نوشته‌ها

, ,

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه ی خیر

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه‌ی خیر محسن فلاحتداری، 2. حمید بیات دانشجوی دبیری الهیات و معارف اسلامی کارشناس‌ارشد تحقیقات آموزشی   چکیده: آنچه در پژوهش حاضر م…
, ,

پدیدارنگاری آسیب شناسانه از آموزش نیکوکاری به کودکان با راهکارهای برون رفت از آن

لیلا عیاری - دکترای مطالعات برنامه درسی.دانشگاه خوارزمی نعمت اله موسی پور - استادتمام دانشگاه فرهنگیان ایمان ابراهیمی - دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چکیده مقاله: با توجه به شواهد موجود در جامعه کنو…