نوشته‌ها

, ,

ارایه الگوی مسجدمحور به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی خیریه ها

  ارائه الگوی مسجدمحور به منظور یکپارچه‌سازی و هماهنگی خیریه‌ها وحید یاوری، 2. علیرضا رحیمیان استادیار گروه مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام دانشجوی کارشناسی ا…
,

آسیب شناسی خیریه ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی

آسیب‌شناسی خیریه‌ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی محمّدرضا آرام کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)  m.aram@isu.ac.ir چکیده خیریه‌ها تاکنون نقش مؤثری در گسترش امور خیر در جامعه ای…
, ,

تاثیر و تاثر زرتشتیان و انجمن های خیریه آنها در گسترش فرهنگ و آموزش در شهر یزد در دوره قاجار و پهلوی اول

تاثیر و تاثر زرتشتیان و انجمن های خیریه آنها در گسترش فرهنگ و آموزش در شهر یزد در دوره قاجار و پهلوی اول چکیده شهر یزد به عنوان بستر مناسب زندگی اقلیت زرتشتی در طول سالیان دراز از زمان باستان تاکنون آبستن حوادث مختلفی بوده است. این بهدی…
, ,

تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد شغلی کارکنان روابط عمومی در موسسات خیریه؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی مشتری مداری

  تاثیرمسئوليت اجتماعي شركتي بر عملكرد شغلي كاركنان روابط عمومی در موسسات خیریه؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی مشتری مداری ساناز احمدی فرد1*،، مریم شعبانی2*، 1*دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل،گروه اقتصاد و مدیریت، …
, ,

تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان

  تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان محمد صالح طیب نیا [1] حوریه ربانی اصفهانی[2]   چکیده : در ایران و جوامع اسلامی انجام کارهای خیر  نه تنها در زمان فعلی بلکه در زمان های گذشته نیز زمینه ی مناسبی برای …
, ,

شیوه های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمانهای مردم نهاد

  شیوه‌های  جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمان­های مردم‌نهاد امیرحسین رمضانی بیدگلی1* ، محمدحامد روحانی 2 1کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما 2کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار دانشگاه علامه فیض کاشانی *نویسنده مس…
, ,

مطالعه تطبیقی نظام خیریه و وقف

  مطالعه تطبیقی نظام خیریه­ و وقف دکتر مهدی مرتضوی، حسین محمدی دوست، صفیه برهان پناه ،پریسا نجاتی، فرشاد محمودی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران:  mahdymortazavi@yahoo.com کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا…
, ,

منابع تامین مالی امر خیر در فقه امامیه

  منابع تأمین مالی امر خیر در فقه امامیه محمّدرضا آرام پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) و دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی Mr.aram@chmail.ir     چکیده: یکی از ارکان …
, ,

نهادهای خیریه در ایران ، فرصت ها و چالش ها

ولی محمد احمدوند - دکترای علوم سیاسی رضا خراسانی - هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی چکیده مقاله: مقاله حاضر با این فرض که بین گفتمانهای سیاسی مختلف و کنشهای خیرخواهانه نحوی رابطه دوسویه وجود دارد این پرسش را مطرح میکند که نهادهای خیریه در ایران…
, ,

واکاوی مسئله مالیات در موسسات خیریه در ایران

واکاوی مسئله مالیات در موسسات خیریه در ایران ، مطالعه موردی (بنیاد خیریه راهبری آلاء)   فرید رضازاده1 ؛محمد میرزایی شمسی2 ؛ مهدی باباخانی3 ؛ مرتضی قاسمی 4 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری مدیریت ، موسسه غیرانتفاعی پرندک …