نوشته‌ها

, ,

نقش سازمان بهزیستی در نظام حکمرانی عرصه خیر (بررسی وظایف ، اهداف،چالش ها،نقاط قوت و ضعف وراهکارها و پیشنهادات)

علی اصغر لطیفی - بهزیستی استان همدان زهره بختیاری سفر - بهزیستی استان همدان چکیده مقاله: امروزه موضوع مشارکت های مردمی و امور خیریه مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمانهای ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر…
, ,

ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام المنفعه و موقوفه

محمدمهدی الشریف - دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: ساماندهی یک فعالیت خیریه و عامالمنفعه جدای از عزم و اراده خیران و نیکو…
, ,

امپراطوری خیریه های مردم نهاد در ایران و جهان و زمینه های فعالیت آنها

محسن عبداله زاده - دکترای پزشکی عمومی، مدیر عامل شرکت دارویی بهستان پخش (سهامی خاص) ابوذر پرهیزکاری - دکترای اقتصاد، مدیر آموزش و تعالی سازمانی شرکت بهستان پخش (سهامی خاص) چکیده مقاله: سازمانها یا موسسات خیریه مردمنهاد، به سازمانهای غیرانت…
, ,

تحولات نهادی و اجتماعی و چالش های فراروی خیریه ها (مطالعه موردی: بنگاه خیریه آبلوله بیرجند)

زهرا علیزاده بیرجندی - هیات علمی،گروه تاریخ، دانشگاه بیرجند الهام ملک زاده - عضو هیات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده مقاله: یکی از بنیادهای خیریه شاخص در کشور، بنگاه خیریه آب لوله است. این بنگاه …
, ,

تامین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت های خیرین

حسین حسن زاده سروستانی - استادیار گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام مهدی حاجی رستملو - عضو گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام مهدی تمییزی فر - دانشجوی…
, ,

بررسی فساد اداری در موسسات خیریه و راهکارهای مقابله با آن

محمدجواد مقبلی قرایی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش تشکیلات و روشها، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان علی جعفری راد - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان محمدحسن مقبلی قرایی - دانشجوی کارشنا…
, ,

بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان

میلاد مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرین دولتی دانشگاه علامه طباطبایی سعید زرندی - استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: در دنیای امروز کشورهای توسعه یافته به اهمیت سازمان های …
, ,

امر خیر و حوزه عمومی

امر خیر و حوزه عمومی مهری بهار - دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران چکیده مقاله: دغدغه محوری مولف در این نوشتار بیان جدیدی از وضعیت امر خیر و وقف در ایران است. زیرا اکنون به این پدیده اجتماعی و فرهنگی به عنوان راهی و زمینه ای در کا…
, ,

معرفی صندوق های وقفی در مسیر تجمیع سرمایه و مشارکتهای مردمی در فعالیتهای اقتصادی

محمدجواد ایروانی - استاد دانشگاه تهران ایمان استاد - کارشناسی ارشد مالی بانکداری دانشگاه تهران چکیده مقاله: یکی از راهکارهای برون رفت از کمبودهای سرمایهای در مشکلات اقتصادی، کمبود نقدینگی و نیز تحریمهای ظالمانه دشمنان توجه عمده به …
, ,

بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان

مجید فولادیان - استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده مقاله: امروزه خیریه ها با فعالیتهای غیردولتی و غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی به انجام فعالیت میپردازند و هدفشان کاهش دردها و افزایش منافع فقرا و م…