جهت دانلود سخنرانی سی و چهارمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز شنبه مورخ 31/تیرماه/۱۳۹۸ با موضوع «تعامل دو سویه خیریه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدها»، با سخنرانی جناب آقای مهندس محسن نیرومند؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان{اینجا} کلیک نمایید.