سیدعلیرضا انوری – دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای انجام شده است . جامعه آماری تحقیق کلیه خیران شهر مشهد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۱۰ نفر از خیران بر اساس لیستهای موجود به شکل تصادفی انتخاب گردیدند. مدل اولیه تحقیق بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده مبتنی بر شکل گیری رفتار بر اساس نگرشها و هنجارهای ذهنی شناسایی شد. بعد از شناسایی ۳۷ گویه پرسشنامه تحقیق آماده و داده ها جمع آوری گردید که بعد از تحلیل عاملی ۲۶ گویه باقی ماند. عوامل شناسایی شده در تحلیل عاملی شامل توانمند سازی، مشارکت جویی در امور خیر، نگرش مثبت به امور خیر، تعاملات در امور خیر و آموزش و اطلاع رسانی می باشند. نتیجه تحقیق اهمیت هر کدام از ابعاد را در شاخص سواد خیریه ای بررسی کرده و نشان می دهد سواد خیریه ای می تواند به تقویت جایگاه خیریه های فعال در حوزه حمایتی، مشارکت فعال در خیریه ها و انجمنهای مختلف حمایتی، گسترش برنامه های توانمند سازی، پیشگیری موثر از فقر و معضلات آن، کمک رسانی صحیح و هدفمند و پیگیرانه جهت مصرف درست کمکها و حمایتها توسط مددجویان کمک نماید.

کلیدواژه ها:

سواد خیریه ای ، توانمندسازی ، مشارکت جویی ، نگرش مثبت ، تعاملات

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.