نوشته‌ها

, ,

نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چالش ها

سامان حیدری - دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاست گذاری عمومی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نیروی وصول مطالبات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان کردستان چکیده مقاله: موسسات خیریه، نهادهایی هستند که به کمک آن می توان به …
, ,

مطالعه سازمانهای حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق

مهری بهار - دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران احمد فاتحی - دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران چکیده مقاله: جامعه مدنی محیطی است که افراد در آن حقوق طبیعی خ…
, ,

شبکه های اجتماعی؛ بستر خدمات به خیریه ها

مهدی اخترمحققی - دکتری مدیریت رسانه چکیده مقاله: شبکه های اجتماعی امروزه جز یی جدایی ناپذیر از زندگی مدرن شده اند و کمتر کسی را می توان یافت که حداقل با نام و کارکرد این شبکه ها آشنا نباشد بسیاری از تعاملات انسانی در این شبکه ها ش…
, ,

سناریویی بر انجام فعالیتهای خیرخواهانه

نعمت اله موسی پور - استاد،گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان اکرم حمیدی نصرآباد - دکتری برنامه ریزی درسی، چکیده مقاله: سناریونگاری روشی موثر و کارآمد برای آینده نگاری است. طی سال های اخیر پژوهش های فراوانی در مورد روش های سناریونویسی انجام شد…
, ,

راهکار های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف سازی خیریه ها

امیررضا کولیوند - کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مسوول فاوا خیر ماندگار چکیده مقاله: فناوری ها همواره در خدمت انسان، نسبت به ارتقای عملکرد، اثربخشی و کارایی انسان بوده است. جامعه مدنی نیز به عنوان بخش سوم از بکارگیری و بهره بردا…
, ,

اولویت بندی خیریه های حوزه کمک های انسانی بر اساس معیار های حکمرانی امر خیر

حمید حاجی ابراهیم - استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. سیدحسین سیدی - هیات علمی پژوهشکده آلا سیدمهدی میرحسینی - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. چکیده مقاله: از دیر باز خی…
, ,

اولویت بندی خیریه های حوزه انسانی بر اساس معیارهای حکمرانی امر خیر

حمید حاجی ابراهیم - استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار فاطمه جعفری - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. نیلوفر همتی قاوشوق - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهر…
, ,

بررسی عوامل موثر بر تامین مالی جمعی به کمک رسانه های اجتماعی در موسسات خیریه

نسیم غنبرطهرانی - استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران فاطمه مبشرراد - دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی تهران چکیده مقاله: سازمان های خیریه مردم نهاد به سبب عملکرد مستقلی که دار…
, ,

بازاریابی علی؛ توسعه رفتار خیرخواهانه در زندگی مشتریان

مصطفی شعایی فلاح - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس سیدحمید خدادادحسینی - استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس آناهیتا خرمی بنارکی - دکتری علوم اعصاب شناختی، انستیتیو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران چ…
, ,

اولویت بندی مسایل خیریه های غیردولتی

سعید مسعودی پور - دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی چکیده مقاله: مردمی سازی خیریه ها و کاهش تصدی گری دولت در این موضوع به عنوان یکی از نیازهای کشور شناخته می شود. اگر چه بخشی از فعالیت های سازمانی در…