین‌حال دارای رنگ‌های خیره‌کننده و جذاب. مربعی شکل باشد.
نوع درخواست کمک خودر ا واضح بیان کنید به‌نحوی‌که کمک‌کننده درنهایت تأثیر کمک خودر ا از ابتدا بداند. بازاریابی
مؤسسات برتر از تبلیغات خارق‌العاده بهره نمی‌برند، فقط قدم‌به‌قدم و صحیح تبلیغات را ادامه و تقاضای بیشتری برای دریافت پول‌دارند.
هرچه بیشتر فالو باشید و بیشتر لایک کنید برند شما بیشتر دیده می‌شود
حتماً آیکون ورود به سایر رسانه‌ها را نیز در هر صفحه و در کنار گوگل مپ خود قرار دهید ارتباطات رسانه‌ها
 اضافه کردن فرم اشتراک تلفن همراه این موضوع در وب‌سایت و وبلاگ و ایمیل
ایجاد قابلیت یافته شدن سایت خود در موتورهای جستجو در صفحات اولیه
 ایجاد راهنمای مناسب در نرم‌افزار برای پرداخت سیستمهای کاربردی پرداخت‌ها
ثبت‌نام ایمیل باید گام‌های کمی داشته باشد. نباید خبرنامه‌ها به سمت ایمیل جاری شود باید در سایت ثبت‌نام دکمه‌ای برای پرسش در صورت علاقه تهیه شود.
حتماً صفحه پرداخت را پیش از اشتراک‌گذاری از مرحله ثبت‌نام و ورود تا پرداخت چک کنید
اضافه کردن دکمه جمع‌آوری اعانات برای نرم‌افزار به وب‌سایت وبلاگ
 ایجاد صفحه پرداخت و اطمینان ازینکه این عملیات پرداخت تماماً دریک صفحه رخ می‌دهد
 وجود وجوه پیشنهادی پرداخت
  1. کدگذاری انتخابی

در کدگذاری باز، تحلیل‌گر به پدید آوردن مقوله‌ها و ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازد و سپس می‌کوشد تا مشخص کند که چگونه مقوله‌ها در طول بعدهای تعیین‌شده تغییر می‌کنند. در کدگذاری محوری، مقوله‌ها به‌طور نظام‌مند بهبودیافته و با زیر مقوله‌ها پیوند داده می‌شوند. بااین‌حال، این‌ها هنوز مقوله‌های اصلی نیستند که درنهایت برای تشکیل یک آرایش نظری بزرگ‌تر یکپارچه شوند، به‌طوری‌که نتایج تحقیق، شکل نظریه پیدا کنند.«کدگذاری انتخابی» فرایند یکپارچه‌سازی و بهبود مقوله‌هاست. (strauss&corbin 1998,p58)

  1. بررسی روایی عوامل

بر اساس روش پژوهش، داده‌ها جمع‌آوری و کدگذاری شده و درنهایت با تدوین پرسشنامه، توسط خبرگان مورد بازبینی قرارگرفته ؛ نتایج، پس از تحلیل بر اساس روش روایی سنجی اعتبارو محتوای لاوشه (CVR) به‌قرار زیر به دست آمد:

شاخص CVR بر اساس فرمول زیر و انتخاب سه گزینه ضروری است، مفیداست ولی ضروری نیست، ضروری نیست؛ بررسی می‌شود.:

CVR= [NE – (N/2)] /(N/2)

NE برابر تعداد متخصصانی است که گزینه ضروری را انتخاب کرده‌اند. N       تعداد کل متخصصان

بر اساس جدول زیر اگر مقدار محاسبه‌شده از عدد مربوطه در جدول بزرگ‌تر باشد؛ اعتبار محتوا موردپذیرش است.

