ردیف عنوان مقاله دانشگاه سال دفاع
1 آسیب شناسی نهادهای خیریه حمایتی جامعه ایران پژو هشگاه حوزه ودانشگاه 1397
2 بررسی استراتژی تبلیغات در سازمان های خدماتی خیریه الزهرا 1397
3 بررسی نقش روابط عمومی خیریه های شهر تهران در جذب کمک های مردمی خیران تهران مرکز 1397
4 عوامل موثر بر کمک‌های خیریه در استان‌های ایران علامه محدث نوری 1391
5 نهادهای خیریه و وقفی علی آبادکتول در عهد قاجار و پهلوی ازاد شاهرود 1391
6 نقش احساسی رفتار مصرف کننده در تصمیم گیری برای خرید در امور خیریه ازاد شهر قدس 1395
7 دگردیسی همبستگی اجتماعی در جامعه ایران: مطالعه موردی فعالیت های خیریه مرجعیت از دوره پهلوی اول تا پایان دولت دولت دهم تربیت مدرس 1397
8 بررسی تطبیقی نقش ارتباطات میان فردی و ارتباطات جمعی در گرایش به کمک به خیریه‌ها در میان خیرین شهر تهران ازاد تهران مرکز 1394
 9 تدوین استراتژی های بازاریابی در موسسات غیرانتفاعی مبتنی بر آمیخته بازاریابی خدمات (مورد مطالعه: موسسه خیریه فاطمه زهرا (س) سمنان) سمنان 1396
10 مطالعه و بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر اشتراک گذاری دانش بین سازمانی (مطالعه موردی سازمان های خیریه) خوارزمی 1397
 11 بررسی تاثیر عوامل تحقیق بر ماندگاری افراد در سازمان؛ ((مورد: موسسه خیریه پیام امید)) پیام نور 1393
12 بررسی تاثیر فلات‌زدگی شغلی بر سکوت سازمانی و میل به ترک خدمت کارکنان سازمان در مؤسسه خیریه کهریزک (آسایشگاه 1 و  2) ازاد شاهرود 1394
 13 بررسی تأثیر مراقبت معنوی بر سلامت معنوی و سلامت روان سالمندان بستری در آسایشگاه خیریه کهریزک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1394
14 عوامل موثر بر پایداری سازمانی در سازمان های مردم نهاد (مطالعه موردی :انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان) پیام نور کرج 1395
 15 بررسی فعالیت‌های انجمن‌ها و بنیادهای خیریه غیردولتی در پیوند با نهضت امام خمینی(ره) از 1342 تا 1357 پژهشکده امام خمینی 1391
16 ارائه روشی برای اولویت‌بندی پروژههای تعالی سازمانی در سازمانهای غیرانتفاعی، مورد مطالعه: بنیاد خیریه آلاء شاهد 1395
 17 بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر واکنش مشتری با توجه به نقش ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: کاربران کانال موسسه خیریه محک در شبکه اجتماعی اینستاگرام) موسسه غیر انتفاعی دارالعلم یزد 1397
18 نقش خدمات مددکاری اجتماعی در ارتقاء کیفیت زندگی افراد سالمند: افراد سالمند دریافت کننده‌ی خدمات مددکاری اجتماعی از موسسه‌ی خیریه‌ی کهریزک محمد شهر کرج علامه 1391
 19  بررسی علل و انگیزه های مردم از مشارکت در امور خیریه و وقف در شهر کاشان کاشان 1392
20 . طراحی مرکز خیریه حمایت از جوانه های استعداد با رویکرد ارتقای مهارت های انسانی اشرفی اصفهانی 1398
 21 طراحی سازوکارهای مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی؛ مورد مطالعه طرح «جهاد مهربانی» قرارگاه جهادی امام رضا علیه‌السلام امام صادق 1397
22 طراحی الگوی پرورش کارآفرینان اجتماعی در ایران علامه 1391
 23 طراحی الگوی پرورش کارآفرینان اجتماعی در ایران علامه 1391
24 بررسی زمینه‌ها و دلایل موفقیت سازمان‌های غیردولتی در ایران (مطالعه موردی سه سازمان غیردولتی موفق) علامه 1394
 25  بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در جذب افراد نسبت به امور خیریه نیازمندان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ایلام با نقش میانجی بازاریابی اخلاقی باختر ایلام 1396
26 تعیین رابطه عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی بر نوعدوستی خیرین به منظور ارائه مدل نوعدوستی خیرین مدرسه‌ساز علامه 1391
 27 بررسی میزان ناتوانی، عوامل مرتبط با آن و تاثیر بسته خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی بر ناتوانی سالمندان دریافت‌کننده خدمات- مرکز توانبخشی روزانه سالمندان؛ آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز علوم بهزیستی وتوانبخشی 1395
28 بررسی چالش‌های ثبتی مؤسسات خیریه و موقوفات ازاد نراق 1396
29 منابع و حوزه های حقوقی جوامع خیریه برای پرداخت آنها در پرتو شرع اسلامی در کردستان – عراق کردستان 1400
30 الگوی توازن اقتصادی در جامعه اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های مقام معظم رهبری) امام خمینی 1399
31 شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کارگاه‌های آموزشی خیریه روزبه زنجان زنجان 1400
32 بررسی ارتباط بازاریابی سببی و مشارکت کارکنان با توجه به نقش تعدیل گری هویت و اعتقادات اخلاقی (مطالعه موردی درخصوص موسسه خیریه محک) غیر انتفاعی مهر استان 1400
33 چالش گردشگران درمانی در مراجعه به مراکز فوق تخصصی شهر تهران، مرکز درمانی محک/ ازاد تهران مرکز 1391
34 بررسی تاثیر قابلیت مشارکت خیرین بر عملکرد موسسات خیریه مشهد با نقش میانجی‌گری نوآوری و مزیت رقابتی دانشگاه بین المللی امام رضا 1398
35 . ارائه الگوی مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی در مؤسسات خیریه پیام نور رشد 1398
36 بررسی تاثیر عناصر ساختاری بازاریابی با اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی خریداران فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر کرمان) با هنر کرمان 1391
37 تأثیر ابعاد شخصیت برند بر نگرش‌ و نیات رفتاری مخاطبان: نقش میانجی جذابیت شخصیت برند (مورد مطالعه: موسسه خیریه گلستان علی (ع)) امام رضا 1396
38 بررسی جامعه شناختی تحولات خیریه‌های مذهبی در ایران از دهه 70 شمسی تاکنون ( با تاکید بر ساختارها، کارکردها و منابع) تهران 1397
39 بررسی اقتصاد خیریه در ایران تهران 1397
40 بخش بندی مخاطبان موسسه خیریه مهرآفرین (افراد خیر) بر اساس رفتار، انگیزه ها و ویژگی های جمعیت شناختی خیرین تهران 1397
41 مؤسسـات خیـریه زنـان خاندان پهلوی از سال40 تا 57 الزهرا 1400
42 بررسی و تحلیل فعالیت های کارآفرینی اجتماعی نهاد های حمایتی و نقش آنها در کاهش فقر(مورد مطالعه شهر مشهد) مرکز تحصیلات تکمیلی، گروه علوم اجتماعی 1399