, ,

تاثیر و تاثر زرتشتیان و انجمن های خیریه آنها در گسترش فرهنگ و آموزش در شهر یزد در دوره قاجار و پهلوی اول

تاثیر و تاثر زرتشتیان و انجمن های خیریه آنها در گسترش فرهنگ و آموزش در شهر یزد در دوره قاجار و پهلوی اول چکیده شهر یزد به عنوان بستر مناسب زندگی اقلیت زرتشتی در طول سالیان دراز از زمان باستان تاکنون آبستن حوادث مختلفی بوده است. این بهدی…
, ,

تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد شغلی کارکنان روابط عمومی در موسسات خیریه؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی مشتری مداری

  تاثیرمسئوليت اجتماعي شركتي بر عملكرد شغلي كاركنان روابط عمومی در موسسات خیریه؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی مشتری مداری ساناز احمدی فرد1*،، مریم شعبانی2*، 1*دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل،گروه اقتصاد و مدیریت، …
, ,

تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان

  تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان محمد صالح طیب نیا [1] حوریه ربانی اصفهانی[2]   چکیده : در ایران و جوامع اسلامی انجام کارهای خیر  نه تنها در زمان فعلی بلکه در زمان های گذشته نیز زمینه ی مناسبی برای …
, ,

تحلیل جلب مشارکت خیرین در حوزه سلامت

  تحلیل جلب مشارکت خیرین در حوزه سلامت   دکتر سارا آقابابا1 1 پژوهشگر حوزه سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی نویسنده مسئول مکاتبات: aghababa.s@gma…
, ,

تحلیل محتوای پیامک های کمیته امداد امام خمینی برای صدقات روزانه

  تحلیل محتوای پیامک های کمیته امداد امام خمینی برای صدقات روزانه سعید مسعودی پور دکتری مدیریت بازاریابی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع). masoodipoor@isu.ac.ir     چکیده: ارتباط با خیرین یکی از …
, ,

تحلیل مقایسه سرمایه اجتماعی در شبکه سازمانهای خیریه

  تحلیل مقایسه‌ سرمایه اجتماعی در شبکه سازمان‌های خیریه نسیم غنبرطهرانی، آزاده شریفی پور*، محمد وحید سبط 1، 3 استاد،گروه صنایع، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران *دانشجو ارشد، گروه صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خو…
, ,

تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران

تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران   [1]دکتر محمد صالح طیب نیا حوریه ربانی اصفهانی[2]   چکیده :   فرهنگ ایرانی، به دلیل گستردگی آموزه‌های دینی و اخلاقی، زمینه بسیار مساعدی برای تاسیس موسسه های خیریه…
, ,

تشویق به خیر و نیکوکاری با محوریت سوره ماعون

  تشویق به خیر و نیکوکاری با محوریت سوره ماعون محدثه شاهرخی*1، محمد مصطفایی2، 1* دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم‌سبزواری mohadeseshahrokhi@gmail.com 2استادیار گروه علوم قرآن و حد…
, ,

تفاوت معناشناختی حسنات و اعمال صالح از منظر قرآن کریم

تفاوت معنا شناختی حسنات و اعمال صالح از منظر قرآن کریم طاهره محسنی (نویسنده مسئول)* دکترای تفسیر تطبیقی-استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران   چکیده اعمال انسان، موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و…
, ,

تو نیکویی کن و در دجله انداز

تو نیكویی كن و در دجله انداز                حسن ذوالفقاری دانشگاه تربیت مدرس   چکیده یکی از مضامین رایج در ادب فارسی و امثال و حکم رایج، نیکی و میکوکاری در حق مردم است که بنا بر تمام این ابیات نیکی سرانجام راه به خانه صاحبش پی…