جدول 5- مقادیر شاخص بررسی cvr

تعداد افراد پانل متخصصان 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40
حداقل مقدار روایی 99/0 99/0 99/0 85/0 78/0 62/0 49/0 42/0 37/0 33/0 29/0

 

در این پژوهش، تعداد خبرگان معادل ده نفر بوده درنتیجه شاخص مور مقایسه میزان 62/0 می‌باشد. که بر اساس بررسی پاسخ خبرگان، از بین 31 گزینه، دو گزینه را غیرضروری دانسته و به افزودن گزینه‌ای تحت عنوان زمان‌بندی و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها تأکید داشتند. جدول زیر نتیجه روایی تمامی گزینه را بر اساس نظر خبرگان در نظر می‌گیرد.

جدول 6- نتیجه روایی مقوله‌ها

ردیف مقوله میانگین وزنی قضاوت درصد شاخص نتیجه
1. نوع خیریه 2 100% پذیرش
2. بخش مالی 1.8 60% پذیرش
3. نرخ بازگشت سرمایه 1.5 20% پذیرش
4. استراتژی پیش روی سمن 1.5 20% پذیرش
5. روش‌های خلاقانه 1.9 100% پذیرش
6.         میزان هزینه کرد برای سازمان 1.4 40% رد
7. استفاده صحیحی از رسانه 2 100% پذیرش
8. گرافیک 2 100% پذیرش
9. مدیر رسانه 1.9 80% پذیرش
10. آموزش کارکنان رسانه 1.7 60% پذیرش
11. واکنش به رسانه‌ها 1.6 20% پذیرش
12. موبایل سایت 1.8 80% پذیرش
13. برنامه (اپلیکیشن) 1.7 40% پذیرش
14. وب‌سایت 1.8 60% پذیرش
15. نوع تشکر 2 100% پذیرش
16. سیستم‌های کاربردی پرداخت‌ها 2 100% پذیرش
17. ارتباط خیرین با سمن‌ها 1.9 80% پذیرش
18. ایجاد انگیزه در خیرین و داوطلبان و کارمندان 2 100% پذیرش
19. نمایش لوگوی سمن 1.9 80% پذیرش
20. شفافیت گزارش‌ها 1.8 80% پذیرش
21. اعتبار و امنیت 2 100% پذیرش
22.      اسپمر 1.1 -20% رد
23. معرفی صحیح سمن از طریق رسانه‌ها 1.9 80% پذیرش
24. داستان‌نویسی 1.7 40% پذیرش
25. هشتک گذاری 1.7 40% پذیرش
26. نظام‌مندی پست گذاری‌ها 1.6 60% پذیرش
27. مبحث کمپین‌ها 1.8 80% پذیرش
28. بازاریابی 2 100% پذیرش
29. اشتراک‌گذاری‌ها 1.9 80% پذیرش
30. تبلیغات سمن از طریق رسانه‌ها 1.8 80% پذیرش
31. ارتباطات رسانه‌ها 1.8 80% پذیرش

نتیجه‌گیری وپیشنهادات آتی

بر اساس پژوهش انجام‌گرفته و بررسی عوامل و تائید روایی گزینه‌های به‌دست‌آمده از مطالعات سطر به سطر نتایج گزارش‌ها و پرسشنامه‌ها و تجربیات مؤسسات خیریه بر اساس روش تحلیل محتوا، مدل نهایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی تأمین مالی جمعی به کمک رسانه‌های اجتماعی در مؤسسات خیریه بر اساس شکل زیر مشخص‌شده است.

