نوشته‌ها

, ,

نقش سازمان بهزیستی در نظام حکمرانی عرصه خیر (بررسی وظایف ، اهداف،چالش ها،نقاط قوت و ضعف وراهکارها و پیشنهادات)

علی اصغر لطیفی - بهزیستی استان همدان زهره بختیاری سفر - بهزیستی استان همدان چکیده مقاله: امروزه موضوع مشارکت های مردمی و امور خیریه مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمانهای ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر…
, ,

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب

مژگان آسا - دانشجوی دکتری جامعه شناسی محمدرضا اخضریان کاشانی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چکیده مقاله: امروزه حکمرانی خوب به پویش ها یا فرایند های تصمیم گیری ،چگونگی کاربرد قدرت وچند وچون روابط دولت وشهروندان(افراد وگر…
, ,

کنشگری در امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

میرطاهر موسوی - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمیدرضا هندی - پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی چکیده مقاله: سرمایه ا…
, ,

واکاوی مولفه های امور خیر در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی

مهدی توسلی - کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی ، بنیاد خیریه راهبری آلاء حسن بلخاری قهی - عضو هیات علمی دانشگاه تهران گروه مطالعات عالی هنر فایزه تقی پور - عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خورا…
, ,

سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه در تجربه ی خیران مدرسه ساز

ندا رضوی زاده - عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی چکیده مقاله: توسعه ی انسانی مستلزم فراهم آمدن فرصت های برابر برای دستیابی به آموزش، بهداشت و درآمد مکفی است. با این حال دولت ها همواره با کاستی هایی در تامین اعتبارات در این زمینه …
, ,

بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت گروهی جوانان در فعالیت های جمعیت هلال احمر (مطالعه موردی: جوانان 15-29 ساله شهر تهران)

عاطفه خاقانی زاده - مدرس مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان مرکزی صفورا خسروی - مسیول برنامه ریزی و رابط پژوهشی دانشگاه پیام نور چکیده مقاله: هدف این مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت گروهی جوانان در فعالیت های جمعیت هلال احمر است. روش پژوهش پیمایش اس…
, ,

تحلیل جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در امور خیر با تاکید بر توسعه فرهنگ وقف

محسن نیازی - استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان محمد کارکنان نصرآبادی - مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: وقف به عنوان یک امر خیر، عملی الهی است که شخص در کمال صحت و سلامت عقل و اندیشه،…
, ,

امور خیریه و سرمایه اجتماعی

ساناز میرزایی - دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: پیدایش فردگرایی توام با تحولات تاریخی که به استقرار مدرنیته و صنعتی شدن جوامع انجامید، نفع طلبی های خودخواهانه و فردگرا، کاهش تعهدات شهروندی و مسیولیت اجتماعی را در پی د…
, ,

امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

طیبه وخشوزی - مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران، دکتری جامعه شناسی مهرنگار براهویی - پژوهشگر اجتماعی،کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری هما ایمانی - مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران، دکتری تعلیم وتربیت چکیده مقاله: سرما…
, ,

تحلیل مقایسه سرمایه اجتماعی در شبکه سازمانهای خیریه

نسیم غنبرطهرانی - استادیار،گروه صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران آزاده شریفی پور - دانشجو ارشد، گروه صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران محمدوحید سبط - استادیار،گروه صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی ت…