جهت دانلود سخنرانی بیست و هشتمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 28/آبان ماه/1397 با موضوع «واکاوی و مقایسه چالش های موجود در حوزه نوین وقف و امور خیریه»، با سخنرانی جناب آقای نادر ریاحی سامانی، {اینجا} کلیک نمایید.