برای رسیدن به موفقیت در پیاده‌سازی این روش که بر اساس میزان نرخ بازگشت سرمایه قابل‌مشاهده است؛ بر اساس شرایط علّی نوع خیریه (رسانه‌ها و نحوه پیاده‌سازی روش بر اساس مخاطبین انتخاب شود)؛ بخش مالی (میزان سرمایه و بودجه موردنیاز و دریافتی)؛ روش‌های خلاقانه (آگاهی از ایده‌های خاص جمع‌آوری اعانات خیریه‌ها)؛ داستان‌نویسی (بیان ماجرای پروژه به‌منظور معرفی آن در پیاده‌سازی تأمین مالی جمعی بر اساس نکات صحیح نویسندگی و جذب مخاطبین)؛ شفافیت گزارش‌ها (ارائه گزارش‌هایی از نحوه انجام پروژه و موفقیت آن با کمک رسانه‌های اجتماعی)؛ زمان‌بندی فعالیت‌ها (چهارچوب‌های عملکردی برای وجود کمترین خطا)؛ اعتبار و امنیت (ایجاد امنیت و اطمینان از عدم تقلبی بودن موسسه خیریه)؛ نوع تشکر (تشکر و قدردانی از خیرین برای کمک به شیوه‌های نوین فنّاوری)، موضوع کمپین (نحوه برگزاری کمپین و محتوای آن بر اساس شیوه‌های رسانه‌های اجتماعی صورت پذیرد)، استفاده صحیح از رسانه (سواد رسانه‌ای)؛ آموزش کارکنان رسانه (کارکنان در خصوص رسانه‌های اجتماعی فعال خیریه آموزش ببیند)؛ معرفی صحیح سمن از طریق رسانه (معرفی و پروفایل نویسی متناسب باهررسانه اجتماعی)؛ ارتباط خیرین با سمن‌ها (به کمک رسانه‌های اجتماعی و شیوه‌های ارتباطی آن)؛ ایجاد انگیزه در خیرین و داوطلبان و کارمندان (استفاده از رسانه‌ها برای جلوگیری از دلسردی اعضا و تلاش برای همکاری مستمر در پروژه‌ها)، هشتک گذاری (تعداد و نحوه هشتک گذاری (#) در گسترش و جذب پروژه)، اشتراک‌گذاری (share)(اشتراک گذاشتن پست‌های صفحات اجتماعی خیریه)؛ نظام‌مندی پست گذاری‌ها (وجود زمان‌بندی مشخص برای آپلود پست در هریک از رسانه‌ها)، تبلیغات سمن از طریق رسانه (اشاره به وجود محتوای این پروژه دریک رسانه، در سایر رسانه‌های موسسه) ایجاد می‌شود.

گرافیک (ایجاد جذابیت بصری)؛ موبایل سایت (رسانه‌های متناسب با سیستم‌عامل‌های تلفن‌های همراه)؛ برنامه (اپلیکیشن)، وب‌سایت؛ شرایط و خصیصه‌های ویژه‌ای هستند که پیاده‌سازی موفق روش تأمین مالی جمعی بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

عواملی چون: لوگوی سمن(به‌کارگیری لوگو در صفحات اجتماعی، نامه‌های تشکر و رسیدهای پرداخت)؛ مدیر رسانه (ویژگی‌ها و مهارت‌های خاص یک مدیر در بخش رسانه)؛ بازاریابی، سیستم های کاربردی پرداخت‌ها (رویکردونحوه و نوع درخواست و دریافت اعانه)، ارتباطات رسانه‌ها (وجود لینک ارتباط با رسانه‌های فعال پروژه، در صفحات اجتماعی موسسه) بر چگونگی واکنش به پیاده‌سازی این روش تأثیر می‌گذارد.

در پژوهش‌های آتی می‌توان به بررسی پیاده‌سازی این عوامل در مؤسسات خیریه ایرانی پرداخت و به مقایسه‌ای اجمالی از جایگاه آن‌ها بر اساس این عوامل پرداخت. همچنین می‌توان برای رسانه‌های خاص و نحوه اجرای این عوامل در آن تحقیقاتی انجام داد.

