نوشته‌ها

چهل و دومین نشست تخصصی خیرماندگار

این جلسه که اولین جلسه از جلسات 5 گانه سمینار مذکور بود در تاریخ دوم شهریور ماه سال 1400 به همت معاونت خیرماندگار بنیاد خیریه راهبری آلاء و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خسروی مدیر ک…
, ,

وقف در عرصه علم: تلاشی برای افزایش سیطره حاکم یا خدمتی برای سرزندگی عالم؟

نعمت اله موسی پور - استاد برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: در هیچ دوره ای از حیات ایران اسلامی، علم و دانشمند دارای احترام و ارزش ماهوی نبوده است! آنچه دنبال می شد،خدمت به سلطان بوده است؛ خواه مستقیم با توجیه عمل سلطان …
, ,

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان(مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی)

حوریه ربانی اصفهانی - معاونت پژوهشی پژوهشکده آلاء ، مدرس دانشگاه اصفهان محمدصالح طیب نیا - رییس پژوهشکده آلاء، مدیرعامل بنیاد آلاء، هیات علمی دانشکده معارف اهل بیت(ع) دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: نهاد وقف یکی از تعالیم ارزشمند مکتب اسلا…
, ,

نقش موقوفات در ایجاد و ماندگاری اماکن عامالمنفعه فرهنگی در بازار تهران(مطالعه موردی: مسجد مدرسه معمار باشی و مسجد حاج صفرعلی)

محمد کشاورز - استادیار دانشکده ایرانشناسی، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان چکیده مقاله: وقف یکی از مهمترین میراث های معنوی ایرانیان است که در طول دوره های تاریخی با توجه به ضرورتها و نیازهای اجتماعی پدید آمده است. در تهران دوره قاجاریه نی…
, ,

مقایسه حقوقی و ارزیابی نحوه تشکیل موقوفات عام و موسسات خیریه

سیدمحسن قائم فرد - عضو هیات علمی و مدیر حقوقی دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: در مقاله حاضر راقمان این سطور با بررسی و تحلیل مقررات و فتاوای فقهی حاکم بر مقوله تشکیل موسسه خیریه و موقوفات عام، ضمن ت…
, ,

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات

محمد خورشیدی اطهر - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: چکیده مقاله: وقف در اصطلاح فقهی و حقوقی، حبس عین مال موضوع وقف معرفی شده است که هم، نفوذ ضرورت نگهداری عین موقوفه از هر گونه تعرض به م…
, ,

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج

محمدمهدی الشریف - دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: به موجب ماده ۵۵ قانون مدنی » وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و من…
, ,

بررسی اختیارات ولی فقیه در وقف اموال دولتی وعمومی

محمد حیدری زاد - استادیار دانشگاه ارومیه فریده حیدرزاده - مدرس حوزه علمیه خواهران چکیده مقاله: اسلام دارای نظام اجتماعی است که در درون خود نظام های سیاسی،اقتصادی،حقوقی ،فرهنگی دارد که هر کدام متناسب با اهداف متعالی دین نقش اساسی…
, ,

ادبیات نظری و تجربی عناوین و نشانه ای افتخار در مقابل مشوق در بخش سوم در جهان و ایران

وحید مقدم - استادیار دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، گروه معارف اهل البیت، دانشگاه اصفهان. مرجان اسماعیلی کرباسی - دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه اصفهان. چکیده مقاله: مشارکت و مداخله مردم در بخش سوم در دو بع…
, ,

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه

حسین محمودی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی چکیده مقاله: میل به احسان و نیکوکاری و انگیزه جاودانه زیستن سبب می گردد که انسانها همواره نسبت به انتقال سرمایه و دارایی خویش به افراد ویا در امور خیریه اقدام کنند در پاسخ به این…