این دسته شامل تمامی مقالات ادوار همایش های خیرماندگار و پژوهشنامه می باشد.

, ,

مروری بر حکمرانی کلان داده در نهادهای غیرانتفاعی

مروری بر حکمرانی کلان داده در نهادهای غیرانتفاعی سید علیرضا نیکبخت *نویسنده مسئول مکاتبات: alireza.nik@gmail.com چکیده: در دوره ای زندگی می کنیم که با توجه به افزایش روز افزون حجم اطلاعات و داده‌ها، کلان داده و به طبع آن علم داده به ع…
, ,

A Comparative Study of Charity Rating Metrics across Europe and America

A Comparative Study of Charity Rating Metrics across Europe and America Mina Fallah Abstract Donors are increasingly invited to give wisely, and a range of charity rating systems have emerged to help donors make better giving choices.…
, ,

وقف در عرصه علم: تلاشی برای افزایش سیطره حاکم یا خدمتی برای سرزندگی عالم؟

به نام آنکه فرصت داد ما را وقف در عرصه علم: تلاشی برای افزایش سیطره حاکم یا خدمتی برای سرزندگی عالم؟ نعمت‎الله موسی‎پور استاد برنامه‏ریزی دانشگاه فرهنگیان چکیده: در هیچ دوره‎ای از حیات ایران اسلامی، علم و دانشمند دارای احترام و ارزش ماهوی نبوده است!…
, ,

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان(مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی)

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان (مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی) دکتر حوریه ربانی اصفهانی1 دکتر محمد صالح طیب نیا2 .1 *معاونت پژوهشی پژوهشکده آلاء ، مدرس دانشگاه اصفهان .2رییس پزوهشکده آلاء، مدیرعامل بنیاد آلاء…
, ,

نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چالش ها

سامان حیدری دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاست گذاری عمومی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Saman_haydari@yahoo.com 09368388181نیروی وصول مطالبات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان کردستان نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چا…
, ,

نگاهی اجمالی به شاخص های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان

نگاهی اجمالی به شاخص‌های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان نادر ریاحی سامانی کارشناس ارشد حقوق چکیده: اصولاً یکی از شاخص‌های بارز و تعیین کننده نظام حکمرانی در مجامع مختلف مراتب مندرج در قانون اساسی هر کشور است و امر خیر نی…
, ,

نقش موقوفات در ایجاد و ماندگاری اماکن عامالمنفعه فرهنگی در بازار تهران(مطالعه موردی: مسجد مدرسه معمار باشی و مسجد حاج صفرعلی)

نقش موقوفات در ايجاد و ماندگاري اماكن عام¬المنفعه فرهنگي در بازار تهران (مطالعه موردي: مسجد مدرسه معمار باشي و مسجد حاج صفرعلي) محمد کشاورز استادیار دانشکده ایران¬شناسی، دانشگاه ولی¬عصر(عج) رفسنجان Email: m.keshavarz@vru.ac.irش چكيده و…
, ,

نقش سمن ها در مدیریت شهری

نقش سمن ها در مدیریت شهری مهسا حیدری1 یگانه خدایی2 1*کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی 2کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی چکیده امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در شهر ها که …
, ,

نقش سازمان بهزیستی در نظام حکمرانی عرصه خیر (بررسی وظایف ، اهداف،چالش ها،نقاط قوت و ضعف وراهکارها و پیشنهادات)

نقش سازمان بهزیستی در نظام حکمرانی عرصه خیر (بررسی وظایف ، اهداف،چالش ها،نقاط قوت و ضعف وراهکارها و پیشنهادات) گردآورندگان:علی اصغر لطیفی ،زهره بختیاری سفر(بهزیستی استان همدان) latifi.marathon@gmal.com لطیفی چکیده: امروزه موضوع مشا…
, ,

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیتهای خیر و عام المنفعه

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیت‌های خیر و عام‌المنفعه ابوالفضل فتح‌آبادی1 1دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول مکاتبات):Abolfazl.Fathabadi@yahoo.com چکیده: از شاه نعمت‌اللهی ولی به‌عنوان یکی از پی…