نوشته‌ها

, ,

نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چالش ها

سامان حیدری دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاست گذاری عمومی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Saman_haydari@yahoo.com 09368388181نیروی وصول مطالبات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان کردستان نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چا…
, ,

مطالعه سازمانهای حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق

مطالعه سازمان¬های حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق مهری بهار* احمد فاتحی** *دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران **دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ahmad.fa73@y…
, ,

شبکه های اجتماعی؛ بستر خدمات به خیریه ها

شبکه های اجتماعی؛ بستر خدمات به خیریه ها مهدی اختر محققی دکتری مدیریت رسانه چکيده شبکه های اجتماعی امروزه جز یی جدایی ناپذیر از زندگی مدرن شده اند و کمتر کسی را می توان یافت که حداقل با نام و کارکرد این شبکه ها آشنا نباشد بسیاری از تعاملات ا…
, ,

سناریویی بر انجام فعالیتهای خیرخواهانه

سناریویی بر انجام فعالیتهای خیرخواهانه نعمت الله موسی پور 1، اکرم حمیدی نصرآباد 2 1، استاد،گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان 2 دکتری برنامه ریزی درسی، نویسنده مسئول مکاتبات: hamidinasrabad@gmail.com چکیده: سناريونگاري روشي موثر و کارآ…
, ,

راهکار های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف سازی خیریه ها

راهکار های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف سازی خیریه ها امیررضا کولیوند، کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مسوول فاوا خیر ماندگار Amirrezak86@gmail.com چکیده: فناوری ها همواره در خدمت انسان، نسبت به ارتقای عملکرد، اثربخشی و کارایی انسان بوده است. جامعه مدنی نیز به عنوان بخش سوم از بکارگیر…
, ,

اولویت بندی خیریه های حوزه کمک های انسانی بر اساس معیار های حکمرانی امر خیر

اولویت بندی خیریه های حوزه کمک های انسانی بر اساس معیار های حکمرانی امر خیر حمید حاجی ابراهیم1*، سید حسین سیدی2، سید مهدی میرحسینی 3 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول مکاتب…
, ,

اولویت بندی خیریه های حوزه انسانی بر اساس معیارهای حکمرانی امر خیر

اولویت بندی خیریه های حوزه انسانی بر اساس معیارهای حکمرانی امر خیر حمید حاجی ابراهیم1*، فاطمه جعفری2، نیلوفر همتی قاوشوق 2 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول مکاتبات: Hamid.Haji…
, ,

بررسی عوامل موثر بر تامین مالی جمعی به کمک رسانه های اجتماعی در موسسات خیریه

بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی به کمک رسانه‌های اجتماعی در مؤسسات خیریه  نسیم غنبر طهرانی1، فاطمه مبشر راد2* 1، استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران، *2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دان…
, ,

بازاریابی علی؛ توسعه رفتار خیرخواهانه در زندگی مشتریان

بازاریابی علی؛ توسعه رفتار خیرخواهانه در زندگی مشتریان مصطفی شغایی فلاح1،  سید حمید خداداد حسینی2، آناهیتا خرمی بنارکی3 1کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس 2استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس 3دکتری ع…
, ,

اولویت بندی مسایل خیریه های غیردولتی

اولویت بندی مسائل خیریه های غیردولتی سعید مسعودی پور دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، masoodipoor@isu.ac.ir چکیده: مردمی سازی خیریه ها و کاهش تصدی گری دولت در این موضوع به عنوان یکی از نیازهای کشور شناخته می شود. اگر چه بخشی از فعالیت…