نوشته‌ها

, ,

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب مژگان آسا¹ ، محمد رضا اخضریان کاشانی² (1)دانشجوی دکتری جامعه شناسی m.asa94@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(2) چکیده امروزه حکمرانی خوب به پویش ها یا فرایند های تصمیم گیری ،چگونگی کاربرد قدر…
,

آسیب شناسی خیریه ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی

آسیب‌شناسی خیریه‌ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی محمّدرضا آرام کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)  m.aram@isu.ac.ir چکیده خیریه‌ها تاکنون نقش مؤثری در گسترش امور خیر در جامعه ای…
, ,

حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری

باسمه تعالی   حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری   نگارندگان: سید محمد حسینی یاسین باجلانی   چکیده: با توجه به اینکه نهاد وقف یک نهاد بسیار مهمی بوده و اینکه بر اساس آموزه‌های دینی این مهم مؤکدا مورد توجه شارع م…
, ,

نهادهای خیریه در ایران ، فرصت ها و چالش ها

ولی محمد احمدوند - دکترای علوم سیاسی رضا خراسانی - هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی چکیده مقاله: مقاله حاضر با این فرض که بین گفتمانهای سیاسی مختلف و کنشهای خیرخواهانه نحوی رابطه دوسویه وجود دارد این پرسش را مطرح میکند که نهادهای خیریه در ایران…
, ,

بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان

بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان   مجید فولادیان[1]   چکیده امروزه خیریه ها با فعاليت هاي غير دولتي و غير انتفاعي و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومي به انجام فعاليت مي…