پدیده: عوامل کلیدی موفقیت در تأمین مالی جمعی به کمک رسانه‌های اجتماعی برای مؤسسات خیریه
شرایط علی: نوع خیریه، بخش مالی، روش‌های خلاقانه، داستان‌نویسی، شفافیت گزارش‌ها، زمان‌بندی فعالیت‌ها، اعتبار امنیت، نوع تشکر، موضوع کمپین، استفاده صحیح از رسانه، آموزش کارکنان رسانه، معرفی صحیح سمن از طریق رسانه، ارتباط خیرین با سمن‌ها، ایجاد انگیزه در خیرین و داوطلبان و کارمندان، هشتک گذاری، اشتراک‌گذاری، نظام‌مندی پست گذاری‌ها، تبلیغات سمن از طریق رسانه‌ها،
شرایط مداخله‌گر: لوگوی سمن، مدیر رسانه، بازاریابی، سیستم های کاربردی پرداخت‌ها، ارتباطات رسانه‌ها

 

شرایط زمینه‌ای: گرافیک، موبایل سایت، برنامه (اپلیکیشن)، وب‌سایت
پیامد: موفقیت پیاده‌سازی روش تأمین مالی جمعی به کمک رسانه‌های اجتماعی

 

راهبرد: نرخ بازگشت سرمایه(میزان تامین مالی انجام گرفته  بیشتر و یا مساوی با

میزان صرف زمان و هزینه و نیروی انسانی است.)

 

 

شکل 2- مدل نهایی عوامل موفقیت در پیاده‌سازی روش تأمین مالی جمعی

منابع

زرندی، سعید؛ افشار پور، محسن؛ عساگره، سجاد؛ مطالعه‌ی تطبیقی‌ مدل‌های‌ کسب‌و‌کار ‌ پلتفرم‌های‌ برتر‌ تأمین‌ مالی جمعی‌ در‌ جهان،1394.

عباسی، سهیل؛ تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری جمعی: روش‌ها بسترها و انگیزه‌ها، ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران،1389، ص 397، تهران.

افتاده، جواد؛ «رسانه‌های اجتماعی و کتاب؛ بازگشت عموم و بازنشر کتاب»، فصلنامه کتاب مهر، انتشارات سوره مهر،1389، صفحه 137، تهران.

افتاده، جواد؛ تفاوت رسانه‌های اجتماعی با رسانه‌های جمعی،1391.

حسینی، حسین؛ نظام دوست، حسین؛ تأمین مالی جمعی تحقیق و توسعه،1393، تهران.

سپهری فر، صالح؛ صفر و یک‌های انسان‌دوستی، روزنامه جام جم، کد مقاله A243889، 1393، تهران.

ظریفیان، محسن؛ سخنرانی در نشست مدیران مالی خیریه با عنوان تأمین مالی جمعی با رویکرد سازمان‌های مردم‌نهاد،1395.

غفوری، مریم؛ هیئت تحریریه سایت کرادفاندینگ دات ای آر،1394.

گزارش توسعه کارآفرینی؛ مقدمه‌ای برتامین مالی جمعی،1393، تهران.

جلیلی، هادی؛ اووه فلیک؛ درآمدی بر تحقیق کیفی، نشر نی،1388، صفحه 108، تهران.

Catalini C. and Goldfarb A. The Geography of Crowd funding, Journal of National Bureau of Economic Research, 2011.

Lee J. A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database, 2001.

Lambert and Schwienbacher, Crowd funding: An Industrial Organization Perspective, 2010.

Mollick E. The dynamics of crowd funding: An exploratory study, Journal of Business Venturing, 2014, Vol. 29, Issue 1, pp. 1–16.

Stone D. Transfer Agents and Global Networks in the ‘Transnationalisation’ of Policy, Journal of European Public Policy, 2004, vol.11, p. 550

Volonino, Linda, Information Technology for Management: Advancing Sustainable Profitable Business Growth, 2012.

Creswell, Research design,2003

Heather Mansfield, Mobile for Good: A How-To Fundraising Guide for Nonprofits, 2016.Strauss A.L &Corbin J. M.,Basic of qualitative research: Techniques and procedures for developing groundedtheory,1998

Future of fundraising, survey of BlackBoud, America, 2016.

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *